ПОДІЇ | Всі Події

Стоматологічний факультет

Деканат стоматологічного факультету

Адреса: Київ, вул. Бориспільська, 2, Student service

Підпорядковані кафедри:
– Терапевтичної стоматології
– Хірургічної стоматології та щелепно-лицьової хірургії
– Ортопедичної стоматології і ортодонтії
– Дитячої терапевтичної стоматології

E-mail: dean.dent@kmu.edu.ua
Тел.: +38 (050) 418-33-39

 

Декан: Тимченко Ірина Миколаївна, кандидат медичних наук, доцент.
У 1998 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, спеціальність «Стоматологія». З 1998 по 2006 роки працювала у КП «Київський центр сучасних технологій в стоматології» на посаді лікар – стоматолог. З 2006 року – науково-педагогічна діяльність у ПВНЗ «Київський медичний університет». Кандидат медичних наук з 2012 року. Дисертацію на тему: «Оптимізація технологічних процесів створення лікарських плівок на основі математичних моделей» захистила у спеціалізованій раді Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України. Стаж педагогічної роботи – 13 років. У 2015 році присуджене вчене звання доцента. У січні 2017 року була обрана за конкурсом на посаду декана стоматологічного факультету.

 

 

Склад деканату

 Черновол Ольга Валентинівна, заступник декана
Здійснює контроль за відвідуванням, успішністю студентів та ліквідацією академічних заборгованостей. Готує курсові збори з питань допуску до екзаменаційної сесії, по підведенню підсумків екзаменаційної сесії. Контролює виконавчу дисципліну кафедр факультету. Контролює явку студентів на медогляди. Забезпечує контроль за здійсненням медичної допомоги студентам факультету. Складає звіти по результатах екзаменаційної сесії. Контролює роботу диспетчера та інспектора деканату стоматологічного факультету

 Гопанюк Оксана Василівна, інспектор деканату
Реєструє та зберігає накази та розпорядження ректора по університету та по студентам; навчально-методичного центру, Міністерства Охорони Здоров’я України та інших відомств. Оформлює навчальні картки студентів, проводить реєстрацію екзаменаційних та залікових відомостей, контролює та оформлює відомості відвідування занять студентами.  Проводить збір інформації з кафедр про успішність та відвідування занять студентами щомісячно. Надає дані по студентам щодо ліцензіцних іспитів «Крок-1» та «Крок-2». Видає одноразові довідки встановленого зразка студентам факультету. Веде книгу видачі довідок. Веде роботу по підготовці до випуску.

 

Основні функції деканату

Основними функціями деканату факультету та його працівників є:
– Організація адміністративного забезпечення навчально-методичного процесу
– Контроль роботи викладачів та виконання графіків навчального процесу
– Облік успішності студентів за результатами поточного та підсумкового контролю, контроль за дотриманням студентами навчальної дисципліни та за відпрацюванням студентами навчальних занять
– Організація профорієнтаційної роботи зі школярами та випускниками факультету
– Діловодство і документообіг на факультеті
– Видача необхідних довідок студентам
– Надання до відділу зв’язків з ЄДЕБО матеріалів для замовлення студентських квитків, залікових книжок, документів про вищу освіту, додатків до дипломів
– Організація наукової роботи кафедр та інших підрозділів факультету
– Взаємодія з приймальною комісією з питань зарахування здобувачів вищої освіти.
– Підготовка проектів наказів про зарахування, відрахування та переведення студентів факультету на наступні курси, матеріалів до державної атестації випускників факультету
– Організація й проведення заліково-екзаменаційні сесії, державних атестацій студентів, підготовка до КРОК-1, КРОК-2
– Здійснення індивідуальної й виховної роботи зі студентами, проведення зборів та старостатів
– Контроль за своєчасністю оплати студентів за навчання
– Організація та контроль навчальної і виробничої практики
– Проведення культурно-масової роботи зі студентством

На факультеті створено умови для науково-дослідної роботи, працюють студентські наукові гуртки, студенти беруть участь у наукових конференціях, олімпіадах, які відбуваються в нашому не тільки університеті та інших ВНЗ України. Цікаве і багатогранне студентське життя органічно доповнюється діяльністю мистецьких колективів та спортивних секцій.

 

Історія факультету

Стоматологічний факультет був заснований в 1993 році. Засновником та організатором став к.мед.н., доц. Заксон Мирон Львович, який працюв на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицьової хірургії. Протягом наступних 20 років факультет очолювали: Мірза О.І., Моложанов І.О., Трубка І.О., Вітковська С.В.,Черніков І.В., Печковська  І.М., Азаров О.В. З 2017 року по теперешній час факультет очолює к.мед.н., доцент Тимченко Ірина Миколаївна.
Стоматологічний факультет об’єднує чотири профільні кафедри:
– ортопедичної стоматології;
– хірургічної стоматології та щелепно-лицьової хірургії;
– терапевтичної стоматології;
– дитячої терапевтичної стоматології

На 4-х кафедрах факультету нараховується 78 співробітників. З них 9 докторів наук, 22 кандидати наук та 17 доцентів.

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії була створена у 1992 році. З 1992 по 1998 роки завідувачем кафедри був кандидат медичних наук, доцент Заксон Мирон Львович. З 1998 року по теперішній час кафедру очолює доктор медичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, професор Тимофєєв Олексій Олександрович.
Кафедра ортопедичної стоматології була створена в 1994 році. З 1994 року по 2005 рік кафедрою завідував професор О. І. Мірза. На кафедрі в той час працювали відомі педагоги та клініцисти – доценти В. І. Пінчук,  Г. І. Лютік, А. М. Зволінська. З 2005 року по 2007 рік кафедрою завідував В. І. Біда. З 2007 року по теперішній час очолює кафедру Дорошенко Світлана Іванівна, д.мед.н., професор, Академік Академії наук вищої школи України та академік Академії наук України.
Кафедра дитячої терапевтичної стоматології було створено в 2009 році. Першим завідувачем кафедри став к.мед.н., доцент Моложанов Ігор Олексійович, 3 2012 року  по теперешній час кафедру очолює д.м.н., професор Якубова Інесса Ігорівна.
Кафедра терапевтичної стоматології заснована у 1995 році. До 2008 року кафедру очолював доктор медичних наук, професор Олексій Іванович Марченко. У 2008-2016 рр. посаду завідувача кафедри терапевтичної стоматології обіймала д. мед. н., професор Політун Антоніна Михайлівна. З 2018 року кафедру очолює Копчак Оксана Вікторівна, доктор медичних наук, доцент.
У 2015 році на базі стоматологічного факультету Київського медичного університету був створений СтоматЦентр «УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ». У 2015 році СтоматЦентр став частиною проекту ПРООН, спрямованого на створення робочих місць для тимчасово переміщених осіб.
За роки свого існування стоматологічний факультет Київського медичного університету підготував близько 2000 лікарів-стоматологів. Сьогодні на факультеті навчається 584 вітчизняних та 134 іноземних студенти.

Матеріально-технічне забезпечення відповідно до ліцензійних умов

23.05.2018
ПОДІЇ | Всі Події
28
ВЕР
Курси з іридодіагностики
Тривалість: 28.09.2020 - 09.10.2020
16 Вересня 2020
28
ВЕР
Курси з фітотерапії
Тривалість: 28.09.2020 - 09.10.2020
16 Вересня 2020
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери