ПОДІЇ | Всі Події

Міжнародна Конференція “Місце народної і нетрадиційної медицини в паліативній допомозі”

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МІСЦЕ НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ В ПАЛІАТИВНІЙ ДОПОМОЗІ», ПРИСВЯЧЕНИЙ ВСЕСВІТНЬОМУ

ДНЮ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ

ОРГАНІЗАТОРИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДП «КОМІТЕТ З  ПИТАНЬ НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ  МЕДИЦИНИ МОЗ УКРАЇНИ»

ДВНЗ «Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика»

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА ЛІГА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ»

ПВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УАНМ»

ВГО «АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ З НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ»

СПІВОРГАНІЗАТОРИ

 БО «КАРІТАС АВСТРІЯ», БО «КАРІТАС ВІДЕНЬ», ЕВРОКОМІСІЯ ТА ХОБВ»СОЦІАЛЬНА СЛУЖБА ДОПОМОГИ»

Вельмишановні колеги!

      Оргкомітет міжнародної  конференції «МІСЦЕ НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ В ПАЛІАТИВНІЙ ДОПОМОЗІ», присвяченої Всесвітньому дню  паліативної та хоспісної допомоги, яка відбудеться 10-11 жовтня 2013 року, має честь запросити Вас взяти участь у її роботі. Ми будемо раді вітати Вас у конференц-залі ДВНЗ «Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика». Там створені всі умови для ефективного проведення пленарних і секційних засідань, круглих столів, виставок.

Мета конференції – обговорити актуальні питання комплементарної, альтернативної (народної) (НіНМ) медицини в клінічній практиці в паліативній та хоспісній допомозі.

З найкращіми побажаннями –

оргкомітет.

 

Наукова программа конференції:

 1. Світовий досвід застосування методів комплементарної, альтернативної (народної) медицини в клінічній практиці в паліативній та хоспісній допомозі.
 2. Міжнародний та український досвід розвитку паліативної та хоспісної допомоги.
 3. Духовні аспекти паліативної допомоги.
 4. Досвід реалізації проекту «Рука допомоги», догляд на завершальному етапі життя за невиліковно хворими та особами похилого віку, що залишилися без опіки в Молдові та Україні. MIGR/ 2010 / 257-985 («Bridge the gap»- End of life-care for terminally ill and elderly people left behind in Moldova and Ukraine.)
 5. Комплементарна, альтернативна (народна) медицина і здоровий спосіб життя – запорука довголіття та їх реалізація в державних національних програмах.
 6. Організаційно-технологічні та методичні аспекти роботи закладів паліативної  і хоспісної  допомоги та кабінетів НіНМ в медичних закладах, установах різної форми власності.
 7. Науково-методичне забезпечення  паліативної та хоспісної допомоги, та комплементарної, альтернативної (народна) медицини в Україні і у світі.
 8. НіНМ в комплексній, превентивній терапії і медичній реабілітації хворих на етапі паліативної і хоспісної допомоги. Інтегрування народної і нетрадиційної медицини в паліативну допомогу.
 9. Актуальні питання та перспективи громадських асоціацій.
 10. Сучасні аспекти застосування методів НіНМ, фізіотерапевтичних та реабілітаційних методів у лікуванні хворих.
 11. Нові напрямки в розробці та застосуванні медикаментозних і немедикоментозних методів лікування.
 12. Майстер-класи:
 • Контроль хронічного больового синдрому
 • Аюрведа
 • Біоенергоінформаційна медицина
 • Гомеопатія
 • Антропософська медицина
 • Ароматерапія
 • Традиційна китайська медицина
 • Фітотерапія
 • Мануальна терапія
 • Краніо-сакральна терапія
 • Акупунктура, рефлексотерапія
 • Масаж
 • Цигун-терапія.

ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

усна доповідь

презентація стенда

вільний слухач

майстер-клас

публікація тез

Матеріали конференції будуть надруковані на сторінках фахового науково-практичного журналу «Фітотерапія. Часопис».

Умови публікації:

 1. Статті повинні мати рекомендації до друку з підписом керівника установи та експертний висновок про можливість відкритої публікації, завірений печаткою. Під текстом статті обов’язкові: підписи всіх авторів, а також інформація про них – місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові із зазначенням адреси, телефону, e-mail автора, з яким можна вести листування.
 2. Обсяг статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме не повинен перевищувати 10 сторінок.
 3. Статтю належить друкувати українською мовою на одному боці аркуша формату А-4, із розміщенням 1800-2000 друкованих знаків на сторінці (поля: верхнє і нижнє – 2.5 см., ліве – 3 см., праве – 1.5 см., шрифт Times New Roman 14 пт, через 1.5 інтервала). Надсилати необхідно 2 примірники, та електронний варіант на CD у форматах *.doc, *.docx, *.rtf. Рисунки слід готувати у форматах JPG, TIF, CDR, надсилати роздрукованими у двох примірниках, а також у вигляді окремого графічного файла. При скануванні слід забезпечити роздільну здатність зображення 300 dpi. На звороті кожної ілюстрації необхідно вказати її номер, прізвище авторів і відмітки «Верх», «Низ». У підписах до мікрофотографій вказувати збільшення і метод фарбування матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки – чіткими. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного і того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається. Діаграми, графіки бажано створювати у Microsoft Excel. Невеликі за об’ємом ілюстрації можна розміщувати по тексту статті. Для формул, бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation.
 4. Статті належить писати з дотриманням основних вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» за такою схемою:  УДК

НАЗВА РОБОТИ (великими літерами) ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, резюме українською мовою, ключові слова українською мовою.

Вступ. Постановка проблеми в загальному вигляді, її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх опублікованих досліджень, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, виділення невирішеної частини загальної проблеми, якій присвячена означена робота.

Мета дослідження.

Матеріали і методи дослідження. Викладання об’єкта дослідження і методик, опис яких повинен бути достатнім для розуміння їх доцільності і можливості відтворення. У випадку проведення експериментальних досліджень, слід вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, із завданням тваринам болю, метод евтаназії. Обов’язковим є зазначення методик статистичного аналізу з обґрунтуванням вибору критеріїв достовірності оцінок.

Результати й обговорення. Викладається основний фактичний матеріал, проводиться повне обґрунтування отриманих наукових результатів, висловлення власного судження щодо одержаних результатів, його порівняння з тлумаченням подібних даних, наведених іншими авторами.

Висновки.

Перспективи подальших досліджень. Подається бачення автора перспективності подальших шляхів до розв’язання проблеми, висвітленої у роботі.

Література. Друкується у порядку згадування джерел у квадратних дужках.

Резюме

НАЗВА СТАТТІ (англійською мовою, великими літерами) ініціали і прізвища авторів (англійською мовою), повна назва установи (англійською мовою), резюме (англійською мовою), ключові слова (англійською мовою), резюме (російською мовою), ключові слова (російською мовою).

 1. Усі позначення фізичних величин і їх одиниць, цифрові данні клінічних і лабораторних досліджень необхідно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ) згідно з вимогами групи стандартів ДСТУ 3651-97 «Одиниці фізичних величин». Назви фірм, реактивів і препаратів наводиться в оригінальній транскрипції.
 2. У тексті статті при посиланні на публікацію, слід зазначити її номер згідно із списком літератури у квадратних дужках

ТЕЗИ  подаються за такою схемою: УДК, Назва роботи (великими літерами), ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, короткий вступ, конкретний опис клінічної ситуації, характер проведеного лікування, його наслідків, тощо і висновок щодо доцільності практичного використання набутого досвіду. Перспективи подальших досліджень. Посилання на літературні джерела необов’язкове.

 1. Публікація статей і тез платно. Вартість для учасників з України та країн СНД – 100 грн. , іноземцям – 100€ за 1800 знаків (одна сторінка).
 2. Оргвнесок для учасників з України та країн СНД – 250 грн., іноземцям – 250€
 3. Оплату за статті переказувати на розрахунковий рахунок:

Одержувач платежу:

            Гривневий рахунок

Обов’язково вказати:

 • Призначення платежу: Безповоротна фінансова допомога (Членський внесок за участь в Конференції)
 • ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»
 • Філія «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», м. Київ, МФО 300937,  р/р 26009015527202.

Код ЄДРПОУ 37568985.

Обов’язково вказати

Філія «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», м. Київ.

Рахунок в євро

Обов’язково вказати

Призначення платежу: Безповоротна фінансова допомога (Членський внесок за участь в Конференції)

ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги».

Філія «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», м. Київ.

МФО 300937 р/р 26004015527207.

Код ЄДРПОУ 37568985.

Обов’язково вказати

Філія «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», м. Київ.

Матеріали, в яких порушуються принципи біоетики,та які не відповідають зазначеним вище вимогам, публікуватись не будуть.

Анкету учасника, 2 примірника тез, квитанцію про сплату вартості публікації до 10 вересня 2013 року, надішліть, будь ласка, на адресу оргкомітету, або на e-mail:

palliative.conference@gmail.com

Оплата проживання і харчування учасників конференції здійснюються за готівку.

Інформація для учасників

Місце проведення конференції:

Конференц-зал ДВНЗ «Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика», яка розташована за адресою м.Київ, вул. Дорогожицька 9, ст. метро «Дорогожичі».

Контактні телефони:

+380503518050 Головаха Марина Олександрівна

+380503178126 Царенко Анатолій Володимирович

+380503522840 Гарник Кирило Володимирович

+380442785012 Секретар Шепетюк Інна Юріївна

Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська.

Регламент:

Доповідь:

 • усна – до 15 хв.
 • презентація стенда – до 5 хв.
 • виступ в обговоренні – до 5 хв.
 • майстер-клас – до 30 хв.

Оргкомітет забезпечує мультимедійним проектором.

Адреса для листування:

Оргкомітет міжнародної конференції «МІСЦЕ НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ В ПАЛІАТИВНІЙ ДОПОМОЗІ», ПРИСВЯЧЕНА ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ. ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ», м. Київ, вул. Л.Толстого 9.

Завантажити анкету учасника…

ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ.

Найменування послуг
Одиниця вимірювання Ціна на весь період роботи конференції

(грн.)

1 Організаційний внесок 2400,00
2 Необладнана виставкова площа 2 кв.м. 1600,00
3 Інформаційні послуги 1200,00

 

 

*      *      *

INTERNATIONAL CONFERENCE

“TRADITIONAL AND ALTERNATIVE MEDICINE IN PALLIATIVE CARE”,   

  DEDICATED TO WORLD HOSPICE AND PALLIATIVE CARE DAY

ORGANIZERS:

MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE

 COMMITTEE ON TRADITIONAL AND ALTERNATIVE MEDICINE

OF MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE

P.L.SHUPIK NATIONAL MEDICAL ACADEMY OF POST-GRADUATE EDUCATION

UKRAINIAN PUBLIC ORGANIZATION

“UKRAINIAN LEAGUE OF DEVELOPMENT OF palliative and hospice care”

KYIV MEDICAL UNIVERSITY OF UAFM

Ukrainian Association of traditional and alternative MEDICINE PRACTINIONERS  

CO-ORGANIZERS:

 CО “CARITAS AUSTRIA”, CО “CARITAS VIENNA”,

EUROCOMMISSION AND KRCF “SOCIAL SERVISES HELP”

Dear SIRS!

The Organizing Committee would like to invite you to participate in a work of the international conference “Traditional and Alternative Medicine in Palliative Care”, dedicated to World Hospice and Palliative Care Day, which will be hold 10-11 October 2013 at the conference hall of P.L.Shupyk National Medical Academy of Post-Graduate Education, where all conditions for the effective conducting of plenary and section sessions, roundtables, exhibitions will be created.

The purpose of the conference is to discuss issues of complementary and alternative /traditional medicine (CAM/TM) in clinical practice of palliative and hospice care.

Yours Sincerely,

The Organizing Committee

Subjects of the conference

 1. World experience of application of complementary and alternative (traditional) medicine in clinical practice in palliative and hospice care.
 2. International and Ukrainian experience in palliative and hospice care
 3. Spiritual aspects of palliative care.
 4. Experience of the project “Helping Hand” – the care at the final stage of life for the terminally ill and the elderly people left behind in Moldova and Ukraine. MIGR/ 2010 / 257-985 (“Bridge the gap”- End of life-care for terminally ill and elderly people left behind in Moldova and Ukraine).
 5. Complementary, alternative (traditional) medicine and healthy lifestyle is the key to active longevity, its implementation in state national programs.
 6. Organizational, technological and methodological aspects of facilities of palliative and hospice care and CAM/TM consulting rooms of different ownership.
 7. Scientific and methodological support of palliative and hospice care as well as complementary and alternative (traditional) medicine in Ukraine and worldwide.
 8. CAM/TM in comprehensive, preventive therapy and medical rehabilitation of patients at the  stage of palliative and hospice care. Integrating traditional and alternative medicine in palliative care.
 9. Actual problems and perspectives of public associations.
 10. Modern aspects of application of CAM/TM, physical therapy and rehabilitation methods in the treatment of patients.
 11. New directions in development and use of medication and non-medication treatment.
 12. Master-classes:
 • Chronic pain control
 • Ayurveda
 • Bioenergoinformation medicine
 • Homeopathy
 • Anthroposophy
 • Aromatherapy
 • Traditional Chinese medicine
 • Phytotherapy
 • Manual therapy
 • Craniosacral therapy
 • Acupuncture, reflexotherapy
 • Massage
 • Qigong-therapy

 

Forms of  participation in the conference:

report

presentation of stand report

free listener

thesis publication

Materials of conference will be published in the professional scientific and practical magazine   “Phytotherapy. Chasopis”.

Conditions of publication:

 1. Articles should be accompanied by recommendation for publication with a signature of head of institution and an expert report on possibility of open publication with a seal. Under the text of the article signatures of all authors as well as information about them: job, position, scientific degree, academic status, full name, address, phone and e-mail  for  correspondence  should be required.
 2. Size of the article including tables, pictures, references and summery should not exceed 10 pages.
 3. The article should be printed in Ukrainian in one side of the sheet A4 with 1800-2000 symbols  on the page (margins: top and bottom – 2,5 cm, left – 3,0 cm, right – 1,5 cm, print Times New Roman, 14,  interval 1, 5). Should send two copies and an electronic version on CD in formats  *.doc, *.docx, *.rtf. Pictures should be prepared in formats JPG, TIF, CDR, sent printed in duplicate and in separate graphic file. When scanning the image resolution should provide 300 dpi. On the back of each illustration its number, the name of authors and the mark “Top”and “Bottom” should be indicated. In legends to microphotographs the enlargement and method of coloration of material should be written. Photos should be contrasting, pictures – clear. Tables should have short titles and own numeration. Presenting the same material both in tables and pictures is not permitted. Charts and graphs could be created in Microsoft Excel. Small volume illustration can be placed in the text. For formulas it is advisable to use the Microsoft Equation Editor.
 4. Articles should be presented in compliance with basic requirements of GOST(ГОСТ) 3008-95 “Documentation. Reports in science and technology. The structure and design rules “as follows:  UDС (УДК)

TITLE (in capital letters), initial and surname of authors, full name of the institution, summary in Ukrainian, keywords in Ukrainian.

Introduction. Statement of the problem in general, its relationship with important scientific and practical tasks, analysis of recent concerning publications, highlighting unsolved part to which the article is devoted.

The purpose of the study.

Materials and methods. Presenting the object of study and methods which describing should be sufficient to understand their feasibility and playback capabilities. In case of experimental studies  species, sex, number of animals, methods of anaesthesia for manipulation with the task of animal pain and the method of euthanasia should be indicated. It is obligatory to specify methods of statistical analysis of the rationale for the criteria of reliability ratings.

Results and discussions. The basic facts are set out, the complete justification of received scientific results is presented, the own opinion on the results and its comparison with the interpretation of these data presented by other authors is expressed.

Conclusions.

Prospects for further research. Served by a vision of authors of further ways to solve the problems highlighted in the article.

References (Literature). Reprinted in order to identify the source in square brackets.

Summary.

Title (in English, capital letters), initials and surnames of authors (in English), the full name of the institution (in English), summary (in English), keywords (in English), summary (in Russian), keywords (in Russian).

 1. All symbols of physical quantities and their units, digital data of clinical and laboratory studies should be submitted in accordance with the International System of Units (SI) and with the requirements of DSTU 3651-97 “Physical Units”. The names of companies, products and reagents are presented in the original transcription.
 2. In case of reference to any publication its number must specify in the text of the article according to the list of literature in square brackets.

Thesis submitted in the following way: UDK, the title (in capital letters), initials and surnames of authors, a brief introduction, a description of the clinical situation, the nature of the treatment, its effects and opinion on the feasibility of the practical use of the experience. Prospects for further research. References should be optional.

 1. Price for publication of articles and abstracts. The cost for participants from Ukraine and CIS countries – 100 UAH, foreigners – 100 € per 1800 symbols (one page).
 2. Registration fee for participants from Ukraine and CIS countries – 250 UAH, foreigners – 250 €.
 3. Payment for article can be transfered to the account:

Recipient of payment: Upo “Ukrainian league of development of palliative and hospice care”

UAH (hrivnia) account:

Purpose of payment must be indicated:

irrevocable financial aid,

or donations to the Conference,

or  fee for participating in the Conference.

Upo “Ukrainian league of development of palliative and hospice care”

«Central  РD» Branch of  Bank «Finance and Credit” , Kyiv

Interbranch turnover code (МФО): 300937

Account: 26009015527202.

State registration code/number (ЄДРПОУ): 37568985.

It is obligatory to indicate:

«Central  РD» Branch of  Bank «Finance and Credit”, Kyiv!

Euro account.

Purpose of payment must be indicated:

irrevocable financial aid,

or donations to the Conference,

or  fee for participating in the Conference.

Upo “Ukrainian league of development of palliative and hospice care”

«Central  РD» Branch of  Bank «Finance and Credit”, Kyiv

Interbranch turnover code (МФО) 300937,

Account: 26004015527207.

State registration code/number (ЄДРПОУ): 37568985.

It is obligatory to indicate:

«Central  РD» Branch of  Bank «Finance and Credit” , Kyiv!

Materials in which the principles of bioethics are violated, and those that not meeting the above requirements will not be published.

The application form, two copies of thesis and receipt on payment of publication please send before 10 September 2013 to the address of Organizing Committee or e-mail:

palliative.conference@gmail.com

Payment for living and meal of participances – by cash.

Information for participants

Place of the conference:

The conference hall of P.L.Shupyk National Medical Academy of Post-Graduate Education, address: Kyiv, Str. Dorogozhytskogo 9, metro station «Dorohozhychi».

Contact telephone:                +380503518050 Golovawha Marina

+380503178126 Tsarenko Anatoliy

+380503522840 Garnyk Kirill

+380442785012 Secretary Shepetyuk Inna

Official languages​​ of conference: Ukrainian, English and Russian.

Time-limit:

– report – to 15 min.

– presentation of the stand report – to 5 min.

– discussion – to 5 min.

– master-class – to 30 min.

The Organizing Committee provides the multimedia projector.

Post address:

The Organizing Committee of the international conference “TRADITIONAL AND ALTERNATIVE MEDICINE IN PALLIATIVE CARE”,   DEDICATED TO WORLD HOSPICE AND PALLIATIVE CARE DAY.  Kyiv Medical University of UAFM. Kyiv, Str. Lva Tolstogo  9.

Download aplication form…

PRICE-LIST FOR PARTICIPANCE IN CONFERENCE FOR ORGANIZATIONS

Name of services

Measuring unit

Price for all time of conference

(UAH)

1

Registration fee

2400,00

2

Unequipped exhibition area

2 sqm

1600,00

3

Information services

1200,00

06.08.2013
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери