Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Адреса: вул. Бориспільська, 2 м. Київ
e-mail: dshd@kmu.edu.ua

Завідувач кафедри

Агарков Олег Анатолійович, доктор політичних наук, професор
В 2002 році закінчив Запорізький державний університет та отримав кваліфікацію «соціолог». З 2002 по 2004 роки навчався в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та отримав кваліфікацію «магістр державного управління». З 2004 по 2019 роки працював на посадах викладача, старшого викладача, доцента, професора, зав. кафедри, декана у ЗВО України. У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук. У 2007 році отримав звання доцента. В 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук. У 2014 році отримав вчене звання професора. Приймав участь у розробці стандартів вищої освіти, стипендіат стипендії Верховної ради для найобдарованіших молодих вчених України, член правління Всеукраїнської асоціації політичних наук, виступає у якості керівника та офіційного опонента дисертацій.

Наукові публікації (за останні 5 років):
• Scopus або Web of Science Core Collection – 1
• Фахові видання України – 6
• Монографії – 2

Штат кафедри

Агарков Олег Анатолійович – завідувач кафедри, професор, історія України та української культури, історія медицини, медичне право
Пилипенко Світлана Павлівна – доцент, завуч кафедри, філософія, історія медицини
Качан Костянтин Євгенович – кандидат філософських наук, доцент, медичне право
Михайлюк Марина Ігорівна – доцент, іноземна мова, українська як іноземна
Шевчук Ірина Костянтинівна – старший викладач, іноземна мова, іноземна мова за професійним спрямуванням, історія України та української культури
Дудик Інна Миколаївна – доцент, медичне право, іноземна мова.
Філатенко Ірина Олександрівна – доцент, українська мова як іноземна
Черткова Олена Вікторівна – викладач, українська мова як іноземна

Навчальна робота

На кафедрі викладаються соціально-гуманітарні дисципліни: історія України та української культури, історія медицини, медичне право та іноземна мова і українська мова як іноземна студентам 1-3 курсів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів, а також англомовним студентам.

Історія кафедри

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін заснована в 2020 році.

15.12.2020
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери