Партнерство

Співпраця з вітчизняними та міжнародними організаціями – це важлива складова роботи фармацевтичного факультету, що спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, розвиток наукових досліджень, а також інтеграцію університету до європейського і світового освітнього простору. Одні з основних завдань факультету – це співробітництво із вітчизняними та закордонними закладами вищої освіти у сфері науки і освіти, сприяння академічній мобільності студентів і викладачів, підвищення кваліфікації наукових співробітників, проведення спільних наукових досліджень.

 

З Українською військово-медичною академією та Національним університетом оборони України імені Івана Черняховського факультет співпрацює у сфері розробки силабусів та навчальних занять з дисциплін «екстремальна медицина» і підготовки офіцерів запасу

 

 


З Інститутом фармакології та токсикології НАМН України здійснюється співпраця у науково-дослідній сфері, а саме, організація сумісних науково-дослідних проєктів, підвищення кваліфікації наукових співробітників, проведення практичних занять з токсикологічної та судової хімії, лікарської токсикології, фармакотерапії з фармакокінетикою

 

 


Комунальне підприємство «Бориспільська центральна аптека №24» співпрацює з факультетом у навчальній роботі

 

 

 


У Карпатському національному природньому парку проводяться навчальні практики та спільні наукові дослідження

 

 

 


З АТ «Казахський медичний університет безперервної освіти» (м. Алмати, Республіка Казахстан) фармацевтичний факультет співпрацює у рамках академічної мобільності студентів та викладачів, проведенні спільних наукових досліджень, обміні навчально-методичними матеріалами для дисциплін «біофармація», «фармакологія»

 

 


З Національним університетом фізичного виховання і спорту України фармацевтичний факультет проводить спільні наукові дослідження

 

 


З Сілезьким медичним університетом (Катовіце, Польща) вже багато років здійснюється обмін студентами та викладачами, підвищення кваліфікації викладачів та розробка дидактичних матеріалів

 


З Медичним університетом Айчі (Айчі, Японія) факультет співпрацює у сфері академічної мобільності

 

 

 


З Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України факультет співпрацює у галузі проведення досліджень в області високомолекулярної та фармацевтичної хімії, стандартизації лікарських засобів та навчальній роботі

 

 


З Ботанічним садом ім. акад. О.В. Фоміна Навчально-наукового центру “Інститут біології та медицини” Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснюється співпраця у проведенні досліджень інтродукованих лікарських рослин, зокрема, їх біологічних особливостей, хімічного складу біологічно активних речовин (БАР), підвищенні кваліфікації викладачів, наукових співробітників та аспірантів, проведенні практичних занять з фармацевтичної ботаніки, фармакогнозії, ресурсознавства лікарських рослин, навчальної практики з фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії

 


З Інститутом хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України проводяться спільні наукові дослідження у напрямку застосування сорбційних технологій для створення нанокомпозитів на основі БАР і лікарських речовин, виконуються студентами дипломні роботи на основі спільних наукових досліджень

 

 


Наші викладачі проходять підвищення кваліфікації у Національній академії державного управління при Президентові України

03.02.2021
ПОДІЇ | Всі Події
30
ЛИП
Запрошуємо на тренінг психологічної самодопомоги «Як розібратись та зібратись в собі»
Тренінг відбудеться 30 липня 2024 року о 16:30 у змішаному форматі.
18 Липня 2024
НОВИНИ КАФЕДР | Всі новини
Новини кафедри внутрішніх та професійних хвороб
24-25 червня 2024 року у Київському Медичному Університеті на кафедрі внутрішніх та професійних х...
27 Червня 2024
Триває виробнича практика у студентів-медиків
Триває студентська виробнича практика на 4 курсі медичного факультету. Студенти продовжують ...
10 Червня 2024
Перебіг екзаменаційної сесії на стоматологічному факультеті
6 червня 2024 року на стоматологічному факультеті пройшов іспит з нормальної анатомії. Студенти п...
07 Червня 2024
Триває практика у студентів-медиків
Вже другий тиждень, як триває виробнича лікарська практика у відділеннях стаціонару  у наших...
29 Травня 2024
Новини кафедри педіатрії
21 та 23 травня 2024 року співробітники кафедри педіатрії, доцент Шевченко Тетяна Антонівна та Зл...
28 Травня 2024
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери