ПОДІЇ | Всі Події

Кафедрі фармацевтичної і біологічної хімії, фармакогнозії – 20 років!

1 вересня 2023 року кафедрі фармацевтичної і біологічної хімії, фармакогнозії ПВНЗ “Київський медичний університет” виповнилось 20 років!

Кафедру (тоді вона називалась кафедрою фармацевтичної хімії та фармакогнозії) створено згідно з наказом ректора Університету з 1 вересня 2003 р. Її засновником стала д.фарм.н., проф. Олена Юріївна Коновалова – до сьогодні беззмінний завідувач кафедри.

З перших днів на кафедрі здійснювалось викладання семи дисциплін для студентів фармацевтичного факультету очної форми навчання і працювали шість співробітників. З них завідувач кафедри та доцент кафедри Шураєва Тамара Костянтинівна працюють до сьогодні.

Упродовж 2003–2015 рр. на кафедрі викладали видатні фахівці фармації: д.фарм.н., проф. Цуркан Олександр Олександрович (1938-2022) і к.фарм.н., доцент Мітченко Фаїна Андріївна (народ.1929), які зробили значний внесок у розбудову кафедри.

Сьогодні на кафедрі працюють 4 професори, доктори наук; 11 доцентів, кандидатів наук, 2 старші викладачі, 2 асистенти і один старший лаборант, виконується дві дисертаційні роботи на здобуття ступеня доктора філософії.

Зараз на кафедрі викладається 38 дисциплін українською і англійською мовами (у 2003 р. – 7), проводиться 2 навчальні і одна виробнича практики, здійснюється підготовка інтернів за спеціальністю «Фармація» і докторів філософії за спеціальністю «Фармація, промислова фармація».

Головні напрямки наукової діяльності кафедри: фітохімія; комп’ютерна хімія біологічно активних речовин (БАР); еволюційна біохімія рослин; пошук видів рослин, перспективних за вмістом БАР для створення лікарських засобів із заданими властивостями; дослідження тонкої молекулярної структури БАР; комп’ютерне моделювання і синтез нових сполук на основі відомих БАР; вивчення морфобіологічного різноманіття лікарських рослин; розробка технології отримання і показників якості нових лікарських фітозасобів.

За 20 років співробітниками кафедри опубліковано більше 900 наукових робіт (тільки за останні 10 років – більше 300 статей у наукових фахових виданнях, в тому числі в наукометричних базах Scopus та WoS – 46), 9 монографій, викладачі кафедри прийняли участь в підготовці і виданні 32 навчальних посібників, в тому числі 16 – з грифом МОН України; 5 – з грифом МОЗ України, отримано біля 30 Патентів на винаходи і корисні моделі (в тому числі – Європейські та США).

За період існування кафедри вісім співробітників захистили кандидатські дисертації, двоє отримали вчене звання професора, шестеро – вчене звання доцента.
Співробітниками кафедри та студентами – членами наукового гуртка кафедри одержано безліч нагород: дипломи про перші та другі місця на престижних Міжнародних конгресах та інших наукових форумах, олімпіадах, грамоти, подяки, а завідувач кафедри Коновалова О.Ю. нагороджена орденом «За розбудову освіти» (2016).

Кафедра активно працює за Договорами про співпрацю з установами НАН України, ботанічними садами та Національними парками України, майже кожного року співробітники кафедри отримують гранти для проведення наукових досліджень.

Третій рік поспіль (2020, 2021, 2022 рр.) кафедра є переможцем рейтингу з наукової роботи КМУ!

Щиро вітаємо співробітників кафедри та всіх причетних зі славетним ювілеєм! Бажаємо натхнення, позитивного настрою, працювати з радістю і отримувати задоволення від результатів! Також бажаємо здоровʼя, гармонії і найскорішої великої Перемоги над ворогом, яка нарешті принесе в Україну мир, спокій і злагоду!

05.09.2023
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери