Фармацевтичний факультет

Фармацевтичний факультет був відкритий у 1999 році. Деканом факультету було призначено д.фарм.н., професора Цуркана О.О., який очолював факультет до 2003 року.

Роботу з організації та підготовки створення кафедр фармацевтичного факультету було проведено к.фарм.н, доцентом Ткачук (Брубейкер) І.О., яка очолювала факультет 2003-2008 рр.

Перші кафедри факультету:

– Кафедра технології ліків

– Кафедра організації та економіки фармації

– Кафедра фармацевтичної хімії та фармакогнозії

Перший випуск за спеціальністю 7.12020101 «Фармація» відбувся у 2004 році. З 2005 року розпочато навчання на заочній формі. Заочна форма навчання розрахована насамперед на тих, хто працює за напрямком майбутньої спеціальності або вже отримав за обраним фахом освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст». Навчання на факультеті створює перспективи для їх професійного росту та вдосконалення. Характерним для сьогодення є збільшення числа молодих людей, які бажають навчатися одночасно за кількома спеціальностями, і саме заочна форма навчання дає їм таку змогу.

Випускники фармацевтичного факультету після отримання диплома про вищу освіту мають можливість подальшого навчання в інтернатурі і при отриманні сертифіката працювати на різних посадах в аптеках, контрольно-аналітичних лабораторіях, магазинах медичної техніки, на аптечних базах, хіміко-фармацевтичних підприємствах, у природоохоронних, клініко-лабораторних, судово-хімічних та судово-медичних установах, лікувально-профілактичних закладах, митних службах та науково-дослідних установах. Ті хто хочуть науково зростати – можуть вступити до аспірантури.

Викладання дисциплін за освітньо-професійною програмою “Фармація, промислова фармація” забезпечують висококваліфіковані викладачі кафедр університету, а саме:

– 11 докторів наук (в т.ч. 5 професорів)

– 18 кандидатів наук (в т.ч. 10 доцентів та 1 старший науковий співробітник)

– 7 асистентів

– 8 старших викладачів

Анзіна Катерина Миколаївна – доктор філософії PhD 

 

Хлівна Юлія Вікторівна

Інспектор деканату


Фармацевтичний факультет здійснює підготовку здобувачів вищої освіти. Зараз на факультеті навчається 246 студентів денної, вечірньої та заочної форми навчання.

Навчання проходить за освітньо-професійною програмою підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», освітньої кваліфікації «Магістр фармації».

Освітньо-професійна програма передбачає формування здатності застосовувати набуті знання, уміння та навички з дисциплін загальної та професійної підготовки для вирішення типових задач діяльності фахівця на відповідній посаді, включаючи виготовлення ліків, їх зберігання, контроль якості, доставку, розподіл, видачу, регулювання забезпечення лікарськими засобами, а також консультування, надання інформації щодо лікарських засобів та моніторинг побічної дії та/або неефективності лікарської терапії.

Основні функції фармацевтичного деканату:

  • Організація навчального процесу за освітньо – професійною програмою у відповідності до державних стандартів вищої освіти;
  • Проводить координацію діяльності навчальних і наукових підрозділів, що входять до складу фармацевтичного факультету;
  • Здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково – педагогічних, наукових та інших працівників факультету;
  • Проводить аналіз поточної та підсумкової успішності здобувачів вищої освіти;
  • Контроль за організацією навчальних та виробничих практик;
  • Формує контингент осіб, які навчаються на факультеті, організовує та проводить профорієнтаційну роботу;
  • Організовує та проводить навчальні та наукові семінари і конференції;
  • Консультує студентів фармацевтичного факультету з питань організації освітнього процесу, академічної та фінансової заборгованості;
  • Вносить пропозиції ректорові Університету про переведення на наступний курс, відрахування, поновлення, надання академічних відпусток здобувачам вищої освіти;
  • Видає розпорядження щодо діяльності фармацевтичного факультету, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу фармацевтичного факультету.

Фармацевтичний факультет
Офіційна емблема факультету
Освітня програма
Контактна інформація
Адреса:Київ, вул. Бориспільська, 2, Student Service
Email:dean.pharm@kmu.edu.ua​
Тел.:+38 (050) 418-33-38
ПОДІЇ | Всі Події
20
ЧЕР
Безкоштовний відкритий стоматологічний тренінг для абітурієнтів!
Тренінг відбудеться 20 червня 2024 року о 14:00 за адресою: вул. А. Цедіка, 7, (місце зустрічі - хол перший поверх). Поспішайте, кількість місць обмежена, реєстрація закривається дуже швидко!
13 Червня 2024
21
ЧЕР
Конференція “Розвиток цифрової освіти медичних та фармацевтичних працівників на етапах цифрової трансформації охорони здоров’я та розбудови електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ)”
Конференція відбудеться 21 червня 2024 року о 10:00 у флагманському кампусі Університету за адресою: вул. Бориспільська, 2, «Discovery Hall» (лекторій №302).
19 Червня 2024
НОВИНИ КАФЕДР | Всі новини
Триває виробнича практика у студентів-медиків
Триває студентська виробнича практика на 4 курсі медичного факультету. Студенти продовжують ...
10 Червня 2024
Перебіг екзаменаційної сесії на стоматологічному факультеті
6 червня 2024 року на стоматологічному факультеті пройшов іспит з нормальної анатомії. Студенти п...
07 Червня 2024
Триває практика у студентів-медиків
Вже другий тиждень, як триває виробнича лікарська практика у відділеннях стаціонару  у наших...
29 Травня 2024
Новини кафедри педіатрії
21 та 23 травня 2024 року співробітники кафедри педіатрії, доцент Шевченко Тетяна Антонівна та Зл...
28 Травня 2024
Студенти-медики склали КРОК2
14 травня 2024 року студенти медичного факультету складали один з найважливіших та найскладніших ...
28 Травня 2024
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери