Кафедра внутрішніх та професійних хвороб

Адреса: Київська міська клінічна лікарня №5, 4-й поверх, Кардіологічне відділення для хворих на гострий інфаркт міокарду з блоком інтенсивної терапії, 03115, м. Київ, вул. Відпочинку, 11

Клінічні бази кафедри:
1. Київська міська клінічна лікарня №5 (03115, м. Київ, вул. Відпочинку, 11)
– Терапевтичне відділення №1;
– Терапевтичне відділення №2 з ліжками професійної патології Міського центру профпатології;
– Кардіологічне відділення;
– Кардіологічне відділення для хворих на гострий інфаркт міокарду з блоком інтенсивної терапії;
– Неврологічне відділення з палатою інтенсивної терапії;
– Інфекційне відділення для хворих на ВІЛ/СНІД з палатою інтенсивної терапії (Корпус Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом);
– Інфекційне відділення для хворих на вірусний гепатит (Лабораторний корпус Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом)

2. Київська міська клінічна лікарня №11 Дніпровського району м.Києва (02000, м. Київ, вул. Рогозівська, 6)
– Терапевтичне відділення;
– Госпітальне відділення для ВВВ;
– Неврологічне відділення.

3. Державний заклад дорожня клінічна лікарня №2 станції Київ ДТГО Південно-Західна залізниця (03049, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 9)
– Поліклініка

4. Національний інститут раку МОЗ України (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43)
– Науково-дослідний відділ променевої діагностики, радіаційної онкології та ядерної медицини
– Науково-дослідне відділення ядерної медицини (Відділення радіонуклідної даігностики та терапії)

E-mail: intmed@kmu.edu.ua
Тел.: +38 (044) 450-88-52 (завідувач кафедри)

Завідувач кафедри

Батушкін Валерій Володимирович, професор, доктор медичних наук.
Головний редактор міжнародного науково-практичного журналу «Кардиология: от науки к практике». Має понад 280 друкованих робіт, у тому числі у міжнародних наукових виданнях («Circulation» (США), «The New England Journal of Medicine» (США) та ін.), автор 8 патентів. Член спеціалізованої Вченої Ради НМАПО імені П.Л.Шупика (спеціальність «кардіологія», «медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія», «медична біологічна інформатика та кібернетика).
Є завідувачем кардіологічного відділення для хворих на гострий інфаркт міокарду з блоком інтенсивної терапії Київської міської клінічної лікарні №5, має вищі кваліфікаційні категорії з кардіології та з анестезіології. Діючий член провідних міжнародних професійних товариств, зокрема, експерт European Society of Cardiology (ESC), член ради ESC по інсульту, дійсний член Асоціації ESC по невідкладній кардіо-васкулярній допомозі (АССА), Асоціації серцево-судинних захворювань ESC (HFA), Європейської Асоціації черезшкірних серцево-судинних втручань (EAPCI) та Європейської асоціації превентивної кардіології (ЕАРС).
Стаж у практичній медицині – 34 роки. Професійних шлях починав з посади лікаря міської поліклініки м. Черкаси.

Штат кафедри

1. Головацька Лариса Олександрівна, асистент кафедри – відповідальна за викладання на кафедрі дисципліни «Клінічна імунологія та алергологія»
2. Зябліцев Денис Сергійович, асистент кафедри, к.мед.н. – відповідальний за викладання на кафедрі дисциплін «Ендокринологія» та «Медична генетика»
3. Лаврінчук Ірина Олександрівна. доцент кафедри, к.мед.н. – завуч кафедри, відповідальна за викладання на кафедрі дисципліни «Пропедевтика внутрішньої медицини» та виробничих практик «Догляд за хворими (2 курс)», «Сестринська практика (3 курс)»
4. Пузанова Ольга Генадіївна, професор кафедри, д.мед.н. – відповідальний за викладання на кафедрі дисципліни «Внутрішня медицина»
5. Солонінка Григорій Ярославович, доцент кафедри, к.мед.н. – відповідальний за проведення на кафедрі літніх виробничих практик.
6. Чабан Тарас Іванович, професор кафедри, д.мед.н. – відповідальний за викладання на кафедрі дисципліни «Загальна практика – сімейна медицина»

Навчальна робота

І) Дисципліни, що викладаються на кафедрі внутрішніх та професійних хвороб у 2018/2019 навчальному році (Наказ від 14.08.18 №190 “Про закріплення дисциплін за кафедрами університету», Наказ від 14.09.18 №230 «Про призначення відповідальних кафедр Унівеситету за проведення виробничої практики):

1. Медичний та факультет по роботі с іноземними студентами
1.1. Пропедевтика внутрішньої медицини (3 курс)
1.2. Внутрішня медицина (4-6 курси)
1.3. Ендокринологія (4 курс)
1.4. Загальна практика – сімейна медицина (6 курс)
1.5. Клінічна імунологія та алергологія (5 курс)
1.6. Медична генетика (5 курс)
1.7. Професійні хвороби (5 курс)
1.8. Радіаційна медицина (5 курс)
1.9. Радіологія (3 курс)
1.10. Підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я» (ступінь вищої освіти «магістр») (2 курс)
1.11. Виробничі практики:
– Догляд за хворими (2 курс)
– Сестринська практика (3 курс)
– Виробнича лікарська практика у стаціонарі (4 курс)
– Виробнича лікарська практика поліклінічна (5 курс)

2. Стоматологічний факультет
2.1. Пропедевтика внутрішньої медицини (3 курс)
2.2. Внутрішня медицина (3,4 курси)
2.3. Підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я»
2.4. Виробнича практика:
– Догляд за хворими (2 курс)

3. Фармакологічний факультет
3.1. Фармакотерапія з фармакокінетикою (3 курс)
3.2. Підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я»
3.3. Виробнича практика:
– Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою (2 курс)

ІІ) На кафедрі проводиться післядипломне навчання за спеціальностями:
«Внутрішні хвороби» – 18 інтернів 1-го та 2-го років навчання
«Загальна практика-Сімейна медицина» – 3 інтерни 1-го та 2-го років навчання

ІІІ) На кафедрі проводиться навчання в клінічній ординатурі – 4 клінічні ординатори 1-го та 2-го років англомовної форми навчання

ІV) На кафедрі проводиться навчання в аспірантурі – 3 аспіранти.

Методична робота

Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III—IV рівнів акредитації.

Видано низку підручників, методичних рекомендацій, зокрема:

1. Навчальний посібник для інтернів – П.С.Назар «Найпоширеніші захворювання внутрішніх органів»(з позиції клінічної фізіології) Курс лекцій. – К.: 2012.
2. Навчальний посібник з грифом МОН України – Назар П.С., Шевченко О.О. «Прикладна імунологія». – К.: Товариство «Видавництво Сталь», – 2013 – 626 с.
3. Навчальний посібник з грифом МОН України №1/11-13012 від 13.08.2014 р. – Назар П.С., Котко Д.М., Шевченко О.О., Чабан Т.І. «Возрастные особенности двигательной активности». – К.: 2016.
4. Батушкін В.В., Мегедь В.П., Лаврінчук І.О. «Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб»- Посібник для лікарів швидкої допомоги та клініцистів різного профілю – К.: 2017 р.
5. Батушкін В.В., Мождехі З.К. «General Care of a Patient» (англійською мовою)/Методичні вказівки для клініцистів різного профілю – К.: 2017 р.

Наукова робота

Напрямами науково-дослідної роботи кафедри є: «Клініко-інструментальні особливості коморбідної патології внутрішніх органів, їх корекція та прогнозування перебігу».

За час існування кафедри надруковано більше 650 наукових праць та підготовлено велику кількість доповідей на форумах різного рівня, у яких співробітники кафедри регулярно щорічно приймають участь, зокрема:

– на XII щорічному засіданні Українського товариства з атеросклерозу «Новітні досягнення в діагностиці, профілактиці та лікуванні атеросклерозу та ІХС» (21.11.18, Київ),
– на щорічному Національному медичному конгресі з міжнародною участю «Людина та Ліки»,
– у міжнародних форумах з серцевої недостатності,
– у наукових форумах з міжнародною участю Української асоціації народної медицини України, зокрема – у науковому заході з міжнародною участю «Сучасні теоретико–практичні аспекти у розв’язанні послідовності реалізації впровадження «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» у первинну ланку охорони здоров’я» (26.10.18, Київ),
– на XIX Національному конгресі кардіологів України (26-28.09.18, Київ),
– у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання психіатричної допомоги в Україні та світі. Особистісно-орієнтовна психотерапія» (20.10.17, Київ),
-у XІV міжнародній науковій конференції, присвяченій пам’яті засновника і керівника ПВНЗ “КМУ УАНМ» Поканевича Валерія Володимировича «Новітні чинники формування особистості майбутніх фахівців системи охорони здоровя» (23.03.16, Київ),
– у щорічних науково-практичних конференціях з міжнародною участю, присвячених Всесвітньому дню нирки,
– у Всеукраїнських науково- практичних конференціях, з питань проблем цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності,
– у Всеукраїнських науково- практичних конференціях, з питань гуманітарних вимірів трансформації сучасної вищої медичної освіти в Україна,
– також, сферою професійного інтересу співробітників кафедри є питання орфанної метаболічної патології – один з наукових заходів з цієї проблематики – науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми спадкової та мультифакторної патології. Орфанні метаболічні захворювання» (до 100-річчя заснування НМАПО імені П.Л.Шупика) (20.04.18, Київ)

Історія кафедри

Кафедра внутрішніх та професійних хвороб є однією з терапевтичних кафедр вищих медичних навчальних закладів Україні. Заснована у 1992 році. За 26-річну історію кафедри її очолювали відомі лікарі та вчені: з 1992 по 1994 роки – проф., д.мед.н. Лизогуб В.Г., з 1994 по 2001 роки – проф., д.мед.н. Назар П.С., автор понад 280-ти друкованих наукових робіт, з 2002по 2015 роки – проф., д.мед.н. Чабан Т.І., кожен з яких залишив яскравий слід в історії кафедри і ми ними по праву пишаємося. Завдяки цим вченим, у викладання на кафедрі постійно впроваджувались новітні досягнення світової медицини свого часу та велась й ведеться видавнича діяльність. Серед виданої низки підручників та методичних рекомендацій можна виділити наступні:

1. Навчальний посібник для інтернів – П.С.Назар «Найпоширеніші захворювання внутрішніх органів»(з позиції клінічної фізіології) Курс лекцій. – К.: 2012.
2. Навчальний посібник з грифом МОН України №1/11-13012 від 13.08.2014 р. – Назар П.С., Котко Д.М., Шевченко О.О., Чабан Т.І. «Возрастные особенности двигательной активности». – К.: 2016.
3. Навчальний посібник з грифом МОН України – Назар П.С., Шевченко О.О. «Прикладна імунологія». – К.: Товариство «Видавництво Сталь», – 2013 – 626 с.

З 2015року по теперішній час завідувачем кафедри є Батушкін Валерій Володимирович, професор, доктор медичних наук, головний редактор міжнародного науково-практичного журналу «Кардиология: от науки к практике», автор понад 280 друкованих робіт, у тому числі у міжнародних наукових виданнях («Circulation» (США), «The New England Journal of Medicine» (США) та ін.), та 8 патентів, член спеціалізованої Вченої Ради НМАПО імені П.Л.Шупика (спеціальність «кардіологія», «медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія», «медична біологічна інформатика та кібернетика). Сьогодні кафедра внутрішніх та професійних хвороб – це згуртований колектив лікарів-дослідників, однодумців, які прагнуть до постійного вдосконалення медичних знань, впровадження нових методів діагностики і лікування різних захворювань внутрішніх органів.

Деякі наукові роботи та навчально-методичні посібники, що були видані співробітниками кафедри під керівництвом Батушкіна В.В.:

1. Батушкін В.В., Мегедь сП.І., Лаврінчук І.О. «Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб»- Посібник для лікарів швидкої допомоги та клініцистів різного профілю – К.: 2017 р.
2. Батушкін В.В., Мождехі З.К. «General Care of a Patient» (англійською мовою)/Методичні вказівки для клініцистів різного профілю – К.: 2017 р.
3. Батушкін В.В. Реалізація антиаритмічного ефекту, відновлення вагосимпатичної рівноваги та гармонізація психоемоційного стану за допомогою комбінованого лікарського засобу-рослинного походження-препарату Карвеліс. – Міжнародний науково-практичний журнал «Кардиология: от науке к практике» №27(3), С. 104-114.
4. Батушкін В.В., Солонинка Г.Я. Застосування дигоксину в кардіологічній практиці – Міжнародний науково-практичний журнал «Кардиология: от науке к практике» №1(25), С. 53-70.
5. Батушкін В.В., Константінідес С., Кузнєцова С.М. та ін. Тромбопрофілактика в Україні: сучасні світові тенденції. – «Здоровя України»/Тематичний номер «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія», № 5 (54), листопад 2017 р.
6. Батушкін В.В., Лаврінчук І.О. Відновлення показників вегетативної рівноваги та гармонізація функції церебральних і підкоркових структур шляхом модуляції системи ГАМК у хворих з артеріальною гіпертензією – Запорізький медичний журнал. – 2017. – Т. 19, № 4(103). – С. 390–394

З 2015 року по теперішній час завучем кафедри є Лаврінчук І. О., доцент кафедри, к.мед.н.

На кафедрі проводиться не тільки наукова робота у рамках науково-дослідної роботи кафедри, а і всіляко підтримується студентська наукова робота, що приносить свої результати, а саме:

– Участь студентів у І етапі Всеукраїнської олімпіади – під керівництвом асистента кафедри Головацької Л.О. з «Клінічної імунології та алергології» та під керівництвом асистента кафедри, к.мед.н. Зябліцева Д.С. з «Ендокриенології» у 2017-м та 2018-м роках принесла призові місця.

Доцент кафедри, к.мед.н. Солонинка Г.Я. є завідувачем відділу практики ПВНЗ «КМУ» та відповідальним за проведення літньої виробничої практики на кафедрі, завідувачем терапевтичного відділення КМКЛ № 11, членом ради Відокремленого підрозділу Національної медичної палати України у Дніпровському районі міста Київ,

Кафедра проводить викладання клінічних дисциплін на добре оснащених клінічних базах – провідних медичних установах у м.Київ: Київські міські клінічні лікарні №5 та №11, ДЗ дорожня клінічна лікарня №2 станції Київ ДТГО Південно-Західна залізниця, Національний інститут раку МОЗ України.

Творча робота співробітників кафедри спрямована на подальше поліпшення підготовки фахівців, що планується реалізувати через удосконалення методичного забезпечення навчального процесу, подальшу його комп’ютеризацію, підвищення педагогічної майстерності, поліпшення матеріальної бази кафедри, впровадження інноваційних методів навчання та інтенсифікацію наукових пошуків.

27.05.2019
ПОДІЇ | Всі Події
20
ВЕР
Курси гірудотерапії
Тривалість: 20.09.2021 - 01.10.2021
07 Вересня 2021
27
ВЕР
Курси з фітотерапії
Тривалість: 27.09.2021 - 08.10.2021
07 Вересня 2021
20
ЖОВ
Курси з народної та нетрадиційної медицини
Тривалість: 20.10.2021 - 17.11.2021
13 Вересня 2021
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери