ПОДІЇ | Всі Події

Виховна Робота

Виховна робота в Київському  медичному університеті УАНМ здійснюється відповідно до основних положень Концепції формування особистості майбутнього лікаря, провізора.

Велика увага на протязі всіх років приділялась формуванню особистості лікаря, яка включає вивчення таких дисциплін, як культура розумової праці, етика поведінки, психофізична підготовка, розвиток здібностей до навчання і спілкування. Концепція системи формування особистості  лікаря передбачає насамперед  не тільки глибокі професійні знання, але й знання людської душі  і  серця, здатність  розуміти іншу людину. Нещодавно в університеті створений і плідно працює Науково-дослідна лабораторія з питань формування особистості студента – майбутнього лікаря. Досвід роботи університету розглядався на VІІІ міжміській конференції на базі університету з питань формування особистості. Ця конференція отримала високу оцінку учасників, а МОН України рекомендувало досвід університету з питань виховання студентства впровадити в практику роботи інших ВНЗ.

Виховна робота серед студентів проводиться згідно Комплексного плану формування особистості майбутніх медичних фахівців та Положенням про виховну роботу серед студентів КМУ УАНМ.

Для забезпечення виховної роботи в навчальних групах був створений Інститут кураторів. Загальне керівництво виховною роботою на факультеті здійснюється деканом факультету.

З метою формування у студентів всебічно розвиненої особистості створено студентські гуртки при кафедрах, студія образотворчого мистецтва, клуб шанувальників поезії, команда КВК, в цілому 12 клубів по інтересах.

При активному сприянні студентської колегії і кафедр-кураторів проводяться зустрічі студентів з артистами та письменниками, екскурсії до театрів та музеїв, на виставки, спортивні змагання та вечори відпочинку. Так, наприклад, щорічно  проводиться міська Спартакіада студентів, в якій беруть участь більш як 300 студентів факультету та з інших ВНЗ.

Професійне виховання забезпечується в процесі навчання студентів на клінічних кафедрах і в період проходження ними виробничої практики.

Згідно з навчальними планами і програмами студентам викладаються деонтологія в медицині, естетика, українська та зарубіжна культура, основи педагогіки і психології, анатомія людини, медична біологія, паразитологія і генетика, педіатричні дисципліни, проблеми наркології та сексології, клінічні дисципліни, дисципліни з народної і нетрадиційної медицини, основи фізичного виховання і здоров’я, філософія, соціологія і політологія, культура спілкування і праці, проблеми інтелігентності і багато інших дисциплін, які формують особистість лікаря.

З метою трудового виховання студенти залучаються до заходів щодо упорядкування територій учбових корпусів, кафедр та гуртожитку.

Формуванням навичок організаційної діяльності стає праця студентів старостами курсів та груп, помічниками керівників студентських наукових гуртків, активу по проведенню культурних  та спортивно-масових заходів.

Систематично здійснюються зустрічі ректора університету і декана факультету зі студентами та їх активом, що сприяє   оперативному рішенню проблемних питань, а також вихованню в колективі університету почуття довіри, взаєморозуміння та згуртованості.

23.05.2013
ПОДІЇ | Всі Події
05
ЖОВ
Студентська звітно-виборча конференція
Звітно-виборча конференція відбудеться 5 жовтня 2023 року о 16:00, за адресою: вул. Бориспільська, 2, «Discovery hall», (лекторій №302).
29 Вересня 2023
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери