Історія та символіка університету

Київський медичний університет – кращий приватний заклад вищої освіти (Рейтинг-2019), в університеті навчається близько 3500 осіб, серед яких 700 інтернів. Біля 35 % контингенту – студенти-іноземці з 62 країн світу.

Київський медичний університет був заснований Поканевичем Валерієм Володимировичем (1950-2012 рр.) — заслуженим лікарем України, кандидатом медичних наук, доцентом, Генеральним директором Української асоціації народної медицини, головним позаштатним спеціалістом МОЗ України зі спеціальності «Народна і нетрадиційна медицина».

В.В. Поканевич стояв у витоків розбудови системи кадрового потенціалу у сфері народної і нетрадиційної медицини України. За його ініціативи та участі у 1998 році була започаткована лікарська спеціальність «Лікар з народної та нетрадиційної медицини», яка була внесена до переліку лікарських посад у закладах охорони здоров`я.

У 1992 році Поканевич В. В. створив Київський медичний університет, робота якого базувалася на необхідності впровадження найбільш ефективних, науково обґрунтованих методів і засобів народної та нетрадиційної медицини до комплексної терапії захворювань у системі медичних закладів України. Реалізація цієї концепції знайшла відображення у функціонуванні і розвитку вищого медичного навчального закладу нового типу, навчання студентів якого сьогодні – це поєднання засад класичної та народної і нетрадиційної медицини, про що так мріяв В.В. Поканевич.

Університет готує фахівців за напрямом підготовки 22 “Охорона здоров’я” на факультетах: медичний за спеціальністю “Медицина” (222), термін навчання – 6 років, форма навчання – денна, стоматологічний факультет за спеціальністю “Стоматологія” (221), термін навчання – 5 років, форма навчання – денна, “Фармація. Промислова фармація” (226), форми навчання – денна та заочна, терміни навчання 5 та 5,5 років відповідно.

Над впровадженням новітніх освітніх технологій, покращенням клінічних та учбових баз, оснащенням опорних кафедр, поліпшенням матеріально-технічної бази Університету та комфортом студентів працює близько 500 осіб професорсько-викладацького складу, не рахуючи адміністрації. Кількість випускників на сьогоднішній день налічує близько 4000 осіб. В Університеті кожний п’ятий викладач — доктор наук, а кожний третій — кандидат наук.

25.10.2017
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери