Рейтинги

Київський медичний університет намагається постійно підвищувати свій рівень та ставати кращим! І нам це вдається, завдяки вашій підтримці! Так, в 2019 році ми стали кращим приватним закладом вищої освіти.
Вашій увазі пропонуємо різні рейтинги, в яких представлений #kyivmedicaluniversity!

Kyiv Medical University works hard to raise its level and become the best! Thanks to your support, we are successful! For example, we became the best private higher educational establishment of 2019.
To your attention we offer you various rankings where #kyivmedicaluniversity is represented!

 

1. Київський медичний університет – найкращий приватний заклад вищої освіти України (Рейтинг 2019)
1 місце серед 10 вузів.

Kyiv Medical University is the best private university in Ukraine (Rankings 2019)
Ranked 1th among 10 higher education institutions.

2. Рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів, яких в 2020 році зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)
В 2020 році Київський медичний університет посів 7е місце серед всіх вузів України за рівнем прохідного балу.

Rating of higher education institutions according to the average score of External independent evaluation of entrants that are enrolled in universities at the expense of individuals and legal entities (contract) in 2020
In 2020 Kyiv Medical University took 7th place among all universities in Ukraine in terms of passing score.

3. Рейтинг приватних закладів на основі даних науково-метричної платформи Scopus
5 місце серед 13 вузів.

Private higher education institutions ranking based on Scopus citation database data
Ranked 5th among 13 private higher education institutions.

4. Рейтинг кращих київських вузів
24 місце серед 57 вузів.

Best higher education institutions of Kyiv
Ranked 24th among 57 higher education institutions.

5. Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складено рейтинг приватних закладів вищої освіти за кількістю осіб зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)
15 місце серед 124.

Amount of admitted Ukrainian students for the 1st year of study among all private educational establishments—KMU is 15th among 124 universities. Considering the peculiarities of medical education this rating does take into account all the categories of admitted graduate and postgraduate students.
Was ranked 15th among 124.

6. Найбільшу динаміку росту середнього бала ЗНО абітурієнтів показали два медичних виші – державний навчальний заклад «Українська медична стоматологічна академія» та приватний «Київський медичний університет», що збільшили середній бал ЗНО своїх вступників на 21,13 та 14,95 балів
1 місце серед 10.

Two higher education medical institutions showed the highest average External Independent Evaluation score growth dynamic – “Ukrainian Medical Stomatological Academy” public institution and “Kyiv Medical University” private institution, that increased the average score of their enrolling students by 21,13 and 14,95 respectively
Was ranked 1st among 10.

7. В рейтингу за середнім балом ЗНО на контракт Київський медичний університет під час Вступної кампанії 2018 р. посів 5 сходинку серед 10 кращих медичних вузів України
5 місце серед 10.

During the enrollment campaign of 2018, Kyiv Medical University took 5th place among 10 best medical universities with best External Independent Evaluation average scores (contract)
Was ranked 5th among 10.

23.01.2021
ПОДІЇ | Всі Події
19
ЖОВ
Екскурсія до Національного музею історії медицини
Екскурсія відбудеться 19 жовтня 2021 року о 16:00.
07 Жовтня 2021
20
ЖОВ
Курси з народної та нетрадиційної медицини
Тривалість: 20.10.2021 - 17.11.2021
13 Вересня 2021
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери