ПОДІЇ | Всі Події

Фармацевтичний факультет

Деканат фармацевтичного факультету

Адреса: м. Київ, вул. Бориспільська 2

Підпорядковані кафедри:
– Кафедра фармакології, клінічної фармакології, патологічної фізіології
– Кафедра фармацевтичного менеджменту, клінічної фармації, технології ліків
– Кафедра фармацевтичної хімії і біологічної і хімії, фармакогнозії
– Кафедра хімії

E-mail: dean.pharm@kmu.edu.ua​
Тел.: +38 (044) 291-05-36

Декан: Лозова Олена Василівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент.
В 1998 р. закінчила фармацевтичний факультет Національної фармацевтичної Академії, а в 1999 р. закінчила магістратуру. З 2003 р. працювала в Київському медичному інституті (пізніше – Київському медичному університеті) на посаді асистента кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії. З 2004 р. заступник декана фармацевтичного факультету. В січні 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидат фармацевтичних наук за темою «Хіміко-токсикологічне дослідження атенололу». З 2008 р. — декан фармацевтичного факультету. Автор 45 науково-методичних робіт, одного інформаційного листа, трьох методичних рекомендацій, одного навчального посібника. Співавтор національного підручника «Біоорганічна та біологічна хімія», 2 книга.

Склад деканату
– Андреєва Тетяна Юріївна, заступник декана, асистент кафедри фармацевтичної і біологічної хімії, фармакогнозії
– Євенко Світлана Геннадіївна, інспектор заочної форми
– Колодюк Ірина Володимирівна, інспектор денної форми навчання

Основними функціями деканату факультету та його працівників є:
Організація та виконання навчальної, науково-дослідної та виховної роботи на факультеті.
Організація навчального процесу та матеріальна база факультету відповідають сучасним стандартам: обладнані учбові кімнати і лабораторії для проведення практичних занять, комп’ютерні класи та лекційні аудиторії.
На факультеті створено умови для науково-дослідної роботи, працюють студентські наукові гуртки, студенти беруть участь у наукових конференціях, олімпіадах, які відбуваються в нашому не тільки університеті та інших ВНЗ України. Цікаве і багатогранне студентське життя органічно доповнюється діяльністю мистецьких колективів та спортивних секцій.
При фармацевтичному факультеті активно працює рада студентського самоврядування, яку очолює Зозуля Віталіна.
Фармацевтичний факультет готує фахівців за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» (денна і заочна форма форми навчання). Після закінчення терміну навчання (5 років – денна форма навчання, 5,5 років – заочна форма навчання), випускникам присвоюється кваліфікація “провізор” з можливістю подальшою післядипломною підготовкою у вигляді однорічної інтернатури.
Зараз на факультеті навчається 349 студентів денної та заочної форми навчання.

Історія фармацевтичного факультету.
Фармацевтичний факультет був відкритий у 1999 році. Деканом факультету було призначено д.фарм.н., професора Цуркана О.О., який керував факультетом до 2003 року.
Роботу з організації та підготовки створення  кафедр фармацевтичного факультету було проведено к.фарм.н, доцентом Ткачук (Брубейкер) І.О., яка очолювала факультет 2003-2008 рр.

Перші кафедри фармацевтичного факультету:
– Кафедра технології ліків (завідувач доц., к.фарм.н. Ткачук (Брубейкер) І.О.)
– Кафедра організації та економіки фармації (завідувач доц., к.фарм.н. Кухар О.О.)
– Кафедра фармацевтичної хімії та фармакогнозії (завідувач проф., д.фарм.н. Маковецька (Коновалова) О.Ю.)

Перший випуск за спеціальністю 7.12020101 «Фармація» відбувся у 2004 році. З 2005 року розпочато навчання за заочною формою. Заочна форма навчання розрахована насамперед на тих, хто працює за напрямком майбутньої спеціальності або вже отримав за обраним фахом освітньо – кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст». Навчання на факультеті створює перспективи для їх професійного росту та вдосконалення. Характерним для сьогодення є збільшення числа молодих людей, які бажають навчатися одночасно за кількома спеціальностями, і саме заочна форма навчання дає їм таку змогу.
Випускники фармацевтичного факультету після отримання диплома про вищу освіту мають можливість подальшого навчання в інтернатурі і при отриманні сертифіката працювати на різних посадах в аптеках, контрольно-аналітичних лабораторіях, магазинах медичної техніки, на аптечних базах, хіміко-фармацевтичних підприємствах, у природоохоронних, клініко-лабораторних, судово-хімічних та судово-медичних установах, лікувально-профілактичних закладах, митних службах та науково-дослідних установах. Ті хто хочуть науково зростати можуть вступити до аспірантури.

Зараз на 4 кафедрах, підпорядкованих фармацевтичному  факультету працюють:
– 7 докторів наук (в тому числі 5 професорів);
– 21 кандидат наук (в тому числі 7 доцентів та 1 старший науковий співробітник);
– 19 асистентів;
– 3 старших викладача.

Матеріально-технічне забезпечення відповідно до ліцензійних умов

23.05.2013
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери