Підсумки щорічного оцінювання ОПП

ПВНЗ «Київський медичний університет» на виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» забезпечує розробку, моніторинг, щорічний перегляд та оновлення освітніх програм підготовки здобувачів вищої вищої освіти за спеціальностями 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація, промислова фармація», щоб гарантувати досягнення встановлених цілей освіти та забезпечення потреб суспільства відповідно до місії Університету.

Освітня програма є нормативним документом Університету. Моніторинг реалізації освітніх програм проводиться програмними комісіями з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості вищої освіти, актуальності та відповідності визначеній меті, потребам здобувачів вищої освіти, а також підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Моніторинг освітніх програм передбачає аналіз та оцінювання таких складових:
► актуальності програми та її змісту
► змін потреб стейкхолдерів
► рівня відповідності очікувань, потреб та зацікавленості здобувачів вищої освіти щодо освітньої програми
► відповідності навчального середовища здобувачів вищої освіти меті освітніх програм
► очікувань та рівня задоволеності роботодавців рівнем підготовки випускників

Рекомендації програмної комісії з моніторингу освітньої програми «Медицина»

Рекомендації програмної комісії з моніторингу освітньої програми «Стоматологія»

Рекомендації програмної комісії з моніторингу освітньої програми «Фармація, промислова фармація»
23.07.2021
ПОДІЇ | Всі Події
05
ЖОВ
Студентська звітно-виборча конференція
Звітно-виборча конференція відбудеться 5 жовтня 2023 року о 16:00, за адресою: вул. Бориспільська, 2, «Discovery hall», (лекторій №302).
29 Вересня 2023
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери