Кафедра терапевтичної стоматології

Адреса: м. Київ, вул. А. Цедіка 7

E-mail: terdent@kmu.edu.ua
Тел.: +38 (044) 455-50-42

Завідувач кафедри

Сьогодні кафедру терапевтичної стоматології очолює д.мед.н., доцент Копчак Оксана Вікторівна.
Оксана Вікторівна у 2000 р. з відзнакою закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. З 2000 по 2006 рр. навчалася в інтернатурі, клінічній ординатурі, аспірантурі на кафедрі терапевтичної стоматології Інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика, яку достроково закінчила, захистивши кандидатську дисертацію на тему «Патогенетичне обґрунтування диференційованих підходів до лікування гіперестезії дентину при захворюваннях пародонта».
У 2018 р. захистила докторську дисертацію на тему «Патогенетичне обґрунтування нових підходів до лікування генералізованих захворювань пародонта у пацієнтів з ендотеліальною дисфункцією при кардіоваскулярній патології».
Член правління Київського осередку Асоціації стоматологів України, член правління Асоціації лікарів-пародонтологів України, координатор Молодіжної фракції Асоціації лікарів-пародонтологів України, асоціативний член EFP.
Автор 100 наукових робіт, із яких три – це навчальні посібники, три – методичні рекомендації, одинадцять – патенти.

Штат кафедри

Сьогодні на кафедрі працюють 23 співробітники з них один доктор медичних наук, шість кандидатів медичних наук, троє магістрів.
1. Копчак Оксана Вікторівна, д.мед.н., доцент, завідувач кафедри
2. Колесник Татьяна Вікторівна, к.мед.н., доцент
3. Кочкіна Наталія Анатоліївна, к.мед.н., доцент
4. Азаров Олексій Вікторович, к.мед.н., доцент, завуч кафедри (відповідальний за викладання дисципліни «Терапевтична стоматологія»)
5. Марченко Наталія Сергіівна, к.мед.н., доцент (відповідальна за наукову роботу та гурток з терапевтичної стоматології)
6. Янішевський Констянтин Арнольдович, к.мед.н.
7. Чамата Вікторія Валеріївна, к.мед.н.
8. Новіков Роман Анатолійович, асистент кафедри (відповідальний за викладання дисципліни «Пропедевтика терапевтичної стоматології»)
9. Забродіна Євгенія Володимирівна, асистент
10. Куліш Альона Станіславівна, асистент
11. Рогозін Володимир Валентинович, асистент
12. Якимчук Ольга Миколаївна, асистент
13. Оболонська Ганна Олександрівна, асистент
14. Яковець Оксана Вікторівна, асистент
15. Янішевська Лариса Михайлівна, асистент
16. Черняк Світлана Ярославівна, асистент
17. Чорноморець Ганна Юріївна, асистент
18. Луговська Катерина Олегівна, асистент
19. Фесенко Юлія Юріївна, асистент
20. Ваврикович Вікторія Констянтинівна, асистент
21. Пономарь Яна Русланівна, асистент
22. Дмитрашко Вячеслав Владиславович, асистент
23. Юзьков Євген Валерійович, лаборант

Навчальна робота

На кафедрі здійснюється викладання таких дисциплін:
– Пропедевтика терапевтичної стоматології
– Терапевтична стоматологія

Викладання дисциплін здійснюється студентам 2-5 курсів стоматологічного факультету, а також англомовним студентам. Проводяться факультативні курси.
На кафедрі проводиться післядипломне навчання з курсу «Терапевтична стоматологія», навчання в клінічній ординатурі та аспірантурі, планується відкриття докторантури.

Методична робота

На кафедрі в наявності методичні рекомендації за такими тематичними напрямами як: каріес зубів та його ускладнення, некаріозні захворювання зубів, захворювання тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота.

Співробітники кафедри є авторами низки методичних матеріалів для аудиторної та позакласної роботи студентів. Так, А. М. Політун є співавтором навчальних посібників українською та російською мовою: «Терапевтична стоматологія: у 4 т.: підручник» (М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, А. М. Політун, Л. Ф. Сідельникова, О. Ф. Несін та ін., 2004
р., 2008 р.); «Практикум з терапевтичної стоматології. (Фантомний курс)» (А. М. Політун, Л. Ф. Сідельникова, А. В. Борисенко, 1993 р., 2001 р., 2004 р., 2007 р., 2009 р.), розділу «Терапевтична стоматологія» у «Протоколах надання стоматологічної допомоги» (А. В. Борисенко, А. М. Політун, Л. Ф. Сідельникова, О. Ф. Несін, 2005 р.); «Терапевтична стоматологія. Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис» (М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, А. М. Політун, Л. Ф. Сідельникова, О. Ф. Несін, 2010 р.). О.В.Копчак є співавтором підручника : «Сучасні пломбувальні матеріали та методи їх використання в терапевтичній стоматології» (Г.Ф. Білоклицька, О.В. Ашаренкова, О.В. Копчак, 2013 р.).

Наукова робота

Сьогодні співробітники кафедри працюють над науково-дослідною темою: «Клініко-лабораторне обгрунтування новітніх підходів в діагностиці, профілактиці та лікуванні основних стоматологічних захворювань». Наукова діяльність кафедри присвячена розв’язанню актуальних проблем сучасної стоматології, серед яких: діагностика, лікування та профілактика
основних стоматологічних захворювань (патологія твердих тканин зубів, пульпи та періодонту, ткаин пародонту та слизової оболонки порожнини рота).

Основний науковий напрямок роботи кафедри спрямований на поглиблене вивчення особливостей клінічного перебігу та патогенезу генералізових захворювань тканин пародонту у пацієнтів молодого віку та хворих з коморбідними й мультіморбідними станами, з метою розробки патогетенитично обгрунтованих діференційованих підходів до комплексного дікування з використанням новітніх регенеративних технологій та тканинної інженерії, що забеспечує досягнення сталого терапевтичного ефекту. На кафедрі підготовлено одного доктора медичних наук, 11 кандидатів медичних наук, 11 магістрів. Сьогодні дисертаційні роботи виконують п’ятеро аспірантів.

Співробітники кафедри проходять стажування та беруть участь у конференціях, з’їздах, конгресах, симпозіумах міжнародного рівня, які проводять на теренах України та за її межами, зокрема у щорічних з’їздах Асоціації стоматологів України, ГО «Асоціації лікарів-пародонтологів України», European Federation of Periodontology, FDI World Dental Federation. На сьогоднішній день співробітники кафедри є авторами 300 наукових праць.

Лікувальна робота

Кафедра приділяє увагу профілактиці та лікуванню основних стоматологічних захворювань серед населення.

Лікувальну роботу кафедра проводить у лікувальних закладах міста Києва. Основною базою кафедри є Стоматологічний центр «Університетський» (м. Київ, вул. А. Цедіка, 7), де на постійній основі надається лікувально-консультативна допомога 500 пацієнтам щорічно.

Історія кафедри

Кафедра терапевтичної стоматології розпочала роботу у 1995 р. Її першим керівником та засновником був доктор медичних наук, професор Микола Аврамович Кодола. Перший випуск лікарів-стоматологів був у 1997 році вже коли за конкурсом на посаду завідувача кафедри був обраний д.мед.н., проф. Олексій Іванович Марченко. Після закінчення з відзнакою Київського медичного стоматологічного інституту Олексій Іванович працював над кандидатською дисертацією, присвяченою питанням стерилізації кореневих каналів. У 1959 р. він очолив єдиний у Радянському Союзі Одеський науково-дослідницький інститут стоматології (ОНДІС). У 1966 р. захистив докторську дисертацію на тему «Дослідження фізіологічних механізмів всмоктування слизовою оболонкою порожнини рота і язика». Автор понад 260 наукових праць, зокрема 12 монографій, 14 авторських свідоцтв на винаходи.

Упродовж 2005–2008 рр. кафедру очолювали спочатку доцент Ірина Володимирівна Борисова, а потім Ігор Олексійович Моложанов.

У 2008–2016 рр. посаду завідувача кафедри терапевтичної стоматології обіймала д.мед.н., проф. Антоніна Михайлівна Політун. Антоніна Михайлівна очолювала клінічну школу ендодонтії в Україні. Опублікувала понад 250 наукових праць, була співавтором трьох томів 4-томного видання підручника «Терапевтична стоматологія», п’яти навчальних посібників, двох наукових монографій. Вона також провадила плідну громадську роботу: як президент очолювала Українську ендодонтичну асоціацію (2006–2016 рр.), була членом правління і координаційної ради АСУ, науковим керівником Навчального центру АСУ (1996–2013 рр.), головним редактором журналів «Ендодонтист», «ЕндоFile», «Endodontic practice», «Імплантологія, пародонтологія, остеологія». За внесок у розвиток вищої школи та вітчизняної стоматології нагороджена орденами «Знак пошани» (1986 р.), «Золотий Стамил» (Україна), «Золота свічка» (Euro FDI), почесною нагородою Асоціації стоматологів України (2014 р.) у галузі терапевтичної стоматології. Під керівництвом Антоніни Михайлівни були підготовлені дві роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, захищені 10 кандидатських дисертацій.

У період із 2016-го по 2017 р. обов’язки завідувача кафедри виконував доцент Олексій Вікторович Азаров, який водночас керував роботою стоматологічного факультету, а з лютого 2017 р. посаду завідувача займала д.мед.н., проф. Олена Анатоліївна Олійник.

28.05.2019
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери