Міжнародний факультет

Адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, 2

E-mail: dean.inter@kmu.edu.ua
Тел.: +38 (044) 291-05-47; +38 (050) 525-75-55

З метою забезпечення високої якості надання освітніх послуг іноземним громадянам та у зв’язку зі збільшенням контингенту студентів, наказом президента університету №15 від 12 січня 2017 року було створено факультет по роботі з іноземними студентами.

Факультет є профільним по підготовці фахівців за спеціальностями: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація, промислова фармація».

Іноземні студенти отримають вищу медичну та фармацевтичну освіту відповідно до міжнародних стандартів. Вони мають змогу навчатись з використанням новітніх комп’ютерних технологій, з доступом до електронних носіїв міжнародних наукових досліджень та бібліотек.

До складу факультету входить 4 кафедри:
• кафедра неврології, психіатрії, рефлексо- і мануальної терапії, ЛФК та спортивної медицини (завідувач кафедри – д.мед.н. Копчак О.О.);
• кафедра внутрішніх та професійних хвороб (завідувач кафедри – д.мед.н., доцент Батушкін В.В.);
• кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії (завідувач кафедри – д.мед.н., професор Талько В.І.);
• кафедра фізіології, медичної біології, біологічної фізики та біологічної хімії (завідувач кафедри – д.мед.н., с.н.с.Поляков О.А.).
На факультеті працює висококваліфікований професорсько-викладацький склад, більшість із викладачів – англомовні професори, доценти, які мають великий досвід роботи з іноземними студентами.

Декан: Неловкіна-Берналь Олена Анатоліївна, к. пед. н., доц.
У 1983 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 1983 по 2011 роки працювала викладачем та старшим викладачем кафедри української мови та гуманітарних наук Луганського державного медичного університету.
В 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування професійної спрямованості студентів медичних спеціальностей на початковому етапі навчання».
В 2011 році отримала звання доцента та була обрана на посаду завідувача кафедри мовної підготовки іноземних громадян, де працювала до червня 2014 року.
З жовтня 2016 працює в ПВНЗ «Київський медичний університет», спочатку завідувачем підготовчого відділення для іноземних громадян, а з січня 2017 року – деканом факультету по роботі з іноземними студентами.

Заступники декана факультету:
• Полуніна Олена Вікторівна – вчитель англійської та німецької мов, магістр міжнародної економіки та фінансів
• Корінчевська Ірина Анатоліївна – бакалавр медицини, магістр медичного та фармацевтичного менеджменту, доктор філософії з державного управління

Основними функціональними обов’язками заступників декана є проведення аналізу проходження заліково-екзаменаційних сесій, контроль якості виконання кафедрами навчальних планів і програм, графіку навчального процесу, проведення навчальних та виробничих практик.

• Старший інспектор – Юрченко Олена Володимирівна.
• Інспектор – Попільнюк Ольга Сергіївна.

Інспектори деканату організовують взаємодію старост груп з деканатом для отримання щотижневої оперативної інформації про стан відвідування студентами лекцій та практичних занять, їхньої успішності; організовують роботу по документообігу деканату (особових справ студентів, навчальних карток, відомостей); проводять щоденний прийом студентів з різних питань та розгляд звернень студентів та викладачів.

З метою забезпечення високої якості надання освітніх послуг іноземним громадянам та у зв’язку зі збільшенням контингенту студентів, наказом президента університету №15 від 12 січня 2017 року було створено факультет по роботі з іноземними студентами.

На факультеті навчається більше ніж 1200 студентів з 56 країн, серед яких: Індія, Нігерія, Гана, Ірак, Ісламська республіка Іран, Туреччина, Азербайджан, Таджикистан, Польща, Австрія, Швеція, Фінляндія, Сполучені Штати Америки, Великобританія та Канада.

Іноземні студенти, що навчаються в університеті, мають можливість проходити виробничі практики не тільки на клінічних базах Києва, а й в Польщі та Німеччині.

Кращі студенти-випускники проходять післядипломне навчання в клінічній ординатурі Університету.

Деканат по роботі з іноземними студентами разом зі студентським активом під керівництвом проректора з науково-педагогічної, лікувальної, виховної роботи на міжнародних зв’язків професором Мегедєм В.П. організовують для іноземних студентів культурні і розважальні заходи, тематичні свята, вечори, екскурсії та поїздки.

Студентський актив університету є ініціатором, організатором та учасником різного рівня чисельних університетських, міських, міжнародних благодійних акцій.

23.01.2019
ПОДІЇ | Всі Події
28
ВЕР
Курси з іридодіагностики
Тривалість: 28.09.2020 - 09.10.2020
16 Вересня 2020
28
ВЕР
Курси з фітотерапії
Тривалість: 28.09.2020 - 09.10.2020
16 Вересня 2020
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери