ЛІІ “КРОК”

ЄДКІ – єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями «221 Стоматологія», «222 Медицина», «226 Фармація, промислова фармація» галузі знань «22 Охорона здоров’я».

Етапи та компоненти ЄДКІ:

221 «Стоматологія»
І-й етап (на 3-му році навчання). Крок 1: англійська мова професійного спрямування.
ІІ-й етап (на 5-му році навчання). Крок 2: практичний (клінічний) іспит професійного спрямування.

222 «Медицина»
І-й етап (на 3-му році навчання). Крок 1: англійська мова професійного спрямування, міжнародний іспит з основ медицини (фундаментальні дисципліни).
ІІ-й етап (на 6-му році навчання). Крок 2: міжнародний іспит з основ медицини (фундаментальні дисципліни), практичний (клінічний) іспит професійного спрямування.

226 «Фармація, промислова фармація»
І-й етап (на 3-му році навчання). Крок 1: англійська мова професійного спрямування.
ІІ-й етап (на 5-му році навчання). Крок 2

Іспит “КРОК” – стандартизований тест із фундаментальних та клінічних дисциплін, що перевіряє досягнення компетентностей здобувачів вищої освіти, визначених вимогами стандартів вищої освіти.
Міжнародний іспит з основ медицини – міжнародний іспит з фундаментальних та клінічних дисциплін, що використовується на міжнародному рівні.
Практичний (клінічний) іспит – це іспит, яким оцінюється готовність випускника до провадження професійної діяльності відповідно до вимог стандарту вищої освіти шляхом демонстрування практичних (клінічних) компонентів професійної компетентності на реальному об’єкті (людина) або на моделі (фантом, муляж, симулятори тощо).
Іспит з англійської мови професійного спрямування – це іспит, що оцінює рівень розуміння предметної іноземної мови, у т.ч. термінології фундаментальних медичних наук.

У разі нескладання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту здобувач має право повторно скласти іспит не більше одного разу.
У разі повторного нескладання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту особа вважається такою, що не виконала індивідуальний навчальний план та відраховується відповідно до пункту 4 частини першої статті 46 Закону України “Про вищу освіту”.

Сайт Центру тестування

27.12.2019
ПОДІЇ | Всі Події
28
ВЕР
Курси з іридодіагностики
Тривалість: 28.09.2020 - 09.10.2020
16 Вересня 2020
28
ВЕР
Курси з фітотерапії
Тривалість: 28.09.2020 - 09.10.2020
16 Вересня 2020
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери