Керівництво

ПРЕЗИДЕНТ УНІВЕРСИТЕТУ

Поканевич Олександр Валерійович, магістр наук з міжнародного законодавства у сфері охорони здоров’я та менеджменту (стипендіат уряду США), магістр з динаміки в охороні здоров’я та соціального забезпечення (стипендіат уряду ЄС), магістр державного управління в сфері охорони здоров’я (Україна), заступник голови Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності.

 

 

 

 

 

 

 

 


РЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ

Івнєв Борис Борисович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри неврології та психіатрії, академік Академії наук вищої освіти України, член президії Академії наук вищої освіти України

У 1987 році з відзнакою закінчив Донецький національний медичний університет ім. М. Горького за спеціальністю “лікувальна справа”. У цьому ж році відповідно до рекомендації на наукову роботу був прийнятий на кафедру нормальної фізіології Донецького національного медичного університету на посаду старшого лаборанта. У 1991 році захистив кандидатську дисертацію, а у 2001 році – докторську дисертацію. У 2006 році йому було присвоєне вчене звання професора кафедри фізіології. Трудовий шлях Б.Б. Івнєва до 2014 року пов’язаний з Донецьким медичним університетом, де він працював доцентом, професором, деканом лікувального факультету та першим проректором. Після переїзду до м. Києва, наприкінці 2014 року працював на кафедрі фізіології НМУ ім. О.О. Богомольця, а з осені 2015 року – виконує обов’язки ректора ПВНЗ “Київський медичний університет”.

Наукова діяльність Б.Б. Івнєва пов’язана з теоретичними та практичними аспектами експериментальної та клінічної нейрофізіології. Вивченню питань морфології та фізіології головного мозку присвячений весь науковий шлях Б.Б. Івнєва. В докторській дисертації Б.Б. Івнєва висвітлені нейрональні механізми розвитку хвороби Альцгеймера як моделі передчасного старіння головного мозку. Б.Б. Івнєв вперше виявив особливості когнітивних слухових та зорових викликаних потенціалів мозку при хворобі Альцгеймера. За наукову монографію «Хвороба Альцгеймера» у 2002 р. він нагороджений дипломом та премією Національної академії медичних наук України.

Наразі наукові дослідження Б.Б. Івнєва присвячені клінічній нейрофізіології, він вивчає особливості функціонування головного мозку при хронічних болях (наукова програма з університетом м. Верони (Італія), та деяких психічних розладах (аддиктивні розлади, шизофренія), що максимально наближає результати наукових досліджень до практичного використання. Особливістю сучасного наукового напряму Б.Б. Івнєва є вивчення нейрофізіологічних механізмів психотерапії як одного з основних методів сучасної психічної реабілітації постравматичних стресових розладів. Цей проект виконується за сприяння Європейського товариства гіпнозу в медицині та психотерапії (ESH),(UK). Практичним результатом цих досліджень стала монографія “Життя з психічними розладами. Екзистенціально-особистісні аспекти одужання” (2014). Продовженням цієї роботи стало видання у співавторстві підручника «Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина: нейрореабілітація» (2020).

Б.Б. Івнєв автор п’яти наукових монографій, трьох підручників для студентів закладів вищої медичної освіти, 235 наукових статей з проблем нейрофізіології, психіатрії та організації навчального процесу у вищій медичній школі. Автор 6 патентів. Б.Б. Івнєв член редакційних колегій науково-практичних журналів «Міжнародний психіатричний, психотерапевтичний та психоаналітичний журнал», “Офтальмологія”, «Dermatovenerology and cosmetology» та «Bioenergetics in medicine and biology».

Міжнародне наукове співробітництво продовжується у  International, Interdisciplinary, Interreligious Research Group On Consciousness Studies – a branch of UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights, GdN Neurobioethics, at APRA – Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum, Roma, Italy, а також з науково-дослідницькою радою Європейського товариства гіпнозу в медицині.

Б.Б. Івнєв проводить велику науково-громадську діяльність, а саме він: член Європейського товариства нейронаук, Міжнародної асоціації хвороби Альцгеймера, Українського фізіологічного товариства, віце-президент Асоціації психіатрів та психоаналітиків України, член Європейського товариства гіпноза в психотерапії та медицині (European Society of Hypnosis in Psychotherapy and Medicine- ESH) – представник від України в ESH, член міжнародного товариства гіпнозу (International Society of Hypnosis – ISH).

ОСТАННІ ПУБЛІКАЦІЇ
 1. Сокрут В.М., Синяченко О.В., Сокрут О.П., Івнєв Б.Б. та інші «Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина: Нейрореабілітація».- Підручник для студентів і лікарів/За заг.ред. В.М. Сокрута.-Слов’янськ: ТОВ “Видавництво “Друкарський двір”, 2020.-Т.2, 340 с.
 2. Oksana Kopchak, Irina Pinchuk, Boris Ivnev and Norbert Skokauskas. Reforming Undergraduate Psychiatry Training in Ukraine // Journal of Medical Education and Curricular Development .- 2020.- Volume 7: 1–2.
 3. Osokina O., G.Putiatin, B. Ivniev et all. Psychotherapeutic model of rehabilitation of patients with schizophrenia and comorbidic neurotic stress-associated disorders who lives in the territory of anti-terrorist operation in eastern part of Ukraine // Europejskie Studia Humanisticzne.  Psychological, medical and pedagogical aspects of post-traumatic stress in war conditions // 2018.- P. 115-130.
 4. О. И. Осокина, А. А. Удод, Б.Б. Івнєв, С. В. Селезнёва, Г. Г. Путятин, С. Г. Ушенин. Возможности биосуггестивной терапии при коррекции болевого синдрома в психоневрологии и стоматологии // Український вісник психоневрології.- 2017. Том 25, випуск 4 (93) С. 73-79.
 5. O.Osokina, B. Ivnyev Cerebral Evoked Potentials in Patients at an Early Stage of Schizophrenia// Neurophysiology, Vol. 50, No. 4, August, 2018.

 


ВІЦЕПРЕЗИДЕНТ

Бикова Ксенія Сергіївна, магістр державного управління у сфері охорони здоров’я

У 2019 році отримала ступінь магістра державного управління у сфері охорони здоров’я (з відзнакою) в Національній академії державного управління при Президентові України. У 2006 році здобула ступінь магістра економіки (спеціалізація маркетинг) з відзнакою в Донецькому національному університеті, двома роками раніше – отримала ступінь магістра української філології з відзнакою у тому ж університеті.

Професійна діяльність до роботи в КМУ була пов’язана з менеджментом, в тому числі освітнім менеджментом та управлінням в соціальній сфері. З 2015 року Ксенія Сергіївна Бикова обіймала посаду маркетинг-директора в Київському медичному університеті – займалась розробкою та впровадженням маркетингових стратегій, проектним менеджментом, в тому числі відкриттям в КМУ нових програм та структурних підрозділів, розбудовою університету, зміцненням позицій на освітньому ринку, розвитком напряму післядипломної освіти, формуванням партнерської мережі, аналітикою, тактиками та комунікацією, а також рекламою. Відповідала за брендинг, управління заходами, внутрішні та зовнішні комунікації, аналітику та прогнозування діяльності, оптимізацію бізнес-процесів, архітектуру бізнес-процесів, корпоративну етику, розробку програм лояльності та співпрацю з партнерами та засобами масової інформації.

У 2023 наказом президента Університету призначена на посаду Віце – президента. Сферою управління є всі проекти та програми, які реалізуються КМУ, в тому числі надання експертизи структурним підрозділам під час реалізації основних завдань, спрямованих на ефективне досягнення місії Університету, розбудова та розвиток університету, впровадження інновацій та відкриття нових структурних підрозділів.  Життєве кредо: “Неможливе – лише важкий етап на шляху до мрії”


ВІЦЕПРЕЗИДЕНТ

Бобрик Володимир Іванович, доктор юридичних наук, професор

У 2001 році закінчив з відзнакою Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство». У цьому ж році вступив в ад’юнктуру на кафедру цивільного права та процесу Національної академії внутрішніх справ України. У 2004 році захистив кандидатську дисертацію, а у 2021 році – докторську дисертацію. У 2023 році було присвоєне вчене звання професора зі спеціальності 081 «Право».

Працював на викладацьких посадах в Національній академії внутрішніх справ України, наукових посадах в Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України, керівних посадах в АТ «Укрзалізниця» та АТ «Українські автомобільні дороги». З 2007 року здійснює адвокатську практику. Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

Відзначений премією Президента України для молодих вчених (2013), Грамотою Верховної Ради України (2022), Почесною грамотою Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності (2022). Автор понад 170 наукових праць.

У березні 2020 року приєднався до команди Київського Медичного Університету. До компетенції Бобрика В.І. відноситься організація та контроль сервісного забезпечення освітнього процесу, у т.ч. координація діяльності служби головного інженера, господарського відділу, юридичного відділу, відділу кадрів, відділу діловодства, баз Університету, інженера з охорони праці та пожежної безпеки.

 


ПРОРЕКТОР З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ, ЛІКУВАЛЬНОЇ, ВИХОВНОЇ РОБОТИ ТА МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

Мегедь Володимир Петрович, доктор медичних наук, професор, Заслужений працівник охорони здоров’я України

Народився в с. Пологи-Вергуни Переяслав-Хмельницького району Київської області. Закінчив військово-медичний факультет м. Куйбишева у 1977 році за спеціальністю «Лікувально-профілактична справа», а у 1985 році – закінчив Військово-медичну академію у м. Ленінград за спеціальністю «Медичне забезпечення військ».

Проходив військову службу на різних посадах. З 2000-2012 рр. – начальник Управління охорони здоров’я Державної прикордонної служби України. У 1998 році присвоєно Почесне звання «Заслужений працівник охорони здоров’я України». У 2003 році Указом Президента України нагороджений орденом Данила галицького, а у 2009 році орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Генерал-майор медичної служби у відставці.

Володимир Петрович автор програми циклу післядипломної освіти для фахівців за спеціальністю 223 «Медсестринство» «Європейські стандарти медсестринства»; науковий керівник студентки міжнародного факультету, спеціальності «медицина» Кханам Ніда на тему: «Targeted disease mitigation strategies using mobile phone data», також професор Мегедь співавтор методичного посібника «Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб» (Київ, 2017 р.)

 


ПРОРЕКТОР З НАУКОВОЇ РОБОТИ

П’ятницький Юрій Сергійович, доктор медичних наук, доцент, лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії

П’ятницький Юрій Сергійович, 1971 року народження. Закінчив у 1997 році Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Педіатрія».

У 2002 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 «Педіатрія»; у 2015 році –  на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 «Патологічна фізіологія». Є автором та співавтором понад 140 наукових та навчально-методичних праць, серед них підручники та навчальні програми, навчальні посібники для студентів, монографія, методичні рекомендації для лікарів, 5 патентів на винаходи.

Працював з 2003 по 2007 роки на посаді методиста Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України. Упродовж 2007 –2021 років працював у Міністерстві охорони здоров’я України на посадах головного спеціаліста відділу освіти і науки, заступника начальника Управління освіти та науки – начальника відділу освіти; завідувача сектору освіти, головного спеціаліста відділу медичних і фармацевтичних кадрів Управління по роботі з персоналом тощо. Обраний у 2000 році за конкурсом на посаду асистента кафедри педіатрії № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, у 2003 році – на посаду доцента, яку обіймав в університеті до 2016 року. У 2005 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі педіатрії № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Підвищував кваліфікацію на Міжнародних курсах зі стратегічного планування людських ресурсів у сфері охорони здоров’я ВООЗ (2010), брав участь в Осінній школі з використання інформації та даних наукових досліджень з питань охорони здоров’я при формуванні політики ВООЗ (2013), у семінарах в Національній академії державного управління при Президентові України.

ОСТАННІ ПУБЛІКАЦІЇ
 1. О. Tyazhka, O. Vinnytska, T. Lutai, Piatnytskyi. Pediatrics. Textbook –– Vinnytsia: Nova Knyha Publishers, 2018– 544 pp. : il.
 2. О.Тяжка, Т.Лутай, О. Вінницька, Ю. П’ятницький. Педіатрія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації за ред. проф. О.В.Тяжкої.–Видання 5-е.– Вінниця: «Нова книга», 2018 – 1152 с.
 3. О.Волосовець, В. Майданнік, Р. Моісеєнко, С. Березенко, Ю.П’ятницький. Стан здоров’я дитячого населення – майбутнє України. (частина 2). Здоров’я дитини.– 2018.–№2 (том 13).
 4. О.Волосовець, В. Майданнік, Р. Моісеєнко, С. Березенко, Ю.П’ятницький. Стан здоров’я дитячого населення – майбутнє України. (частина 1). Здоров’я дитини.– 2018.–№1 (том 13).– с. 11-22
 5. Ю.І. Бажора, П.П. Єрмуракі, Ю.С. П’ятницький. Взаємозв’язок між активністю ферментною антиоксидантної системи та функції печінки у хворих на туберкульоз легень.: Одеський медичний журнал.–2018.–№1 (165).– с.29-34
 6. Н. О. Олексіна, О. П. Волосовець, Ю. С. П’ятницький: Медична освіта: відповіді на виклики сучасності. Доповідь. Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 17–18 травня 2018 року м. Тернопіль Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига» 2018
 7. Н. О. Олексіна, О. П. Волосовець, Ю. С. П’ятницький: Медична освіта: відповіді на виклики сучасності. Медична освіта.– 2018.– №2.–с. 36-40
12.09.2023
ПОДІЇ | Всі Події НОВИНИ КАФЕДР | Всі новини
Триває виробнича практика у студентів-медиків
Триває студентська виробнича практика на 4 курсі медичного факультету. Студенти продовжують ...
10 Червня 2024
Перебіг екзаменаційної сесії на стоматологічному факультеті
6 червня 2024 року на стоматологічному факультеті пройшов іспит з нормальної анатомії. Студенти п...
07 Червня 2024
Триває практика у студентів-медиків
Вже другий тиждень, як триває виробнича лікарська практика у відділеннях стаціонару  у наших...
29 Травня 2024
Новини кафедри педіатрії
21 та 23 травня 2024 року співробітники кафедри педіатрії, доцент Шевченко Тетяна Антонівна та Зл...
28 Травня 2024
Студенти-медики склали КРОК2
14 травня 2024 року студенти медичного факультету складали один з найважливіших та найскладніших ...
28 Травня 2024
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери