ПОДІЇ | Всі Події

XXII наукова конференція студентів та молодих вчених КМУ УАНМ.

Шановні колеги!

Повідомляємо, що у квітні 2015р. відбудеться наукова конференція студентів та молодих вчених КМУ УАНМ. Просимо надсилати тези доповідей українською мовою в об’ємі 2000-2500 знаків з урахуванням пробілів електронною поштою на адресу: kafpediatrii.kmuuanm@gmail.com до 01.04.2015р.
Формат файлу Microsoft Word 97/RTF (.doc). Кожен файл повинен включати одну працю. Назва файлу дається за прізвищем першого автора та порядковим номером тез (якщо автор надсилає більше однієї праці), наприклад: Сидоренко1, Сидоренко2, тощо. Матеріали конференції (збірка тез) будуть розіслані учасникам конференції у вигляді .pdf файлу.

Структура тез:
Перший абзац: Назва праці (українською мовою)
Другий абзац: Назва праці (англійською мовою)
Третій абзац: Назва закладу, місто, країна.
Четвертий абзац: Ініціали, прізвища авторів (І.В.Сидоренко, П.С. Іваненко*). *студент (вказати факультет і курс)
П’ятий абзац: керівник роботи
З шостого абзацу – текст.
Актуальність теми.
Мета роботи.
Матеріали та методи дослідження.
Результати досліджень та їх обговорення.
Висновки.
Одночасно с тезами необхідно надіслати презентацію доповіді у форматі Power Point (.ppt)!!!!

Структура презентації:
1 слайд: Назва презентації (українською та англійською мовами), автор/автори, керівник, кафедра.
2 слайд: фотографія автора/авторів з короткими відомостями про себе o Електронна візитівка, що має зацікавити потенційного роботодавця!
З 3-го слайда – викладення матеріалів роботи
Загалом до 10 слайдів.

03.01.2015
ПОДІЇ | Всі Події
09
БЕР
Курси гірудотерапії
Тривалість: 09.03.2021 - 19.03.2021
18 Лютого 2021
16
БЕР
Курси апітерапії
Тривалість: 16.03.2021 - 26.03.2021
18 Лютого 2021
29
БЕР
Курси з фітотерапії
Тривалість: 29.03.2021 - 09.04.2021
16 Вересня 2020
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери