Медичний факультет

Симонець Євгеній Миколайович, к.мед.н., доцент, торакальний хірург.

Народився 9 квітня 1977 року в місті Прилуки, Чернігівської області. В 1996 році закінчив з відзнакою Прилуцьке медичне училище. В 2002 р. закінчив Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця. З 2002 по 2004 роки навчався в інтернатурі НМАПО ім. П.Л.Шупика. З 2002 року працював на посаді лікаря торакального хірурга відділення політравми та відділення дитячої торакальної хірургії Київської клінічної лікарні №17, а з 2005 року очолив відділ ендоскопічної торакальної хірургії, цієї ж лікарні. В 2017 році захистив дисертацію на звання кандидата медичних наук. З 2018 року - доцент кафедри хірургії №1 ПВНЗ "Київський медичний університет". З 2020 року декан медичного факультету ПВНЗ "Київський медичний університет". Дійсний член ESTS (Європейська Асоціація торакальних хірургів), дійсний член Асоціації торакальних хірургів України, голова медичного об`єднання "Всеукраїнський респіраторний клуб". Наказом виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Департаменту охорони здоров’я від 13.11.2020 р. №1232 призначено експертом Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за напрямом Хірургія, Торакальна хірургія»

 

Журба Юрій Іванович

заступник декана

 

 

 


Кліщ Ольга Іванівна

інспектор

 

 

 


Веклич Тетяна Андріївна

старший інспектор

 

 

 


Гришков Микола Миколайович

диспетчер

 

 

 


На факультеті працюють: 67 викладачів, у тому числi 13 докторiв наук, 11 професорiв, 32 доценти, 33 кандидати наук. Серед викладачiв: 3 Заслужених дiячів науки i технiки України, 3 Заслужених лiкарiв України.

Такий педагогічний склад факультету дозволяє розробити i впровадити найновiшi технологiї, методики i науковi розробки, сприяє ефективному навчальному i лiкувальному процесу. Базуючись на типових навчальних програмах, кожна кафедра створила оптимальнi для своїх умов тематичнi плани лекцiй, практичних i семiнарських занять, якi координуються i затверджуються на циклових методичних комiсiях факультету.

Бiльшiсть кафедр факультету видали україномовнi пiдручники та навчальнi посiбники для студентiв, а також створили комп'ютернi навчально-контролюючi програми з вiдповiдних дисциплiн. Усi кафедри факультету оснащенi сучасною комп'ютерною технiкою, що дозволяє широко впроваджувати в навчальний процес тестування рiвня знань i практичних навичок у студентiв.

Кожна кафедра факультету є науковим колективом, що самостiйно планує наукову роботу, до виконання якої залучаються члени студентського наукового товариства.

Лiкувально-консультативну роботу фахiвцi факультету проводять у базових вiддiленнях лiкарень, полiклiнiк. Крiм цього, ними в клiнiчну практику щорiчно впроваджується десятки нових дiагностичних та лiкувальних методик, що полiпшує рiвень надання спецiалiзованої медичної допомоги населенню м. Києва та областi.

Навчальні бази клінічних кафедр розміщені в найбільших лікувальних закладах м.Києва, таких як Київська міська клінічна лікарня №1, Центральна міська клінічна лікарня, Інститут нейрохірургії МОЗ України та ін.

На факультетi створюються всi необхiднi умови для досягнення основної мети - пiдготовки висококвалiфiкованого лiкаря. Навчальнi групи формуються з 12-14 студентiв, що дає можливiсть iндивiдуалiзувати навчальний процес. Для читання лекцiй є 5 лекцiйних аудиторiй (залiв), обладнаних сучасною демонстрацiйною апаратурою. Практичнi та семiнарськi заняття зi студентами проводяться в лабораторних i тематичних кiмнатах, а клiнiчнi - бiля лiжка хворого i в кабiнетах функцiональної, лабораторної та iнструментальної дiагностики.

Медичний факультет
Офіційна емблема факультету
Декан
Симонець Євгеній Миколайович
Контактна інформація
Адреса:Київ, вул. Бориспільська, 2, Student service
Email:dean.med@kmu.edu.ua
Тел.:+38 (050) 474-15-04
ПОДІЇ | Всі Події
27
ВЕР
Курси з фітотерапії
Тривалість: 27.09.2021 - 08.10.2021
07 Вересня 2021
03
ЖОВ
Інтенсив з судинної хірургії
Захід відбудеться 2-3 жовтня 2021 року у Київському медичному університеті за адресою: вул. Бориспільська, 2, аудиторія №226 (Центр симуляційного навчання та оцінювання) (поверх 2).
21 Вересня 2021
20
ЖОВ
Курси з народної та нетрадиційної медицини
Тривалість: 20.10.2021 - 17.11.2021
13 Вересня 2021
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери