Кафедра хірургічних хвороб №1

Адреса: Київ, Харківське шосе, 121

Клінічні бази: КМКЛ №1

E-mail: surgery1@kmu.edu.ua
Тел.: +38 (044) 564-58-81; +38 (044) 561-17-21

Завідувач кафедри

Скиба Володимир Вікторович, професор, доктор медичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений лікар України, академік Академії наук вищої школи України, Лауреат Державної премії України.
Скиба В.В. працює у Вищій школі України 30 років, зокрема у Вищому приватному навчальному закладі «Київський медичний університет» – 25 років. У 1977 році після закінчення Кримського медичного iнституту за спеціальністю «лікувальна справа» зарахований на посаду молодшого науковий співробітника Київського НДI клінічної та експериментальної хірургії. З листопада 1983 р. – молодший, а з лютого 1984 р. – старший науковий  співробітник  кафедри загальної хірургії Київського медичного інституту ім.акад. О.О.Богомольця. У листопаді 1984 р. за конкурсом обраний на посаду асистента кафедри загальної хірургії Київського медичного інституту. Доктор медичних наук, дисертацію захистив 19 січня 1990 р. З сiчня 1995 р. – професор кафедри загальної хірургії Медичного інституту Української асоціації народної медицини. З 1995 р. – завідувач кафедри хірургії. У 1997 р. отримав звання професора по кафедрі загальної хірургії. За сумісництвом з 1999 по 2012 рр. являвся проректором з лікувальної роботи ВПНЗ «Київський медичний університет УАНМ». Лауреат Премiї Ленiнського Комсомолу України iм. М.Островського. Нагороджений дипломом II ступеню Українського наукового товариства хірургів за роботу “Комплексное детоксикационное обеспечение операций на органах гепатопанкреатодуоденальной зоны у больных с механической желтухой” на конкурсі молодих вчених-хірургів (Київ, 1990 р.). Нагороджений почесною грамотою Управління охорони здоров’я Київської міської ради народних депутатів та міського комітету профсоюзу медичних працівників за розробку та впровадження в клінічну практику нових способів хірургічного лікування механічної жовтяниці,  представлених на ВДНГ УРСР “Закінчені науково-технічні розробки” (квітень, 1988 р.). Нагороджений почесною грамотою Київської міської ради НТТ за великий вклад у вирішення  завдань технічного переоснащення медицини та активну участь в організації цільової виставки “Наука та виробництво – охороні здоров’я”. Нагороджений дипломом та медаллю ВДНГ УРСР, медаллю “Винахідник СРСР”.
Протягом останніх 18 років Скиба В.В. продовжує продуктивно працювати на посаді завідувача кафедри хірургічних хвороб ПВНЗ «Київський медичний університет». Підготував чотири навчальних посібники з хірургії для студентів і лікарів-інтернів за спеціальністю «хірургія».
Як науковець є автором більш ніж 270 друкованих робіт, 27 авторських свідоцтв та патентів СССР та України, підготував 1 доктора наук та 6 кандидатів медичних наук, під його керівництвом виконуєтьcя 4 кандидатських дисертації. Обраний дійсним членом Нью-Йоркської Академії наук, Членом міжнародної Асоціації хірургів – гепатологів, Американської асоціації хірургів – дослідників.
Скиба В.В. є висококваліфікованим хірургом вищої категорії у галузі захворювань черевної та грудної порожнини, особливо печінки, підшлункової залози та жовчних шляхів. Він є керівником хірургічної клініки Дарницького району м. Києва.
Скиба В.В. являється членом Вченої Ради ВПНЗ «Київський медичний університет УАНМ», є членом правління Наукового товариства хірургів м.Києва та Київської області. Член Вищої атестаційної комісії МОЗ України, член Спеціалізованої Вченої Ради Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця за фахом «хірургія». Редагує журнал “Альманах клінічної хірургії”.

Штат кафедри

На кафедрі викладають 4 професора, 11 доцентів, 25 асистентів.

Лисайчук Юрій Сергійович, доктор медичних наук, професор 1949 р.н. З 1976 р. по 1999 р. працював в якості провідного співробітника у відділенні мікрохірургії судин та пластичної хірургії інституту хірургії та трансплантології АНМ України ім.. О.О Шолімова. Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки за 1996 рік. За розроблення та впровадження нових методів діагностики та хірургічного лікування ушкоджень периферійної нервової системи, організацію спеціалізованої допомоги в Україні.

Василенко Леонід Григорович, хірург вищої категорії, кандидат медичних наук, доцент.

Стадник Володимир Ярославович, канд.мед.наук, доцент.

Яцишин Ігор Вікторович, кандидат медичних наук, доцент кафедри,  хірург вищої кваліфікаційної категорії, член Всеукраїнської асоціації пластичних реконструктивних та естетичних хірургів.

Іванько Александр Викторович, канд.мед.наук, доцент, головний лікар КМКЛ №1.

Тарапон Олег Юрійович, асистент кафедри, ліар-хірург-ендоскопіст

Нога Давид Анатолійович, асистент кафедри, ліар-хірург.

Навчальна робота

На кафедрі викладаються хірургія, мікрохірургія, урологія, дитяча хірургія, пластична та реконструктивна хірургія з елементами мікрохірургії, щелепно-лицева хірургія студентам 3-6 курсів факультету, а також англомовним студентам, факультативні курси. Проводиться післядипломне навчання з курсу хірургії втомц числі ендоскопічної та щелепно-лицевої хірургії, навчання в клінічній ординатурі й аспірантурі.)

Методична робота

Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III—IV рівнів акредитації. Видано низку підручників, методичних рекомендацій, а також матеріали за такими тематичними напрямками: нові методи лікування лікування діабетичної стопи, хірургія артерій та вен, всі методи лапароскопічних операцій.

Наукова робота

Кафедра виконує наукову роботу: «Розробити та вдосконалити нові технології при діагностиці та оперативних втручаннях у хворих з поєднаною хірургічною патологією.»

Напрямами наукової роботи кафедри є: гепатобіліарна хірургія, реконструктивна урологія, судинна хірургія, хірургія діабетичної стопи.

За час існування кафедри надруковано більше 700 праць та підготовано велику кількість доповідей на форумах різного рівня, зокрема міжнародних; одержано 26 авторських свідоцтв і патентів; захищено 8 докторських дисертацій та 14 кандидатських дисертацій, виконується 2 кандидатських дисертацій. Завдяки практичному значенню наукових досліджень значно покращено результати лікування пацієнтів з різноманітною хірургічною патологією.

Співробітники кафедри беруть участь у конференціях і з’їздах різного рівня.

Лікувальна робота

Лікувальну роботу кафедра проводить у лікувальних закладах міста. Основними базами кафедри є КМКЛ №1, де щорічно надається лікувально-консультативна допомога 2500 хворих, та 1800 оперативних втручань.

Історія кафедри

Кафедра хірургічних хвороб була створена у 1993 р.

Клінічною базою кафедри хірургічних хвороб являються хірургічні відділення загальної та судинної хірургії та відділенні гнійної хірургії  Київської міської клінічної лікарні № 1. На клінічній базі кафедри хірургії відкрито Київський міський центр хірургічних ускладнень цукрового діабету.

На кафедрі викладають наступні дисципліни: хірургія; дитяча хірургія, медицина катастроф, онкологія, урологія.

Науковою темою кафедри є «Розробити та вдосконалити нові технології при діагностиці та оперативних втручаннях у хворих з поєднаною хірургічною патологією.»

Основними напрямками наукової діяльності колективу кафедри, яку очолює професор В.В.Скиба є:

– розробка нових способів хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка та профілактики післяопераційних ускладнень
– розробка нових сучасних засобів формування біліодигестивних і підшлунководигестивних анастомозів – ПДР при пухлинах підшлункової залози
– розробка нових методик ранньої діагностики деструктивних форм гострого панкреатиту і їх раціональне лікування
– розробка нових засобів хірургічної корекції косметичних дефектів з використанням ліпоскульптури, трансплантації імплантатів, лазерної хірургії
– розробка нових методів хірургічного лікування вентральних гриж у хворих з ожирінням
– розробка сучасної хірургічної технології при лікуванні патології щитовидної залози
– розробка нових способів мікрохвильової резонансної терапії при виразковій хворобі і облітеруючих захворюваннях судин.
– розробка нових методик мікросудинної хірургії
– розробка методів хірургічного лікування оклюзійно-стенотичних захворювань артерій при цукровому діабеті
– розробка патогенетично обгрунтованого алгоритму діагностики та лікування синдрому діабетичної ступні
– розробка та обгрунтування методики сегментарних резекцій печінки та передміхурового доступу до внутрішньопечінкових жовчних шляхів
– розробка методичних матеріалів по вивченню у медичних вузах. За редакцією професора В.В.Скиби у 2007 р. видано «Посібник з еталонів техніки лікарських маніпуляцій і практичних навичок із загальної  хірургії».

Кафедра відома тим, що викладають 4 професора, з них 2 лауреата державної премії, 11 доцентів та більше 20 асистентів.

Кафедра приділяє увагу впровадженню нових технологій: лапароскопічних, рентгенографічних, ендоваскулярних.

28.05.2019
ПОДІЇ | Всі Події
25
ЛИС
Курс мануального масажу
Тривалість: 25.11.19 - 13.12.19
02 Жовтня 2019
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери