Кафедра фізіології, медичної біології та біологічної фізики

Адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, 2, каб. 306

E-mail: dpmbbp@kmu.edu.ua
Тел.: +38 (096) 524-46-97

Завідувач кафедри

Доктор медичних наук, старший науковий співробітник Поляков Олександр Анатолійович.
Поляков Олександр Анатолійович  1958 року народження, громадянин України, освіта вища: закінчив у 1981 році Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця за спеціальністю – “гігієна, санітарія, епідеміологія”. Кандидат медичних наук з 5 листопада  1988 року (спеціальність гігієна, диплом – МД №033354), старший науковий співробітник з 25 червня 1998 року (диплом – АС № 000221), працює завідувачем лабораторії професійно-трудової реабілітації  (Інститут геронтології АМН України) з 13 червня 1997 року до теперішнього часу. Доктор медичних наук з10 квітня 2002 р. (спеціальність нормальна фізіологія (14.03.03), диплом ДД №002242).

Штат кафедри

– Скрипнюк З.Д. професор
– Поляков О.А. – д.м.н. зав. кафедри
– Абдуллаєва З.А – доцент
– Сушко Б.С.- доцент
– Паламарчук А.Л. –старший викладач
– Серденко Т.В.- старший викладач
– Денисенко Л.М.- старший викладач
– Таранюк Г.П.-старший викладач
– Колінько Я.І.- старший викладач
– Гош В.Є.- старший викладач
– Довгопол Н.І.- старший викладач
– Помазан С.О. – викладач
– Шестеріна Д.В.- викладач

Навчальна робота

На кафедрі викладаються наступні дисципліни: фізіологія, медична біологія, та біологічна фізика вітчизняним  та іноземним студентам 1-2 курсу стоматологічного, фармацевтичного та медичного факультетів.

У навчанні студенти можуть використовувати  методичні рекомендації для студентів, тестові завдання, ситуаційні задачі, мультимедійні розробки практичних занять.

Підсумком роботи студента, є протокол заняття, у який вносяться результати дослідів, , схеми, контури регуляції тощо. Для студентів кожного місяця  проводиться науковий гурток, що сприяє розширенню кругозору та освідченості  студентів в актуальних питань сучасної фізіології.

Методична робота

Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III—IV рівнів акредитації.
Розроблені методичні рекомендації для студентів, викладачів, а також робочі зошити для студентів 1 курсу для всіх форм навчання.

Наукова робота

За час існування кафедри надруковано 214 статей, зокрема міжнародних (72) та підготовлено близько семисот  доповідей, одержано 8 авторських свідоцтв і 8 патентів, захищена 12 кандидатських  дисертацій, на даний час виконуються 5 докторські дисертації. Завдяки проведеній науковій роботі кафедри були впроваджені наступні практичні результати обумовили підвищення якості життя особистості, індивідуальний режим праці, ефективність трудової діяльності, оцінка загальних ризиків повсякденної діяльності для здоров’я індивіду різних вікових груп.

Історія кафедри

Кафедра фізіології фізіології, медичної біології та біологічної фізики заснована в 1992 році.  Її засновником та організатором став професор д.мед.н., Козлов А.Г.,

За перші 1,5 роки в період становлення кафедри, її очолювали кандидати біологічних наук Андрійченко С.В., Безусько А.В., доктори біологічних наук.

З 1994 року кафедру очолює Рибальченко В.К., з того часу активізується не тільки навчальна робота (в т.ч. вперше введений рейтинговий контроль знань-проф. В.К. Рибальченко і В.І. Малюк), а й наукова робота у співдружності з лабораторією мембранології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наслідком такої співдружності стало відкриття без рецепторного механізму взаємодії біологічно активних речовин з клітинною мембраною, створення сучасної моделі молекулярної організації біологічних мембран.

В галузі наукової роботи виконуються теоретичні і експериментальні дослідження, був розроблений новий напрямок по безрецепторних механізмах, ефектів біорегуляторів.

З 2008 року кафедрою завідує професор Скрипнюк З.Д. Основним напрямком наукових досліджень є інформаційна терапія для лікування різних патологій.

З 2017 року кафедрою завідує Поляков О.А. Основним напрямком роботи є дослідження функціонального стану здоров’я і біологічного віку іноземних студентів.

Кафедра приділяє увагу оновленню методів наукових педагогічних навичок з використанням сучасних інтерактивних технологій.

27.05.2019
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери