Кафедра хімії

Гудзенко Андрій Вікторович, д. фарм. н.

Тема кандидатської дисертації: «Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (Тaraxacum officinale Wigg) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин» (2008). Тема докторської дисертації: «Дослідження речовин-маркерів для розробки методик контролю якості лікарських рослин, їх сумішей та полікомпонентних фітопрепаратів» (2014).

Андрій Вікторович має 17 років досвіду роботи в акредитованій лабораторії з контролю якості лікарських засобів та 5 років досвіду роботи експертизи фармацевтичної частини матеріалів, що плануються до клінічних досліджень в ДП «Експертний центр МОЗ України». Автор 108 публікацій та 17 патентів України, 2 методичних рекомендацій з аналізу лікарських засобів, затверджених ДП «Експертний центр МОЗ України»: «Разработка  хроматографических методик качественного и количественного анализа компонентов многокомпонентных фитопрепаратов, применяемых в качестве средств, тонизирующих центральную нервную систему. Методические рекомендации», «Хроматографічні методики якісного та кількісного аналізу компонентів седативних багатокомпонентних фітопрепаратів. Методичні рекомендації» та є автором монографії «Фармакогностичне ресурсознавство з основами інтродукції рослин: навчальний посібник для інтернів вищих медичних та фармацевтичних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації».

Штат кафедри складають 8 науково-педагогічних працівників і 2 лаборанта. Серед викладачів: доктор фармацевтичних наук, 4 доцента, 2 старших викладачі та 2 асистента.

 • Гудзенко Андрій Вікторович (доцент, доктор фармацевтичних наук)
 • Дорошенко Максим Миколайович (доцент, кандидат хімічних наук)
 • Болдескул Олександр Євгенович (доцент, кандидат фізико-математичних наук)
 • Рак Олександр Олексійович (доцент, кандидат біологічних наук)
 • Швиденко Тетяна Іванівна (доцент, кандидат хімічних наук)
 • Власенко Світлана Олександрівна (старший викладач)
 • Анзіна Катерина Миколаївна (старший викладач)
 • Матковська Ольга Казимирівна (асистент, кандидат фізико-математичних наук),
 • Давиденко Ірина Володимирівна (асистент)
 • Павелко Ольга Олексіївна (лаборант)
 • Фоміна Катерина (лаборант)

На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

 • загальна та неорганічна хімія (фармацевтичний факультет, факультет по роботі з іноземними студентами, денна та заочна форма навчання)
 • аналітична хімія (фармацевтичний факультет, факультет по роботі з іноземними студентами, денна та заочна форма навчання)
 • органічна хімія (фармацевтичний факультет, факультет по роботі з іноземними студентами, денна та заочна форма навчання)
 • фізична та колоїдна хімія (фармацевтичний факультет, факультет по роботі з іноземними студентами, денна та заочна форма навчання)
 • медична хімія (медичний факультет, стоматологічний факультет, факультет по роботі з іноземними студентами, денна форма навчання)
 • біоорганічна хімія (медичний факультет, стоматологічний факультет, факультет по роботі з іноземними студентами, денна форма навчання)

Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III—IV рівнів акредитації. Мається повний комплект методичних розробок та рекомендацій, з наступних навчальних дисциплін:

 • загальна та неорганічна хімія
 • аналітична хімія
 • органічна хімія
 • фізична та колоїдна хімія
 • медична хімія
 • біоорганічна хімія

Видано 1 навчальний посібник українською мовою.

Головні напрямки наукової діяльності кафедри – розробка нових підходів до аналізу рослинних сумішей, пошук маркерів для стандартизації багатокомпонентних лікарських засобів рослинного походження, дослідження біологічно активних речовин лікарських рослин, комплексне фармакогностичне дослідження лікарських рослин та виявлення перспективних рослин для введення в медичну практику, розробка фармацевтично активних інгредієнтів і лікарських засобів на основі лікарської рослинної сировини, розробка методів контролю якості рослинної сировини та лікарських засобів рослинного походження.

Співробітниками кафедри за період 2010-2020 рр. отримано 13 патентів, опубліковано більше ніж 50 статей в фахових наукових журналах. Співробітники кафедри беруть участь у профільних конференціях і з’їздах різного рівня, підвищують кваліфікацію на тематичних курсах удосконалення. На кафедрі виконуються 2 дисертаційні роботи.

У зв’язку з тим що у викладачів кафедри хімії є багаторічний досвіт роботи в спеціалізованих лабораторіях по контролю якості лікарських засобів (д-р фарм наук Гудзенко А.В., канд фіз.-мат. наук Болдескул О.Є.) акцент при викладанні дисциплін, що вивчаються на кафедрі (аналітична хімія, фізична та колоїдна хімія) робиться на використанні хімічних, фізичних та фізико-хімічних методів для аналізу лікарських засобів, активних фармацевтичних інгредієнтів та лікарських субстанцій. Для студентів фармацевтичного факультету регулярно організовуються екскурсії до спеціалізованих лабораторій, що займаються контролем якості лікарських засобів, зокрема, до Державної лабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМНУ».

Кафедра хімії була створена в 1992 році.

Першим завідувачем кафедри був кандидат хімічних наук, доцент Василь Арсентійович Самарський, який очолював кафедру в періоди 1992-1996 рр. та 2007-2009 рр.

В період 1997-2006 рр. завідувачем кафедри хімії була кандидат хімічних наук, доцент Тетяна Георгіївна Самарська.

В період 2009-2017 рр. дисципліни хімічного спрямування викладалися як курс хімії, що входив в до складу кафедри фармацевтичної хімії, фармакогнозії та хімії (завідувач курсом був кандидат хімічних наук, доцент Самарський Василь Арсентійович).

Як самостійний підрозділ кафедра хімії була створена 1 вересня 2017 року згідно Наказу ректора №323 від 1 вересня 2017 року шляхом реорганізації кафедри фармацевтичної хімії, фармакогнозії та хімії. З вересня 2017 року по теперішній час завідувачем кафедри є доктор фармацевтичних наук Гудзенко Андрій Вікторович.

Завідувач кафедри
Гудзенко Андрій Вікторович
Контактна інформація
Адреса:Київ, Харківське шосе, 121 (8 поверх)
E-mail:k.anzina@kmu.edu.ua
Тел.:+38 (063) 341-85-47
ПОДІЇ | Всі Події
20
ВЕР
Курси гірудотерапії
Тривалість: 20.09.2021 - 01.10.2021
07 Вересня 2021
27
ВЕР
Курси з фітотерапії
Тривалість: 27.09.2021 - 08.10.2021
07 Вересня 2021
20
ЖОВ
Курси з народної та нетрадиційної медицини
Тривалість: 20.10.2021 - 17.11.2021
13 Вересня 2021
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери