Кафедра хірургічних хвороб № 2

Адреси: м. Київ, вул. Харківське шосе, 121 (Київський міський офтальмологічний центр (КМКЛ №1, 5 пов.); вул. Платона Майбороди, 32 (Інститут нейрохірургії ім. А. П. Рамоданова); вул. Верховинна, 69; вул. Зоологічна, 3 (Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України); вул. Боткіна, 4а (MedClinic)

E-mail: surgery2@kmu.edu.ua
Тел.: +38 044 561 89 92; +38 044 560 89 92; +38 044 483 73 91; +38 044 284 00 00

Завідувач кафедри

Д.мед.н., проф. Веселовська Зоя Федорівна. Член-кореспондент Національної академії медичних наук України, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки та техніки (1988 р.), Заслужений лікар України (з 2001 р.), лікар-офтальмолог вищої категорії.

Веселовська Зоя Федорівна – визнаний фахівець у галузі хірургії катаракти та інтраокулярної корекції, трансплантації рогівки, косметичного протезування орбіти, лікування глаукоми, діабетичної ретинопатії тощо. Вона розробила низку нових методів діагностики, медикаментозного та мікрохірургічного лікування захворювань органів зору, зокрема катаракти, глаукоми, захворювань рогівки, очних ускладнень цукрового діабету тощо.

У 1973 р. з «відзнакою» закінчила Харківський медичний інститут по спеціальності «Лікувальна справа». У 1973-1974 рр. пройшла інтернатуру та отримала диплом по спеціальності «Офтальмологія». Упродовж 1974–1975 рр. працювала молодшим науковим співробітником в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.

З 1976 р. – науковий співробітник, а у 1981 – 1987 рр. – завідувач відділу мікрохірургії ока Київського НДІ клінічної та експериментальної хірургії МОЗ України.

У 1979 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук по темі: «Роль заднього єпітелію у приживленні трансплантата нативної та кріоконсервованої рогової оболонки після наскразної кератопластики».

У 1989 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук по темі «Прогнозування і попередження розвитку запальної реакції ока після екстракції катаракти з імплантацією штучного кришталика». Вчене звання професора отримала у 1991 р.

З 1987 по 1995 рік працювала на посаді професора кафедри офтальмології та керівника відділу клінічної та експериментальної офтальмології НМУ ім. О. О. Богомольця.

З 1995 року по 2014 рік – директор Київського міського центру судинно-ендокринних захворювань органів зору (нині – Київський міський офтальмологічний центр), а з 2014 р. по д.ч. – завідувач кафедри хірургічних хвороб № 2 з курсом офтальмології та науковий консультант Центру.

Автор 320 наукових робіт, у тому числі п’яти монографій («Катаракта», «Ультразвуковая диагностика в онкологии», «Цукровий діабет у практиці сімейного лікаря», «Межнациональное руководство по глаукоме. Клиника глаукомы», «Глаукома»), 35 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Підготувала шість кандидатів наук.

Зоя Федорівна проводить активну громадську діяльність – вона є членом: підкомісії МОН України з питань реформування медичної вищої освіти; спеціалізованої вченої ради при НМАПО ім. П. Л. Шупика МОЗ України; проблемної комісії з офтальмології НАМН та МОЗ України; вченої ради Українського центру ендокринної хірургії та трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України, Європейських товариств глаукоми, катарактальних та рефракційних хірургів, Європейського товариства глаукоми, Всесвітньої асоціації глаукоми та президії Афро-Азіатського офтальмологічного товариства; президентом Українського глаукомного товариства та віце-президентом міжнаціональної експертної ради офтальмологів з проблем глаукоми, головою міжнародного освітнього проекту «Офтальмологія» та головним редактором міжнародного науково-практичного журналу «Офтальмологія», членом редакційної ради науково-практичних видань «Клінічна офтальмологія», «Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія» та «Архів офтальмології».

Нагороджена почесними грамотами МОЗ України, ГУОЗ та МЗ КМДА, Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Київської православної церкви та Знаком пошани Київського міського голови.
На рахунку проф. Веселовської тисячі найскладніших оперативних втручань з приводу очної патології та десятки тисяч консультацій хворих на орган зору.

Штат кафедри

Офтальмологія:
• Веселовська Зоя Федорівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри
• Веселовська Наталія Миколаївна, д.мед.н.,. професор кафедри (відповідальна за напрям)
• Запорожченко Інна Борисівна, к.мед.н., доцент кафедри
• Білик Орися Любомирівна, асистент та завуч кафедри
• Кухар Наталія Володимирівна, асистент кафедри

Оторинолорингологія:
• Писанко Віктор Микролайович, д.мед.н., професор; (відповідальний за напрям)
• Сапижак Ірина Ігорівна, асистент кафедри
• Козюліна Світлана Володимирівна, старший лаборант

Ортопедія і травматологія:
• Оксимець Володимир Михайлович, д.мед.н., доцент кафедри (відповідальний за напрям)
• Пшеничний Тарас Євгенович, к.мед.н., доцент

Нейрохірургія:
• Цимбалюк Юлія Віталіївна, д.мед.н., професор; (відповідальна за напрям)
• Кулик М.М., асистент кафедри

Онкологія:
• Осинський Дмитро Сергійович, д.мед.н., доцент, (відповідальний за напрям
• Степашко Андрій Олегович, асистент кафедри
• Клюсов Олександр Миколайович, асистент кафедри
• Дьомін Євген Миколайович, асистент кафедри
• Касьяненко Яна Хакановна, лаборант

Навчальна робота

На кафедрі здійснюється викладання таких дисциплін:
– Офтальмологія
– Оториноларингологія
– Ортопедія і травматологія
– Нейрохірургія
– Онкологія

З 2014 р. проводиться підготовка інтернів із спеціальностей: «Офтальмологія», «Оториноларингологія», «Онкологія», «Ортопедія і травматологія», «Нейрохірургія».

Методична робота

Співробітники кафедри розробили повний комплект різномовних методичних розробок, опублікували кілька посібників для студентів та викладачів.

Наукова робота

Коло наукових інтересів колективу кафедри складають питання розробки та впровадження нових методів діагностики і лікування захворювань за профілем викладання, проведення наукових досліджень та наукових робіт.

На кафедрі захищено дві докторські та дві кандидатські роботи з офтальмології та нейрохірургії.

Налагоджене видання міжнародного науково-практичного журналу «Офтальмологія» (включений до переліку фахових видань МОН України).

Проводиться робота з організації наукових конференцій з освітніми курсами для студентів, інтернів та молодих фахівців за участі провідних фахівців Європи та США.

Лікувальна робота

Колектив кафедри постійно надає лікувально-діагностичну та консультативну допомогу пацієнтам наклінічних баз кафедри:
• Київському міському офтальмологічному центру (офтальмологія) КМКЛ № 1
• Київському міському онкологічному центру (онкологія)
• ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломийченка НАМН України» (оториноларингологія)
• ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (нейрохірургія)
• MedClinic (ортопедія)

Історія кафедри

Кафедра хірургічних хвороб №2 була створена у 2015 р. з метою організації дослідницької роботи та забезпечення викладання студентам Університету 5 дисциплін: офтальмології, оториноларингології, онкології, нейрохірургії та ортопедії. Відповідно до завдань кафедри формувався і її професорсько-викладацький склад.

10.12.2020
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери