Перелік спеціальностей

Особливостями Освітніх програм є студенто-центроване навчання, засноване на кейсах. При викладанні ми застосовуємо найновітніші цифрові технології. Навчання проводиться у малих групах та базується на принципах доказової медицини.

Вичерпний перелік освітньо-професійних та освітньо-наукових програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснюватись набір у 2023 році

Вступ проводиться на засадах демократичності, прозорості, об’єктивності та відкритості, дотримуються принципи академічної доброчестності, Українське законодавство та внутрішні положення Університету.

Київський медичний університет проводить підготовку здобувачів вищої освіти медичного та фармацевтичного спрямувань галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальностями:


222 «Медицина»

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)
Ступінь вищої освіти – Магістр
Код, галузь знань – 22 «Охорона здоров’я»
Код, спеціальність – 222 «Медицина»
Спеціалізація – не передбачено
Освітня кваліфікація – Магістр медицини
Професійна кваліфікація – Лікар
Форма навчання – денна
Тип диплому – диплом магістра, одиничний
Обсяг – 360 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання – 5 років 10 місяців (12 семестрів)
Цикл/рівень – FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень, HPK України – 7 рівень
Мова навчання – українська, англійська

 


221 «Стоматологія»

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)
Ступінь вищої освіти – Магістр
Код, галузь знань – 22 «Охорона здоров’я»
Код, спеціальність – 221 «Стоматологія»
Спеціалізація – Не передбачено
Освітня кваліфікація – Магістр стоматології
Професійна кваліфікація – Лікар-стоматолог
Форма навчання – денна
Тип диплому – Диплом магістра, одиничний
Обсяг – 300 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання – 4 роки 10 місяців (10 семестрів)
Цикл/рівень – FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень, HPK України – 7 рівень
Мова навчання – українська, англійська

 


226 «Фармація, промислова фармація»

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)
Ступінь вищої освіти – Магістр
Код, галузь знань – 22 «Охорона здоров’я»
Спеціалізація – Фармація
Освітня кваліфікація – Магістр фармації
Професійна кваліфікація – Провізор
Форма навчання – денна, заочна
Тип диплому – диплом магістра, одиничний
Обсяг – 300 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання – на денній формі 4 роки 10 місяців (10 семестрів)
на заочній формі 5 років 6 місяців (11 семестрів)
Цикл/рівень – FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень, HPK України – 7 рівень
Мова навчання – українська, англійська

 


Міжнародне визнання отриманих ступенів та дипломів – є головним пріоритетом команди Київського медичного університету. Активна участь України у Болонському процесі відкриває ряд можливостей для випускників. У своїй щоденній діяльності Університет відповідає загальним ключовим цінностям, прийнятим в рамках Європейського Простору Вищої Освіти, та постійно розширює свою мережу міжнародних партнерів, щоб надати різноманітні варіанти мобільності та навчання за кордоном для студентів та викладачів.

 


Щоб дізнатися детальніше – завітайте до розділу “Приймальна комісія”

28.08.2023
ПОДІЇ | Всі Події
05
ЖОВ
Студентська звітно-виборча конференція
Звітно-виборча конференція відбудеться 5 жовтня 2023 року о 16:00, за адресою: вул. Бориспільська, 2, «Discovery hall», (лекторій №302).
29 Вересня 2023
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери