Перелік спеціальностей

Особливостями Освітніх програм є студенто-центроване навчання, засноване на кейсах. При викладанні ми застосовуємо найновітніші цифрові технології. Навчання проводиться у малих групах та базується на принципах доказової медицини.

Вичерпний перелік освітньо-професійних та освітньо-наукових програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснюватись набір у 2023 році

Вступ проводиться на засадах демократичності, прозорості, об’єктивності та відкритості, дотримуються принципи академічної доброчестності, Українське законодавство та внутрішні положення Університету.

Київський медичний університет проводить підготовку здобувачів вищої освіти медичного та фармацевтичного спрямувань галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальностями:


222 «Медицина»

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)
Ступінь вищої освіти – Магістр
Код, галузь знань – 22 «Охорона здоров’я»
Код, спеціальність – 222 «Медицина»
Спеціалізація – не передбачено
Освітня кваліфікація – Магістр з медицини
Професійна кваліфікація – Лікар
Форма навчання – денна
Тип диплому – диплом магістра, одиничний
Обсяг – 360 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання:
Після школи – 5 років 10 місяців (12 семестрів)
Після коледжа – 4 років 10 місяців (10 семестрів)
Цикл/рівень – FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень, HPK України – 7 рівень
Мова навчання – українська, англійська
Ліцензовано, акредитовано – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

 


221 «Стоматологія»

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)
Ступінь вищої освіти – Магістр
Код, галузь знань – 22 «Охорона здоров’я»
Код, спеціальність – 221 «Стоматологія»
Спеціалізація – Не передбачено
Освітня кваліфікація – Магістр з стоматології
Професійна кваліфікація – Лікар-стоматолог
Форма навчання – денна
Тип диплому – Диплом магістра, одиничний
Обсяг – 300 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання:
Після школи – 4 років 10 місяців (10 семестрів)
Після коледжа3 років 10 місяців (8 семестрів)
Цикл/рівень – FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень, HPK України – 7 рівень
Мова навчання – українська, англійська
Ліцензовано, акредитовано – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

 


226 «Фармація, промислова фармація»

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)
Ступінь вищої освіти – Магістр
Код, спеціальність – 226 «Фармація, промислова фармація»
Спеціалізація
Фармація
Освітня кваліфікація
Магістр з фармації
Професійна кваліфікація
Фармацевт
Форма навчання
денна, заочна, вечірня
Тип диплому
диплом магістра, одиничний
Обсяг
300 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання:
Після школи (денна, вечірня) –
4 років 10 місяців (10 семестрів)
Після коледжа (заочна) –
4 років 6 місяців (9 семестрів)
Цикл/рівень
FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень, HPK України – 7 рівень
Мова навчання
українська, англійська
Ліцензовано, акредитовано – Акредитаційним агентством у галузях охорони здоров’я та суспільних наук (Німеччина)


053 «Психологія», ОПП “Клінічна психологія”

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)
Ступінь вищої освіти – Магістр
Код, галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Код, спеціальність – 053 «Психологія»
Освітня кваліфікація – Магістр з психології 
Професійна кваліфікація – Клінічний психолог
Форма навчання – очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, дуальна
Тип диплому – диплом магістра, одиничний
Обсяг – 90 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання:  – 1 рік 5 місяців (3 семестри)
Передумова вступу: наявність ступеня бакалавра, ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Цикл/рівень – FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень, HPK України – 7 рівень
Мова навчання – українська
Ліцензовано – Міністерством освіти і науки України

 


Міжнародне визнання отриманих ступенів та дипломів – є головним пріоритетом команди Київського медичного університету. Активна участь України у Болонському процесі відкриває ряд можливостей для випускників. У своїй щоденній діяльності Університет відповідає загальним ключовим цінностям, прийнятим в рамках Європейського Простору Вищої Освіти, та постійно розширює свою мережу міжнародних партнерів, щоб надати різноманітні варіанти мобільності та навчання за кордоном для студентів та викладачів.

 


Щоб дізнатися детальніше – завітайте до розділу “Приймальна комісія”

28.12.2023
ПОДІЇ | Всі Події
05
БЕР
Тренінг на тему: «Влада та лідерство в медичному просторі»
5 березня 2024 року 17:00 відбудеться остання з  трьох зустрічей на тему: «Влада та лідерство в медичному просторі», яка відбудеться у флагманському корпусі Університету (вул. Бориспільська, 2, лекторій 224).
29 Лютого 2024
06
БЕР
Лекція провідного юриста з медичного права «Громадське здоров’я і право: що важливо знати лікарю і фармацевту?»
Лекція відбудеться 06 березня 2024 року о 12:00 за адресою: вул. Бориспільська, 2, «Discovery Hall» (лекторій №302).
01 Березня 2024
15
БЕР
День донора крові
Тож, чекаємо вас 15 березня 2024 року з 9:00 до 14:00 за адресою: вул. Бориспільська, 2, 3-й поверх.
20 Лютого 2024
25
БЕР
Лекція лікаря-алерголога Ольги Колесникової «Молекулярна алергодіагностика – яскравий приклад персоніфікованого підходу до діагностики алергічних захворювань»
Лекція відбудеться 25 березня 2024 року об 11:00 за адресою: вул. Бориспільська, 2, «Discovery Hall» (лекторій №302).
28 Лютого 2024
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери