Бібліотека

 

«Бібліотека – місце традицій, простір інновацій»

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Щиро вітаємо вас на сторінці бібліотеки Київського медичного університету!

Складовою частиною внутрішньої системи якості освіти є бібліотека, адже без забезпечення студентів, викладачів, науковців якісними інформаційними ресурсами, неможливо отримати високу якість освіти та науки. Орієнтуючись на читача, згідно з сучасними вимогами вищої освіти,  бібліотека виконує низку процесів, спрямованих на підвищення ефективності її роботи. На нашому сайті ви можете переглянути інформацію про:
 • новини та події у бібліотеці
 • електронний каталог книг, періодичних видань
 • передплачувані газети та журнали
 • нові надходження
 • корисні посилання та інше
Творчість – це особливість роботи нашої бібліотеки. Ми руйнуємо стереотипи, нестандартно мислимо й будуємо бібліотечне майбутнє. Чим більше креативних ідей – тим з нами цікавіше. Наша бібліотека завжди поруч з вами, ми працюємо для вас і готові почути ваші побажання щодо нашої діяльності.
  • Наші контакти: +38 (067) 125-25-24 (Каріна Миколаївна), +38 (097) 766-51-40 (Тетяна Віталіївна).
 
  Адреса: вул. Бориспільська, 2 (каб. 305)

Положення про бібліотеку

Правила користування бібліотекою

► НОВИНИ БІБЛІОТЕКИ ◄

 

На цьому ресурсі ви знайдете електронні версії підручників, рекомендованих вам викладачами до опрацювання.

Увага! Доступ до ресурсу надається лише тим студентам, які мають корпоративний акаунт.

Якщо ви втратили доступ до корпоративного акаунту або у вас його немає, звертайтеся до IT відділу на адресу: it@kmu.edu.ua

⯈ ПОСИЛАННЯ НА РЕСУРС ⯇

Найбільша у світі платформа науково-технічної літератури від провідних міжнародних видавців. У межах платформи Research4Life забезпечується доступ до більше ніж 154 тис. наукових журналів і книг від більш як 200 видавців з усього світу. Надано доступ до ресурсів таких великих видавництв: Elsevier; Springer Nature; John Wiley & Sons; Taylor & Francis; Emerald; Sage Publications; Oxford University Press; Cambridge University Press; IOP Publishing та інші.)

 

Загальнодержавна розподілена електронна база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти. До національного репозитарію включаються наступні академічні тексти: – дисертації на здобуття наукових ступенів та автореферати дисертацій; – кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти; – статті у наукових виданнях, у тому числі всі статті (сукупність статей), на підставі захисту яких присуджено науковий ступінь; – монографії, у тому числі ті, на підставі захисту яких присуджено науковий ступінь; – наукові видання; – звіти у сфері наукової і науково-технічної діяльності; – депоновані наукові роботи; – підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально- методичні праці; – публікації, розміщені авторами на Інтернет-платформах для обміну науковими публікаціями.

Всі українські наукові журнали у Scopus та Web of science

РЕЄСТР наукових фахових видань України -  довідково-інформаційний ресурс, призначений для інформування наукової громадськості та покращення доступу до відомостей про українські наукові видання з різних галузей знань. Створений фахівцями ДНУ УкрІНТЕІ.

Показники та рейтинги журналів, які входять до бази Scopus

Бібліометрика української науки 

Онлайн курси Coursera для навчання аспірантів та молодих вчених  

Курси Prometheus для навчання студентів, аспірантів та молодих вчених

Науково-метрична база Scopus

     Майстер-список журналів ICI містить журнали, які пройшли багатоетапний процес параметричної оцінки. Головною умовою індексації є дотримання редакцією принципу прозорої діяльності та підтвердження надання надійних редакційних послуг.

Міжнародний репозитарій наукових досліджень            

Ресурси для пошуку та можливостей  отримання грантів:

Джерела для пошуку грантових програм для молодих вчених

 Написання наукових статей та публічні виступи

В допомогу авторам при написанні наукової статті https://science.btsau.edu.ua/node/34,   http://journal.insat.org.ua/wp-content/uploads/2019/05/Metoduka_statti_ukr_.pdf    

Книга "Periodontal and Oral Mucosa Diseases": in 2 volumes. — Volume 2: textbook (IV a. l.) / A.V. Borysenko, L.V. Lynovytska, О.F. Nesyn et al.; edited by A.V. Borysenko

The textbook presents the part of therapeutic stomatology which deals with problems of etiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, treatment, prevention and general questions of periodontal and oral mucosa diseases. The textbook deals with issues of anatomy and physiology of the periodontium and oral mucosa, clinical features, diagnosis, treatment and prevention of periodontal and oral mucosa diseases. Special attention is given to medicamental, surgical treatment (curettage, gingivectomy, flap operations etc.), physiotherapy (electrotherapy, ultrasound therapy, vacuum therapy, massage and so on). A separate chapter describes methods of examination of the patient. Self-control tests with answer keys are given for knowledge assessment. Textbook is established in accordance with the approved educational program and curriculum in therapeutic dentistry for students of higher education establishments. The textbook is intended for students of dental faculty of higher medical education establishments, interns, dentists.


Книга "PROPAEDEUTICS OF CHILDREN THERAPEUTIC DENTISTRY. / ПРОПЕДЕВТИКА ДИТЯЧОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ" Textbook : /KASKOVA L.F., VASHCHENKO I.YU., BEREZHNA O.ED.

The study guide is composed in compliance with the typical academic plan for students of the Faculty of Dentistry. The study guide contains issues on organization of the dentist’s office, histology and embryology of the oral cavity organs, topographic and anatomical structure of deciduous and permanent teeth in children. Two large sections, one of which is devoted to manipulations with carious cavities (specificities of preparation, armamentarium and peculiarities of sealing), and the second one covers issues of endodontic treatment of teeth (presents instruments for manipulations in root canals; describes the state-of-the-art methods and materials) are of special interest.


Книга "Pharmacology": =Фармакологія // Самура І. Б., Бєлєнічев І. Ф., Нєруш А. В.

У підручнику, відповідно до програми з фармакології для студентів медичного факультету вищих закладів освіти, викладено головні розділи фармакології, надані сучасні міжнародні класифікації ліків та характеристики лікарських засобів кожної групи. Механізм дії ліків розглядається на основі останніх досягнень фундаментальної фармакології. Велика кількість чітких і лаконічних підсумкових таблиць, малюнків, алфавітний покажчик та глосарій допоможуть в швидкому пошуку потрібної інформації. Завдяки доступно викладеним принципам, це видання допоможе студентам у розумінні та візуалізації фармакології, краще засвоювати основні положення і теоретичні знання. Для англомовних студентів вищих закладів освіти, спеціалістів, які займаються вивченням лікарських засобів, лікарів і провізорів.

Based on the requirements of the Pharmacology Syllabus for the Medical Department of the Higher Educational Institutions, this textbook presents main divisions of Pharmacology, newer international classifications of currently available agents and the principal pharmacological characteristics of each group of drugs. The mechanisms of drug action are given on basis of the recent advances in fundamental pharmacology. Designed in a clear fashion, the issue will contribute to comprehension, visualization and mastering knowledge of Pharmacology necessary for every doctor. Bold headings, plenty of clear and concise summary tables and glossary allow easy access to the specific information one requires. The textbook is designed for English-speaking students of the Higher Education Institutions, experts studying medicinal agents, doctors and pharmacists.

Книга "Side Effects of Medications": Volume 1. Побічна дія ліків. Том 1 =. Двомовне видання // Бобирьов В. М., Потяженко М.М., Бєляєва О. М. та ін.

Посібник розрахований на студентів ЗВО України, які здобувають вищу освіту на другому (магістерському) рівні за спеціальностями 221 “Стоматологія”, 222 “Медицина”, 228 “Педіатрія”. Посібник також може зацікавити широке коло читачів – лікарів-інтернів, спеціалістів практичної охорони здоров’я: лікарів загальної практики, сімейної медицини, педіатрів, гастроентерологів, кардіологів, пульмонологів, гінекологів, геронтологів, валеологів. Може бути впроваджений у навчальний процес як на додипломному, так і на післядипломному етапах, а також зацікавить інших читачів, які виявляють інтерес до питань фармакотерапії і побічної дії ліків зокрема. Паралельне подання інформації українською та англійською мовами, з одного боку, сприятиме покращенню оволодіння цим матеріалом англомовними читачами українською мовою, а з іншого, забезпечить рецепцію спеціальної інформації українськомовним читачем англійською мовою.


Книга "Щелепно-лицева хірургія". Підручник: / О.О. Тимофєєв. — 3-є видання

В оновленому підручнику на сучасному рівні представлено основні розділи щелепно-­лицевої хірургії. Викладено методику і техніку обстеження хворого. Наведено основні відомості щодо застосування загального та місцевого знеболювання, розглянуто сучасні місцеві анестетики й можливі ускладнення після їх використання. Значну увагу приділено етіології, патогенезу, особливостям клінічного перебігу, диференціальній діагностиці, лікуванню та профілактиці гострих і хронічних (неспецифічних і специфічних) запальних захворювань щелеп і м’яких тканин обличчя та шиї. Описано основні методи діагностики й лікування невогнепального ушкодження щелепно-лицевої ділянки. Відзначено особливості клінічного виявлення та лікування перелому залежно від його локалізації, раннього й пізнього пост­травматичного ускладнення. Розглянуто пухлиноподібні захворювання, доброякісні та злоякісні пухлини щелеп і м’яких тканин. У третьому виданні вперше викладено гальванічну патологію, що трапляється в стоматології.

Перероблено й осучаснено контрольні тести для перевірки отриманих знань з розділів щелепно-лицевої хірургії, що вивчаються. Для студентів стоматологічних факультетів медичних закладів вищої освіти України, лікарів-інтернів, стоматологів-практиків, щелепно-лицевих хірургів, лікарів суміжних спеціальностей.


Книга "Терапевтична стоматологія". Підручник: у 4 томах. — Том 3. Захворювання пародонта: (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко та ін.; за ред. А.В. Борисенка. — 2-е вид., переробл. і допов.

Видання присвячено найпоширенішим патологічним станам у стоматології — захворюванням пародонта. У підручнику розглянуто питання анатомії та фізіології пародонта, клініки й діагностики, лікування й профілактики захворювань пародонта. Особливу увагу приділено медикаментозному, хірургічному лікуванню (кюретаж, гінгівектомія, клаптеві операції тощо), фізіотерапевтичним методам лікування (електролікування, ультразвукова терапія, вакуум-терапія, масаж тощо). В окремому розділі викладено методи обстеження хворого. У другому виданні з урахуванням настанов Міжнародної федерації стоматологів подано лікування захворювань пародонта згідно з вимогами доказової медицини. Анатомічні терміни подано за Міжнародною анатомічною номенклатурою. У контексті Болонського процесу наведено тести для самостійного контролю знань і відповіді до них. Для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій.


Книга "Профілактика стоматологічних захворювань". Підручник: / Л. Ф. Каськова, Л. І. Амосова, О. О. Кулай, С. Ч. Новікова,  О. В. Хміль, Ю. І. Солошенко,  Л. П. Уласевич

Цей посібник розрахований на підготовку студентів, лікарів-стоматологів-інтернів та лікарів-стоматологів до самостійного прийому стоматологічних хворих з профілактичною метою. У посібнику розглянуті питання значення профілактичного направлення, основних принципів і задач профілактики карієсу зубів. Актуальність профілактики карієсу зубів зумовлена його значною поширеністю серед дитячого і дорослого населення країни та наслідками його ускладнень, які призводять до втрати зубів, порушення функції шлунково-кишкового тракту, жувального апарату та втрати естетичного оптимуму. За даними ВООЗ карієс включений у число шести хвороб сучасності, профілактика яких є найбільш актуальний завданням сучасної стоматології і системи охорони здоров’я у цілому. Не дивлячись на досягнуті успіхи у лікуванні і профілактиці карієсу, його поширеність і інтенсивність у різних регіонах України і загалом у світі лишаються високими. Викликає занепокоєння і той факт, що множинний карієс зубів частіше зустрічається серед дітей молодшого дошкільного віку. Наукові досягнення вітчизняних і зарубіжних вчених у розробці нових засобів і методів профілактики карієсу зубів надають лікареві більший спектр вибору лікарських засобів для планування та впровадження профілактики карієсу зубів на індивідуальному чи груповому рівні.


Книга "Профілактика стоматологічних захворювань". Підручник: / Л. Ф. Каськова, Л. І. Амосова, О. О. Кулай, С. Ч. Новікова,  О. В. Хміль, Ю. І. Солошенко,  Л. П. Уласевич

В підручнику висвітлені анатомо-фізіологічні особливості будови щелепно-лицевої ділянки у дітей в різні вікові періоди, розвиток зубів, їх анатомія, гістологічна будова тканин зуба та роль факторів, які впливають на процеси їх формування. Детально представлені причини виникнення карієсу і захворювань тканин пародонта та шляхи їх усунення. Значна увага приділена предметам та засобам гігієни з можливістю їх використання в дитячому віці. Приведені заходи по гігієнічному навчанню населення, впровадженню комплексної системи профілактики стоматологічних захворювань у дітей. Друге перероблене і доповнене видання призначається для студентів стоматологічних факультетів закладів вищої освіти, інтернів та лікарів-стоматологів.


Книга "Інфекційні хвороби у дітей". Підручник: / Л.І. Чернишова, А.П. Волоха, А.В. Бондаренко та ін. — 3-є видання

У третьому осучасненому виданні національного підручника викладено основні симптоми та синдроми інфекційних хвороб у дітей. Наведено класичні й нові дані щодо етіології, діагностики, лікування та профілактики інфекцій, які можуть траплятися у практичній діяльності лікаря-педіатра. Висвітлено епідеміологічну ситуацію щодо окремих інфекцій у світі і в Україні. • Розглянуто нові методи діагностики інфекційних захворювань, а також трактування їх результатів, що нерідко має вікові особливості. • Окремий розділ присвячено питанням імунопрофілактики, зокрема вакцинації, внаслідок чого створюється колективний захисний імунітет. • Внесено нові відомості щодо розвитку, поширення, лікування і профілактики коронавірусної інфекції. Розглянуто особливості перебігу і лікування постковідного синдрому. • Описано невідкладні стани, які виникають у клініці інфекційних хвороб. Книга призначена для дитячих інфекціоністів, педіатрів, сімейних лікарів, інтернів і лікарів усіх педіатричних спеціальностей.


Книга "Імунопрофілактика інфекційних хвороб". Навчально-методичний посібник / Л.І. Чернишова, Ф.І. Лапій, А.П. Волоха та ін. — 3-є видання

У третьому виданні навчально-методичного посібника оновлено основні досягнення в імунопрофілактиці, перспективи розвитку нових вакцин, проблемні питання, які трапляються в лікарській практиці. Подано інформацію про вакцини, що створені за інноваційними технологіями на платформі вірусних векторів та нуклеїнових кислот (ДНК та РНК-вакцини). Показано значення комунікаційної політики для ефективного проведення імунопрофілактики в період пандемії COVID-19. Детально описано організацію вакцинального процесу, імунопрофілактику окремих інфекцій в тому числі і при захворюванні на COVID-19. Відповідно до сучасних вимог включено матеріали Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики при МОЗ України.

Для лікарів-інтернів, слухачів післядипломної освіти, педіатрів, сімейних лікарів, дитячих імунологів, дитячих інфекціоністів і лікарів вузьких педіатричних спеціальностей, а також студентів і магістрів медичних закладів вищої освіти.


 

 

 

 

 

Книга "Фтизіатрія". Навчальний посібник: // Мельник В. П., Панасюк О.В., Разнатовська О.М. та інші

У навчальному посібнику викладено загальні принципи і напрями організації самостійної роботи студентів, принципи деонтології у фтизіатрії, особливості клінічного обстеження хворих на туберкульоз, методику оформлення медичної карти стаціонарного хворого, сучасну клінічну класифікацію туберкульозу, методи рентгенологічної діагностики туберкульозу органів дихання, методику вивчення рентгенограм легень і опису рентгенологічних тіней при туберкульозі, туберкулінодіагностику, лабораторну діагностику згідно зі стандартами медичної допомоги хворим на туберкульоз (2021 р.), функціональні методи обстеження, принципи комплексного контрольованого лікування хворих на туберкульоз, протитуберкульозні засоби, класифікацію антимікобактеріальних препаратів (АМБП) для лікування туберкульозу, чутливого та стійкого до АМБП. Наведено стандарти антимікобактеріальної терапії чутливого та індивідуальні режими стійкого до АМБП туберкульозу.

Клінічну фтизіатрію наведено у вигляді основних первинних та вторинних форм туберкульозу. Акцентовано увагу на туберкульозі органів дихання, проте розкрито відомості і про позалегеневий туберкульоз. Для студентів – майбутніх стоматологів приділено увагу туберкульозу слизової оболонки порожнини рота та щелепних кісток. Ураховуючи те, що багато питань щодо виявлення, діагностики і навіть лікування хворих на туберкульоз відійшло сімейним лікарям, наведено сучасні стандарти медичної допомоги хворим на туберкульоз згідно з Наказом МОЗ України № 530 від 25 лютого 2020 року. Для студентів вищих медичних навчальних закладів та лікарів-практиків, наукових і педагогічних працівників, котрі у своїй діяльності стикаються з проблемами туберкульозу. 

Книга " Неонатологія ": Підручник: у 3 томах. – Т 1. // Знаменська Т.К.

У підручнику інтегровано інформацію з основних питань неонатології, зокрема стосовно анатомо-фізіологічних особливостей новонароджених різного гестаційного віку, новітні дані щодо патогенезу, діагностики, лікувально-профілактичних та організаційних заходів при патології періоду новонародженості. Загальні й окремі питання провідні фахівці України висвітлили з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду, міжнародних клінічних рекомендацій і стандартів надання медичної допомоги новонародженим на засадах доказової медицини та на основі національних наказів Міністерства охорони здоров’я України. Усі викладені матеріали пройшли етап незалежного рецензування. Для лікарів-неонатологів, педіатрів, студентів вищих медичних навчальних закладів, інтернів, лікарів суміжних спеціальностей різних рівнів підготовки, які надають медичну допомогу новонародженим дітям.

Книга " Неонатологія ": Підручник: у 3 томах. – Т 2. // Знаменська Т.К.

У підручнику інтегровано інформацію з основних питань неонатології, зокрема стосовно анатомо-фізіологічних особливостей новонароджених різного гестаційного віку, новітні дані щодо патогенезу, діагностики, лікувально-профілактичних та організаційних заходів при патології періоду новонародженості. Загальні й окремі питання провідні фахівці України висвітлили з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду, міжнародних клінічних рекомендацій і стандартів надання медичної допомоги новонародженим на засадах доказової медицини та на основі національних наказів Міністерства охорони здоров’я України. Усі викладені матеріали пройшли етап незалежного рецензування. Для лікарів-неонатологів, педіатрів, студентів вищих медичних навчальних закладів, інтернів, лікарів суміжних спеціальностей різних рівнів підготовки, які надають медичну допомогу новонародженим дітям.

Книга " Неонатологія ": Підручник: у 3томах. – Т 3. // Знаменська Т.К.

У підручнику інтегровано інформацію з основних питань неонатології, зокрема стосовно анатомо-фізіологічних особливостей новонароджених різного гестаційного віку, новітні дані щодо патогенезу, діагностики, лікувально-профілактичних та організаційних заходів при патології періоду новонародженості. Загальні й окремі питання провідні фахівці України висвітлили з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду, міжнародних клінічних рекомендацій і стандартів надання медичної допомоги новонародженим на засадах доказової медицини та на основі національних наказів Міністерства охорони здоров’я України. Усі викладені матеріали пройшли етап незалежного рецензування. Для лікарів-неонатологів, педіатрів, студентів вищих медичних навчальних закладів, інтернів, лікарів суміжних спеціальностей різних рівнів підготовки, які надають медичну допомогу новонародженим дітям.


Книга " Основи педіатрії за Нельсоном: ": у 2 томах. Том 2 / Карен Дж. Маркданте, Роберт М. Клігман; переклад 8-го англ. видання

«Основи педіатрії за Нельсоном» (8-е видання) належить до найкращих видань Нельсона з педіатрії. Матеріал відповідає вимогам Ради з медичної освіти студентів з педіатрії (COMSEP). У підручнику висвітлено особливості нормального росту й розвитку дитини, діагностику, лікування та профілактику поширених дитячих захворювань і розладів. Особливу увагу приділено базовим знанням, а також останнім досягненням у педіатрії. У кожному розділі докладно розкрито окрему тему. Наприкінці розділів стисло подано ключові положення для лікарів-практиків, зокрема особливості клінічної картини та лікування захворювань. Підручник ілюстровано кольоровими малюнками і таблицями для візуалізації складної інформації. Наведено приклади з лікарської практики авторів, які також працюють над програмами субординатури. Отримані знання та навички допоможуть як у практичній діяльності лікаря, так і в підготовці до іспитів майбутніх педіатрів. Для студентів-медиків, резидентів і субординаторів із педіатрії, медичних сестер, а також для інтернів, магістрів, які готуються до іспитів.

Книга " Медсестринство в педіатрії ": Підручник / В.С. Тарасюк, Г.Г. Титаренко, І.В. Паламар та ін. — 2-е видання

Підручник підготовлено за новою програмою. Кожне дитяче захворювання описано за схемою медсестринського процесу, а саме: визначення, чинники, класифікація, клінічні прояви, оцінювання стану, план сестринського догляду, реалізація плану догляду, оцінювання результатів. Викладено основні положення, що стосуються медсестринського догляду за хворими дітьми. Плани медсестринського догляду наведено за схемою «проблема – причина – очікуваний результат – дії медичної сестри». Подано інструкції до виконання практичних навичок.  Запропоновано тестові завдання та контрольні ситуаційні задачі, складено таблиці з відповідями до них. Для студентів медичних закладів фахової передвищої та вищої освіти, а також працівників практичної охорони здоров’я.

Книга "Невідкладні стани в педіатричній практиці": Навчальний посібник / Ю.В. Марушко, Г.Г. Шеф, Ф.С. Глумчер та ін. – 2-е видання

Навчальний посібник призначено для засвоєння навчального матеріалу з надання невідкладної допомоги дітям. Розглянуто основні невідкладні стани в педіатрії в аспекті етіопатогенезу, клінічної картини, діагностики та лікування. Матеріали посібника підготовлено на основі сучасних клінічних рекомендацій, затверджених у країнах Європейського Союзу, США, Канади, що є одним із важливих шляхів упровадження доказової медицини в Україні. Також використано накази МОЗ України згідно з протокольним нозологічним підходом у терапії невідкладних станів. Для студентів старших курсів, лікарів-інтернів медичних закладів вищої освіти, педіатрів та лікарів загальної практики — сімейних лікарів.

Книга "Иммунотерапия" Учебное пособие: Мальцев Д.В.

В книге изложены основы современного учения об иммунотерапии как о прогрессивном высокоэффективном методе биологического лечения иммунодефицитных, инфекционных, аутоиммунных, аллергических и онкологических заболеваний при помощи компонентов иммунной системы организма человека различного происхождения. Приведены как обзоры научной литературы, посвященные оценке эффективности и безопасности различных иммунотерапевтических агентов в контексте доказательной медицины, так и результаты оригинальных клинических исследований в указанном направлении.

Книга "Фармакотерапія" Підручник: у 2 книгах. – Книга 2: (ВНЗ IV р. а.) / Б.А. Самура, А.С. Свінціцький, Ю.М. Колесник та ін. – 3-є вид., перероб. і допов.

Підручник містить відомості про основні принципи медикаментозної терапії окремих нозологічних груп захворювань, формує у студентів уявлення про загальний план раціональної та безпечної терапії у разі типових патологічних процесів і окремих їх проявів, про принципи індивідуального підбору ефективних і безпечних препаратів на основі даних фармакодинаміки й фармакокінетики, можливих побічних дій і особливостей застосування ліків залежно від перебігу хвороби, її сезонності та віку хворого. Для студентів фармацевтичних вузів і фармацевтичних факультетів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів IV рівня акредитації, фахівців, які займаються вивченням лікарських засобів, лікарів і провізорів

Книга "Фармакотерапія" Підручник: у 2 книгах. – Книга 1: (ВНЗ IV р. а.) / Б.А. Самура, А.С. Свінціцький, Ю.М. Колесник та ін. – 3-є вид., перероб. і допов.

Підручник містить відомості про основні принципи медикаментозної терапії окремих нозологічних груп захворювань, формує у студентів уявлення про загальний план раціональної та безпечної терапії у разі типових патологічних процесів і окремих їх проявів, про принципи індивідуального підбору ефективних і безпечних препаратів на основі даних фармакодинаміки й фармакокінетики, можливих побічних дій і особливостей застосування ліків залежно від перебігу хвороби, її сезонності та віку хворого. Для студентів фармацевтичних вузів і фармацевтичних факультетів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів IV рівня акредитації, фахівців, які займаються вивченням лікарських засобів, лікарів і провізорів

Книга "Фармакотерапія захворювань слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонта ": Навчальний посібник (ВНЗ IV р. а.) / А.В. Борисенко, М.Ф. Данилевский, М.А. Мохорт та ін.; за ред. А.В. Борисенка

У навчальному посібнику подано короткі відомості про лікарські препарати, які застосовують у стоматологічній практиці. Описано їх фізико-хімічні, фармакологічні властивості, показання і протипоказання до застосування цих препаратів, побічні дії, методи використання, форми виготовлення та зберігання. Поряд із прописами готових лікарських форм наведено також рецепти деяких сумішей індивідуального виготовлення. Для лікарів стоматологів-терапевтів, ортодонтів, фармацевтів, провізорів.

Книга "Фармакологія за Рангом і Дейлом": 9-е видання: у 2 томах. Том 1 / Джеймс М. Ріттер, Род Флавер, Ґрем Гендерсон, Юн Конг Лоук, Девід Мак’юен, Гамфрі П. Ранг

Всесвітньо відомий огляд сучасної фармакології у ваших руках. Комплексна, але проста у використанні, книга «Фармакологія за Рангом і Дейлом» уже понад 25 років надає студентам та медичним працівникам у всьому світі найголовнішу фундаментальну і клінічну інформацію. У повністю переробленому дев’ятому виданні враховано найактуальніші здобутки в цій галузі, включно з новими і перспективними ліками та останніми дослідженнями. Від самого початку до останньої сторінки ви поступово розширюватимете ваші знання про всі відповідні аспекти фармакології, від розуміння молекулярної структури рецепторів і дії препаратів до клінічного використання найважливіших груп лікарських засобів.
 • Найновіша інформація у цій швидкозмінній галузі, зокрема значно доопрацьований огляд лікарських засобів для центральної нервової системи, препаратів, які поліпшують когнітивні функції, протиінфекційних засобів, біологічних/біофармацевтичних препаратів, засобів для поліпшення якості життя та багатьох інших.
 • Кольорове позначення частин книги для швидшого орієнтування і перехресні посилання.
 • Роз’яснення складних понять з допомогою блоків «Ключові моменти», «Клінічне використання» і повнокольорових ілюстрацій в усій книзі.
Книга призначена для студентів фармацевтичних і медичних факультетів закладів вищої освіти, лікарів, інтернів, викладачів, науковців, фахівців-практиків у галузі фармакології.

Книга "Фармакологія за Рангом і Дейлом": 9-е видання: у 2 томах. Том 2 / Джеймс М. Ріттер, Род Флавер, Ґрем Гендерсон, Юн Конг Лоук, Девід Мак’юен, Гамфрі П. Ранг

Всесвітньо відомий огляд сучасної фармакології у ваших руках. Комплексна, але проста у використанні, книга «Фармакологія за Рангом і Дейлом» уже понад 25 років надає студентам та медичним працівникам у всьому світі найголовнішу фундаментальну і клінічну інформацію. У повністю переробленому дев’ятому виданні враховано найактуальніші здобутки в цій галузі, включно з новими і перспективними ліками та останніми дослідженнями. Від самого початку до останньої сторінки ви поступово розширюватимете ваші знання про всі відповідні аспекти фармакології, від розуміння молекулярної структури рецепторів і дії препаратів до клінічного використання найважливіших груп лікарських засобів.
 • Найновіша інформація у цій швидкозмінній галузі, зокрема значно доопрацьований огляд лікарських засобів для центральної нервової системи, препаратів, які поліпшують когнітивні функції, протиінфекційних засобів, біологічних/біофармацевтичних препаратів, засобів для поліпшення якості життя та багатьох інших.
 • Кольорове позначення частин книги для швидшого орієнтування і перехресні посилання.
 • Роз’яснення складних понять з допомогою блоків «Ключові моменти», «Клінічне використання» і повнокольорових ілюстрацій в усій книзі.
Книга призначена для студентів фармацевтичних і медичних факультетів закладів вищої освіти, лікарів, інтернів, викладачів, науковців, фахівців-практиків у галузі фармакології.

Книга " Фармакотерапія з фармакокінетикою". Навчальний посібник: / За ред. Кіреєва І.В.

Розглядаються ключові питання фармакокінетики лікарських засобів, загальні відомості про етіологію, епідеміологію, патогенез, клінічні прояви та сучасну раціональну фармакотерапію різних захворювань згідно з сучасними уніфікованими клінічними протоколами первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги при різних захворюваннях, затверджених МОЗ України та сучасними іноземними гайдлайнами. Наведено теоретичні питання та ситуаційні завдання для самоперевірки засвоєння знань, тестовий контроль рівня знань, умінь та навичок студентів. Подано перелік питань та завдань для підготовки до контролю змістових модулів та підсумкового модульного контролю. Навчальний посібник складено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Фармакотерапія з фармакокінетикою» та призначено для здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація» фармацевтичних вищих навчальних закладів і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.

Книга " Клінічна фармакологія та фармакотерапія в стоматології". Навчальний посібник: // І.П. Мазур, М.В. Хайтович, Л.І. Голопихо. — 2-е видання

У навчальному посібнику подано загальні питання клінічної фармакології в стоматології – фармакокінетику, фармакодинаміку лікарських засобів, особливості дозування при різних фізіологічних станах та захворюваннях. Велику увагу приділено взаємодії лікарських засобів і несприятливим побічним реакціям на лікарські засоби, механізмам та клінічним проявам впливу лікарських засобів на стан порожнини рота. Викладено основні положення клінічної фармакогенетики, фармакоекономічні й фармакоепідеміологічні аспекти діяльності лікаря-стоматолога. Детально охарактеризовано лікарські засоби, які використовують у стоматології як для системного, так і для місцевого лікування. У розділі «Фармакотерапія в практичній діяльності лікаря-стоматолога» надано практичні рекомендації на засадах доказової медицини щодо застосування лікарських засобів при лікуванні основних стоматологічних захворювань. Розглянуто провідні аспекти медикаментозної профілактики транзиторної бактеріємії та допомоги при невідкладних станах. Наведено тестові завдання для самостійного контролю рівня знань. Видання проілюстроване таблицями, схемами, малюнками. Для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів – медичних університетів, інститутів й академій, а також лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів, курсантів і лікарів суміжних спеціальностей.

Книга " Клінічна фармакологія.". Навчальний посібник: // Шоріков Є.І., Шумко Г.І. , Хухліна О.С.

Навчальний посібник створений для підготовки студентів медичних факультетів до практичних занять з клінічної фармакології згідно з рекомендованою програмою і містить теоретичну інформацію по кожній з тем, які вивчаються. Виходячи з принципів клінічної фармакології та доказової медицини, в посібнику викладаються загальні клініко-патогенетичні питання для кожної з тем, основні фармакокінетичні та фармакодинамічні особливості груп лікарських засобів, які знайшли своє використання у лікуванні певного переліку захворювань, клініко-фармакологічні підходи до вибору й оцінки ефективності та безпеки дії препаратів для лікування хворих. Наведено інформацію про клініко-фармакологічні аспекти застосування лікарських засобів. Автори сподіваються, книга буде корисною для навчання інтернів, аспірантів та лікарів різних спеціальностей.

Книга " Клінічна фармакогенетика.". Навчальний посібник: // Яковлева О. О.

Відповідь організму людини на фармакотерапію охоплює необхідність розуміння ролі цілого ряду біологічних маркерів – білків, генів, нуклеотидів та метаболітів. Навчальний посібник з фармакогенетики створено співробітниками ВНМУ ім. М.І. Пирогова, з метою визначети найбільш актуальні аспекти цього напрямку медицини. Для студентів фармацевтичних факультетів, а також для слухачів на післядипломному рівні: для лікарів – клінічних ординаторів.

Книга "Фармакологія з основами патології". Підручник:. // Колесник Ю.М., Чекман І.С., Бєленічев І.Ф.

Підручник складено відповідно до навчальної програми з фармакології для студентів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації. Матеріал підручника відзначається оптимальним обсягом, раціональною структурою, чіткістю, логічністю, послідовністю й лаконічністю викладу, добре ілюстрований. Заслуговує на увагу те, що традиційний матеріал подано на рівні найсучасніших досягнень науки і практики із застосуванням термінології за новими міжнародними номенклатурами (хімічною, МКХ, анатомічною, гістологічною), Міжнародною системою одиниць (СІ) у галузі фармакології й суміжних наук. Для студентів медичних та фармацевтичного факультетів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.

Книга "Побічна дія ліків". Підручник: // Бєленічев І. Ф., Горчакова Н. О., Бухтіярова Н. В., Самура І. Б.

У підручнику, відповідно до програми з елективного курсу «Побічна дія ліків» для студентів медичного факультету вищих навчальних закладів, представлена побічна дія ліків, що застосуються в сучасній клінічній практиці, приведені також міжнародні класифікації ліків, їх побічних реакцій та характеристики кожного типу побічних реакцій. Механізми побічної дії лікарських засобів та їх профілактика розглядаються на основі останніх досягнень фундаментальної фармакології. Завдяки доступно викладеному матеріалу, це видання допоможе студентам краще засвоювати основні положення і теоретичні знання з фармакології та побічної дії ліків, які потрібні кожному лікарю. Книга містить таблиці, алфавітний покажчик та глосарій, що будуть сприяти швидкому пошуку потрібної інформації. Підручник призначений для використання студентами, інтернами і випускниками вищих медичних навчальних закладів, буде корисним для практикуючих лікарів.

Книга " Фармакотерапія ". Підручник для студентів фармацевтичних факультетів: Вид. 2-ге / Крайдашенко О.В. та ін.

У підручнику на сучасному рівні представлені етіологія, патогенез, клінічний перебіг основних нозологічних одиниць. Дана порівняльна характеристика лікарських засобів і фармакологічних груп. На підставі даних сучасних досліджень визначено їх місце в лікуванні конкретних нозологічних форм. В програму лікування включені сучасні ЛЗ, зареєстровані в Україні. Актуальність доного підручника полягає в тому, що у ньому наведено нові дані про основні симптоми і синдроми, методи ліагностики і принципи медикаментозної терапії найбільш розповсюджених захворювань людини. Підручник відповідає навчальній програмі з фармакотерапії відповідно до вимог Болонського процесу, призначений для студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів, провізорів, клінічних провізорів, фармацевтів.

Книга " Клінічна фармакологія ". Підручник: Біловол О. М. (за ред.)

Підручник складено відповідно до навчальної програми з клінічної фармакології для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації. У книзі доступно та наочно подана інформація з дисципліни клінічна фармакологія. Викладений матеріал базується на принципах доказовості та науковості. В тексті книг подана актуальна інформація про всі аспекти клінічної фармакології. Підручник детально та доступно описує всі механізми взаємодії лікарських засобів із мікро та макроорганізмами. У підручнику описані групи лікарських засобів, які використовуються у клінічній практиці лікаря та доповнені прикладами препаратів актуальними на сьогодні в Україні. Висвітлені особливості певних груп лікарських засобів та їх взаємодія. Для зручності читачу окремо винесено таблиці з торговими назвами препаратів та їх аналогами. Книга стане в нагоді студентам вищих медичних навчальних закладів освіти, лікарям-інтернам та практикуючим лікарям.

Книга "Основи патології за Роббінсом": у 2 томах. Том 2 / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер; переклад 10-го англ. видання

Книга «Основи патології за Роббінсом» належить до перевіреної часом англомовної серії медичних видань Роббінса і Котрана. В її підготовці брала участь професійна команда редакторів, що гарантує глибоке розуміння найважливіших понять патології. З використанням численних ілюстрацій наведено стислий огляд основних принципів патології людини, що ідеально відповідає сучасним потребам студентів. Десяте видання повністю перероблено, основну увагу приділено патогенезу і клінічній картині захворювань. Клінічні теми розширено й оновлено. До ілюстративного матеріалу додано нові малюнки та схеми для унаочнення основних патологічних процесів. Завдяки сучасним програмам матеріал проілюстровано якісними мікрофотографіями, зображеннями макропрепаратів і рентгенівськими знімками. Для зручності основну інформацію оформлено у вигляді окремих блоків із маркованими списками. По всьому тексту виділено відомості про патогенез, морфологію та патофізіологію. Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, лікарів-практиків.

Книга "Основи патології за Роббінсом": у 2 томах. Том 1 / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер; переклад 10-го англ. видання

Книга «Основи патології за Роббінсом» належить до перевіреної часом англомовної серії медичних видань Роббінса і Котрана. В її підготовці брала участь професійна команда редакторів, що гарантує глибоке розуміння найважливіших понять патології. З використанням численних ілюстрацій наведено стислий огляд основних принципів патології людини, що ідеально відповідає сучасним потребам студентів. Десяте видання повністю перероблено, основну увагу приділено патогенезу і клінічній картині захворювань. Клінічні теми розширено й оновлено. До ілюстративного матеріалу додано нові малюнки та схеми для унаочнення основних патологічних процесів. Завдяки сучасним програмам матеріал проілюстровано якісними мікрофотографіями, зображеннями макропрепаратів і рентгенівськими знімками. Для зручності основну інформацію оформлено у вигляді окремих блоків із маркованими списками. По всьому тексту виділено відомості про патогенез, морфологію та патофізіологію. Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, лікарів-практиків.

Книга "Гістологія. Цитологія. Ембріологія" Підручник. Луцик О.Д., Чайковський Ю.Б. (за ред.)

Підручник створений із залученням широкого кола авторитетних фахівців — гістологів та ембріологів — з різних регіонів України з урахуванням найновішої редакції Міжнародної гістологічної термінології (Київ, 2010). Виклад матеріалу гармонізовано з типовою програмою нормативної навчальної дисципліни “Гістологія, цитологія, ембріологія”, затверджено МОЗ України 14.05.2013 р., з урахуванням кращих зарубіжних аналогів. Порівняно з попередніми виданнями у книзі представлені повноколірні ілюстрації та мікрофотографії, переважна більшість яких є оригінальними напрацюваннями видавництва та колективу українських морфологів. Крім того, книга збагачена прикладами практичного застосування знань із цитології, гістології та ембріології для глибшого розуміння патологічних процесів, якими може бути уражений організм людини. У кінці кожного розділу в іерархічному порядку наведено список термінів, які студент повинен засвоїти та вміти використовувати у своїй подальшій навчальній і практичній діяльності. Для студентів вищих медичних навчальних закладів, а також викладачів та лікарів.

Затверджено Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (протокол № 2 від 02.06.2016 р. засідання Комісії для організації підготовки навчальної та навчально-методичної літератури для осіб, які навчаються у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України).


Книга "Гістологія. Цитологія. Ембріологія" Підручник для студ. стомат. ф-ту. Луцик О.Д., Чайковський Ю.Б. (за ред.)

Підручник створений із залученням широкого кола авторитетних фахівців – гістологів та ембріологів – з різних регіонів України з урахуванням найновішої редакції Міжнародної гістологічної термінології (Київ, 2010). Виклад матеріалу гармонізовано з Примірною програмою з гістології, цитології та ембріології підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” спеціальності 221 “Стоматологія”, затвердженою МОЗ України, і сучасними зарубіжними аналогами навчальної літератури. Порівняно з попередніми виданнями у книзі представлено повноколірні ілюстрації та мікрофотографії, переважна більшість яких є оригінальними напрацюваннями видавництва та колективу українських морфологів. Крім того, книгу збагачено прикладами практичного застосування знань із цитології, гістології та ембріології для глибшого розуміння патологічних процесів, якими може бути уражений організм людини. У кінці кожного розділу в ієрархічному порядку наведено список термінів, які студент повинен засвоїти та вміти використовувати у своїй подальшій навчальній і практичній діяльності.Для студентів стоматологічних факультетів закладів вищої медичної освіти, а також викладачів та лікарів.

Рекомендовано вченою радою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького як підручник для студентів стоматологічних факультетів закладів вищої медичної освіти України.


А.С.Головацький "Анатомія людини" Том 1. Підручник.

У першому томі підручника подано сучасні дані про будову клітин і тканин. Дано характиристику органів, систем і апаратів органів. Описані основні етапи розвитку людини в онтогенезі, особливості будови, росту і розвитку організму. Детально описана функціональна анатомія кісток скелета, їх з’єднань та м’язової системи людини. Наведена коротка характеристика кровопостачання, відтоку крові і лімфи від цих анатомічних структур та їх іннерції. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручника є питання для повторення і самоконтролю, які дозволяють краще зрозуміти прочитане. Усі анатомічні терміни подані українською і латинською мовами і відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Паулу, 1997) – українському стандарту (Київ, 2001). Підручник призначений для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, складений за кредитно-модульним принципом відповідно до вимог Болонського процесу.

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня.


П.С.Фліс "Ортодонтія". Підручник.

Даний підручник підготовлено згідно з програмою викладання ортодонтії у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації. У підручнику представлено нове визначення ортодонтії як науки, методи дослідження, класифікації, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, методи лікування та профілактики стійких аномалій і деформацій зубощелепного апарату. Підручник підготовлено згідно з вимогами нового навчального плану МОЗ України 2003 року і нині діючої Програми вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.

Затверджено Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації. Переваги даного підручника:

 • цікава і корисна інформація;
 • незамінне джерело медичної інформації;
 • наявні кольорові картинки, що краще висвітлюють інформацію.

Н.О.Виноград "Військова епідеміологія". Навчальний посібник.

Навчальний посібник для проведення практичних занять з військової епідеміології для студентів V курсу медичного факультету складено згідно з додатком до програми навчальної дисципліни «Епідеміологія» щодо вивчення студентами питань військової медицини та медицини катастроф, затвердженого 26 серпня 2014 року, та навчальних планів і програм циклів факультетів післядипломної освіти, з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик і стандартів освіти, на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ, МОН та МО України. У посібнику стисло викладено основи військової епідеміології та підходи до організації та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів у військах у мирний час і особливі періоди, зокрема в разі використання противником біологічної зброї.


Книга "Англійська мова для фармацевтів" Підручник. Л.Я.Аврахова (за ред.)

Підручник складається з 12 основних розділів, доповнений граматичним довідником і словником. До нього включено потрібну фармацевтичну термінологію, тексти для самостійної роботи студентів.

Запропонована система вправ сприяє глибокому осмисленню та різнобічному розумінню прочитаного і розкриває вміння використовувати лексичний матеріал у діалоговому та монологічному мовленні.

Матеріал підручника забезпечує професійну спрямованість студентів-фармацевтів у навчанні англійської мови, готує їх до іншомовної комунікації, читання спеціальної літератури, складання анотацій та написання рефератів.

Для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.


А.Г.Саблук, Л.В.Левандовська. "Англійська мова для студентів медиків" Підручник.

Підручник призначений для вивчення англійської мови за професійним спрямуванням для студентів медичних училищ, коледжів та інститутів медсестринства зі спеціальностей «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Медико-профілактична справа», «Лабораторна діагностика», «Фармація», «Стоматологія ортопедична». Підручник складається з трьох частин, що включають низку занять, передбачених навчальними програмами. У кожному занятті пропонується певна ситуація, у якій може опинитись медпрацівник у процесі практичної діяльності: спілкування з пацієнтами, лікарями, медперсоналом; обстеження хворих і догляд за ними; ознайомлення з медичним обладнанням тощо. Крім тематичних текстів та граматичних вправ у підручнику подано завдання для самостійної позааудиторної роботи студентів, тестові завдання для рубіжного та тематичного контролю знань, граматичний довідник та медичний словник-мінімум. Для спеціальності “Акушерська справа” окремо розроблено заняття з тем акушерсько-гінекологічного спрямування. У підручнику використано сучасні оригінальні тексти з англійських та американських видань, підібрано найрізноманітніші види вправ, діалоги, рольові ситуації. У додатках є список неправильних дієслів, модальних дієслів та їх еквівалентів; поурочні словники спеціального курсу складаються з тематичної лексики з латинськогрецько-українськими еквівалентами. Професійна спрямованість збірника допоможе викладачам та студентам впевнено вживати медичну термінологію.


I.V.Vasylieva "Philosophy and General Philosophy of Medicine". Study Guide

The study guide «Philosophy and General Philosophy of Medicine» contains the texts regarding the main subfields of philosophy included to the program of the University course on this academic discipline. The guidelines for seminars, the questions for self-control and a guide to philosophical terms are also presented. The study guide is committed to provide information on the issues of the history of philosophy, ontology, philosophical anthropology, gnoseology, methodology, social philosophy and philosophy of medicine. The study guide is designed to meet the academic, professional needs of medical students of the higher education establishments.


О.Л.Воронюк "Філософія" Підручник

Підручник створено відповідно до освітнього стандарту вищої освіти України підготовки фахівців зі спецальності «Фармація», а також згідно з навчальною програмою для студентів медичних, фармацевтичних коледжів, училищ та інститутів медсестринства, ухваленої МОЗ України у 2011 р. Це видання містить теоретичний матеріал з основних розділів історії філософії від найдавніших часів до кінця ХХ ст. та основних галузей філософського знання — онтології, гносеології, філософської антропології, соціальної філософії та філософії історії. Особливу увагу приділено сучасним моделям філософствування (структуралізм, постмодернізм), діалектиці як філософській основі медицини, проблемі свідомості у філософії, медичному контексту традиційних філософських питань та філософським проблемам сучасної медицини (соціально-біологічний, психосоматичний підходи, медична етика, біоетика). У підручнику вміщено додаток — короткий історичний нарис історії медицини від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.


С.М. Луцак, А.В. Ільків, Н.П. Литвиненко та ін Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків: у 2 книгах. Книга 1. Соціокультурна комунікація: підручник

Національний (міжкафедральний) підручник з електронним аудіододатком укладено у двох книгах згідно зі Стандартизованими вимогами до рівнів володіння українською мовою як іноземною з метою підготовки фахівців за напрямами 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація», а також відповідно до сучасної концепції викладання української мови як іноземної. Лексичний та граматичний матеріал підручника спрямований на формування комплексу компетентностей, умінь і навичок мовленнєвої взаємодії студента-медика в усній і письмовій формах з огляду на мотиви, цілі та соціальні норми комунікативної поведінки у сферах соціокультурної комунікації (зокрема, на етапі первинної адаптації студента-іноземця в україномовному середовищі). Цьому сприяє використання вправ із електронного аудіододатка. Для студентів, лікарів-інтернів, викладачів, слухачів післядипломної освіти медичних закладів вищої освіти Міністерства охорони здоров’я України.


С.М. Луцак, А.В. Ільків, О.І. Криницька та ін. Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків: у 2 книгах. Книга 2. Основи професійного мовлення: підручник

Національний (міжкафедральний) підручник з електронним аудіододатком укладено у двох книгах згідно зі Стандартизованими вимогами до рівнів володіння українською мовою як іноземною з метою підготовки фахівців за напрямами 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація», а також відповідно до сучасної концепції викладання української мови як іноземної. Лексичний та граматичний матеріал підручника спрямований на формування комплексу компетентностей, умінь і навичок мовленнєвої взаємодії студента-медика в усній і письмовій формах з огляду на мотиви, цілі та соціальні норми комунікативної поведінки у сферах соціокультурної комунікації (зокрема, на етапі первинної адаптації студентаіноземця в україномовному середовищі). Цьому сприяє використання вправ із електронного аудіододатка. Для студентів, лікарів-інтернів, викладачів, слухачів післядипломної освіти медичних закладів вищої освіти Міністерства охорони здоров’я України.


Книга Medical English for Academic Purposes Yu.V.Lysanets, O.M.Bieliaieva, M.P.Melaschenko.

This book is intended to support courses in professional English for PhD students and academic staff at higher medical educational establishments. The original and adapted professional texts are accompanied by exercises to reinforce the English grammar usage, improve academic writing and develop the communication skills of postgraduate students and teaching staff. Particular attention is paid to the essential professional vocabulary and medical terminology required for research and teaching practice.


О.В.Атаман. Патофізіологія. Том 1. Загальна патологія. Підручник для ВНЗ

У першому томі підручника відповідно до програми навчальної дисципліни патофізіологія, затвердженої Міністерством охорони здоров’я України (Київ, 2006), викладено всі питання, що входять до модуля 1 “Загальна патологія”. У матеріал підручника увійшли новітні дані про молекулярні й молекулярно-генетичні механізми розвитку патологічних прцесів і хвороб. Для студентів вищих медичних навчальних закладів, науковців, практичних лікарів.


О.В.Атаман. Патофізіологія. Том 2. Патофізіологія органів і систем. Підручник для ВНЗ

У другому томі підручника відповідно до програми навчальної дисципліни патофізіологія, затвердженої Міністерством охорони здоров’я України (Київ, 2006), викладено всі питання, що входять до модуля 2 “Патофізіологія органів і систем”. У матеріал підручника увійшли новітні дані про етіологію і патогенез найпоширеніших хвороб системи крові, серцево-судинної, дихальної, травної, видільної, ендокринної і нервової систем. Для студентів вищих медичних навчальних закладів, науковців, практичних лікарів.


Широбоков В.П. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія. Підручник.

Підручник складено у відповідності з офіційно затвердженими програмами викладання мікробіології, вірусології та імунології на усіх факультетах вищих медичних навчальних закладів. Послідовно розглянуті питання загальної мікробіології (основні методи дослідження мікроорганізмів, морфологія, структура і класифікація бактерій, їх фізіологія, вплив фізичних, хімічних та біологічних факторів на мікроорганізми, генетика мікробів та біотехнологія, протимікробні препарати та поняття про інфекцію) та спеціальної мікробіології (відомості про морфологію, фізіологію, патогенні властивості збудників багатьох інфекційних захворювань, сучасні методи їх діагностики, специфічної профілактики і терапії). Також підручник містить розділи з вірусології, протозоологоії, мікології та гельмінтології, в яких розглядаються основні біологічні властивості відповідних збудників та захворювання, які вони викликають. Значна частина підручника присвячена розгляду питань імунології (неспецифічна резистентність організму, вчення про антигени, імунна система організму, імунна відповідь, реакції імунітету, алергія та інші види імунних реакцій, імунодіагностика та імунокорекція, імунопрофілактика та імунотерапія). Містить розділи з клінічної та санітарної мікробіології, розглядаються питання екології мікроорганізмів, нормальної мікрофлори тіла людини та впливу мікроорганізмів на плід. Окремі розділи присвячені мікрофлорі ротової порожнини та мікробіологічним дослідженням у фармації.

Підручник призначено для студентів медичних ВНЗ і університетів, відповідних кафедр ВНЗ підвищення кваліфікації лікарів, інтернів та мікробіологів усіх спеціальностей.

Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.


Медична психологія. Підручник. За ред. проф. О.І.Осокіної

Підручник складено відповідно до стандартів вищої освіти (Наказ МОН №879 від 24.06.2019 р.), вимог, викладених у довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 “Охорона здоров'я” та освітньо-професійних програм підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров'я” для спеціальностей 222 “Медицина”, 221 “Стоматологія”, 228 “Педіатрія” , згідно з принципами Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС).

Підручник призначений для реалізації програмно-цільового підходу до управління якістю підготовки студентів закладів вищої медичної освіти з дисципліни «медична психологія». Він містить теоретичні і психодіагностичні матеріали, що робить його зручним для використання студентами при підготовці до практичних занять.


Я.С.Березницький. Хірургія. Підручник

Підручник відповідає вимогам базової підготовки магістра медицини – лікаря загальної практики з питань клінічної хірургії. Матеріал у підручнику розподілений залежно від характеру захворювання та пріоритетів надання медичної допомоги. Кожний хірургічний напрямок викладено за синдромним принципом, що враховує практичний підхід в роботі лікаря, який за окремо виділеним клінічним синдромом планує маршрут встановлення попереднього діагнозу, його клінічного обґрунтування та формує принципи надання медичної допомоги. Кожна тема викладена структуровано, залежно від основного клінічного синдрому, з чітким розподілом основних розділів і відповідно до професійно-орієнтованих завдань затверджених галузевих стандартів. Кожний розділ тими подано в алгоритмізованому вигляді, що, на думку авторів, повинно сприяти кращому засвоєнню матеріалу при використанні кредитно-модульної системи навчання та більш якісному формування у студента навичок клінічного мислення. Підручник розраховано на студентів 4-6 курсів вищих навчальних закладів медичного профілю III і IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів.


Медична генетика. Підручник. За ред. чл.-кор. АМН України, проф. О. Я. Гречаніної

У підручнику викладено сучасні уявлення про спадкові хвороби людини. Описано біохімічні, молекулярні, цитогенетичні та ультразвукові методи діагностики, профілактики і лікування природженої та спадкової генетичної патології. Широко подана її клінічна картина. Детально описано метаболічні хвороби, у тому числі і мітохондріальні. Особливу увагу приділено пренатальній діагностиці природженої та спадкової патології. Авторами описані власні спостереження хворих з різною генетичною патологією. Підручник добре ілюстрований. Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.


Онкологія. Підручник. Г.В. Бондар, А.I. Шевченко, I.Й. Галайчук, Ю.В. Думанський та ін.

Національний підручник відповідає вимогам нової навчальної програми з онкології. У другому виданні особливу увагу приділено найважливішим та актуальним питанням вітчизняної і світової онкології, сучасним методам ранньої та доклінічної діагностики злоякісних пухлин. Розглянуто патогенез і клінічні прояви пухлин основних локалізацій, методи комбінованої терапії з урахуванням сучасних досягнень, методи реабілітації хворих онкологічного профілю і профілактики раку. Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, сімейних лікарів, онкологів.


Основи внутрішньої медицини. Підручник. В 3-х томах. Том 1. В.Г. Передерій, С.М. Ткач

Підручник підготовлений у повній відповідності з новою навчальною програмою з питань внутрішньої медицини, затвердженою МОЗ України у 2008 році. У першому томі представлено основи внутрішньої медицини (актуальність, етіологія і патогенез, клінічні прояви, діагностичні критерії і диференціальний діагноз, лікування і профілактика) по таких розділах, як пульмонологія, гастроентерологія, гематологія та ендокринологія. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики.


Основи внутрішньої медицини. Підручник. В 3-х томах. Том 2. В.Г. Передерій, С.М. Ткач

Підручник підготовлений у повній відповідності з новою навчальною програмою з питань внутрішньої медицини, затвердженою МОЗ України у 2008 році. У другому томі представлено основи внутрішньої медицини (актуальність, етіологія і патогенез, клінічні прояви, діагностичні критерії і диференціальний діагноз, лікування і профілактика) по таких розділах, як кардіологія, ревматологія, нефрологія. Окремо представлені деякі загальні питання внутрішньої медицини (основи доказової медицини і клінічної епідеміології, первинна і вторинна профілактика внутрішніх хвороб, діагностика і лікування хворих похилого віку, медичні наслідки ожиріння). Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики.


Основи внутрішньої медицини. Підручник. В 3-х томах. Том 3. В.Г. Передерій, С.М. Ткач

Підручник підготовлений у повній відповідності з новою навчальною програмою з питань внутрішньої медицини, затвердженою МОЗ України у 2008 році. У третьому томі представлені основи диференціальної діагностики і тактики ведення хворих із найважливішими та найбільш поширеними синдромами, що зустрічаються у клініці внутрішньої медицини по всіх її основних розділах (кардіологія, пульмонологія, гастроентерологія, гематологія, нефрологія, ревматологія, ендокринологія), а також гострі й невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики.


Dental caries. Pulpitis. Apical periodontitis. Edited by A.V.Borysenko.

The textbook shows the restorative materials for caries cavities restoration; methods of caries cavity preparation and restoration, and root canals obturation. The basic examination methods of patients with hard tooth tissues diseases: dental caries and its complications; the basic data of the most common human diseases - dental caries, the main it’s etiologic and development factors were presented. The dental caries clinical features, diagnosis and differential diagnosis of caries with other similar disease were described. The methods of dental caries treatment with usage of modern medicamental preparations and restorative materials were described. The causes and mechanisms of dental pulp inflammation - pulpitis, its clinical features, the basic principles of diagnosis and treatment using modern methods of anesthesia were describe. The etiology, pathogenesis, clinical features of periodontal ligament inflammation – apical periodontitis were described. The basic methods of its treatment were presented. Considerable attention was paid to the typical dentist mishaps that happen during treat¬ment of dental caries, pulpitis and apical periodontitis, described their causes, methods of prevention and elimination. The textbook devoted for English language students of stomatologic faculties of higher medical institutions of III-IV accreditation levels.


Pediatric Oral and Maxillofacial Surgery: Тextbook. L.V. Kharkov, L.M. Yakovenko, N.V. Kiselyova.

The textbook is the result of effective work of employees of the department of pediatric dental surgery. Based on years of experience, the authors elaborated on the etiology and pathogenesis, clinical patterns of inflammation, trauma, tumors, and congenital mal-formations of the maxillofacial region in children. New data on the diagnosis, differential diagnosis and treatment of these diseases were added. The textbook corresponds to the programs approved by the Ministry of Health of Ukraine. For students of dental and pediatric departments with English-language teaching of higher medical educational institutions, interns and dentists.

Підручник є результатом плідної праці співробітників кафедри хірургічної стоматології та щелепнолицевої хірургії дитячого віку. Ґрунтуючись на багаторічному досвіді роботи, автори докладно висвітлили питання етіології та патогенезу, закономірностей клінічного перебігу запальних, травматичних, пухлинних процесів і вроджених вад розвитку щелепнолицевої ділянки в дітей. Подано нові дані щодо діагностики, диференціальної діагностики та лікування цих захворювань. Підручник відповідає програмам, затвердженим МОЗ України, і є базовим державним. Для студентів стоматологічного і педіатричного факультетів з англомовною формою навчання медичних закладів вищої освіти, інтернів та лікарів-стоматологів.


Infectious Diseases: Тextbook. O.A. Holubovska, M.A. Andreichyn, A.V. Shkurba et al.

Up-to-date notions of the most widespread infectious and parasitic diseases are stated in the textbook. A particular attention is paid to diseases that occur on the territory of Ukraine, diseases that represent a significant global danger and are regulated by International Health Regulations, infectious and parasitic diseases that can be imported to the territory of our country and represent a problem of travel medicine and tropical medicine. General problems of infectology, principles of classification of infectious diseases, diagnosis, treatment and prophylaxis, including immunoprophylaxis are elucidated. In preparation of the textbook, modern materials and WHO recommendations, foreign publications of leading specialists were used. Classification of infectious and parasitic diseases is given in accordance with International Classification of Diseases of 10th review. Methods of diagnosis, treatment and prophylaxis are stated on the base of international guidelines and consensus. Presented material is well adapted to the content of modules of approved typical programs on the course unit of «Infectious diseases» for prediploma training of specialists on specialities «Medical care», «Pediatrics», «Medical preventive care», «Stomatology», «Medical psychology». All sections of the textbook contain main provisions, questions and tests for self-training according to the principles of the up-to-date educational trend — a credit-transfer system of organization of the educational process. A book is supplied with coloured illustrations of the most widespread infectious diseases. The majority of anatomical terms are given according to International Anatomic Nomenclature approved by IV Congress of anatomists, histologists, embryologists and topographic anatomists of Ukraine. For students of higher medical (pharmaceutical) educational establishments, internship doctors and trainees of faculties of postgraduate education, as well as family doctors, specialists of emergency medicine, infectious disease specialists.


Family medicine: in 3 books. —Book 1. General Issues of Family Medicine: Тextbook. O.M. Hyrina, L.M. Pasiyeshvili, O.M. Barna et al.; edited by O.M. Hyrina, L.M. Pasiyeshvili (Сімейна медицина: у 3 книгах. — Книга 1. Загальні питання сімейної медицини)

The book explores the theoretical basis of family medicine. It also seeks to analyze the social preconditions of the need for family medicine, the main aspects of the family doctor's practice, the working process problems as well as the means to solve them. The book summarizes years of experience in teaching family medicine at leading medical universities of Ukraine. The authors outline modern views in general practice and the concept of its development; describes the organization of outpatient care in the most widespread diseases of the therapeutic profile; study the methods of providing emergency assistance in life-threatening conditions. The textbook provides information on the diagnosis, treatment, prevention, prophylactic medical observation, examination of incapacity for work, which will allow the doctor to properly assess symptoms, determine a list of diseases for differential diagnosis, and in future – to formulate a diagnosis and plan treatment and rehabilitation activities.


Family medicine: in 3 books. —Book 2. Symptoms and syndromes in clinical course of internal diseases: Тextbook. O.M. Hyrina, L.M. Pasiyeshvili, O.M. Barna et al.; edited by O.M. Hyrina, L.M. Pasiyeshvili (Сімейна медицина: у 3 книгах. —Книга 2. Синдроми і симптоми у клініці внутрішніх хвороб.)

The textbook is composed in accordance with curriculum in the specialty «General Practice — Family Medicine».The textbook presents the current approach to common problems in family physician practice, highlights the main symptoms and syndromes in cardiology, gastroenterology, pulmonology, nephrology, hematology, endocrinology as well as other syndromes that general practitioner-family physician most often manages in medical practical activity. Information on the causes, pathogenesis, clinical manifestations, diagnostic search algorithms in the presence of these syndromes, differential diagnosis of various diseases manifested by these symptoms and syndromes is provided in the textbook. Assessment and treatment algorithms, first aid managing and practical recommendations are proposed in detail.

For students of higher education establishments — medical universities, institutes and academies, internship doctors in the specialty «General Practice —Family Medicine».


Family Medicine: in 3 books. Book 3. Special Part. Multidisciplinary General Medical Practice: Тextbook . Еdited by O.M. Hyrina, L.M. Pasiyeshvili, L.S. Babinets Сімейна медицина: у 3 книгах. (Книга 3. Спеціальна частина. Поліпрофільність загальної лікарської практики)

The textbook is committed to provide current information regarding family physician practice, considering the multidisciplinary aspect of general medical practice. The textbook contains practical recommendations for family physicians in the management of patients with nosologies at the stage of primary medical care, focuses on the clinical manifestations, diagnostic criteria, treatment and prevention algorithms within the occupational competence framework of family physician, as well as the guidelines for interaction with healthcare professionals who provide specialized care.

The textbook corresponds to the curriculum on the specialty «General Practice/Family Medicine» and is intended for use by students of higher medical educational establishments, internship doctors, family physicians/GPs and pediatricians.


Internal Medicine: in 2 books. Book 1. Diseases of the Cardiovascular and Respiratory Systems: Тextbook. N.M. Seredyuk, I.P. Vakaliuk, R.I. Yatsyshyn et al.

This textbook describes modern data on epidemiology, the concept of etiology and pathogenesis, clinical features, diagnostics, treatment and prevention of diseases of internal organs.This book combining European experience with current management and healthcare recommendations, adapted to the credit-module system and the principles of evidence-based medicine, is a modern highly informative, professionally oriented publication. For students, interns, residents, doctor-cadets of higher medical education establishments, physicians, specialists of secondary and tertiary medical care.


Іnternal Medicine: in 2 books. Book 2. Diseases of the Digestive System, Kidney, Rheumatic and Hematological Diseases: Тextbook. N.M. Seredyuk, I.P. Vakaliuk, R.I. Yatsyshyn et al.

This textbook describes modern data on epidemiology, the concept of etiology and pathogenesis, clinical features, diagnostics, treatment and prevention of diseases of internal organs.This book combining European experience with current management and healthcare recommendations, adapted to the credit-module system and the principles of evidence-based medicine, is a modern highly informative, professionally oriented publication.For students, interns, residents, doctor-cadets of higher medical educational establishments, physicians, specialists of secondary and tertiary medical care.


Ophthalmology: Тextbook. O.P. Vitovska, P.A. Bezditko, I.M. Bezkorovayna et al.

Тhe textbook Ophthalmology is intended to provide medical students, interns, ophthalmology residents, as well as primary care physicians with a general approach to eye exam and treatment of the most common ocular diseases and emergencies. In connection with the health care reform in Ukraine that includes, inter alia, the adaptation of achievements of modern European and American ophthalmology in Ukrainian practical medicine, the authors included data on the latest world achievements and guidelines for ophthalmic diseases treatment.The book contains the latest information on the eye anatomy, thorough ophthalmic examination, concepts of diagnosis, and recent advances in the treatment of the most common ocular disorders and emergencies. Most chapters are illustrated with color clinical photographs or illustrations. At the end of each chapter, key points, schemes, control questions, multiple choice tests, and clinical cases are given to help students prepare for practical lessons and future exams. The appendix provides ophthalmic pharmaceuticals sorted by classes.


Ортопедична стоматологія: підручник. М.М. Рожко, В.П. Неспрядько, І.В. Палійчук та ін.

У національному підручнику висвітлено клінічну біомеханіку зубо-щелепної системи, методи обстеження пацієнтів, сучасні засоби знеболювання під час ортопедичного лікування. Розглянуто клінічну картину та ортопедичне лікування пацієнтів в разі часткової та повної відсутності зубів, а також клініко-лабораторні етапи виготовлення конструкцій зубних протезів. Текст підручника поділено на відповідні модулі і доповнено багатим оригінальним ілюстративним матеріалом. Для студентів, лікарів-інтернів, магістрів, резидентів стоматологічних факультетів медичних закладів вищої освіти та стоматологів-практиків, наукових співробітників, які працюють у галузі стоматології.


Гігієна та екологія: Підручник / За загальною редакцією В.Г.Бардова Підручник підготовлено співробітниками кафедри гігієни та екології No 1, опорної кафедри МОЗ України з дисципліни “Загальна гігієна та екологія” і кафедри гігієни та екології №4 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця за загальною редакцією члена-кореспондента НАМН України професора В. Г. Бардова. З урахуванням сучасних досягнень наук про здоров’я людини та біосферу у підручнику викладено теоретичні основи, методологія, мета і задачі, глобальні проблеми екології, структуру й характеристики сучасного стану атмосфери, гідросфери та літосфери Землі, вивчення закономірностей впливу фізичних, хімічних, біологічних та психологічних факторів на здоров’я людини і громадське здоров’я, використання встановлених закономірностей для розробки методів та систем профілактики впливу негативних градацій цих факторів. У вигляді окремих 38 тем підручник включає всі розділи навчальної програми та всі основні розділи дисципліни “Загальна гігієна та екологія людини”: пропедевтику гігієни, екологію людини, основи вчення про біосферу, глобальні проблеми забруднення біосфери, закономірності впливу природних та антропогенних компонентів біосфери на здоров’я людини та громадське здоров’я, основні положення комунальної гігієни, гігієни харчування, гігієни праці, гігієни дітей та підлітків, гігієни лікувально-профілактичних закладів, радіаційної гігієни, гігієни надзвичайних станів, військової гігієни, тропічної гігієни, особистої гігієни тощо. Для студентів закладів вищої медичної освіти ІV рівня акредитації, лікарів-інтернів, сімейних лікарів, практичних лікарів, викладачів та науковців.

НОВИНИ МЕДИЦИНИ І ФАРМАЦІЇ

Професійне науково-практичне спеціалізоване видання для лікарів різних спеціальностей, що висвітлює різні розділи медицини, питання реформування охорони здоров’я в Україні, проблеми відносин між лікарем, пацієнтом і суспільством. Видається з 1997 року.


МЕДИЧНА ОСВІТА

Журнал «Медична освіта» засновано у 1999 році. У журналі «Медична освіта» публікуються статті про оригінальні дослідження; аналітичні огляди з сучасних проблем медичної освіти; сучасні підходи до навчання майбутніх медичних працівників; обмін науково-практичним досвідом; короткі повідомлення, замітки з практики, рецензії, звіти, історичні довідки. Оригінальні статті можуть супроводжуються коментарями членів редколегії, редакційної ради або авторитетних фахівців у даній галузі.


СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

Всеукраїнський науково-практичний журнал «Сімейна медицина» виходить з 1999 року. Спеціалізоване науково-практичне видання «Сімейна медицина» призначене для практикуючих лікарів різних спеціальностей: сімейні лікарі, лікарі швидкої допомоги, терапевти, ендокринологи, кардіологи, ревматологи, психоневрологи, пульмонологи, гастроентерологи, отоларингологи, дерматологи, інфекціоністи. Основні теми публікацій: терапія, ендокринологія, гастроентерологія, ревматологія, кардіологія, алергологія, психоневрологія, дерматологія, пульмонологія, отоларингологія, інфекційні хвороби, імунологія і вакцинопрофілактика, фармакологія.


УКРАЇНСЬКИЙ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

«Український терапевтичний журнал» як науково-практичне видання сприяє підвищенню к медичної науки та формуванню нового покоління науково-педагогічних кадрів. Видання призначене для спеціалістів галузі охорони здоров'я. Журнал виходить у світ з 1998 року


ШПИТАЛЬНА ХІРУРГІЯ

Шпитальна хірургія - український науково-практичний журнал, видається щоквартально. Журнал публікує статті, що охоплюють різні галузі хірургії та мають наукове й практичне значення для хірургів усіх спеціальностей. Журнал публікує оригінальні статті, огляди, дискусії на допомогу лікарям-практикам і дослідникам, діяльність яких пов’язана з хірургією. Статті відображають передовий досвід і результати наукових досліджень стосовно хірургічних захворювань та їх лікування. Важливою частиною редакційної політики є публікація лекцій провідних фахівців. Крім цього, журнал публікує матеріали з історії медицини, короткі обговорення клінічних випадків, повідомлення про з’їзди та конференції, рецензії.


СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЯ

«Сучасна стоматологія» - провідний український науково-практичний стоматологічний журнал що видається з 1998 року, з відкритим доступом, та є єдиним, офіційним друкованим органом Асоціації стоматологів України. Журнал публікує оригінальні дослідження, наукові та оглядові статті, клінічні спостереження, а також спеціальні статті, які стосуються проблем стоматології, для стоматологів різної спеціалізації. а також публікує матеріали та повідомлення про з’їзди та конференції. Журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України та включений у міжнародні, закордонні і національні реферативні та наукометричні бази даних: «Україніка наукова»,УРЖ «Джерело» - з 2013 року; «Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського» - з 2013 року;ResearchBib; Google Scholar з 2013 року , Academic Resours Index. Має найвищий рейтинг стоматологічних видань за індексом Хірша в системі Google Scholar (h - індекс 17).


ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ

ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ є єдиним рецензованим та з відкритим доступом журналом з дитячої хірургії в Україні, який сприяє просуванню сучасних досліджень і виконує функцію практичного та теоретичного керівництва для дитячих хірургів. Журнал видається з 2003 року разом з НМАПО імені П.Л. Шупика, Всеукраїнською асоціацією дитячих хірургів та ТОВ «Група компаній «Мед Експерт».Журнал публікує оригінальні дослідження, клінічні спостереження, а також спеціальні статті щодо проблем у дитячій хірургії, матеріали семінарів, конференцій, симпозіумів, конгресів, коментарі експертів, оглядові статті, що містять інноваційні ідеї та напрямки в клінічній і академічній хірургії дитячого віку: хірургія (діти віком 0–18) за спеціалізаціями кардіологія, нейрохірургія, торакальна та абдомінальна хірургія, стоматологія, урологія, гінекологія, нефрологія, пульмонологія тощо. Зміст журналу також включає матеріали суміжних галузей, таких як ортопедія, анестезіологія, післяопераційний догляд і реабілітація, педагогіка тощо. Вся практична діяльність журналу та видавничий процес спрямовані на покращання якості медичної допомоги та здоров’я дитячої популяції України.


ФАРМАЦЕВТПРАКТИК

Український фармацевтичний вісник «Фармацевт Практик» — спеціалізоване медичне видання, щомісячний науково-практичний журнал для спеціалістів у галузі медицини та фармації: аптечних і клінічних провізорів; фармацевтів; лікарів; студентів медичних та фармацевтичних навчальних закладів; співробітників компаній, які працюють у виробництві та дистрибуції лікарських засобів та виробів медичного призначення.Тематика видання: новини фармацевтичного сектора; інформація від державних органів, громадських та пацієнтських організацій, професійних асоціацій; інновації в медицині та фармації; розробка, випробування і застосування лікарських засобів; діагностика та лікування захворювань; фармацевтична освіта; фармацевтична опіка пацієнтів; фармакоекономіка; фармацевтична профілактика; фармацевтичні огляди; досвід аптек; екстемпоральне виготовлення лікарських засобів; мерчандайзинг в аптеці; професійна етика; професійні міні-тренінги для працівників аптек; історія медицини та фармації; психологічний практикум; здоровий спосіб життя; здорове харчування. Видається із січня 2003 року.


ФІТОТЕРАПІЯ, ЧАСОПИС

Метою наукового журналу «Фітотерапія, часопис» є висвітлення досягнень і перспектив розвитку вітчизняної та світової медицини, фармації, біології, зокрема фітотерапії шляхів впровадження наукових розробок у цій галузі у практику охорони здоров'я, популяризації знань про лікарські засоби рослинного мінерального та тваринного походження, також народні і нетрадиційні (комплементарні/альтернативні методи лікування, діагностики).


ЛІКАРСЬКА СПРАВА

Журнал "Лікарська справа" є науково-практичним виданням, заснованим Міністерством охорони здоров'я 19 грудня 1918 р. Журнал зареєстрований Державним комітетом України у справах преси та інформації, згідно з “Законом про пресу України". Журнал є багатопрофільним і включає п'ятнадцять розділів: I - кардіологія і ревматологія; II - гастроентерологія; III - пульмонологія та фтизіатрія; IV - гематологія; V - нефрологія, хвороби сечовивідних шляхів і сексопатологія; VI - неврологія і психіатрія; VII - епідеміологія та інфекційні хвороби; VIII - алергологія та імунологія; IX - функціональна морфологія; X - гігієна та професійні хвороби; XI - організація охорони здоров'я та історія медицини; XII - ендокринологія та порушення обміну речовин; XIII - фізіотерапія та курортологія; XIV - онкологія, рентгенологія, радіологія; XV-генетика, Педіатрія, Неонатологія.


КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ

Заснований у 1921 році. Редколегію журналу в різний час очолювали відомі хірурги: професори С.П. Федоров, Я. о. Гальперн, і. І. Кальчнко, академік НАН і АМНУ А. а. Шалімов, член–кореспондент НАН та АМНУ В. Ф. Саєнко. Журнал "Клінічна хірургія" - один з найважливіших джерел достовірної та сучасної інформації в галузі хірургії. Всі публікації на сторінках цього авторитетного видання заздалегідь проходять ретельний відбір, їх обов'язково рецензують провідні фахівці. Журнал публікує статті, які мають наукове і практичне значення для широкого кола хірургів і фахівців суміжних професій. Представлені проблемні матеріали міжнародних і вітчизняних конференцій, а також оригінальні роботи вчених з країн СНД і далекого зарубіжжя. Публікація в журналі почесна і престижна – ім'я автора і його робота потрапляють в міжнародні бази даних "Index Medicus" та "Medline", підвищуючи індекс цитованості – показник наукової активності і популярності вченого у світовій медицині. Журнал включено до переліку видань ВАК, рекомендованих для публікації статей, які містять матеріали дисертацій.


НОВИНИ СТОМАТОЛОГІЇ

Щоквартальне ілюстроване рецензоване видання для лікарів-стоматологів та зубних техніків “НОВИНИ СТОМАТОЛОГІЇ” публікує: • проблемні, оглядові та практичні статті провідних стоматологів країн СНД і зарубіжжя для лікарів-стоматологів всіх спеціальностей, студентів та аспірантів стоматологічних факультетів медичних вищих навчальних медичних закладів та коледжів • рекламна інформація та передовий досвід про сучасні стоматологічні матеріали, методики, технології, обладнання, найновіші лікарські засоби, виробників та постачальників сучасного стоматологічного обладнання та матеріалів • повідомлення від фірм про симпозіуми, конференції, виставки, навчальні курси (безкоштовно)


АКТУАЛЬНА ІНФЕКТОЛОГІЯ

Журнал призначений для підвищення кваліфікації практикуючих лікарів, ознайомлення з інноваціями, вироблення науково обґрунтованих рішень фахівцями наукового і практичного профілю, що зіштовхуються з проблемами діагностики, лікуванням і профілактикою інфекційних хвороб: епідеміологами, інфекціоністами, мікробіологами, педіатрами, терапевтами та сімейними лікарями.


МИСТЕЦТВО ЛІКУВАННЯ

Журнал «Мистецтво Лікування» – загальнонаціональне повнокольорове видання для практикуючих лікарів, яке дає ексклюзивну можливість для читачів підвищити свій рівень кваліфікації через рубрику “Дистанційне навчання”.

Журнал заснований у червні 2003 р.. Наукові направленості:

 • Препарати і технології
 • АВС діагностики
 • Новини топ-10
 • МЛ-клуб
 • Естетична медицина
 • Превентивна медицина
 • Інфекції: консультація спеціаліста
 • Здорове довголіття
 • Реформи охорони здоров’я
 • Гендерна медицина
 • Фундаментальні дослідження

Видається за наукової пiдтримки Національної академії медичних наук України, Нацiонального медичного унiверситету імені О.О. Богомольця, Нацiональної медичної академії пiслядипломної освiти імені П.Л. Шупика, Асоціації розвитку медичної освіти.


КЛІНІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Видання спрямоване на висвітлення нових досягнень в науці, освіті та практичній стоматології. Тематика журналу:

 • терапевтична стоматологія
 • хірургічна стоматологія
 • ортопедична стоматологія
 • дитяча стоматологія
 • експериментальні дослідження

Журнал видається щоквартально, включено до Переліку наукових фахових видань.


СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ

Журнал видається з 2003 року. Видання журналу здійснюється разом з Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України.

На своїх сторінках журнал публікує у вигляді оригінальних статей дані наукових досліджень, результати яких можуть бути застосовані в практичній педіатрії, клінічні спостереження, а також спеціальні тематичні статті щодо проблем педіатрії; матеріали семінарів, конференцій, симпозіумів, конгресів, коментарі експертів, оглядові статті, що містять інноваційні ідеї та напрямки у клінічній і академічній педіатрії, пов’язані зі всіма аспектами здоров’я дітей. Журнал також публікує матеріали суміжних із педіатрією галузей, таких як харчування, дитяча хірургія, організація охорони здоров’я, фундаментальні науки, психологія, психіатрія, освіта, соціологія та догляд за хворими. Вся практична діяльність журналу та видавничий процес спрямований на підвищення якості медичної допомоги та покращення здоров’я дитячого населення України.


ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЧАСОПИС

Журнал публікує оригінальні статті та огляди, які відображають передовий досвід і результати наукових досліджень у фармацевтичній галузі, а саме: синтез біологічно активних сполук; фітохімічні дослідження; фармацевтична технологія, біофармація, гомеопатія; аналіз лікарських препаратів; інформаційні та інноваційні технології в фармації; фармацевтичний менеджмент, маркетинг та логістика; організація роботи аптечних підприємств; фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських засобів; фармацевтичне законодавство; фармацевтична освіта; історія фармації; фармацевтична опіка, тощо.


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ

Науково-практичний журнал заснований у 2008 році, видається 2 рази на рік, присвячений актуальним проблемам сучасної медичної науки в галузі акушерства, гінекології та педіатрії. Оригінальні наукові роботи проходять рецензування провідних міжнародних фахових науковців.

Мета журналу - сприяти оприлюдненню нових і найбільш перспективних досліджень в акушерстві та гінекології, формуванню й становленню статусу науковців і молодих фахівців-практиків, впровадження в широкий доступ новітніх результатів клінічних досліджень знаних науковців.

Особливу роль в цьому відношенні відіграють оригінальні статті, статті розділу «На допомогу практичному лікарю», «Клінічні лекції» та огляди сучасної літератури, які висвітлють сучасні наукові досягнення в області акушерства та гінекології, фізіології і патології плода та новонародженого, проблеми діагностики та лікування ускладнень вагітності, пологів і гінекологічних захворювань, питання наукової організації акушерсько-гінекологічної допомоги. Журнал також публікує дані про обмін практичним досвідом та впровадженні наукових досягнень в медичну практику.


АПТЕКА

"Тижневик АПТЕКА" та Інтернет-видання "АПТЕКА online" - провідне інформаційно-аналітичне бізнес-видання України для фахівців у галузі фармації та медицини. Виходить з 1995 р.

Оперативна, актуальна та достовірна інформація про українську та світову фармацію:

 • подія
 • коментар
 • аналітика
 • інформація про компанії та продукти
 • R&D
 • маркетинг
 • менеджмент
 • нормативно-правова інформації

УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС

“Український медичний часопис” заснований у 1997 р. Національною медичною академією післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (сьогодні — національний університет охорони здоров'я (ННЗ) України імені П. Л. Шупика) та видавничою компанією ТОВ «МОРІОН». Це рецензований науковий медичний журнал, який публікує результати оригінальних досліджень, оглядові статті, клінічні випадки, матеріали науково-практичних конференцій, конгресів, інтерв'ю з авторитетними експертами галузі, статті, присвячені питанням організації охорони здоров'я, навчальні лекції провідних вітчизняних фахівців в рамках післядипломної освіти лікарів та інші матеріали, що представляють інтерес широкої лікарської аудиторії. Результати експериментальних робіт не публікуються.

Видання охоплює широкий спектр медичних дисциплін, включаючи терапію, загальну практику, кардіологію, неврологію, хірургію, акушерство і гінекологію, педіатрію та ін.


ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ

Професійне науково-практичне фахове рецензоване видання для педіатрів, сімейних лікарів, лікарів інших спеціальностей, що висвітлює широке коло питань сучасної педіатрії

                     
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! Щиро вітаємо вас на сторінці бібліотеки Київського медичного університету!
ПОДІЇ | Всі Події
14
ЧЕР
Запрошуємо на День відкритих дверей!
Запрошуємо вас на останній у цьому навчальному році День відкритих дверей, який відбудеться 14 червня 2023 року о 16:00.
31 Травня 2024
18
ЧЕР
Запрошуємо абітурієнтів на безкоштовний тренінг: “Сучасні аспекти надання домедичної та першої медичної допомоги в умовах війни”
Тренінг відбудеться 18 червня 2024 року о 14:00 за адресою: вул. Бориспільська, 2, ауд. 226 (Центр Симуляційного Навчання та Оцінювання).
12 Червня 2024
НОВИНИ КАФЕДР | Всі новини
Триває виробнича практика у студентів-медиків
Триває студентська виробнича практика на 4 курсі медичного факультету. Студенти продовжують ...
10 Червня 2024
Перебіг екзаменаційної сесії на стоматологічному факультеті
6 червня 2024 року на стоматологічному факультеті пройшов іспит з нормальної анатомії. Студенти п...
07 Червня 2024
Триває практика у студентів-медиків
Вже другий тиждень, як триває виробнича лікарська практика у відділеннях стаціонару  у наших...
29 Травня 2024
Новини кафедри педіатрії
21 та 23 травня 2024 року співробітники кафедри педіатрії, доцент Шевченко Тетяна Антонівна та Зл...
28 Травня 2024
Студенти-медики склали КРОК2
14 травня 2024 року студенти медичного факультету складали один з найважливіших та найскладніших ...
28 Травня 2024
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери