Підсумки щорічного оцінювання ОПП

ПВНЗ «Київський медичний університет» на виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» забезпечує розробку, моніторинг, щорічний перегляд та оновлення освітніх програм підготовки здобувачів вищої вищої освіти за спеціальностями 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація, промислова фармація», щоб гарантувати досягнення встановлених цілей освіти та забезпечення потреб суспільства відповідно до місії Університету.

Освітня програма є нормативним документом Університету. Моніторинг реалізації освітніх програм проводиться програмними комісіями з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості вищої освіти, актуальності та відповідності визначеній меті, потребам здобувачів вищої освіти, а також підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Моніторинг освітніх програм передбачає аналіз та оцінювання таких складових:
► актуальності програми та її змісту
► змін потреб стейкхолдерів
► рівня відповідності очікувань, потреб та зацікавленості здобувачів вищої освіти щодо освітньої програми
► відповідності навчального середовища здобувачів вищої освіти меті освітніх програм
► очікувань та рівня задоволеності роботодавців рівнем підготовки випускників

Рекомендації програмної комісії з моніторингу освітньої програми «Медицина»

Рекомендації програмної комісії з моніторингу освітньої програми «Стоматологія»

Рекомендації програмної комісії з моніторингу освітньої програми «Фармація, промислова фармація»
23.07.2021
ПОДІЇ | Всі Події
07
ЛЮТ
Курси з іридодіагностики
Тривалість: 07.02.2022 - 18.02.2022
01 Січня 2022
14
ЛЮТ
Курси "Основи масажу"
Тривалість: 14.02.2022 - 04.03.2022
01 Січня 2022
21
ЛЮТ
Курси з фітотерапії
Тривалість: 21.02.2022 - 04.03.2022
01 Січня 2022
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери