Основні завдання науково-дослідницької роботи

1. Організація та проведення фундаментальних, прикладних, ініціативних, пошукових науково-дослідницьких робіт у галузі медичних, гуманітарних, психолого-педагогічних наук з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки, розвитку суспільства та розбудови країни;

2. Застосування нових наукових знань під час підготовки фахівців з вищою освітою, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок;

3. Підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;

4. Здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих учених та обдарованих студентів, залучення їх до наукових шкіл;

5. Інтеграція до міжнародного наукового простору з метою спільного вирішення найважливіших наукових завдань і розширення використання наукових розробок Університету;

6. Організація видавничої діяльності, оприлюднення результатів наукової діяльності через їх публікацію в наукових, науково-практичних виданнях як друкованих, так і електронних;

7. Розробка стандартів вищої освіти, методичних документів з урахуванням досягнень світової науки і техніки;

8. Організація та проведення круглих столів, семінарів, конференцій та інших форм наукових та (або) практичних зібрань з обговорення і вирішення актуальних проблем медицини та фармації у т.ч. з міжнародною участю;

9. Розробка за результатами наукових досліджень пропозицій та рекомендацій, спрямованих на удосконалення чинного законодавства, діяльності вищих навчальних закладів;

10. Розвиток творчості, винахідництва та раціоналізаторства серед співробітників та студентів Університету. Організація роботи з правової охорони об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій шляхом патентування;

11. Підготовка рекомендацій, рецензій, висновків, доповідей, аналітичних звітів, консультацій фізичним і юридичним особам, органам державної влади і місцевого самоврядування.

18.02.2019
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери