Кафедра хірургічних хвороб №1

Адреса: Київ, Харківське шосе, 121

Клінічні бази: КМКЛ №1

E-mail: surgery1@kmu.edu.ua
Тел.: +38 (044) 564-58-81; +38 (044) 561-17-21

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри хірургічних хвороб – Скиба Володимир Вікторович, професор, доктор медичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений лікар України, академік Академії наук вищої школи України, Лауреат Державної премії України.

Володимир Вікторович працює у Вищій школі України 30 років, зокрема у ПВНЗ «Київський медичний університет» – 25 років. У 1977 році після закінчення Кримського медичного інституту за спеціальністю «лікувальна справа» зарахований на посаду молодшого наукового співробітника Київського НДI клінічної та експериментальної хірургії. З листопада 1983 р. – молодший, а з лютого 1984 р. – старший науковий співробітник кафедри загальної хірургії Київського медичного
інституту ім.акад. О.О.Богомольця. У листопаді 1984 р. за конкурсом обраний на посаду асистента кафедри загальної хірургії Київського медичного інституту. Доктор медичних наук, дисертацію захистив 19 січня 1990 р. З сiчня 1995 р. – професор кафедри загальної хірургії Медичного інституту Української асоціації народної медицини. З 1995 р. – завідувач кафедри хірургії. У 1997 р. отримав звання професора по кафедрі загальної хірургії. З 1999 по 2012 рр. за сумісництвом проректор з лікувальної роботи ПВНЗ «Київський медичний університет». Лауреат Премiї Ленiнського Комсомолу України iм. М.Островського. Нагороджений дипломом II ступеню Українського наукового товариства хірургів за роботу “Комплексное детоксикационное обеспечение операций на органах гепатопанкреатодуоденальной зоны у больных с механической желтухой” на конкурсі молодих вчених-хірургів (1990). Нагороджений почесною грамотою Управління охорони здоров’я Київської міської ради народних депутатів та міського комітету профсоюзу медичних працівників за розробку та впровадження в клінічну практику нових способів хірургічного лікування механічної жовтяниці, представлених на ВДНГ УРСР “Закінчені науково-технічні розробки” (квітень, 1988). Нагороджений почесною грамотою Київської міської ради НТТ за великий вклад у вирішення завдань технічного переоснащення медицини та активну участь в організації цільової виставки “Наука та виробництво – охороні здоров’я”. Нагороджений дипломом та медаллю ВДНГ УРСР, медаллю “Винахідник СРСР”.

Протягом останніх 18 років Скиба В.В. продовжує успішно працювати на посаді завідувача кафедри хірургічних хвороб ПВНЗ «Київський медичний університет». Підготував чотири навчальних посібники з хірургії для студентів і лікарів-інтернів за спеціальністю «хірургія». Як науковець є автором більш ніж 290 друкованих робіт, 30 авторських свідоцтв та патентів СССР та України, підготував 1 доктора наук та 6 кандидатів медичних наук. Зараз під його керівництвом виконуються 4 кандидатські дисертації. Обраний дійсним членом Нью-Йоркської Академії наук, Членом міжнародної Асоціації хірургів-гепатологів, Американської асоціації хірургів-дослідників. Скиба В.В. є висококваліфікованим хірургом вищої категорії у галузі захворювань черевної та грудної порожнини, особливо печінки, підшлункової залози та жовчних шляхів. Він є керівником хірургічної клініки Дарницького району м. Києва. Скиба В.В. є членом Вченої Ради ПВНЗ «Київський медичний університет», членом правління Наукового товариства хірургів м. Києва та Київської області, членом Вищої атестаційної комісії МОЗ України, членом Спеціалізованої Вченої Ради Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця за фахом «хірургія» та редактором журналу “Альманах клінічної хірургії”.

Штат кафедри

На кафедрі викладають 4 професора, 7 доцентів, 6 асистентів. Зокрема, серед них:
– Скиба В.В., доктор медичних наук, професор;
– Лисайчук Ю.С., доктор медичних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки за 1996 рік “За розроблення та впровадження нових методів діагностики та хірургічного лікування ушкоджень периферійної нервової системи, організацію спеціалізованої допомоги в Україні”;
– Колесніков Є.Б., доктор медичних наук, професор;
– Бабляк О.Д., доктор медичних наук, професор;
– Стадник В.Я., кандидат медичних наук, доцент, декан медичного факультету;
– Яцишин І.В., кандидат медичних наук, доцент кафедри, хірург вищої кваліфікаційної категорії, член Всеукраїнської асоціації пластичних реконструктивних та естетичних хірургів
– Іванько А.В., кандидат медичних наук, доцент, головний лікар КМКЛ №1;
– Павліченко Л.М., кандидат медичних наук, доцент кафедри
– Симонець Є.М., кандидат медичних наук, доцент кафедри
– Гриб О.М., кандидат медичних наук, доцент кафедри;
– Швець І.В., асистент кафедри
– Степанюк А.В., асистент кафедри хірургічних хвороб №1 – відповідає за викладання дисципліни “Екстренна і невідкладна медична допомога”
– Тарапон О. Ю., асистент кафедри, лікар-хірург-ендоскопіст
– Нога Д.А. – відповідає за учбову частину англомовної форми навчання
– Гоман А.В. – відповідає за створення та підтримка сайту кафедри та 4-й курс студентів
– Ковальчук В.С. – відповідає за 3-й курс студентів
– Бучнева-Киріченко Л.В. – відповідає за викладання дисципліни «Підготовка офіцерів запасу»
– Симонець Є.М. – відповідає за 5-й курс студентів
– Яцишин І.В. – відповідає за 6-й курс студентів, завуч кафедри

Навчальна робота

На кафедрі викладаються хірургія, мікрохірургія, урологія, дитяча хірургія, ПОЗ, пластична та реконструктивна хірургія з елементами мікрохірургії, а також англомовним студентам, факультативні курси. Проводиться післядипломне навчання з курсу хірургії, анестезіології та інтенсивній терапії в клінічній ординатурі й аспірантурі.

Методична робота

Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III—IV рівнів акредитації. Видано низку підручників, методичних рекомендацій, а також матеріали за такими тематичними напрямками: нові методи лікування діабетичної стопи, хірургія артерій та вен, всі методи лапароскопічних операцій.

Наукова робота

Кафедра виконує наукову роботу: «Розробити та вдосконалити нові технології при діагностиці та оперативних втручаннях у хворих з поєднаною хірургічною патологією».

Напрямками наукової роботи кафедри є: гепатобіліарна хірургія, реконструктивна урологія, судинна хірургія, хірургія діабетичної стопи. За час існування кафедри надруковано більше 700 праць та підготовано велику кількість доповідей на науково-практичних заходах різного рівня, зокрема міжнародних; одержано 26 авторських свідоцтв і патентів; захищено 8 докторських дисертацій та 14 кандидатських дисертацій, виконується 2 кандидатських дисертацій. Завдяки практичному значенню наукових досліджень значно покращено результати лікування пацієнтів з різноманітною хірургічною патологією.

Співробітники кафедри постійно беруть участь у конференціях і з’їздах різного рівня.

Лікувальна робота

Лікувальну роботу кафедра проводить у лікувальних закладах міста. Основними базами кафедри є КМКЛ №1, де щорічно надається лікувально-консультативна допомога 2500 хворим, та 1800 оперативних втручань.

Історія кафедри

Кафедра хірургічних хвороб була створена у 1993 р. Клінічною базою кафедри хірургічних хвороб являються хірургічні відділення загальної та судинної хірургії та відділенні гнійної хірургії Київської міської клінічної лікарні № 1. На клінічній базі кафедри хірургії відкрито Київський міський центр хірургічних ускладнень цукрового діабету.

На кафедрі викладають наступні дисципліни: хірургія; дитяча хірургія, ЕНМД, анестезіологія, онкологія, урологія

Основними напрямками наукової діяльності колективу кафедри, яку очолює професор В.В.Скиба є:
• розробка нових способів хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка та профілактики післяопераційних ускладнень
• розробка нових сучасних засобів формування біліодигестивних і підшлунководигестивних анастомозів – ПДР при пухлинах підшлункової залози
• розробка нових методик ранньої діагностики деструктивних форм гострого панкреатиту і їх раціональне лікування
• розробка нових засобів хірургічної корекції косметичних дефектів з використанням ліпоскульптури, трансплантації імплантатів, лазерної хірургії
• розробка нових методів хірургічного лікування вентральних гриж у хворих з ожирінням
• розробка сучасної хірургічної технології при лікуванні патології щитовидної залози
• розробка нових способів мікрохвильової резонансної терапії при виразковій хворобі і облітеруючих захворюваннях судин.
• розробка нових методик мікросудинної хірургії
• розробка методів хірургічного лікування оклюзійно-стенотичних захворювань артерій при цукровому діабеті
• розробка патогенетично обґрунтованого алгоритму діагностики та лікування синдрому діабетичної ступні
• розробка та обґрунтування методики сегментарних резекцій печінки та передміхурового доступу до внутрішньопечінкових жовчних шляхів
• розробка методичних матеріалів по вивченню у медичних закладах вищої освіти.

За редакцією професора В.В.Скиби у 2007 р. видано «Посібник з еталонів техніки лікарських маніпуляцій і практичних навичок із загальної хірургії».

Кафедра відома тим, що  викладають 3 професора, з них 2 лауреата державної премії.

Кафедра приділяє увагу впровадженню нових технологій: лапароскопічних, рентгенографічних, ендоваскулярних.

10.12.2020
ПОДІЇ | Всі Події
26
ВЕР
Тренінги "Імплантація для початківців. Step By Step"
Два окремі тренінги відбудуться 25 та 26 вересня 2021 року з 15:00 до 20:00 за адресою вул. Бориспільська, 2, ауд. 226 (2 поверх, Центр симуляційного навчання та оцінювання)
22 Вересня 2021
27
ВЕР
Курси з фітотерапії
Тривалість: 27.09.2021 - 08.10.2021
07 Вересня 2021
03
ЖОВ
Інтенсив з судинної хірургії
Захід відбудеться 2-3 жовтня 2021 року у Київському медичному університеті за адресою: вул. Бориспільська, 2, аудиторія №226 (Центр симуляційного навчання та оцінювання) (поверх 2).
21 Вересня 2021
20
ЖОВ
Курси з народної та нетрадиційної медицини
Тривалість: 20.10.2021 - 17.11.2021
13 Вересня 2021
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери