Кафедра хімії

Адреса: Харківське шосе, 121 (8 поверх)

E-mail: k.anzina@kmu.edu.ua
Тел.: +38 (063) 341-85-47

Завідувач кафедри

Гудзенко Андрій Вікторович, доктор фармацевтичних наук.
Тема кандидатської дисертації: «Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (Тaraxacum officinale Wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин» (2008 р.). Тема докторської дисертації: «Дослідження речовин-маркерів для розробки методик контролю якості лікарських рослин, їх сумішей та полікомпонентних фітопрепаратів» (2014 р.).

 

Штат кафедри

• Доценти:
Дорошенко Максим Миколайович (к.хім.н.),
Болдескул Олександр Євгенович (к.ф.-м.н.).

• Асистенти:
Матковська Ольга Казимирівна (к.ф.-м.н.),
Власенко Світлана Олександрівна,
Анзіна Катерина Миколаївна.

• Лаборанти:
Павелко Ольга Олексіївна,
Давиденко Ірина Володимирівна.

• Відповідальні за дисципліни:
загальна та неорганічна хімія –  доц. Матковська О.К.;
аналітична хімія –  доц. Гудзенко А.В.;
органічна хімія – ас. Власенко С.О.;
фізична та колоїдна хімія – доц. Болдескул О.Є.;
медична хімія – ас. Анзіна К.М.;
біоорганічна хімія – доц. Дорошенко М.М.

Навчальна робота

На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

• загальна та неорганічна хімія (фармацевтичний факультет, факультет по роботі з іноземними студентами, денна та заочна форма навчання);
• аналітична хімія (фармацевтичний факультет, факультет по роботі з іноземними студентами, денна та заочна форма навчання);
• органічна хімія (фармацевтичний факультет, факультет по роботі з іноземними студентами, денна та заочна форма навчання);
• фізична та колоїдна хімія (фармацевтичний факультет, факультет по роботі з іноземними студентами, денна та заочна форма навчання);
• медична хімія (медичний факультет, стоматологічний факультет, факультет по роботі з іноземними студентами, денна форма навчання);
• біоорганічна хімія (медичний факультет, стоматологічний факультет, факультет по роботі з іноземними студентами, денна форма навчання).

Методична робота

Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III—IV рівнів акредитації. Мається повний комплект методичних розробок та рекомендацій, з наступних навчальних дисциплін:

• загальна та неорганічна хімія;
• аналітична хімія;
• органічна хімія;
• фізична та колоїдна хімія;
• медична хімія;
• біоорганічна хімія.

Видано 1 навчальний посібник українською мовою.

Наукова робота

Співробітники кафедри беруть участь у конференціях, з’їздах та форумах різного рівня.
За  останні 10 років час співробітниками кафедри більше 100 наукових праць, одержано 19 авторських свідоцтв та патентів; захищено 1 докторська та 2 кандидатських дисертацій.

Історія кафедри

Кафедра хімії була  створена в 1992 році. Першим завідувачем кафедри був кандидат хімічних наук, доцент Василь Арсентійович Самарський, який очолював кафедру в періоди 1992-1996 рр. та 2007-2009 рр.

В період 1997-2006 рр. завідувачем кафедри хімії була кандидат хімічних наук, доцент Тетяна Георгіївна Самарська

В період 2009-2017 рр. дисципліни хімічного спрямування викладалися як курс хімії, що входив в до складу кафедри фармацевтичної хімії, фармакогнозії та хімії (завідувач курсом був кандидат хімічних наук, доцент Самарський Василь Арсентійович).

Як самостійний підрозділ кафедра хімії була створена 1 вересня 2017 року згідно Наказу ректора №323 від 1 вересня 2017 року шляхом реорганізації кафедри фармацевтичної хімії, фармакогнозії та хімії. З вересня 2017 року по теперішній час завідувачем кафедри є доктор фармацевтичних наук Гудзенко Андрій Вікторович.

19.01.2021
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери