ПОДІЇ | Всі Події

Звіт за результатами проведення Другого Національного Конгресу з паліативної допомоги Секція №9 «ПИТАННЯ НАРОДНОЇ ТА НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ В ПАЛІАТИВНІЙ ДОПОМОЗІ» (01-02 жовтня 2015 року, м. Київ)

01 жовтня 2015 року в м. Києві, за адресою вул. Льва Толстого,7 в Національній науковій медичній бібліотеці України відбулося наукове засідання секції №9 « Питання народної та нетрадиційної медицини в паліативній допомозі» (далі-НіНМ), у якому взяли участь відомі фахівці класичної медицини, які не стоять осторонь від народної і нетрадиційної медицини, а вивчають та впроваджують у первинну ланку надання медичної допомоги на принципах доказовості, ефективності, якості, безпеки, а саме: науковці, викладачі вищих навчальних медичних закладів, практичні лікарі, психологи, молоді вчені, магістри та лікарі-інтерни.
Метою проведення секції в межах Другого Національного Конгресу з паліативної допомоги (далі- Конгрес) було обговорення актуальних питань натуральної, комплементарної, альтернативної (народної та нетрадиційної) ( далі -НіНМ) медицини у клінічній практиці та повсякденному житті осіб різних вікових груп з паліативної допомоги.

У рамках секційного засідання заслухали доповіді, відбулися дискусії, обговорення та було запропоновано проект резолюції.
Модератори:
Гарник Т.П. – д, мед. н., проф., зав. кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ» (далі -КМУ УАНМ), головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за фахом «Народна та нетрадиційна медицина», президент ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»
Андріюк Л.В. – д. мед. н., проф., зав. каф. реабілітації та нетрадиційної медицини Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
Дмитрієва А.В. – д. мед. н.,ст. наук. сп., Лауреат Державної премії, директор центру «Расаяна», м. Київ
Козименко Т.М. – к.мед.н.,доц, зав. курсом гомеопатії каф. фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «КМУ УАНМ»
Радиш Я.Ф. – д. н. з держ. упр., проф., Національна академія державного управління при Президентові України
Офіційні мови секційного засідання були українська, російська, англійська.
Було проведено 2 секційних засідання з 10.00 до 15.00
Загалом було зареєстровано біля 110 осіб.

В програму секційного засідання були включені доповіді, майстер-класи та дискусії за наступними темами:

 1. Сучасні аспекти застосування методів НіНМ, фізіотерапевтичних та реабілітаційних методів у паліативній допомозі
 2. Економічна доцільність застосування методів народної і нетрадиційної медицини в умовах соціально-економічних проблем в Україні. Фармакоекономіка фіто-, гомеопатичних засобів та інших методів НіНМ у паліативній допомозі
 3. Досвід та пропозиції щодо застосувння фітотерапії у паліатавній допомозі: ex temporale –лікарські форми у паліативній допомозі
 4. Досвід та пропозиції щодо застосування гомеопатії у паліативній допомозі
 5. Досвід та пропозиції щодо застосування іридодіагностики, електропунктурної діагностики та інформаційної медицини як скринінг методів діагностики та контролю щодо ефективності паліативної допомоги
 6. Досвід та пропозиції щодо організації психотерапевтичних та психологічних груп для фахівців з НіНМ, лікарів інших спеціальностей для профілактики синдрому професійного вигорання та учасників АТО
 7. Науково-методичне забезпечення НіНМ в Україні і у світі.

01 жовтня 2015 з 10:00 – 10:20 відбулось відкриття секційного засідання, на якому з вітальним словом виступили Гарник Т.П., Радиш Я. Ф., Андріюк Л.В., Дмитрієва А.В., Козименко Т.М., Євтушенко В.В., які звернули увагу учасників наукового зібрання на актуальності питань, що запропоновані програмою Другого Національного Конгресу з паліативної допомоги

На секційному засідані №9 були зроблені доповіді у відповідності до  програми:

 1. Гарник Т.П., Соколовський С.І, Гарник К.В., Народна і нетрадиційна медицина в Україні при надані паліативної та хоспісної допомоги.
 2. Андріюк Л.В., МагулкаІ.В.  Можливості немедикаментозної корекції порушених функцій у пацієнтів з перенесеним геморагічним інсультом.
 3. Козыменко Т.Н. Палиативная гомеопатия.
 4. Потоцька С.В. Можливості гомеопатії при лікуванні тяжкої патології
 5. Галян Я. А. Тибетские методы поддержки в палиативной и хосписной помощи.
 6. Коломоєць Н.О. Випадок паліативного гомеопатичного лікування раку підшлункової залози.
 7. Дорофеев А.Ю. Фармакодинамические характеристики растений в аюрведической фармакологии. Пример их использования в терапии.
 8. Осипенко О.Д., Буянов Ю.В.  Холодинмика как инструмент кризисной психологии и медицины.
 9. Дмитрієва А.В. Аюрведа – терапія супроводу онкологічних хворих
 10. Гарник Т.П., Иванова Л.Н., Туманов В.А., Гарник К.В. Синдром эмоционального выгорания у медицинских работников.
 11. Зубицька В.О. Засоби авторської фітотерапії династії лікарів Зубицьких ТОВ «Фіто-Данімир» у амбулаторній практиці супроводу паліативних хворих.
 12. Головаха М.О. Оптимизация изложения методики электропунктурной диагностики и информотерапии в реабилитации семей, котрые имеют детей с аутизмом.
 13. Меньшова В.О., Березкіна В.І. Пряноароматичні рослини в паліативній допомозі.
 14. Степаненко В.В., Войтенко Г.М. Досвід застосування препарату гриба Ганодерма при лікуванні онкологічних хворих
 15. Матяш М.М. Реабілітаційні стратегії в лікуванні хворих, що перенесли бойову ЧМТ
 16. Черкасенко И.Л. Гомеопатическая терапия  терминальных состояний

Обговорення доповідей. Дискусії. Ухвалення проекту резолюції.
Закриття засідання.

До РЕЗОЛЮЦІЇ ДРУГОГО НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ з паліативної допомоги
Секція №9.
«Питання народної та нетрадиційної медицини в паліативній допомозі»
Актуальним питанням програми Другого Національного Конгресу є залучення фахівців з народної і нетрадиційної медицини до супроводу пацієнтів в хоспісній і паліативній медицині.
На науковому засіданні секці №9 були розглянуті питання щодо організації натуропатичної допомоги за фахом «народна та нетрадиційна медицина», а саме методами: фітотерапії, гомеопатії, рефлексотерапії, електропунктурної діагностики та інформотерапії, іридодіагностики, аюрведи, а також психологічні аспекти в паліативній та хоспісній допомозі.
Таким чином, учасники секції продовжили роботу, розпочату на міжнародній конференції «Місце народної і нетрадиційної медицини в паліативній допомозі», яка була присвячена Всесвітньому дню паліативної та хоспісної допомоги, що відбулася 10-11 жовтня 2013 року.
Пацієнт повинен мати право вибору щодо методів знеболення, включаючи наркотичні, ненаркотичні, немедикаментозні, у тому числі апаратні (електростимуляція, тощо), рефлексотерапевтичні, фітотерапевтичні, гомеопатичні та ін. натуропатичні методи. Для цього необхідне широке інформування пацієнтів щодо різних можливостей народної і нетрадиційної медицини. Для досягнення цієї мети необхідно організовувати конференції, круглі столи, семінари, школи  для родичів пацієнтів, що потребують паліативної та хоспісної допомоги.
Натуропатичні засоби можуть бути застосовані за кількома основними напрямками: рефлексотерапія та електростимуляція з метою знеболення, фітотерапія, аюрведа, апітерапія та гомеопатія – для покращення якості життя за якомога більш тривалого збереження працездатності і можливості до самообслуговування, що є економічно доцільним та гуманним стосовно пацієнтів, електропунктурна діагностика та інформотерапія – для якісного індивідуального підбору натуропатичних, в тому числі фармакологічних, дієтичних тощо засобів в динаміці.
Застосування натуропатичних засобів в паліативній та хоспісній медицині сприятиме її соціально- економічній доступності.
Необхідно налагодити діалог між представниками онкологічних, хірургічних, терапевтичних та натуропатичних напрямків з метою подолання непорозумінь та взаємного інформування щодо можливостей та обмежень різних методів.
У зв’язку з цим, науковці, лікарі, всі учасники наукового зібрання секції №9 ДРУГОГО НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ з паліативної допомоги пропонують:

 1. Забезпечити право вибору пацієнтів, які потребують паліативної та хоспісної допомоги, щодо методів знеболення, включаючи наркотичні, ненаркотичні, немедикаментозні, у тому числі апаратні (електростимуляція, тощо), рефлексотерапевтичні, фітотерапевтичні, гомеопатичні  та ін. натуропатичні методи.
 2. Провести широке інформування пацієнтів щодо різних можливостей народної та нетрадиційної (натуральної, комплементарної/альтернативної) медицини в паліативній та хоспісній допомозі.
 3. Організовувати конференції, круглі столи, семінари, школи на тему реальних можливостей народної та нетрадиційної (натуропатичної) медицини для родичів пацієнтів, що потребують паліативної та хоспісної допомоги
 4. Налагодити діалог між представниками онкологічних, хірургічних, терапевтичних та натуропатичних напрямків з метою подолання непорозумінь та взаємного інформування щодо можливостей и обмежень різних методів шляхом організації міждисциплінарних заходів.
 5. Внести у Національну стратегію розвитку паліативної та хоспісної допомоги положення про те, що « методи народної і нетрадиційної медицини та (натуропатичні) засоби можуть бути застосовані у паліативній і хоспісній медицині за кількома основними напрямками: рефлексотерапія та медична акупунктура, точкова і зональна електростимуляція – з метою знеболення; фітотерапія, аюрведа, апітерапія та гомеопатія – для покращення якості життя за якомога більш тривалого збереження працездатності і можливості до самообслуговування, що є соціально- економічно доцільним та гуманним стосовно пацієнтів; електропунктурна діагностика та інформотерапія, іридодіагностика як скринінг методи – для якісного індивідуального підбору як натуропатичних, так і фармакологічних, дієтичних тощо  засобів в динаміці».
 6. Внести вивчення НіНМ (натуропатичних методів) до навчальних програм щодо підготовки фахівців з паліативної та хоспісної допомоги, залучивши до викладання ВГО «Асоціація фахівців з народної та нетрадиційної медицини України», профільні кафедри ВМНЗ з НіНМ по всій Україні.
 7. Впровадити розділи, що висвітлюють можливості НіНМ (натуропатичних методів, засобів) у підручники і навчальні посібники для підготовки фахівців з паліативної та хоспісної допомоги у навчальних закладах ІІ – IV рівня акредитації.

Проект резолюції  на засіданні секції №9 прийнято одноголосно за основу.
Модератори засідання:      Т. П. Гарник,д. мед.н.,проф.
Л.В.Андріюк, д.медн.,проф.
А.В.Дмітрієва, д.мед.н., ст.наук. співр.
Т.М.Козименко, к.мед.н., доц.
Я.Ф. Радиш,д.н.з держ. упр.,проф.

03.11.2015
ПОДІЇ | Всі Події
29
ЛИС
The “Tracheal Intubation” workshop will be held
Date & time: November 29, 2021, at 15:00.
25 Листопада 2021
29
ЛИС
The “Central Vein Catheterization” workshop will be held
Date & time: November 29, 2021, at 16:30.
25 Листопада 2021
30
ЛИС
Майстер-клас Центру кар’єри КМУ на тему: «Як написати супровідний лист?»
Захід відбудеться в онлайн-форматі 30 листопада о 16:00
26 Листопада 2021
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери