Вчена рада Київського Медичного Університету

Склад Вченої ради ПВНЗ «Київський Медичний Університет» затверджено наказом №202 від 10 жовтня 2022 року

1. ПОКАНЕВИЧ Олександр Валерійович – президент університету, магістр наук з міжнародного законодавства у сфері охорони здоров’я та менеджменту (стипендіат уряду США), магістр з динаміки в охороні здоров’я та соціального забезпечення (стипендіат уряду ЄС), магістр державного управління в сфері охорони здоров’я (Україна), заступник голови Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності.

2. ІВНЄВ Борис Борисович – Голова Вченої ради університету, ректор, академік Академії наук вищої освіти України, член президії Академії наук вищої освіти України, д.мед.н., професор, професор кафедри неврології та психіатрії.

3. БОБРИК Володимир Іванович – віце-президент університету, д.ю.н., професор.

4. БИКОВА Ксенія Сергіївна – віце-президент університету.

5. П’ЯТНИЦЬКИЙ Юрій Сергійович – проректор з наукової роботи, д.мед.н., доцент.

6. МЕГЕДЬ Володимир Петрович – проректор з науково-педагогічної, лікувальної, виховної роботи та міжнародних зв’язків, д.мед.н., професор, Заслужений працівник охорони здоров’я України.

7. ГАРКУША Володимир Степанович – проректор з комунікацій і зовнішніх зв’язків.

8. ЗОЛОТАЙКІНА Маргарита Юріївна – учений секретар Вченої ради університету, асистент кафедри фармакології та фармакотерапії, к.фарм.н.

9. ПОЛЕСОВА Таміла Равільєвна – декан медичного факультету, к.мед.н., доцент.

10.ТИМЧЕНКО Ірина Миколаївна – декан стоматологічного факультету, к.мед.н., доцент.

11.КАЧАН Костянтин Євгенович – декан міжнародного факультету, к.філ.н., доцент.

12.АНЗІНА Катерина Миколаївна – декан фармацевтичного факультету, к.фарм.н.

13.ДВІРСЬКА Оксана Василівна – завідуюча відділом інтернатури факультету безперервного професійного медичного розвитку.

14.ОСІПОВА Каріна Миколаївна – завідувач бібліотекою.

15.ПОТІЙ Олександр Олександрович – начальник відділу моніторингу якості освіти, асистент кафедри інфекційних хвороб, фтизіатрії та дерматовенерології.

16.ГРИШКОВ Микола Миколайович – директор директорату з питань освіти.

17.СМИШЛЯЄВА Наталя Валеріївна – головний бухгалтер.

18.РЗАЄВА Ірина Миколаївна – начальник юридичного відділу.

19.БАЄВА Олена Вікторівна – завідувачка кафедри громадського здоров’я та мікробіолгії, д.мед.н., професор.

20.БАТУШКІН Валерій Володимирович – завідувач кафедри внутрішніх та професійних хвороб, експерт European Society of Cardiology (ESC), д.мед.н., професор.

21.БУТКО Любов Анатоліївна – завідувач кафедри управління та економіки фармації, технології ліків, член фармацевтичної палати України, член Асоціації превентивної та антиейджинг медицини, к.фарм.н., доцент.

22.ВЕСЕЛОВСЬКА Зоя Федорівна – завідувач кафедри хірургічних хвороб №2, Академік Національної академії медичних наук України, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки та техніки, Заслужений лікар України, лікарофтальмолог вищої категорії, голова ГО «Українське глаукомне товариство», член Президії європейського глаукомного товариства, д.мед.н., професор.

23.ГИЧКА Сергій Григорович – завідувач кафедри патологічної анатомії, гістології та судової медицини, д.мед.н., професор.

24.ГУДЗЕНКО Андрій Вікторович – завідувач кафедри хімії, д.фарм.н., доцент.

25.ДОРОШЕНКО Світлана Іванівна – завідувач кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії, Заслужений діяч науки і техніки України, Академік Академії наук вищої школи України та академік Академії наук України, д.мед.н., професор.

26.КІРИК Тамара Вікторівна – завідувач кафедри української на латинської мов, к.пед.н., доцент.

27.КОВАЛЬЧУК Наталя Василівна – завідувач кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії, к.мед.н., доцент.

28.КОВАЛЬ Ярослав Олегович – голова студентської наукової спілки, студент медичного факультету.

29.КОНОВАЛОВА Олена Юріївна – завідувач кафедри фармацевтичної і біологічної хімії, фармакогнозії, лауреат премії НАН України, член Європейської академії природничих наук (Велика Британія – Чорногорія), д.фарм.н., професор.

30.КОПЧАК Оксана Вікторівна – завідувач кафедри терапевтичної стоматології та пародонтології, Член координаційної ради ГО «Асоціація стоматологів України», член правління Київського осередку ГО «Асоціація стоматологів України», віце-президент Всеукраїнської ГО «Асоціація лікарівпародонтологів України», д.мед.н., професор. 

31.КОПЧАК Оксана Олегівна – завідувач кафедри неврології, психіатрії та фізичної реабілітації, член Української Спілки Неврологів та Психіатрів України та дійсний член Європейської Академії Неврології, індивідуальний делегат від України в Асамблеї делегатів Європейської академії неврології (EAN), д.мед.н., професор.

32.КУБАТІН Віталій Віталійович – голова студентського парламенту, студент фармацевтичного факультету.

33.МАДЛЄЄВА Оксана Олегівна – голова інформаційного сектору, студентка стоматологічного факультету.

34.ПАЛАМАРЧУК Андрій Леонідович – завідувач кафедри фізіології, медичної біології та біологічної фізики, к.мед.н., доцент.

35.ПОТІЙ Вікторія Віталіївна – завуч, доцент кафедри інфекційних хвороб, фтизіатрії та пульмонології, к.мед.н.

36.СЕНЧУК Анатолій Якович – завідувач кафедри акушерства і гінекології, д.мед.н., професор.

37.СЕРЕДА Софія Валеріївна – студентський декан фармацевтичного факультету.

38.СКОРОХОДОВА Яна Олексіївна – студентський декан медичного факультету, студентка.

39.СОЛОНИНКА Григорій Ярославович – завідувач відділом виробничої практики, к.мед.н., доцент, професор кафедри внутрішніх та професійних хвороб.

40.ТАКТАШОВ Гемадій Саїтович – завідувач кафедри внутрішньої медицини, член Асоціації ревматологів України, дійсний член Європейського товариства кардіологів (ESC), дійсний член наукової організації «Центр українськоєвропейського наукового співробітництва», д.мед.н., професор.

41.ТИМОФЄЄВ Олексій Олександрович – завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, Заслужений діяч науки і техніки України, головний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я України за фахом «щелепно-лицева хірургія», академік Української академії наук, Президент Української асоціації щелепно-лицевих хірургів і хірургів-стоматологів, член Європейської і Міжнародної асоціації щелепно-лицевих хірургів, д.мед.н., професор.

42.ФІЛАТЕНКО Ірина Олександрівна – завідувач кафедри соціальногуманітарних дисциплін, к.філ.н., доцент.

43.ШЕВЧЕНКО Тетяна Антонівна – завідувач кафедри педіатрії, к.мед.н.

44.ЯКУБОВА Інесса Ігорівна – завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології, засновниця Академії безперервної освіти професора Інесси Якубової, д.мед.н., професор.

45.ЯЦИШИН Ігор Вікторович – доцент кафедри хірургічних хвороб №1, к.мед.н.

Рішення Вченої ради за 2024 рік

Рішення Вченої Ради від 29 лютого 2024 року

Рішення Вченої Ради від 25 січня 2024 року

Рішення Вченої ради за 2023 рік

Рішення Вченої Ради від 10 жовтня 2023 року

Рішення Вченої Ради від 23 листопада 2023 року

Рішення Вченої Ради від 4 грудня 2023 року 

Рішення Вченої Ради від 23 грудня 2023 року

Рішення Вченої ради за 2022 рік

Витяг з протоколу №1 засідання Вченої Ради від 31 серпня 2022 року

Витяг з протоколу №2 засідання Вченої Ради від 15 вересня 2022 року

Витяг з протоколу №3 засідання Вченої Ради від 6 жовтня 2022 року

Витяг з протоколу №4 засідання Вченої Ради від 16 листопада 2022 року

Витяг з протоколу №5 засідання Вченої Ради від 23 листопада 2022 року

Витяг з протоколу №6 засідання Вченої Ради від 15 грудня 2022 року

Рішення Вченої Ради від 20 січня 2022 року, протокол № 6

Рішення Вченої Ради від 26 січня 2022 року, протокол № 7

Рішення Вченої Ради від 05 квітня 2022 року, протокол № 8

Рішення Вченої Ради від 12 травня 2022 року, протокол  №9

Рішення Вченої Ради від 1 червня 2022 року, протокол № 10

Рішення Вченої ради за 2021 рік

Рішення Вченої Ради «Про рекомендацію до представлення та відзначення державною нагородою України доктора медичних наук, професора Бориса Руслана Миколайовича» від 27.04.2021 року

Рішення Вченої Ради «Про результати рейтингового оцінювання наукової діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр та завідувачів кафедр у 2020 році» від 27.04.2021 року

Рішення Вченої Ради «Про організацію підготовки до випускних іспитів у 2021 році від 27.04.2021 року

Рішення Вченої Ради «Про призначення Голів екзаменаційних комісій на випускних іспитах у 2021 році» від 31.03.2021 року

Рішення Вченої Ради «Про затвердження Порядку оформлення та видачі академічних довідок здобувачем вищої освіти» від 01.03.2021 року 

Рішення Вченої Ради «Підсумки роботи колективу ПВНЗ “Київський медичний університет” у 2020-2021 навчальному році та плани розвитку на наступний навчальний рік» від 27.08.2021 року

Рішення Вченої Ради від 05 жовтня 2021 року, протокол № 2

Рішення Вченої Ради від 25 листопада 2021 року, протокол № 3

Рішення Вченої Ради від 1 грудня 2021 року, протокол №4

Рішення Вченої Ради від 30 грудня 2021 року, протокол № 5

Рішення Вченої ради 2016 – 2020 рр.

Рішення Вченої ради від 30.01.2020 року

Рішення Вченої ради від 26.12.2019 року

Рішення Вченої ради від 26.11.2019 року

Рішення Вченої ради від 29.10.2019 року

Рішення Вченої ради від 28.08.2019 року

Рішення Вченої ради від 26.06.2019 року

Рішення Вченої ради від 14.05.2019 року

Рішення Вченої ради від 27.12.2018 року

Рішення Вченої ради від 27.11.2018 року

Рішення Вченої ради від 30.10.2018 року

Рішення Вченої ради від 02.10.2018 року

Рішення Вченої ради від 28.08.2018 року

Рішення Вченої ради від 25.06.2018 року

Рішення Вченої ради від 27.03.2018 року

Рішення Вченої ради від 30.01.2018 року

Рішення Вченої ради від 26.12.2017 року

Рішення Вченої ради від 28.11.2017 року

Рішення Вченої ради від 31.10.2017 року

Рішення Вченої ради від 30.08.2017 року

Рішення Вченої ради про обрання голови від 30.08.2017 року

Рішення Вченої ради від 22.06.2017 року

Рішення Вченої ради від 08.06.2017 року

Рішення Вченої ради від 25.04.2017 року

Положення про Вчену раду від 20.04.2017 року

Рішення Вченої ради від 09.03.2017 року

Рішення вченої ради від 27.12.2016 року:   #1   #2   #3

Рішення Вченої ради від 25.10.2016 року

Рішення Вченої ради від 27.09.2016 року

Рішення Вченої ради від 29.08.2016 року

 

Контактна інформація
Адреса:Київ, вул. Бориспільська, 2, Student service
Email:dean.med@kmu.edu.ua
Тел.:+38 (050) 474-15-04
ПОДІЇ | Всі Події НОВИНИ КАФЕДР | Всі новини
Триває виробнича практика у студентів-медиків
Триває студентська виробнича практика на 4 курсі медичного факультету. Студенти продовжують ...
10 Червня 2024
Перебіг екзаменаційної сесії на стоматологічному факультеті
6 червня 2024 року на стоматологічному факультеті пройшов іспит з нормальної анатомії. Студенти п...
07 Червня 2024
Триває практика у студентів-медиків
Вже другий тиждень, як триває виробнича лікарська практика у відділеннях стаціонару  у наших...
29 Травня 2024
Новини кафедри педіатрії
21 та 23 травня 2024 року співробітники кафедри педіатрії, доцент Шевченко Тетяна Антонівна та Зл...
28 Травня 2024
Студенти-медики склали КРОК2
14 травня 2024 року студенти медичного факультету складали один з найважливіших та найскладніших ...
28 Травня 2024
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери