ПОДІЇ | Всі Події

О КМУ

Київський медичний університет – один з найбільших українських приватних вузів, єдиний приватний медичний вуз такого масштабу – в Університеті навчається близко 2000 осіб, серед них 15 % – студенти-іноземці з 45 країн світу.

Університет готує фахівців за напрямом підготовки 22 “Охорона здоров’я” на факультетах: медичний за спеціальністю “Медицина” (222), термін навчання – 6 років, форма навчання – денна, стоматологічний факультет за спеціальністю “Стоматологія” (221), термін навчання – 5 років, форма навчання – денна, “Фармація” (226), форми навчання – денна та заочна, терміни навчання 5 та 5,5 років відповідно. КМУ має IV – найвищий ступінь акредитації.

Над впровадженям новітніх освітніх технологій, покращенням клінічних та учбових баз, оснащенням опорних кафедр, поліпшенням матеріально-технічної бази Університету та комфортом студентів працює близко 400 осіб професорсько-викладацього складу, не рахуючи адміністрацї. Кількість випускників на сьогоднішній день налічує біля 3000 осіб. Навчається в Університеті близько 1800 осіб одночасно. Понад 300 висококваліфікованих викладачів здійснюють підготовку наших студентів, серед яких багато відомих вчених. В Університеті кожний п’ятий викладач — доктор наук, а кожний другий — кандидат наук.

До випускаючих кафедр відносяться кафедри, які очолюють відомі фахівці в галузі медицини:

–     кафедру хірургічної стоматології  очолює Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Тимофеєв О.О.;

–       кафедру терапевтичної стоматології очолює, відома в Україні з питань впровадження найефективніших методів народної медицини в стоматології, доктор медичних наук, професор Дорошенко С.І.

–       кафедру хірургії очолює Заслужений лікар України, Заслужений діяч науки і техніки України, найталановитіший учень відомого хірурга із світовим ім’ям ШАЛІМОВА О.О., доктор медичних наук, професор Скиба В.В.

–       кафедру фтизіатрії очолює Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Мельник В.П.

Кафедри іншого профілю очолюють відомі в Україні науковці, д.м.н., професори Талько В.І., Веселовська З.Ф., Гарник Т.П., Горбань В.О., Гичка С.Г. та ін.

Університет входить до навчальних комплексів з державними вищими медичними закладами освіти (Національна медична Академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика). Це дозволяє більш широке спілкування і співробітництво з державними інституціями.

Створено системи контрольного тестування студентів для проведення Державних ліцензійних іспитів «Крок-1», «Крок-2», «Крок-3».

До послуг студентства бібліотека, фонд якої більш як 55 тисяч примірників, є читальні зали.

З моменту створення КМУ УАНМ в 1992 році – незабаром ми будемо святкувати 25-річчя – ми були спрямовані на досягнення високих світових стандартів освіти та надання своїм студентам виключно глибоких знань в області медицини. Ми з успіхом досягаємо  поставленої мети – це підтверджують українські та зарубіжні клініки, що приймають на роботу наших випускників.

Навчання в Університеті ведеться українською, російською та англійською мовами, що дає величезні можливості в області міжнародної співпраці.

Починаючи з I курсу, студенти мають доступ до передових досягнень в області медицини – беручи участь в програмах академічної мобільності, міжнародних конференціях, за допомогою міжнародних наукових бібліотек. В той же час значна увага приділяється тисячолітнім надбанням комплементарної медицини: в КМУ викладають елективні курси з 15-ти напрямів, включаючи фармакогнозію, фітотерапію, гомеопатію, рефлексотерапію, мануальну терапію, іридодіагностику та інші. Елементи викладання альтернативної медицини інтеґровані в тематику навчальних робочих програм з клінічних дисциплін. Починаючи з 3-го курсу кращі студенти мають можливість проходити літню виробничу практику за кордоном. Зараз Університет працює над створенням унікальної учбової програми, яка б була максимально наближена до учбового плану однієї з європейських країн, з метою полегшення проходження нашими випускниками процедури нострифікації у майбутньому.

Дуже потужно представлена післядипломна освіта: наявна інтернатура з 19 спеціальностей (детальніше тут https://kmu.edu.ua/?cat=134), маґістратура, аспірантура та клінічна ординатура. Студенти стоматологічного факультету можуть навчатися на базі власної клініки. Наявне підготовче відділення для іноземців.  З 2005 року Університет є офіційним центром тестування ETS (Educational Testing Services) з іспитів TOEFL iBT i SAT.

Місія нашого Університету полягає в створенні колективу професіоналів-однодумців. Синергія зусиль професорсько-викладацького складу забезпечує можливості для успішного навчання студентів, ефективного формування в них професійної медичної та цивільної компетентності, навичок ведення наукових досліджень, накопичення й створення новітніх знань, здатності до саморозвитку та самоудосконалення, до професійного зростання й підвищення свого соціального статусу.

Наша гордість – це вчені. Їх пошук спрямований на наукове обґрунтування ефективних методів в області як класичної, так і комплементарної медицини. Саме наші фахівці впровадили в практику препарати: “Йоддицерин” і “Поліфитол” – сучасні та ефективні лікарські препарати та створили комплексні міжкафедральні наукові програми з вивчення механізмів дії високоефективних фітотерапевтичних і гомеопатичних засобів.

Дипломи Київського медичного університету визнаються спеціалізованими медичними радами багатьох країн світу, включаючи США, Канаду, Великобританію та ін. Перелік і об’єм учбових курсів в КМУ відповідають стандартам медичної освіти Європейського Союзу, що спрощує нострифікацію дипломів наших випускників.

Зараз КМУ плідно співпрацює з міжнародними інститутами та підтримує академічні зв’язки з учбовими закладами Польщі, Великобританії, США, Італії, Чехії, Росії, Казахстану, Канади та ін. Подальша стратегія розвитку міжнародних зв’язків спрямована на підвищення наукового потенціалу нашого Університету, зміцнення міжнародного статусу України, її миролюбної політики та прагнення до економічного й соціального прогресу.

Найкращі студенти КМУ мають можливість проходити літню виробничу практику на базі польських клінік.

Фундаментальні (загальнонаукові) кафедри мають власні учбові приміщення, а клінічні – розташовані на базі інститутів і кращих медичних установ міста Києва.  Загальна площа приміщень, де відбувається навчальний процес, складає 12000м2. Функціонує бібліотека, є гуртожитки для іноземних і іногородніх студентів. Ректорат знаходиться в історичному центрі міста Києва.

Щоб озброїти молодих лікарів накопиченим досвідом світової медицини, ми надаємо нашим інтернам унікальну можливість – вчитися на базі кращих приватних клінік. Вони зможуть переймати безцінний досвід від фахівців клінік “Борис”, “Оберіг”, “Добробут”,  “Сіті клініка”, “Кібер клініка Спіженка”, “Lisod”, “Ілайя” та “Ілайя Фемілі”.

Університетське життя є цікаве та насичене. Студeнти мають можливість відвідувати універcитетcький бacceйн і тpeнажepный зaл, щo дoпoмагає їм в рoзвитку особиcтоcті тa зміцнює фізичнo, згіднo давньогo виcлoвлювання : “Mens sana in corpore sano”, що в перекладі означає “В здоpовoму тілі – здоpoвий дуx.” Ми надаємо зацікавленим студентам змогу поглиблено вивчати англійську мову та англійську медичну термінологію із носіями мови – старшокурсниками, які вже достатньо володіють російською. Звичайно, що така прерогатива значно підвищує шанси на працевлаштування за кордоном в майбутньому та розширює культурні обрії.

В 2015 році Університет став учасником проекту проекту, організованого Програмою розвитку ООН та урядом Японії, «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні». За умовами цього проекту Університет  працевлаштував близько трьох десятків осіб –  висококваліфікованих фахівців медичної та освітньої галузей – вимушених переселенців із Донецької, Луганської областей та Криму, також була оновлена матеріально-технічна база опорних кафедр. Завдяки ґранту на базі стоматологічного факультету був створений СтоматЦентр “Університетський”, в якому завдяки новітньому мультимедійному обладнанню організований унікальний замкнений цикл «наука – навчання – практика». Завдячуючи сучасним технологіям, студенти та інтерни можуть спостерігати клінічну діяльність лікарів у режимі реального часу, сидячи за партами в лекційному залі чи учбових кімнатах. Організовані безкоштовні профілактичні огляди для студентів, а найкращі випускники-стоматологи зможуть працювати в СтоматЦентрі “Університетський”.

Розуміючи складності в працевлаштуванні для молодого спеціаліста, ми працюємо над створенням Кар’єрного центру. Залучаючи партнерів та різноманітні організації, ми не лише створюємо зацікавлену професійну спільноту, але й вже сьогодні даємо можливості для достойної професійної діяльності.

23.05.2013
ПОДІЇ | Всі Події
14
ЧЕР
Запрошуємо на День відкритих дверей!
Запрошуємо вас на останній у цьому навчальному році День відкритих дверей, який відбудеться 14 червня 2023 року о 16:00.
31 Травня 2024
18
ЧЕР
Запрошуємо абітурієнтів на безкоштовний тренінг: “Сучасні аспекти надання домедичної та першої медичної допомоги в умовах війни”
Тренінг відбудеться 18 червня 2024 року о 14:00 за адресою: вул. Бориспільська, 2, ауд. 226 (Центр Симуляційного Навчання та Оцінювання).
12 Червня 2024
НОВИНИ КАФЕДР | Всі новини
Триває виробнича практика у студентів-медиків
Триває студентська виробнича практика на 4 курсі медичного факультету. Студенти продовжують ...
10 Червня 2024
Перебіг екзаменаційної сесії на стоматологічному факультеті
6 червня 2024 року на стоматологічному факультеті пройшов іспит з нормальної анатомії. Студенти п...
07 Червня 2024
Триває практика у студентів-медиків
Вже другий тиждень, як триває виробнича лікарська практика у відділеннях стаціонару  у наших...
29 Травня 2024
Новини кафедри педіатрії
21 та 23 травня 2024 року співробітники кафедри педіатрії, доцент Шевченко Тетяна Антонівна та Зл...
28 Травня 2024
Студенти-медики склали КРОК2
14 травня 2024 року студенти медичного факультету складали один з найважливіших та найскладніших ...
28 Травня 2024
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери