ПОДІЇ | Всі Події

Правила прийому в докторантуру

До докторантури для завершення наукового дослідження приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, публікації у фахових виданнях України і інших держав та інші форми оприлюднення результатів наукової діяльності.

Вступ до докторантури здійснюється на конкурсній основі.

Подати документи для вступу в докторантуру можна з 25 серпня – по 31 серпня поточного року.

Для вступу до докторантури Університету вступник особисто подає завідувачу докторантури, аспірантури, клінічної ординатури та науки у встановлений термін, у картонному швидкозшивачі, заяву на ім’я ректора ПВНЗ «Київський медичний університет» в паперовій формі, а також :

– письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником Університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування в докторантуру;
розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
– 2 рецензії фахівців на план дисертації (1 – внутрішня, 1 – зовнішня);
– список і відбитки опублікованих праць (монографії, підручники, навчальні посібники, статті) за темою дисертації або реферат на 20-25 сторінках машинного друку та відгук з оцінкою;
– копію диплома доктора філософії чи кандидата наук;
– автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук;
– заяву про згоду на збір та обробку персональних даних;
– особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;
– копію трудової книжки, завіреної за місцем роботи;
анкету;
автобіографію;
– копію паспорта (1, 2, 11 ст.) і довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
– медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086- (№ 086-о);
– витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію для вступу в докторантуру із зазначенням обсягів наукових здобутків за темою докторської дисертації;
– витяг з протоколу вченої ради факультету про рекомендацію для вступу в докторантуру.

Примітка: при наданні документів при собі мати оригінали.

Початок навчання в докторантурі: 01 вересня поточного року.

Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі становить два роки.

19.12.2019
ПОДІЇ | Всі Події
15
КВІ
Підсумки ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Педіатрія»
Підсумкова науково-практична конференція конкурсу відбудеться 15 квітня 2021 року о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 2, аудиторія 302.
12 Квітня 2021
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери