ПОДІЇ | Всі Події

Київський медичний університет оголошує прийом документів для вступу до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії

ПВНЗ «Київський медичний університет» оголошує прийом документів для вступу до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії
з 01.09.2022 р. по 14.10.2022 р.

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за заочною формою за кошти юридичних або фізичних осіб за неакредитованими спеціальностями: 222 – «Медицина»; 221 – «Стоматологія»; 226 – «Фармація, промислова фармація».

Сканкопії документів приймаються за електронною адресою: l.zakrutko@kmu.edu.ua

 Перелік документів для подання в електронному форматі:

1. Сканкопія заяви на ім’я ректора ПВНЗ «Київський медичний університет», д.мед.н., професора Б.Б. Івнєва з проханням дозволити взяти участь у конкурсі до заочної аспірантури з певної спеціальності та спеціалізації до певної кафедри університету з датою та власноручним підписом та підписом або (за неможливості) усної згодою завідувача кафедри;
2. Сканкопія диплома магістра в галузі 22 – «Охорона здоров’я» за спеціальностями: 222 – «Медицина», 221 – «Стоматологія», 226 – «Фармація, промислова фармація» або спеціаліста за спеціальностями напряму «Медицина» або «Фармація»;
3. 1 фотокартка розміром 3х4 см;
4. Автобіографія;
5. Сканкопія рекомендації Вченої ради університету для вступу до аспірантури (за наявності);
6. Список та сканкопії опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукову доповідь (реферат), презентацію дослідницької пропозиції чи досягнення з обраної ним наукової спеціальності;
7. Згода на обробку персональних даних;
8. Сканкопія паспорта громадянина України;
9. Сканкопія картки платника податків РНОКПП (ідентифікаційний код);
10. Сканкопія трудової книжки;
11. Сканкопія військового квитка.

Завідувач відділу аспірантури:
Закрутько Леся Іллівна,
тел. для довідок: 095-480-99-34

02.09.2022
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери