ПОДІЇ | Всі Події

«КРОК-2» ДО УСПІХУ

19 травня в Університеті відбувся ліцензійний іспит «Крок-2», який є частиною комплексу засобів стандартизованої діагностики рівня професійної компетентності. Знання студентів перевіряються на дуже серйозному рівні, оскільки «Крок 2» вимірює показники якості загальної лікарської підготовки – фахового компоненту повної вищої освіти – і визначає рівень професійної компетентності, необхідний для присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст».

Важливо зазначити, що технологiї медичних лiцензiйних іспитів пройшли професiйну експертизу в провiдних атестацiйних центрах свiту, а та технологiя, яка покладена в основу лiцензiйних іспитів «Крок», обговорювалася протягом 1996-98 рокiв на Всеукраїнських семiнарах за участю представникiв усiх медичних навчальних закладiв (бiльше нiж 30 засiдань, в яких взяли участь понад 1000 професорiв та доцентiв ВНЗ України).

Доброю традицією Київського медичного університету є високий рівень знань, який демонструють на іспиті «Крок-2» наші студенти. Не став винятком і 2015 рік, прикметою якого стало впровадження новітніх методів підготовки до складання ліцензійного іспиту. Так, на університетському сайті запрацювала програма, завдяки якій студенти, що зареєструвалися, змогли пройти пробне тестування і не лише визначити свій рівень готовності до «Кроку-2», а й побачити, на які запитання вони дали неправильну відповідь. Також цього року вперше у стінах нашого закладу пройшли тестування студенти англомовної форми навчання, які через складну обстановку на Сході України, перевелися до нас для завершення навчання. Середній результат складання іспиту «Крок-2» цими студентами – 89,1%.

Це, безперечно, спільний результат роботи професорсько-викладацького колективу Університету та наполегливої праці, націленої на здобуття професії, з боку студентів. Високий рівень знань, продемонстрований на ліцензійному іспиті «Крок-2» – неспростовне свідчення надійної якості освіти, яку забезпечує Київський медичний університет УАНМ. Також це важливо, з огляду на те, що узагальнені результати впровадження лiцензiйних iспитiв регулярно доповiдають і обговорюють на щорічних конференцiях Асоціації з медичної освiти Європи та всесвiтнiх конференцiях з медичної освiти.

23.06.2015
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери