Напрями роботи

1. Популяризація науки серед здобувачів вищої освіти Університету;

2. Організація та проведення круглих столів, семінарів, конференцій та інших форм наукових та (або) практичних зібрань з обговорення і вирішення актуальних проблем медицини та фармації у т.ч. з міжнародною участю;

3. Оволодіння сучасними методиками і навичками організації та проведення самостійних наукових досліджень, статистичної обробки даних, підготовки наукової публікації, оформлення охороноспроможних документів і презентації результатів наукових досліджень;

4. Підвищення якості науково-дослідної та науково-практичної роботи молодих вчених Університету з метою набуття ними практичного досвіду роботи з фахового спрямування.

18.02.2019
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери