ПОДІЇ | Всі Події

ОБЕРЕЖНО, ДИФТЕРІЯ!

Дифтерія — це гостре інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передавання, що характеризується місцевим фібринозним запаленням слизових оболонок ротоглотки та явищами загальної інтоксикації з переважним ураженням серцево-судинної та нервової систем, нирок.
Збудником є дифтерійна паличка (коринебактерія).
Джерело інфекції — хвора людина чи носій Corynebacterium diphtheriae, які виділяють токсигенні штами збудника.
Шляхи передавання інфекції
Дифтерія передається найчастіше повітряно-крапельним шляхом, факторами передавання також можуть бути предмети побуту.
Симптоми дифтерії
Інкубаційний період дифтерії становить 2–10 днів.

Захворювання на дифтерію може мати такі прояви:
• біль у горлі;
• підвищена температура, лихоманка;
• набряк слизової оболонки ротоглотки;
• наліт на мигдалинах сірого кольору, осиплість голосу;
• набряк шиї;
• збільшення шийних, підщелепних лімфатичних вузлів.

Профілактика дифтерії
Єдиною профілактикою дифтерії є вакцінація з подальшою ревакцинацією кожні 10 років!!!
Вакцинація відбувається у кабінетах щеплень дільничних поліклінічних закладів (безкоштовно).

 

ОСТОРОЖНО, ДИФТЕРИЯ!

Дифтерия – это острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, характеризующаяся местным фибринозным воспалением слизистых оболочек ротоглотки и явлениями общей интоксикации с преимущественным поражением сердечно-сосудистой и нервной систем, почек.
Возбудителем является дифтерийная палочка (коринебактерия).
Источник инфекции – больной человек или носитель Corynebacterium diphtheriae, которые выделяют токсигенные штаммы возбудителя.
Пути передачи инфекции
Дифтерия передается чаще всего воздушно-капельным путем, факторами передачи также могут быть предметы быта.
Симптомы дифтерии
Инкубационный период дифтерии составляет 2-10 дней.

Дифтерия может иметь следующие проявления:
• боль в горле;
• повышенная температура, лихорадка;
• отек слизистой оболочки ротоглотки;
• налет на миндалинах серого цвета, осиплость голоса;
• отек шеи;
• увеличение шейных, подчелюстных лимфатических узлов.

Профилактика дифтерии
Единственной профилактикой дифтерии является вакцинация с последующей ревакцинацией каждые 10 лет!!!
Вакцинация происходит в прививочных кабинетах амбулаторно-поликлинических учреждений (бесплатно), а также в сети частных клиник, где можно вакцинироваться за свой счет.

31.10.2019
ПОДІЇ | Всі Події
24
СІЧ
Курси з гірудотерапії
Тривалість: 24.01.2022 - 04.02.2022
01 Січня 2022
07
ЛЮТ
Курси з іридодіагностики
Тривалість: 07.02.2022 - 18.02.2022
01 Січня 2022
14
ЛЮТ
Курси "Основи масажу"
Тривалість: 14.02.2022 - 04.03.2022
01 Січня 2022
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери