Партнерство

Співпраця з вітчизняними та міжнародними організаціями – це важлива складова роботи фармацевтичного факультету, що спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, розвиток наукових досліджень, а також інтеграцію університету до європейського і світового освітнього простору. Одні з основних завдань факультету – це співробітництво із вітчизняними та закордонними закладами вищої освіти у сфері науки і освіти, сприяння академічній мобільності студентів і викладачів, підвищення кваліфікації наукових співробітників, проведення спільних наукових досліджень.

 

З Українською військово-медичною академією та Національним університетом оборони України імені Івана Черняховського факультет співпрацює у сфері розробки силабусів та навчальних занять з дисциплін «екстремальна медицина» і підготовки офіцерів запасу

 

 


З Інститутом фармакології та токсикології НАМН України здійснюється співпраця у науково-дослідній сфері, а саме, організація сумісних науково-дослідних проєктів, підвищення кваліфікації наукових співробітників, проведення практичних занять з токсикологічної та судової хімії, лікарської токсикології, фармакотерапії з фармакокінетикою

 

 


Комунальне підприємство «Бориспільська центральна аптека №24» співпрацює з факультетом у навчальній роботі

 

 

 


У Карпатському національному природньому парку проводяться навчальні практики та спільні наукові дослідження

 

 

 


З АТ «Казахський медичний університет безперервної освіти» (м. Алмати, Республіка Казахстан) фармацевтичний факультет співпрацює у рамках академічної мобільності студентів та викладачів, проведенні спільних наукових досліджень, обміні навчально-методичними матеріалами для дисциплін «біофармація», «фармакологія»

 

 


З Національним університетом фізичного виховання і спорту України фармацевтичний факультет проводить спільні наукові дослідження

 

 


З Сілезьким медичним університетом (Катовіце, Польща) вже багато років здійснюється обмін студентами та викладачами, підвищення кваліфікації викладачів та розробка дидактичних матеріалів

 


З Медичним університетом Айчі (Айчі, Японія) факультет співпрацює у сфері академічної мобільності

 

 

 


З Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України факультет співпрацює у галузі проведення досліджень в області високомолекулярної та фармацевтичної хімії, стандартизації лікарських засобів та навчальній роботі

 

 


З Ботанічним садом ім. акад. О.В. Фоміна Навчально-наукового центру “Інститут біології та медицини” Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснюється співпраця у проведенні досліджень інтродукованих лікарських рослин, зокрема, їх біологічних особливостей, хімічного складу біологічно активних речовин (БАР), підвищенні кваліфікації викладачів, наукових співробітників та аспірантів, проведенні практичних занять з фармацевтичної ботаніки, фармакогнозії, ресурсознавства лікарських рослин, навчальної практики з фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії

 


З Інститутом хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України проводяться спільні наукові дослідження у напрямку застосування сорбційних технологій для створення нанокомпозитів на основі БАР і лікарських речовин, виконуються студентами дипломні роботи на основі спільних наукових досліджень

 

 


Наші викладачі проходять підвищення кваліфікації у Національній академії державного управління при Президентові України

03.02.2021
ПОДІЇ | Всі Події
18
ЧЕР
Екскурсія до клініки «Гармонія здоров’я»
Екскурсія відбудеться 18 червня о 15:00
15 Червня 2021
23
ЧЕР
XXV урочистий випуск лікарів та провізорів
Початок заходу 23 червня о 11:00
18 Червня 2021
25
ЧЕР
Битва найкмітливіших “Що? Де? Коли? КМУ!” 25 червня!
КОЛИ? - 25 червня о 18:00
ДЕ? - ACTIVE LEARNING HALL (лекційна зала № 224)
Головний корпус Київського медичного університету, вул. Бориспільська, 2.
08 Червня 2021
25
ЧЕР
Запрошуємо на День відкритих дверей
День відкритих дверей відбудеться у OFFLINE-форматі 25 червня 2021 року о 16:00 за адресою: вул. Бориспільська, 2.
11 Червня 2021
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери