Основні документи
Назва документу Дата публікації
Правила прийому до ПВНЗ "Київський Медичний Університет" на 2024 рік (зі змінами)2024-06-26
Результати щорічного опитування здобувачів освіти за ОПП2024-06-20
Результати періодичних опитувань здобувачів освіти, НПП та стейкхолдерів2024-06-10
План заходів із запобігання та протидії булінгу (цькування) у ПВНЗ "Київський медичний університет" у 2024/2025 н.р.2024-06-01
Положення про користування гуртожитком2024-05-21
Положення про порядок підготовки та написання мотиваційних листів вступників до ПВНЗ "Київський медичний університет" у 2024 році2024-04-25
Наказ "Про заходи пожежної безпеки в приміщеннях Університету"2024-04-16
Положення про методологію оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров'я при проведенні заходів безперервного професійного розвитку2024-03-01
Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини2024-03-01
Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг2024-03-01
Штатний розклад2024-01-01
Наказ про затвердження Приймальної комісії2023-12-29
Антикорупційна програма ПВНЗ "Київський медичний університет"2023-12-23
Положення про уповноважену особу з питань запобігання і виявлення корупції2023-12-22
Положення про Приймальну комісію ПВНЗ "Київський медичний університет"2023-12-22
Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти у КМУ у 2023-2024 навчальному році2023-10-19
Концепція започаткування впровадження освітньої діяльності КМУ за освітньою програмою "Клінічна психологія"2023-09-08
Положення про Вчену раду стоматологічного факультету2023-09-01
Положення про деканат стоматологічного факультету2023-09-01
Положення про прийняття на роботу, укладання та продовження контрактів з науково-педагогічними працівниками Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет»2023-09-01
Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ПВНЗ "Київський медичний університет" у 2023 році2023-09-01
Положення про стоматологічний факультет2023-09-01
Положення про встановлення норм часу педагогічного навантаження для педагогічних і науково-педагогічних працівників2023-08-28
Результати забезпечення та моніторингу якості освіти у 2022-2023 н.р.2023-08-28
Звіт ректора “Про підсумки роботи колективу ПВНЗ “Київський медичний університет” у 2022-2023 навчальному році та завдання колективу на наступний навчальний рік”2023-08-20
Положення про методичну комісію з преміювання науково-педагогічних працівників за виконання окремих видів робіт2023-06-28
Положення про Апеляційну комісію ПВНЗ "Київський медичний університет" у 2023 році2023-03-30
Положення про порядок підготовки і написання мотиваційних листів вступників до ПВНЗ "Київський медичний університет"2023-03-30
Положення про Наукову спілку ПВНЗ "Київський медичний університет"2023-02-23
Положення про Вчену раду факультету безперервного медичного розвитку2023-01-25
Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ПВНЗ "Київський медичний університет" у 2022 році зі змінами2023-01-25
Положення про порядок проведення об'єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту у ПВНЗ "Київський медичний університет"2022-12-30
Положення про порядок проведення комплексного практично-орієнтованого кваліфікаційного іспиту у 2023 році в умовах воєнного стану2022-12-30
Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у приміщеннях ПВНЗ "Київський медичний університет"2022-12-30
Положення про Відбіркову комісію з прийому на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства ПВНЗ "Київський медичний університет" у 2023 році2022-12-16
Положення про Виїзну відбіркову комісію з прийому на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства ПВНЗ "Київський Медичний Університет" у 2023 році2022-12-16
Положення про Відбіркову комісію щодо організації прийому заявок, вивчення відповідності документів та надання рекомендацій на видачу запрошень на навчання іноземцям у ПВНЗ "Київський медичний університет" у 2023 році2022-12-15
Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти у ПВНЗ "Київський медичний університет"2022-09-16
Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ПВНЗ "Київський медичний університет" у 2022 році (зі змінами)2022-09-09
Положення про встановлення норм часу педагогічного навантаження для педагогічних та науково-педагогічних працівників2022-08-31
Положення про слухачів ПВНЗ "Київський медичний університет"2022-08-31
Порядок визнання в ПВНЗ "Київський медичний університет" результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти2022-08-31
Правила поведінки здобувачів освіти у ПВНЗ "Київський медичний університет"2022-06-07
Положення щодо протидії булінгу (цькування) у ПВНЗ "Київський медичний університет"2022-06-07
Концепція освітньої діяльності ПВНЗ «Київський медичний університет» за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»2022-06-05
Положення про факультет безперервного професійного медичного розвитку2022-06-01
Концепція освітньої діяльності ПВНЗ "Київський медичний університет"2022-06-01
Положення про порядок підготовки та написання мотиваційних листів вступників до ПВНЗ "Київський медичний університет" в 2022 році2022-05-12
Положення про порядок проведення комплексного практично-орієнтованого кваліфікаційного іспиту у 2022 році в умовах воєнного стану2022-04-06
Положення про порядок підготовки та захисту магістерських робіт у ПВНЗ "Київський медичний університет" (фармацевтичний факультет)2022-04-05
Положення про особливості організації підготовки лікарів-інтернів та провізорів-інтернів у ПВНЗ "Київський медичний університет" в умовах воєнного стану2022-04-05
Положення про Відбіркову комісію з прийому на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства ПВНЗ "Київський медичний університет" у 2022 році2021-12-31
Положення про первинну документацію наукових досліджень у ПВНЗ "Київський медичний університет"2021-12-30
Положення про Відбіркову комісію щодо організації прийому заявок, вивчення відповідності документів та надання рекомендацій на видачу запрошень на навчання іноземцям2021-12-30
Положення про бібліотеку ПВНЗ "Київський медичний університет"2021-12-29
Правила прийому зі змінами на навчання для здобуття вищої освіти у ПВНЗ “Київський медичний університет” у 2022 році2021-12-29
Правила прийому зі змінами на навчання для здобуття вищої освіти у ПВНЗ “Київський медичний університет” у 2021 році2021-12-01
Положення про організацію освітнього процесу2021-11-25
Порядок оформлення, вилучення посвідок на тимчасове проживання та реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання студентів-іноземців2021-10-07
Положення про фармацевтичний факультет2021-09-02
Наказ про внесення змін до складу апеляційної комісії з прийому на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства2021-09-01
Положення про міжнародний факультет2021-08-30
Положення про комісію з визнання іноземних документів про освіту2021-08-28
Положення про підготовче відділення для іноземних громадян2021-08-28
Положення про вчену раду медичного факультету2021-08-28
Положення про Центр кар'єри2021-08-28
Положення про Міжкультурний мовний центр2021-08-28
Положення про медичний факультет2021-08-28
Наказ про внесення змін до складу предметної екзаменаційної комісії з проведення вступних іспитів для прийому іноземних громадян2021-08-03
Статут Київського медичного університету2021-05-26
Положення про Центр симуляційного навчання та оцінювання2021-04-28
Положення про порядок проведення об'єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту2021-04-27
Звіт про результати моніторингу якості освіти (2019-2020)2021-04-01
Порядок оформлення та видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти2021-03-01
Положення про порядок забезпечення кафедр освітніми асистентами2021-01-30
Положення про предметну екзаменаційну комісію2021-01-28
Положення про фахову атестаційну комісію2021-01-28
Положення про Апеляційну комісію2021-01-28
Наказ про склад апеляційної комісії з прийому на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства2021-01-15
Наказ про створення предметних екзаменаційних комісій для проведення вступних іспитів (письмового тестування) для прийому іноземних громадян2021-01-05
Положення про організацію науково-дослідної роботи2020-12-29
Правила прийому зі змінами для здобуття вищої освіти у ПВНЗ "Київський медичний університет" у 2020 році2020-11-03
Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників2020-11-01
Договір про створення медичного академічного консорціуму2020-10-20
Положення про індивідуальну освітню траекторію навчання студентів2020-09-01
Положення про організацію освітнього процесу в інтернатурі2020-06-26
Положення про рейтингове оцінювання навчально-методичної діяльності кафедр та науково-педагогічних працівників2020-06-25
Положення про порядок надання та оплати платних освітніх та інших додаткових послуг2020-03-14
Положення про організацію освітнього процесу в умовах карантину2020-03-13
Положення про апеляційну комісію2020-02-01
Положення про методичну раду2019-12-06
Положення про проведення виробничої практики студентів2019-09-06
Положення про відділ виробничої практики2019-09-06
Положення про відділ аналізу документів про освіту2019-09-01
Положення про ректорат2019-09-01
Положення про особливості організації освітнього процесу та супровід студентів з обмеженими можливостями здоров'я та хронічними захворюваннями2019-08-30
Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю студентів2019-08-30
Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу2019-08-30
Положення про аспірантуру2019-08-29
Положення про рейтингове оцінювання наукової діяльності кафедр та науково-педагогічних працівників2019-07-01
Кодекс академічної доброчесності та управління конфліктами2019-06-27
Положення про академічну доброчесність2019-06-27
Зразки щоденника студента з виробничої практики2019-06-10
Етичний кодекс ученого2019-02-02
Положення про докторантуру2018-12-29
Положення про комісію з питань біоетики2018-12-29
Правила прийому на навчання до ПВНЗ "Київський медичний університет" у 2019 році2018-12-28
Положення про навчально-методичний центр2018-12-12
Положення про наукове товариство молодих вчених2018-12-06
Інструкція про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці2018-11-03
Положення про конкурсну комісію2018-10-29
Положення про надання академічних відпусток та повторного навчання для здобувачів вищої освіти2018-09-11
Концепція моніторингу якості освіти2018-09-01
Концепція освітньої діяльності ПВНЗ “Київський медичний університет” за спеціальністю "Фармація, промислова фармація"2018-08-28
Інструкція про порядок проведення процедури тестування з визначення рівня компетентності фахівців з вищою освітою у галузі знань "Охорона здоров'я"2018-06-15
Положення про моніторинг, періодичний перегляд та закриття освітніх програм2018-03-29
Положення про комісію з моніторингу освітніх програм (програмну комісію)2018-03-29
Положення про відділ інтернатури2018-02-15
Правила користування бібліотекою2018-02-01
Правила прийому на навчання до ПВНЗ "Київський медичний університет" у 2018 році2017-12-28
Положення про організацію та порядок проведення атестації випускників за напрямами підготовки "Медицина", "Фармація"2017-12-22
Положення про відділ моніторингу якості освіти2017-11-05
Положення про систему підготовки студентів до складання ліцензійних інтегрованих іспитів "Крок"2017-11-01
Положення про студентську раду2017-10-21
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників2017-09-01
Положення про заочну форму навчання на фармацевтичному факультеті2017-09-01
Положення про відділ кадрів департаменту юридичного та кадрового забезпечення2017-09-01
Положення про спеціалізацію (інтернатуру)2017-09-01
Положення про відділ атестації, експертизи та підвищення кваліфікації2017-09-01
Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором2017-09-01
Положення про відділ зв'язків з єдиною державною електроною базою з питань освіти2017-09-01
Положення про юридичний відділ2017-08-30
Положення про вчену раду2017-04-27
Положення про проведення екзаменаційних тестувань та претестувань студентів (лікарів-інтернів, провізорів-інтернів)2017-04-26
Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та академічних довідок у ПВНЗ "Київський медичний університет"2017-03-10
Порядок процедури визнання документів про освіту, здобутих в іноземних навчальних закладах2016-12-29
Положення про надання пільг (знижок) по оплаті за навчання та встановлення студентам-відмінникам диференційованого рівня плати за навчання2016-09-06
Положення про планово-економічний відділ2016-09-01
Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги2016-08-29
Положення про оплату праці2016-08-29
Коллективний договір2011-03-03
ПОДІЇ | Всі Події
30
ЛИП
Запрошуємо на тренінг психологічної самодопомоги «Як розібратись та зібратись в собі»
Тренінг відбудеться 30 липня 2024 року о 16:30 у змішаному форматі.
18 Липня 2024
НОВИНИ КАФЕДР | Всі новини
Новини кафедри внутрішніх та професійних хвороб
24-25 червня 2024 року у Київському Медичному Університеті на кафедрі внутрішніх та професійних х...
27 Червня 2024
Триває виробнича практика у студентів-медиків
Триває студентська виробнича практика на 4 курсі медичного факультету. Студенти продовжують ...
10 Червня 2024
Перебіг екзаменаційної сесії на стоматологічному факультеті
6 червня 2024 року на стоматологічному факультеті пройшов іспит з нормальної анатомії. Студенти п...
07 Червня 2024
Триває практика у студентів-медиків
Вже другий тиждень, як триває виробнича лікарська практика у відділеннях стаціонару  у наших...
29 Травня 2024
Новини кафедри педіатрії
21 та 23 травня 2024 року співробітники кафедри педіатрії, доцент Шевченко Тетяна Антонівна та Зл...
28 Травня 2024
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери