Кафедра ортопедичної стоматології і ортодонтії

Дорошенко Світлана Іванівна, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Тема кандидатської дисертації: «Влияние сагитальных аномалий прикуса на функцию жевания и речи» (1969).

Тема докторської дисертації: «Подготовка полости рта и ортопедическое лечение при зубочелюстних деформациях» (1991).

Академік Академії наук вищої школи України та академік Академії наук України, автор та співавтор підручника «Ортопедична стоматологія», чотирьох навчальних посібників («Медицина дитинства», «Основи телерентгенографії», «Синдроми в ортодонтії», «Латеральна телерентгенографія»), чотирьох медичних енциклопедій, понад 200 наукових робіт та 95 патентів на винахід та корисну модель.

Головний редактор журналу «Сучасна ортодонтія», член редакційної ради журналу «Світ ортодонтії», член спеціалізованої вченої ради стоматологічного факультету НМУ О.О. Богомольця, член правління Асоціації ортодонтів України.

Лікар-ортодонт вищої категорії.

Нагороджена золотими та срібними медалями ВДНХ СРСР та ВДНГ України, «Винахідник СРСР», «Ветеран праці», «Відмінник охорони здоров’я СРСР», Почесним знаком «Ярослава Мудрого», медаллю «до 1500 річчя м. Києва», нагороджена 4-ма Грамотами МОЗ України, тощо.

Доценти

 • Кульгінський Євгеній Анатолійович (к.мед.н., д.н.держ.упр.)
 • Германчук Сергій Михайлович (к.мед.н.)
 • Саранчук Олеся Володимирівна (к.мед.н.)
 • Печковська Ірина Михайлівна (к.мед.н.)
 • Філіппенкова Лариса Олександрівна (к.мед.н.)
 • Ірха Сергій Володимирович (к.мед.н.)
 • Мельник Ірина Василівна (к.мед.н.).
Асистенти

 • Волошина Вікторія Леонідівна
 • Петрушанко Анатолій Михайлович
 • Федорова Оксана Владиславівна
 • Павлик Андрій Васильович
 • Черніков Ігор Миколайович
 • Махницький Денис Миколайович (к.мед.н.)
 • Яковчук Владислав Петрович
 • Черепинський Олександр Анатолійович
 • Марченко Дар’я Олександрівна
 • Зражевська Аліна Юріївна
 • Савонік Світлана Миколаївна
 • Тирон Оксана Валентинівна
 • Коваленко Денис Дмитрович
Відповідальні за дисципліни

 • Федорова О.В. (ас.) - ортопедична стоматологія
 • Саранчук О.В. (доц.) - ортодонтія
 • Павлик А.В. (ас.) - пропедевтика ортопедичної стоматології

На кафедрі викладаються пропедевтика ортопедичної стоматології, ортопедична стоматологія та ортодонтія студентам 2-5 курсів стоматологічного факультету, а також англомовним студентам, факультативні курси. Проводиться післядипломне навчання з курсу ортопедичної стоматології та ортодонтії, навчання в клінічній ординатурі й аспірантурі.

Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III—IV рівнів акредитації. Мається повний комплект методичних розробок та рекомендацій, а також матеріали за такими тематичними напрямками: щадні методи зубного протезування при зруйнованій біфуркації у опорних зубах, раціональне ортопедичне лікування при вторинних зубощелепних деформаціях, цифрові технології в стоматології, цефалометрична діагностика аномалій прикусу, синдромальна патологія в ортопедичній практиці, раціональні конструкції ортодонтичних апаратів, генетичні фактори у виникненні зубощелепних аномалій.

Видано 4 навчальних посібника українською та російською мовами за такими напрямами: цефалометричні дослідження, синдромальна патологія. Видано 2 монографії по державному управлінні системою охорони здоров’я в Україні.

Тема комплексної науково-дослідної роботи кафедри - «Підвищення ефективності ортопедичного та ортодонтичного лікування хворих з дефектами зубів, зубних рядів, аномаліями та деформаціями зубощелепного апарату» (державна реєстрація №0106U011147).

Співробітники кафедри беруть участь у конференціях, з'їздах та форумах різного рівня.

За час існування кафедри надруковано більше 350 наукових праць; одержано 23 авторських свідоцтв та патентів; захищено 1 докторська та 7 кандидатських дисертацій. Завдяки практичному значенню наукових досліджень покращено результати лікування пацієнтів з зубощелепними аномаліями та деформаціями, а також з дефектами зубів та зубних рядів різного ступеня тяжкості.

Лікувальну роботу кафедра проводить переважно в СтоматЦентрі «УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ» та своїх клінічних кабінетах. Пацієнтам надається лікувально-консультативна допомога. Особлива увага приділяється пацієнтам з синдромальною патологією. На базі СтоматЦентру «УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ» при участі проф. Дорошенко С.І. та співробітників кафедри створений Центр «Синдромальної патології», в якому надається ортодонтична та ортопедична допомога пацієнтам з даною зубощелепною патологією, які звертаються з усіх міст та районів України.

Кафедра ортопедичної стоматології та ортодонтії при ПВНЗ «Київський медичний університет» (у минулому Медичний інститут Української Асоціації народної медицини) була створена в 1994 році. З 1994 року по 2005 рік кафедрою завідував професор О. І. Мірза, який одночасно був деканом стоматологічного факультету даного ВУЗу. На кафедрі в той час працювали відомі педагоги та клініцисти, як доценти В. І. Пінчук,  Г. І. Лютік, А. М. Зволінська. З 2005 року по 2007 рік завідувачем кафедри став В. І. Біда.

З 2007 року по теперішній час завідує кафедрою професор С. І. Дорошенко, яка пропрацювала в Національному медичному університеті 40 років (1965-2005) спочатку на кафедрі ортопедичної стоматології (до 1982 р.), а потім на кафедрі ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології (аспірантом, асистентом, а згодом доцентом), виконуючи обов’язки завуча кафедри. З 1993 по 2005 рік одночасно виконувала обов’язки позаштатного спеціаліста МОЗ України з ортодонтії, тобто була першим Головним ортодонтом України.

З 2005 по 2018 рік, співробітниками кафедри захищено 8 кандидатських та 11 магістерських робіт. На даний час на кафедрі ортопедичної стоматології та ортодонтії працюють 20 викладачів, із них: 5 доцентів та 15 асистентів. Серед них 7 мають ступінь кандидата медичних наук та 5 магістра медицини. В 2018 році захищена 1 докторська дисертація з державного управління доцентом Є.А. Кульгінським.

Доценти кафедри

Серед доцентів ветеран кафедри Печковська І.М., яка працює з 1996 року спочатку асистентом, а з 2014 року доцентом. 1986 році закінчила стоматологічний факультет НМУ ім. О.О. Богомольця; з 1994 року по 1996 рік навчалася в клінічній ординатурі НМУ на кафедрі ортопедичної стоматології. З 1996 року по 2002 рік була завучем кафедри ортопедичної стоматології ПВНЗ «Київський медичний університет». В 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Порівняльна характеристика застосування шин з композиційних матеріалів, армованих скловолокном, у комплексному лікуванні генералізованого парадонтиту». В 2014-2015 роках була деканом стоматологічного факультету. З 2013 року має вищу лікарську категорію з ортопедичної стоматології. Автор та співавтор 44 наукових праць (25 із них у журналах затверджених ВАК України, 2 – у виданнях далекого зарубіжжя,  1 – англійською мовою), 5 патентів на винахід.

Доцент Саранчук О.В. закінчила в 2002 році стоматологічний факультет НМУ ім. О.О. Богомольця, приймала активну участь в роботі наукового студентського гуртка кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, а з 2002 року по 2004 рік навчалася в інтернатурі на базі даної кафедри. З 2005 року асистент кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії ПВНЗ « Київський медичний університет». В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості ортодонтичного та ортопедичного лікування дітей з захворюванням парадонта», а в 2015 році присвоєно звання доцента та переведена на посаду доцента. З 2008 року по 2013 рік була секретарем Вченої ради стоматологічного факультету, а з 2013 року по 2015 рік – Учений секретар Вченої ради ПНВЗ «Київський медичний університет». Автор та співавтор 19 наукових робіт (18 із них у фахових виданнях), 3 патенти на винахід та корисну модель. Приймала активну участь у науково – практичних конференціях і за кордоном, зокрема в Каліфорнії (2014 рік).

Доцент Германчук С.М. закінчив 2002 році стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної Академії м. Полтава. У 2002- 2004 роках проходив навчання в інтернатурі та магістратурі на кафедрі післядипломної освіти лікарів стоматологів ортопедів при даній академії, а в 2004 році здобув кваліфікацію магістра з ортопедичної стоматології. З 2004 року по 2017 рік працював на кафедрі ортопедичної стоматології та ортодонтії ПВНЗ «Київський медичний університет» спочатку асистентом, з 2013 року доцентом, а на даний час за сумісництвом. В 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Патологічні зміни твердих тканин зубів, обумовлені застосуванням незнімних конструкцій зубних протезів, та їх профілактика». В 2015 році отримав вчене звання доцента. З 2017 року навчається в докторантурі на кафедрі ортопедичної стоматології Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Тема докторської дисертації «Клініко-експериментальне обґрунтування ортопедичного лікування захворювань тканин пародонту у хворих на цукровий діабет». Має вищу кваліфікаційну категорію лікаря стоматолога-ортопеда. Автор та співавтор 30 наукових праць та 1 патента.

Доцент Кульгінський Є.A. закінчив стоматологічний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в 2005 році, приймав активну участь в роботі наукового студентського гуртка кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології. З 2005 по 2007 р.р. навчався в інтернатурі на базі даного ВУЗу. З 2007 р. старший лаборант кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії ПВНЗ «Київський медичний університет», з 2008 р. по 2009 р. асистент – стажер, з 2010 р. – асистент, з 2013 р. – доцент даної кафедри. У 2007 р. закінчив курси спеціалізації з ортодонтії на базі НМАПО імені П. Л. Шупика. У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення диференційної діагностики та особливості лікування дітей з різними формами ретенції зубів». З 2013 р. по теперішній час працює на посаді доцента кафедри, а в 2014 р. присуджено вчене звання доцента. В 2018 році захистив докторську дисертацію на тему: «Стратегії розвитку державного управління системою охорони суспільного здоров’я в Україні в контексті європейської інтеграції», здобувши науковий ступінь доктора наук з державного управління. Автор та співавтор 2х навчальних посібників («Основи телерентгенографії», та «Латеральне телерентгенографія»), 4 патентів та 12 наукових статей з ортодонтії. По державному управлінню 25 наукових праць, із них 2 монографії та 1 підручник.

Доцент Ірха С.В. закінчив стоматологічний факультет ПВНЗ «Київський медичний університет» в 2006 р. В 2009 р. після закінчення інтернатури на базі НМУ імені О.О. Богомольця був зарахований на посаду асистента кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії ПВНЗ «КМУ», на якій працює і в теперішній час. В цьому ж році пройшов курси спеціалізації за спеціальністю «Ортопедична стоматологія» на базі НМАПО імені П.Л. Шупика. В 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка коренів зубів до ортопедичного лікування з урахуванням обраної конструкції» та був обраний на посаду доцента кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії ПВНЗ «КМУ», з 2017 р. завуч кафедри. Автор та співавтор 14 друкованих наукових статей та 2 патентів на корисну модель.

Доцент Філіпенкова Л.О. в 2008 році закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. З 2008 р. по 2010 р. навчалась в інтернатурі Національної медичної академії імені П.Л. Шупика, а з 2012 р. по 2016 р. в аспірантурі. В 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-лабораторне обґрунтування вибору матеріалу та використання цифрових технологій для виготовлення безметалевих конструкцій незнімних зубних протезів». З 2010 р. по 2018 р. обіймала посаду головного лікаря ТОВ «Кебот-Нью». З січня місяця 2018 р. доцент кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії ПВНЗ «Київський медичний університет».

Автор та співавтор 20 наукових праць, одна із них в зарубіжному

журналі «Intermedical journale» (2016 р.).

Доцент Мельник І.В. закінчила стоматологічний факультет НМУ імені О.О. Богомольця в 2000 році з відзнакою, а з 2000 року по 2002 рік навчалася в інтернатурі при даному університеті. З 2005 року по 2007 рік проходила навчання в клінічній ординатурі на кафедрі стоматології ІС НМАПО імені П.Л. Шупика. В 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лікування вестибулярного положення ікол з використанням сучасних позиціонерів». З 2016 року асистент кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії ПВНЗ «Київський медичний університет». В 2018 році пройшла курси підвищення кваліфікації за фахом «Ортодонтія», присвоєно І кваліфікаційну категорію. Автор та співавтор 5 наукових друкованих праць та 1 патента. Доцент кафедри з 2019 году.

Асистенти

Асистент Махницький Д.М. закінчив стоматологічний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в 2006 році з відзнакою, а з 2006 року по 2008 рік навчався в інтернатурі. З 2009 року по теперішній час працює на посаді асистента кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії ПВНЗ «Київський медичний університет». В 2012 році закінчив цикл спеціалізації з фаху «Ортопедична cтоматологія» в ДВНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» в м. Полтава. В 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Профілактика та лікування вторинних зубощелепних деформацій у дітей та підлітків, зумовлених ранньою втратою зубів». Автор та співавтор 16 наукових друкованих праць та 2 патентів.

Асистент Федорова О.В. закінчила в 2000 році ПВНЗ «Київський медичний університет» стоматологічний факультет. З 2000 року по 2001 рік навчалася в інтернатурі КМАПО імені П.Л. Шупика, пройшла спеціалізацію з ортопедичної стоматології. З 2004 року по теперішній час працює асистентом кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії ПВНЗ «Київський медичний університет». Лікар стоматолог-ортопед вищої категорії. В 2013 році зарахована заочним аспірантом даної кафедри. Завершує кандидатську дисертацію на тему: «Оптимізація діагностики та лікування пацієнтів із вторинними зубощелепними деформаціями». Автор та співавтор 16 наукових друкованих робіт (6 статей, 11 тез) та 3 патентів.

Асистент Тирон О.В. закінчила в 2002 році Національний медичний університет імені О.О. Богомольця стоматологічний факультет. З 2002 року по 2003 рік навчалася в інтернатурі КМАПО імені П.Л. Шупика та отримала спеціалізацію з терапевтичної стоматології. З 2003 року по 2004 рік працювала на посаді старшого лаборанта кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії ПВНЗ «Київський медичний університет» (раніше МІ УАНМ), а з 2004 року по теперішній час асистент даної кафедри. В 2005 році проходила спеціалізацію по ортопедичній стоматології в КМАПО імені П.Л. Шупика. Співавтор 5 наукових праць та 1 патента.

Асистент Павлик А.В. в 2004 році закінчив ПВНЗ «Київський медичний університет», стоматологічний факультет. В 2006 році продовжив навчання в інтернатурі на кафедрі стоматології КМАПО імені П.Л. Шупика. З 2005 року по теперішній час асистент кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії ПВНЗ «КМУ». В 2010 році пройшов спеціалізацію за спеціальністю «Ортопедична стоматологія», а в 2014 році отримав сертифікат лікаря стоматолога-ортопеда. Закінчив курси підвищення кваліфікації за спеціальністю «Психологічно-педагогічна компетентність викладача». В 2016 році поступив в заочну аспірантуру ПВНЗ «КМУ». Виконує кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-лабораторне обґрунтування вибору незнімних конструкцій зубних протезів, виготовлених шляхом селективного лазерного спікання». Автор та співавтор 5 наукових друкованих праць та 1 патента. Приймає активну участь у наукових практичних конференціях, з’їздах, конгресах тощо.

Асистент Яковчук В.П. закінчив з відзнакою в 2009 році стоматологічний факультет НМУ імені О.О. Богомольця. З 2009 по 2011 рік проходив інтернатуру на базі даного університету. В 2011 році поcтупив у магістратуру на кафедру ортопедичної стоматології та ортодонтії ПВНЗ «КМУ», яку закінчив в 2013 році та підтвердив науковий ступінь «магістр-медицини» з захистом магістерської роботи, одночасно пройшовши цикл спеціалізації з «Ортодонтії» при кафедрі ортодонтії КМАПО імені П.Л. Шупика. З 2013 року очний аспірант кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії ПВНЗ «КМУ» та по сумісництву асистент. Виконує дисертаційну роботу на тему: «Особливості профілактики та лікування пацієнтів з глибоким прикусом у віковому аспекті». Автор та співавтор 3 статей, 8 тез доповідей на науко-практичних конференціях з міжнародною участю та 3 патентів.

Асистент Черніков І.М. закінчив у 2004 році стоматологічний факультет ПВНЗ «КМУ», а в 2006 році інтернатуру на базі КМАПО імені П.Л. Шупика. З 2007 року по теперішній час асистент кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії ПВНЗ «КМУ». У 2017 році отримав вищу лікарську категорію зі спеціальності «Ортопедична стоматологія». Виконує кандидатську дисертацію на тему: «Використання адгезивних систем на етапі підготовки коренів зубів до протезування». Автор та співавтор 13 наукових статей та тез, а також 1 патента.

Асистент Волошина В.Л. у 1999 році закінчила ПВНЗ «КМУ» (бувший КМУ УАНМ) з відзнакою. Після закінчення в 2000 році інтернатури на базі КМАПО імені П.Л. Шупика працювала спочатку старшим лаборантом кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії ПВНЗ «КМУ», а з 2003 року по теперішній час асистент кафедри та деякий час була завучем. В 2017 році отримала вищу лікарську категорію зі спеціальності «Ортопедична стоматологія». Автор та співавтор 6 наукових праць та тез.

Асистенти кафедри Зражевська А.Ю., Марченко Д.О. та Савонік С.М. випускниці ПВНЗ «КМУ» закінчили стоматологічний факультет в 2014 році та магістратуру в 2017 році з захистом магістерських робіт. В 2017 році пройшли курси спеціалізації за спеціальністю «Ортодонтія» на базі НМАПО імені П.Л. Шупика. З 2017 року по теперішній час працюють на посаді асистентів кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії ПВНЗ «КМУ» та навчаються в заочній аспірантурі даного вузу, виконуючи кандидатські дисертації на тему:

 • «Особливості клініки, діагностики та лікування вторинних зубощелепних деформацій у дітей». Виконавець Зражевська А.Ю.
 • «Профілактика, диференційна діагностика та особливості лікування ретенції ікол в різні періоди формування зубощелепного апарату». Виконавець Марченко Д.О.
 • «Диференційований підхід у виборі методу лікування дефектів зубних рядів фронтальної ділянки у дітей та підлітків». Виконавець Савонік С.М.

Кожна з них має по 5 друкованих наукових праць та тез, а також стендових доповідей на науково-практичних конференціях та конгресах з міжнародною участю.

Завідувач кафедри
Дорошенко Світлана Іванівна
Контактна інформація
Адреса:Київ, вул. Антона Цедіка, 7
E-mail:ortstom@kmu.edu.ua
ПОДІЇ | Всі Події
20
ВЕР
Курси гірудотерапії
Тривалість: 20.09.2021 - 01.10.2021
07 Вересня 2021
27
ВЕР
Курси з фітотерапії
Тривалість: 27.09.2021 - 08.10.2021
07 Вересня 2021
20
ЖОВ
Курси з народної та нетрадиційної медицини
Тривалість: 20.10.2021 - 17.11.2021
13 Вересня 2021
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери