Основні документи
Назва документу Дата публікації
Положення про встановлення норм часу педагогічного навантаження для педагогічних та науково-педагогічних працівників2020-09-01
Положення про організацію освітнього процесу2020-09-01
Правила прийому зі змінами для здобуття вищої освіти в 2020 році2020-06-03
Положення про порядок переведення, поновлення та відрахування студентів2020-03-13
Положення про предметну екзаменаційну комісію2020-02-01
Положення про фахову атестаційну комісію2020-02-01
Положення про апеляційну комісію2020-02-01
Звіт про роботу відділу моніторінгу якості освіти2020-01-24
Положення про відбіркову Комісію щодо організації прийому заявок, вивчення відповідності документів та надання рекомендацій на видачу запрошень на навчання іноземцям в 2020 році2020-01-22
Штатний розклад2020-01-22
Положення про Приймальну комісію2019-12-27
Положення про проведення виробничої практики студентів2019-09-06
Положення про відділ виробничої практики2019-09-06
Положення про відділ аналізу документів про освіту2019-09-01
Положення про деканат фармацевтичного факультету2019-09-01
Положення про ректорат2019-09-01
Положення про клінічну ординатуру2019-08-29
Зразки щоденника студента з виробничої практики2019-06-10
Етичний кодекс ученого2019-02-02
Положення про докторантуру2018-12-29
Положення про комісію з питань біоетики2018-12-29
Положення про навчально-методичний центр2018-12-12
Положення про наукове товариство молодих вчених2018-12-07
Положення про підготовче відділення для іноземних громадян2018-11-15
Статут Київського медичного університету2018-11-09
Положення про надання академічних відпусток та повторного навчання для здобувачів вищої освіти2018-09-11
Положення про кафедру профілактичної і соціальної медицини, мікробіології та епідеміології2018-09-01
Концепція моніторингу якості освіти2018-09-01
Положення про гуртожиток2018-05-02
Положення про комісію з визнання іноземних документів про освіту2018-04-17
Положення про академічну доброчесність2018-03-27
Положення про відділ інтернатури2018-02-15
Порядок оформлення, вилучення посвідок на тимчасове проживання та реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання студентів-іноземців2018-02-02
Положення про бібліотеку2018-01-05
Положення про деканат медичного факультету2018-01-05
Положення про деканат стоматологічного факультету2017-12-28
Положення про відділ моніторингу якості освіти2017-11-05
Положення про систему підготовки студентів до складання ліцензійних інтегрованих іспитів "Крок"2017-11-01
Положення про студентську раду2017-10-21
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників2017-09-01
Положення про заочну форму навчання на фармацевтичному факультеті2017-09-01
Положення про відділ кадрів департаменту юридичного та кадрового забезпечення2017-09-01
Положення про спеціалізацію (інтернатуру)2017-09-01
Положення про відділ атестації, експертизи та підвищення кваліфікації2017-09-01
Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором2017-09-01
Положення про стоматологічний факультет2017-09-01
Положення про відділ зв'язків з єдиною державною електроною базою з питань освіти2017-09-01
Положення про юридичний відділ2017-08-30
Положення про відділ міжнародних зв'язків та виховної роботи2017-08-30
Положення про факультет по роботі з іноземними студентами2017-08-30
Порядок оформлення та видачі академічних довідок студентам2017-08-30
Положення про Харківський інститут медицини та біомедичних наук2017-07-25
Положення про вчену раду2017-04-27
Положення про аспірантуру2017-04-27
Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та академічних довідок у ПВНЗ "Київський медичний університет"2017-03-10
Положення про деканат факультету по роботі з іноземними студентами2017-02-02
Порядок процедури визнання документів про освіту, здобутих в іноземних навчальних закладах2016-12-29
Положення про надання пільг (знижок) по оплаті за навчання та встановлення студентам-відмінникам диференційованого рівня плати за навчання2016-09-06
Положення про планово-економічний відділ2016-09-01
Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги2016-08-29
Положення про оплату праці2016-08-29
Положення про порядок надання та оплати платних освітніх та інших додаткових послуг2016-06-14
Коллективний договір2011-03-03
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери