Кафедра педіатрії

Адреса: вул. Юрія Іллєнка, 18; бульвар Академіка Вернадського,53.

Клінічні бази кафедри: ДКЛ №8, ДКЛ №5, Київський пологовий будинок № 3, приватна клініка Doctor Sam

E-mail: pediatrics@kmu.edu.ua

Завідувач кафедри

Заславська Ганна Олександрівна, кандидат медичних наук, доцент.
В 2007 році закінчила з відзнакою факультет “Лікувальна справа” Луганського державного медичного університету. В 2009 р. закінчила з відзнакою магістратуру та здобула кваліфікацію магістр із педіатрії. В цьому ж році зарахована до аспірантури за фахом “Педіатрія” на кафедру педіатрії з дитячими інфекціями Луганського державного медичного університету.
У 2012 році захистила кандидатську дисертацію та була прийнята на посаду асистента кафедри педіатрії з дитячими інфекціями Луганського державного медичного університету. З 2013 року являється співзасновником і відповідальним секретарем журналу «Актуальна інфектологія».
У 2014 році була призначена на посаду головного позаштатного паразитолога Луганської області. У 2015 році пройшла спеціалізацію за фахом «лікар – паразитолог».
Має 40 друкованих наукових робіт, у тому числі 1 навчальний посібник, 2 методичні рекомендації.
З 2016 року працює на посаді завідувача кафедри педіатрії Київського медичного університету.

Штат кафедри

Заславська Ганна Олександрівна, завідувач кафедри, к.мед.н., доцент відповідальна за проведення занять з дитячих інфекційних хвороб з україномовними студентами 5 та 6 курсів.

Маркевич Віталій Едуардович, д.мед.н., професор, відповідальний за проведення занять з педіатрії студентам 6 курсу україномовної форми навчання.

Балацька Наталія Іванівна, д.мед.н., доцент, відповідальна за проведення занять з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб студентам 5 та 6 курсів англомовної форми навчання, пропедевтики педіатрії студентам 3 курсу англійською мовою та читання лекцій англійською мовою студентам 3, 4, 5  курсів.

Пісоцька Сталіна Артемівна, к.мед.н, доцент, відповідальна за проведення занять з педіатрії інтернам українською мовою, та педіатрії студентам 5 та 6 курсів українською мовою.

Дембицький Володимир Леонідович, к.мед.н., доцент, відповідальний за проведення занять з пропедевтики педіатрії студентам 3 курсу українською мовою та  педіатрії студентам 4 курсу стоматологічного факультету.

Гриневич Ірина Володимирівна, к.мед.н., асистент, відповідальна за проведення занять з педіатрії українською мовою зі студентами 6 курсу українською мовою та 4 курсу з англомовними студентами.

Злобинець Антоніна Сергіївна, асистент, відповідальна за проведення занять з пропедевтики педіатрії студентам 3 курсу, та педіатрії студентам 4 курсу українською мовою.

Сінгх Олеся Олександрівна, асистент, відповідальна за проведення занять з догляду за хворими дітьми студентам 2 курсу англійською мовою, з медсестринства студентам 3 курсу англійською мовою, пропедевтики педіатрії студентам 3 курсу англійською мовою.

Синчук Артем Анатолійович, асистент, відповідальний за проведення занять з педіатрії студентам 4 та 5 курсів українською мовою.

Лисовець Олександр Вікторович, асистент, відповідальний за проведення занять з педіатрії студентам 5 курсу українською мовою.

Булавінова Катерина Олександрівна, асистент, відповідальна за проведення занять з дитячих інфекційних хвороб студентам 5 та 6 курсів українською мовою.

Крамар Вікторія Вікторівна, асистент, відповідальна за проведення занять з пропедевтики педіатрії студентам 3 курсу українською мовою.

Луценко Зоя Іванівна, асистент, відповідальна за проведення занять з педіатрії студентам 5 курсу українською мовою.

Гуркіна Наталія Василівна, асистент, відповідальна за проведення занять з педіатрії інтернам українською мовою.

Навчальна робота

На кафедрі викладаються наступні дисципліни: догляд за хворими дітьми студентам 2 курсу медичного факультету та англомовним студентам факультету по роботі з іноземними студентами, медсестринство студентам 3 курсу медичного факультету та англомовним студентам факультету по роботі з іноземними студентами, пропедевтика педіатрії студентам 3 курсу медичного факультету та англомовним студентам факультету по роботі з іноземними студентами, педіатрія студентам 4-6 курсів медичного факультету та англомовним студентам факультету по роботі з іноземними студентами, дитячі інфекційні хвороби студентам 5-6 курсів медичного факультету та англомовним студентам факультету по роботі з іноземними студентами, педіатрія студентам 4 курсу стоматологічного факультету та англомовним студентам факультету по роботі з іноземними студентами, а також післядипломне навчання з курсу педіатрії в інтернатурі, магістратурі та клінічній ординатурі.

Методична робота

Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III—IV рівнів акредитації.

Наукова робота

Напрямом наукової роботи кафедри є : особливості поєднаного перебігу хронічного гастродуоденіту та первинної артеріальної гіпертензії у дітей.

За час існування кафедри надруковано більше 500 робіт, довідник, 10 методичних рекомендацій для студентів, захищено 8 магістерських робіт, виконується кандидатська  дисертація, докторська дисертація. Співробітники кафедри беруть участь у конференціях та з’їздах різного рівня:

1. «Correction of Vitamin D Deficiency in Patients with Musculoskeletal Diseases» «VitaminD: minimum, maximum, optimum”, Варшава (Польща), 21-22 вересня 2017 р.
2. «Віддалені наслідки дефіциту вітаміну D у ранньому неонатальному періоді дитини» та «Особливості інтерпретації результатів денситометріі в дітей», Міжнародна науково-практична конференція «ЗАХВОРЮВАННЯ КІСТКОВО-М’ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ ТА ВІК», м. Одеса, 2-3 листопада 2017 р.
3. «Дефіцит вітаміну D у ранньому віці та його наслідки», Міжнародна Україно-Білоруська конференція «Дефицит и недостаточность витамина Dв клинической практике» (20-21 жовтня 2017 р.)
4. “Вітамін D та захворювання шкіри” XІ конгрес з міжнародною участю «ЛЮДИНА та ЛІКИ – Україна»,  28-29 березня 2018 р.
5. “Діагностика та лікування системного остеопорозу у дітей”, ІІI Міжнародний симпозіум ЗАХВОРЮВАННЯ КІСТКОВО- М’ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ ТА ВІК, присвячений 60-річчю заснування ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» 12-14 березня 2018 р.
6. «Стан кісткової тканини у дітей з автоімунним гепатитом», «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ГЕПАТОЛОГІЇ», м. Київ, 17-18 травня 2018 р.
7. “Недосконалий остеогенез: сучасні принципи діагностики та лікування” «ЗАХІД ЗУСТРІЧАЄ СХІД:ПЕДІАТРИЧНА ПРАКТИКА В СИСТЕМІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я», м. Тернопіль, 30 травня 2018 р.
8. «ДЕФІЦИТ ВІТАМІНУ D У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ» XVII КОНГРЕС СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ, Тернопіль, 20-22 вересня 2018 р.
9. «Остеопороз: діагностика та лікування», «ЗЛІТ МЕТЕЛИКІВ 2018» (Треті щорічні збори родин пацієнтів з бульозним епідермолізом), м. Київ, 27-28 квітня 2018 р.
10. «Influence of undernutrition on bone mineral density in patients with epidermolysis bullosa», WCO-IOF-ESCEO World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases, Krakow (Poland), 19 – 22 April, 2018.

Лікувальна робота

Лікувальну роботу кафедра проводить у лікувальних закладах міста. Основними базами кафедри є ДКЛ №5, ДКЛ №8, Київський пологовий будинок №3, приватна клініка Doctor Sam, де щорічно надається лікувально-консультативна допомога дітям.

Історія кафедри

Кафедра педіатрії була створена в 1994 році, яку очолив Мощич Петро Степанович — доктор медичних наук, професор, академік АНВШ України та УАОІ, Нью-Йоркської академії наук, лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України, нагороди Св. Володимира і Ярослава Мудрого, почесних звань європейських інституцій, інституту УАНМ. В подальшому кафедру очолювали: Марушко Юрій Володимирович , доктор медичних наук, професор (2005-2008). З 2009 по 2012 роки кафедру очолювала  Пісоцька Сталіна Артемівна кандидат медичних наук, доцент. З 2014 по 2015 р. кафедру очолювала Платонова Олена Михайлівна доктор медичних наук, доцент Наступним завідувачем кафедри був Самарін Дмитро Вікторович доктор медичних наук, професор.

У теперішній час кафедру очолює Заславська Ганна Олександрівна кандидат медичних наук, доцент.

Зараз на кафедрі працюють 2 доктори медичних наук, 4 кандидати медичних наук, 9 асистентів. Кафедра проводить різноманітні заходи зі студентами для покращення рівня знань та закріплення матеріалу, зокрема ділові клінічні ігри, брейн-рінг, проводить пізнавальні та цікаві лекції для дітей у школах за участю студентів старших курсів.

27.05.2019
ПОДІЇ | Всі Події
27
ВЕР
Курси з фітотерапії
Тривалість: 27.09.2021 - 08.10.2021
07 Вересня 2021
03
ЖОВ
Інтенсив з судинної хірургії
Захід відбудеться 2-3 жовтня 2021 року у Київському медичному університеті за адресою: вул. Бориспільська, 2, аудиторія №226 (Центр симуляційного навчання та оцінювання) (поверх 2).
21 Вересня 2021
20
ЖОВ
Курси з народної та нетрадиційної медицини
Тривалість: 20.10.2021 - 17.11.2021
13 Вересня 2021
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери