Кафедра терапевтичної стоматології та пародонтології

Копчак Оксана Вікторівна, д.мед.н., доцент.

У 2000 р. Оксана Вікторівна з відзнакою закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. З 2000 по 2006 рр. навчалася в інтернатурі, клінічній ординатурі, аспірантурі на кафедрі терапевтичної стоматології Інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика, яку достроково закінчила, захистивши кандидатську дисертацію на тему «Патогенетичне обґрунтування диференційованих підходів до лікування гіперестезії дентину при захворюваннях пародонта».

У 2018 р. захистила докторську дисертацію на тему «Патогенетичне обґрунтування нових підходів до лікування генералізованих захворювань пародонта у пацієнтів з ендотеліальною дисфункцією при кардіоваскулярній патології».

Член координаційної ради ГО «Асоціація стоматологів України», член правління Київського осередку ГО «Асоціація стоматологів України», член правління ВГО «Асоціація лікарів-пародонтологів України», координатор Молодіжної фракції ВГО «Асоціація лікарів-пародонтологів України», асоціативний член EFP.

Автор 125 наукових робіт, із яких 3 – це навчальні посібники, 3 – методичні рекомендації, 14 – патенти.

Сьогодні на кафедрі працюють 22 співробітники з них один доктор медичних наук, шість кандидатів медичних наук, троє магістрів.

 • Копчак Оксана Вікторівна, д.мед.н., доцент, завідувач кафедри
 • Колесник Тетяна Вікторівна, к.мед.н., доцент
 • Кочкіна Наталія Анатоліївна, к.мед.н., доцент
 • Азаров Олексій Вікторович, к.мед.н., доцент, завуч кафедри (відповідальний за викладання дисципліни «Терапевтична стоматологія»)
 • Марченко Наталія Сергіівна, к.мед.н., доцент (відповідальна за наукову роботу та гурток з терапевтичної стоматології)
 • Янішевський Констянтин Арнольдович, к.мед.н.
 • Новіков Роман Анатолійович, асистент кафедри (відповідальний за викладання дисципліни «Пропедевтика терапевтичної стоматології»)
 • Забродіна Євгенія Володимирівна, асистент
 • Куліш Альона Станіславівна, асистент
 • Рогозін Володимир Валентинович, асистент
 • Якимчук Ольга Миколаївна, асистент
 • Оболонська Ганна Олександрівна, асистент
 • Яковець Оксана Вікторівна, асистент
 • Янішевська Лариса Михайлівна, асистент
 • Черняк Світлана Ярославівна, асистент
 • Чорноморець Ганна Юріївна, асистент
 • Фесенко Юлія Юріївна, асистент
 • Ваврикович Вікторія Констянтинівна, асистент
 • Береговий Олексій Олександрович, асистент, старший лаборант
 • Дмитрашко Вячеслав Владиславович, асистент
 • Юзьков Євген Валерійович, лаборант

На кафедрі здійснюється викладання таких дисциплін:

 • Пропедевтика терапевтичної стоматології
 • Терапевтична стоматологія

Викладання дисциплін здійснюється студентам 2-5 курсів стоматологічного факультету, а також англомовним студентам. Проводяться факультативні курси.

На кафедрі проводиться післядипломне навчання з курсу «Терапевтична стоматологія», навчання в клінічній ординатурі та аспірантурі, планується відкриття докторантури.

На кафедрі в наявності методичні рекомендації за такими тематичними напрямами як: карієс зубів та його ускладнення, некаріозні захворювання зубів, захворювання тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота.

Співробітники кафедри є авторами низки методичних матеріалів для аудиторної та позаудиторної роботи студентів. Так, А. М. Політун є співавтором навчальних посібників українською та російською мовою: «Терапевтична стоматологія: у 4 т.: підручник» (М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, А. М. Політун, Л. Ф. Сідельникова, О. Ф. Несін та ін., 2004

р., 2008 р.); «Практикум з терапевтичної стоматології. (Фантомний курс)» (А. М. Політун, Л. Ф. Сідельникова, А. В. Борисенко, 1993 р., 2001 р., 2004 р., 2007 р., 2009 р.), розділу «Терапевтична стоматологія» у «Протоколах надання стоматологічної допомоги» (А. В. Борисенко, А. М. Політун, Л. Ф. Сідельникова, О. Ф. Несін, 2005 р.); «Терапевтична стоматологія. Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис» (М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, А. М. Політун, Л. Ф. Сідельникова, О. Ф. Несін, 2010 р.). О.В.Копчак є співавтором підручника : «Сучасні пломбувальні матеріали та методи їх використання в терапевтичній стоматології» (Г.Ф. Білоклицька, О.В. Ашаренкова, О.В. Копчак, 2013 р.).

Сьогодні співробітники кафедри працюють над науково-дослідною темою: «Клініко-лабораторне обґрунтування новітніх підходів в діагностиці, профілактиці та лікуванні основних стоматологічних захворювань». Наукова діяльність кафедри присвячена розв’язанню актуальних проблем сучасної стоматології, серед яких: діагностика, лікування та профілактика

основних стоматологічних захворювань (патологія твердих тканин зубів, пульпи та періодонту, тканин пародонту та слизової оболонки порожнини рота).

Основний науковий напрямок роботи кафедри спрямований на поглиблене вивчення особливостей клінічного перебігу та патогенезу генералізових захворювань тканин пародонту у пацієнтів молодого віку та хворих з коморбідними й мультіморбідними станами, з метою розробки патогетенитично обгрунтованих діференційованих підходів до комплексного лікування з використанням новітніх регенеративних технологій та тканинної інженерії, що забезпечує досягнення сталого терапевтичного ефекту. На кафедрі підготовлено одного доктора медичних наук, 11 кандидатів медичних наук, 11 магістрів. Сьогодні дисертаційні роботи виконують п’ятеро аспірантів.

Співробітники кафедри проходять стажування та беруть участь у конференціях, з'їздах, конгресах, симпозіумах міжнародного рівня, які проводять на теренах України та за її межами, зокрема у щорічних з’їздах ГО «Асоціації стоматологів України», ВГО «Асоціація лікарів-пародонтологів України», European Federation of Periodontology, FDI World Dental Federation. На сьогоднішній день співробітники кафедри є авторами 400 наукових праць.

Кафедра приділяє увагу профілактиці та лікуванню основних стоматологічних захворювань серед населення.

Лікувальну роботу кафедра проводить у лікувальних закладах міста Києва. Основною базою кафедри є Стоматологічний центр «Університетський» (м. Київ, вул. А. Цедіка, 7), де на постійній основі надається лікувально-консультативна допомога 500 пацієнтам щорічно.

Кафедра терапевтичної стоматології розпочала роботу у 1995 р. Її першим керівником та засновником був доктор медичних наук, професор Микола Аврамович Кодола. Перший випуск лікарів-стоматологів був у 1997 році вже коли за конкурсом на посаду завідувача кафедри був обраний д.мед.н., проф. Олексій Іванович Марченко. Після закінчення з відзнакою Київського медичного стоматологічного інституту Олексій Іванович працював над кандидатською дисертацією, присвяченою питанням стерилізації кореневих каналів. У 1959 р. він очолив єдиний у Радянському Союзі Одеський науково-дослідницький інститут стоматології (ОНДІС). У 1966 р. захистив докторську дисертацію на тему «Дослідження фізіологічних механізмів всмоктування слизовою оболонкою порожнини рота і язика». Автор понад 260 наукових праць, зокрема 12 монографій, 14 авторських свідоцтв на винаходи.

Упродовж 2005–2008 рр. кафедру очолювали спочатку доцент Ірина Володимирівна Борисова, а потім Ігор Олексійович Моложанов.

У 2008–2016 рр. посаду завідувача кафедри терапевтичної стоматології обіймала д.мед.н., проф. Антоніна Михайлівна Політун. Антоніна Михайлівна очолювала клінічну школу ендодонтії в Україні. Опублікувала понад 250 наукових праць, була співавтором трьох томів 4-томного видання підручника «Терапевтична стоматологія», п’яти навчальних посібників, двох наукових монографій. Вона також провадила плідну громадську роботу: як президент очолювала Українську ендодонтичну асоціацію (2006–2016 рр.), була членом правління і координаційної ради АСУ, науковим керівником Навчального центру АСУ (1996–2013 рр.), головним редактором журналів «Ендодонтист», «ЕндоFile», «Endodontic practice», «Імплантологія, пародонтологія, остеологія». За внесок у розвиток вищої школи та вітчизняної стоматології нагороджена орденами «Знак пошани» (1986 р.), «Золотий Стамил» (Україна), «Золота свічка» (Euro FDI), почесною нагородою Асоціації стоматологів України (2014 р.) у галузі терапевтичної стоматології. Під керівництвом Антоніни Михайлівни були підготовлені дві роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, захищені 10 кандидатських дисертацій.

У період із 2016-го по 2017 р. обов’язки завідувача кафедри виконував доцент Олексій Вікторович Азаров, який водночас керував роботою стоматологічного факультету, а з лютого 2017 р. посаду завідувача займала д.мед.н., проф. Олена Анатоліївна Олійник.

 

Завідувач кафедри
Копчак Оксана Вікторівна
Контактна інформація
Адреса:м. Київ, вул. А. Цедіка,  7
E-mail:terdent@kmu.edu.ua
ПОДІЇ | Всі Події
20
ВЕР
Курси гірудотерапії
Тривалість: 20.09.2021 - 01.10.2021
07 Вересня 2021
27
ВЕР
Курси з фітотерапії
Тривалість: 27.09.2021 - 08.10.2021
07 Вересня 2021
20
ЖОВ
Курси з народної та нетрадиційної медицини
Тривалість: 20.10.2021 - 17.11.2021
13 Вересня 2021
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери