Звернення Голови Наукового товариства молодих вчених

Шановні молоді вчені!

Останні соціологічні дослідження свідчать, що студенти старших курсів медичних вузів не байдужі  до стану науки в нашій державі, цікавляться науковими  досягненнями, мають чіткі характеристики предметного і соціального іміджу науки та особистісних рис сучасного науковця. Значна частина наукового потенціалу держави зосереджена у вищих навчальних закладах, це пояснюється з одного боку тим що для забезпечення високого рівня викладання у вищій школі необхідні висококваліфіковані науково-педагогічні кадри, з іншого це дозволяє наукову молодь зі студентської пори залучати до наукових досліджень. Наукові дослідження є важливою рушійною силою в галузі охорони здоров’я та соціального забезпечення. Більш широке використання наукових знань забезпечило б значне поліпшення охорони здоров’я людини.

У нашому Університеті створено Наукове товариство молодих вчених, з метою створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються або працюють в КМУ, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в КМУ, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву КМУ в оптимізації наукової та навчальної роботи. Ми прагнемо до бездоганної якості науково-дослідної та науково-практичної роботи молодих вчених КМУ з метою набуття ними практичного досвіду роботи з фахового спрямування. Запрошуємо всіх молодих вчених КМУ до участі в Нуковому товаристві молодих вчених.

З повагою, Голова Наукового товариства молодих вчених,
к.б.н., ст. викл. Церковняк Лариса Сергіївна

24.01.2019
ПОДІЇ | Всі Події
25
ЛИС
Курс мануального масажу
Тривалість: 25.11.19 - 13.12.19
02 Жовтня 2019
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери