Міжнародний факультет

Адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, 2

E-mail: dean.inter@kmu.edu.ua
Тел.: +38 (044) 291-05-47; +38 (050) 525-75-55

З метою забезпечення високої якості надання освітніх послуг іноземним громадянам та у зв’язку зі збільшенням контингенту студентів, наказом президента університету №15 від 12 січня 2017 року було створено факультет по роботі з іноземними студентами.

Факультет є профільним по підготовці фахівців за спеціальностями: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація, промислова фармація».

Іноземні студенти отримають вищу медичну та фармацевтичну освіту відповідно до міжнародних стандартів. Вони мають змогу навчатись з використанням новітніх комп’ютерних технологій, з доступом до електронних носіїв міжнародних наукових досліджень та бібліотек.

До складу факультету входить 5 кафедр:
• кафедра неврології, психіатрії та фізичної реабілітації (завідувач кафедри – д.мед.н. Копчак О.О.)
• кафедра внутрішніх та професійних хвороб (завідувач кафедри – д.мед.н., доцент Батушкін В.В.)
• кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії (завідувач кафедри – к.мед.н., доцент Керичанин І.В.)
• кафедра фізіології, медичної біології та біологічної фізики (завідувач кафедри – к.мед.н., Паламарчук А.Л.)
• кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
На факультеті працює висококваліфікований професорсько-викладацький склад, більшість із викладачів – англомовні професори, доценти, які мають великий досвід роботи з іноземними студентами.

Декан: Качан Костянтин Євгенович, к. філоc. н., доцент

Заступники декана факультету:
• Корінчевська Ірина Анатоліївна – заступник декана, док. філ. з держ. управ.
• Полуніна Олена Вікторівна – заступник декана
• Ганик Вікторія Вікторівна – заступник декана з набору іноземних громадян

Експерти факультету:
• Юрченко Олена Володимирівна – старший експерт
• Попільнюк Ольга Сергіївна – експерт
• Платонова Альвіна Олександрівна – експерт

Експерти деканату організовують взаємодію старост груп з деканатом для отримання щотижневої оперативної інформації про стан відвідування студентами лекцій та практичних занять, їхньої успішності; організовують роботу по документообігу деканату (особових справ студентів, навчальних карток, відомостей); проводять щоденний прийом студентів з різних питань та розгляд звернень студентів та викладачів.

З метою забезпечення високої якості надання освітніх послуг іноземним громадянам та у зв’язку зі збільшенням контингенту студентів, наказом президента університету №15 від 12 січня 2017 року було створено факультет по роботі з іноземними студентами.

На факультеті навчається більше ніж 1200 студентів з 56 країн, серед яких: Індія, Нігерія, Гана, Ірак, Ісламська республіка Іран, Туреччина, Азербайджан, Таджикистан, Польща, Австрія, Швеція, Фінляндія, Сполучені Штати Америки, Великобританія та Канада.

Іноземні студенти, що навчаються в університеті, мають можливість проходити виробничі практики не тільки на клінічних базах Києва, а й в Польщі та Німеччині.

Кращі студенти-випускники проходять післядипломне навчання в клінічній ординатурі Університету.

Деканат по роботі з іноземними студентами разом зі студентським активом під керівництвом проректора з науково-педагогічної, лікувальної, виховної роботи на міжнародних зв’язків професором Мегедєм В.П. організовують для іноземних студентів культурні і розважальні заходи, тематичні свята, вечори, екскурсії та поїздки.

Студентський актив університету є ініціатором, організатором та учасником різного рівня чисельних університетських, міських, міжнародних благодійних акцій.

10.12.2020
ПОДІЇ | Всі Події
20
ВЕР
Курси гірудотерапії
Тривалість: 20.09.2021 - 01.10.2021
07 Вересня 2021
27
ВЕР
Курси з фітотерапії
Тривалість: 27.09.2021 - 08.10.2021
07 Вересня 2021
20
ЖОВ
Курси з народної та нетрадиційної медицини
Тривалість: 20.10.2021 - 17.11.2021
13 Вересня 2021
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери