Основні документи
Назва документу Дата публікації
Звіт ректора “Про підсумки роботи колективу ПВНЗ “Київський медичний університет” у 2020-2021 навчальному році та завдання колективу на наступний навчальний рік”2021-11-18
Порядок оформлення, вилучення посвідок на тимчасове проживання та реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання студентів-іноземців2021-10-07
Положення про фармацевтичний факультет2021-09-02
Положення про стоматологічний факультет2021-09-02
Наказ про внесення змін до складу апеляційної комісії з прийому на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства2021-09-01
Штатний розклад2021-09-01
Положення про міжнародний факультет2021-08-30
Положення про комісію з визнання іноземних документів про освіту2021-08-28
Положення про підготовче відділення для іноземних громадян2021-08-28
Положення про Центр кар'єри2021-08-28
Положення про Міжкультурний мовний центр2021-08-28
Положення про медичний факультет2021-08-28
Положення про організацію освітнього процесу2021-08-27
Наказ про внесення змін до складу предметної екзаменаційної комісії з проведення вступних іспитів для прийому іноземних громадян2021-08-03
Статут Київського медичного університету2021-05-26
Положення про Центр симуляційного навчання та оцінювання2021-04-28
Звіт про результати моніторингу якості освіти (2019-2020)2021-04-01
Звіт щодо щорічного оцінювання здобувачів освіти2021-04-01
Порядок оформлення та видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти2021-03-01
Положення про порядок забезпечення кафедр освітніми асистентами2021-01-30
Положення про предметну екзаменаційну комісію2021-01-28
Положення про фахову атестаційну комісію2021-01-28
Положення про Апеляційну комісію2021-01-28
Наказ про склад апеляційної комісії з прийому на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства2021-01-15
Положення про Відбіркову комісію щодо організації прийому заявок, вивчення відповідності документів та надання рекомендацій на видачу запрошень на навчання іноземцям2021-01-05
Наказ створення Відбіркової комісії щодо організації прийому заявок, вивчення відповідності документів та надання рекомендацій на видачу запрошень на навчання іноземцям2021-01-05
Наказ про створення предметних екзаменаційних комісій для проведення вступних іспитів (письмового тестування) для прийому іноземних громадян2021-01-05
Наказ про створення відбіркової комісії з прийому на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства2021-01-05
Положення про Відбіркову комісію з прийому на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства2021-01-05
Правила прийому для здобуття вищої освіти в 2021 році2020-12-29
Положення про організацію науково-дослідної роботи2020-12-29
Положення про Приймальну комісію2020-12-29
Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників2020-11-01
Наказ про перенесення робочих днів у 2021 році2020-10-27
Договір про створення медичного академічного консорціуму2020-10-20
Положення про встановлення норм часу педагогічного навантаження для педагогічних та науково-педагогічних працівників2020-09-01
Положення про індивідуальну освітню траекторію навчання студентів2020-09-01
Положення про організацію освітнього процесу в інтернатурі2020-06-26
Положення про рейтингове оцінювання навчально-методичної діяльності кафедр та науково-педагогічних працівників2020-06-25
Положення про порядок надання та оплати платних освітніх та інших додаткових послуг2020-03-14
Положення про організацію освітнього процесу в умовах карантину2020-03-13
Положення про порядок переведення, поновлення та відрахування студентів2020-03-13
Положення про апеляційну комісію2020-02-01
Звіт про роботу відділу моніторінгу якості освіти2020-01-24
Положення про відбіркову Комісію щодо організації прийому заявок, вивчення відповідності документів та надання рекомендацій на видачу запрошень на навчання іноземцям в 2020 році2020-01-22
Положення про методичну раду2019-12-06
Положення про проведення виробничої практики студентів2019-09-06
Положення про відділ виробничої практики2019-09-06
Положення про відділ аналізу документів про освіту2019-09-01
Положення про ректорат2019-09-01
Положення про особливості організації освітнього процесу та супровід студентів з обмеженими можливостями здоров'ята хронічними захворюваннями2019-08-30
Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю студентів2019-08-30
Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу2019-08-30
Положення про клінічну ординатуру2019-08-29
Положення про рейтингове оцінювання наукової діяльності кафедр та науково-педагогічних працівників2019-07-01
Кодекс академічної доброчесності та управління конфліктами2019-06-27
Положення про академічну доброчесність2019-06-27
Зразки щоденника студента з виробничої практики2019-06-10
Етичний кодекс ученого2019-02-02
Положення про докторантуру2018-12-29
Положення про комісію з питань біоетики2018-12-29
Положення про навчально-методичний центр2018-12-12
Положення про наукове товариство молодих вчених2018-12-07
Інструкція про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці2018-11-03
Положення про конкурсну комісію2018-10-29
Положення про надання академічних відпусток та повторного навчання для здобувачів вищої освіти2018-09-11
Концепція моніторингу якості освіти2018-09-01
Інструкція про порядок переведення процедури тестування з визначення рівня компетентності фахівців з вищою освітою у галузі знань "Охорона здоров'я"2018-06-15
Положення про гуртожиток2018-05-02
Положення про моніторинг, періодичний перегляд та закриття освітніх програм2018-03-29
Положення про комісію з моніторингу освітніх програм (програмну комісію)2018-03-29
Положення про відділ інтернатури2018-02-15
Правила користування бібліотекою2018-02-01
Положення про бібліотеку2018-01-05
Положення про організацію та порядок проведення атестації випускників за напрямами підготовки "Медицина", "Фармація"2017-12-22
Положення про відділ моніторингу якості освіти2017-11-05
Положення про систему підготовки студентів до складання ліцензійних інтегрованих іспитів "Крок"2017-11-01
Положення про студентську раду2017-10-21
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників2017-09-01
Положення про заочну форму навчання на фармацевтичному факультеті2017-09-01
Положення про студентську раду2017-09-01
Положення про відділ кадрів департаменту юридичного та кадрового забезпечення2017-09-01
Положення про спеціалізацію (інтернатуру)2017-09-01
Положення про відділ атестації, експертизи та підвищення кваліфікації2017-09-01
Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором2017-09-01
Положення про стоматологічний факультет2017-09-01
Положення про відділ зв'язків з єдиною державною електроною базою з питань освіти2017-09-01
Положення про юридичний відділ2017-08-30
Положення про вчену раду2017-04-27
Положення про аспірантуру2017-04-27
Положення про проведення екзаменаційних тестувань та претестувань студентів (лікарів-інтернів, провізорів-інтернів)2017-04-26
Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та академічних довідок у ПВНЗ "Київський медичний університет"2017-03-10
Порядок процедури визнання документів про освіту, здобутих в іноземних навчальних закладах2016-12-29
Положення про надання пільг (знижок) по оплаті за навчання та встановлення студентам-відмінникам диференційованого рівня плати за навчання2016-09-06
Положення про планово-економічний відділ2016-09-01
Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги2016-08-29
Положення про оплату праці2016-08-29
Коллективний договір2011-03-03
ПОДІЇ | Всі Події
06
ГРУ
Курси "Іридодіагностика"
Тривалість: 06.12.2021 - 17.12.2021
16 Вересня 2020
08
ГРУ
Лекція спортивного психолога Марини Мосьпан
Захід відбудеться 8 грудня о 18:00 за адресою: вул. Бориспільська, 2.
30 Листопада 2021
13
ГРУ
Курси "Основи масажу"
Тривалість: 13.12.2021 - 30.12.2021
07 Вересня 2021
18
ГРУ
Стартує фахова школа «Age Management - майбутнє медицини»
Початок школи вже 17 грудня о 10:00.
03 Грудня 2021
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери