Кафедра терапевтичної стоматології

Адреса: м. Київ, вул. А. Цедіка 7

E-mail: terdent@kmu.edu.ua

Завідувач кафедри

д.мед.н., доцент Копчак Оксана Вікторівна
У 2000 р. з відзнакою закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. З 2000 по 2006 рр. навчалась в інтернатурі, клінічній ординатурі, аспірантурі на кафедрі терапевтичної стоматології ІС НМАПО імені П.Л. Шупика, яку достроково закінчила захистом кандидатської дисертації на тему «Патогенетичне обґрунтування диференційованих підходів до лікування гіперестезії дентину при захворюваннях пародонту». У 2018 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Патогенетичне обґрунтування нових підходів до лікування генералізованих захворювань пародонта у пацієнтів з ендотеліальною дисфункцією при кардіоваскулярній патології». Член ГО «Асоціація стоматологів України», член ВГО «Асоціація лікарів – пародонтологів України», асоціативний член EFP. Автор 86 робіт, із яких 3 навчальних посібників, 3 методичні рекомендації, 7 патентів.

Штат кафедри

Штат кафедри налічує 17 викладачів, які працюють як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. За викладання дисципліни «Пропедевтика терапевтичної стоматології» відповідальним є асистент кафедри Новіков Роман Анатолійович.
За викладання дисципліни «терапевтична стоматологія» відповідає завуч кафедри, кандидат медичних наук, доцент Азаров Олексій Вікторович.
На кафедрі також проводиться післядипломне навчання з курсу «терапевтична стоматологія», навчання в клінічній ординатурі та аспірантурі.

Навчальна робота

На кафедрі викладають наступні дисципліни: пропедевтика терапевтичної стоматології та терапевтична стоматологія студентам 2-5 курсів стоматологічного факультету, а також англомовним студентам, факультативні курси. На кафедрі також проводиться післядипломне навчання з курсу «терапевтична стоматологія», навчання в клінічній ординатурі та аспірантурі.

Методична робота

Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до кафедри вищих навчальних медичних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації. На кафедрі в наявності методичні рекомендації за такими тематичними напрямками: анатомічна будова зуба, захворювання твердих тканин зубів та їх ускладнень, захворювання тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота.

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри  присвячена основним проблемам стоматології, а саме: «Клініко-лабораторне обґрунтування механізмів дії біологічно активних речовин та фізичних факторів і оцінки ефективності їх застосування в комплексному лікуванні основних стоматологічних захворювань» (0116U004993).
На кафедрі підготовлено: 1 – доктор медичних наук, 10 – кандидатів медичних наук, 11 – магістрів. На сьогодні дисертаційні роботи виконують: Янішевський К.А., Оболонська Г.О., Яковець О.В., Куліш А.С., Нагрій О.М.
Завдяки практичному значенню наукових досліджень значно покращено результати лікування та профілактики пацієнтів із захворюваннями пародонту та твердих тканин зубів.
Співробітники кафедри беруть участь у конференціях і з’їздах різного рівня, зокрема приймають участь у щорічному з’їзді Асоціації стоматологів України.

Лікувальна робота

Лікувальну роботу кафедра проводить у лікувальному закладі міста Києва. Основними базами кафедри є навчально методичний центр на вул. А. Цедіка та стоматологічний центр «Університетський де щорічно надається лікувально-консультативна допомога 500 пацієнтам із захворюванням твердих та м’яких тканин ротової порожнини.

Історія кафедри

Кафедра терапевтичної стоматології Приватного вищого навчального закладу “Київський медичний університет” заснована у 1995 році.
З 1 вересня 1995 року за конкурсом на посаду завідувача кафедри терапевтичної стоматології був обраний доктор медичних наук, професор Олексій Іванович Марченко. Після закінчення з відзнакою Київського медичного стоматологічного інституту О.І. Марченко в 1951 році працював над кандидатською дисертацією, яка присвячена питанням стерилізації кореневих каналів. 3 березня 1959 р. він очолив єдиний  у Радянському Союзі Одеський науково-дослідницький інститут стоматології (ОНДІС). У 1966 році захистив докторську дисертацію, в якій вперше були досліджені фізіологічні механізми всмоктування слизової оболонки рота. З цих напрямків опубліковано понад 60 наукових робіт.
У 2008-2016рр. посаду завідувача кафедри терапевтичної стоматології обіймає д.мед.н., професор Антоніна Михайлівна Політун. У 1966 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Гінігівіти у дітей та підлітків», у 1996 р. – докторську дисертацію на тему: «Епідеміологія,особливості розвитку хвороб пародону і їх профілактика в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду». Професор Політун  А.М. опублікувала понад 200 наукових праць, була співавтором 3-томів 4-х томного видання підручника «Терапевтична стоматологія», 5 навчальних посібників. Під її керівництвом захищено 1 докторську та 8 кандидатських дисертацій. А. М. Політун відома як міжнародний лектор, вела плідну громадську роботу: як президент очолювала Українську ендодонтичну асоціацію (2006-2016 р.р.), була членом правління і координаційної ради АСУ, науковим керівником Навчального центру АСУ (1996-2013 р.р). Була головним редактором журналів «Ендодонтист», «ЕндоFile», «Endodontic practice», «Імплантологія, пародонтологія, остеологія». За вклад у розвиток Вищої школи та вітчизняної стоматології нагороджена орденами «Знак пошани» (1986), «Золотой Стамил» (Україна), «Золота свічка» (Euro FDI). Почесною нагородою Асоціації стоматологів України (2014) в галузі терапевтичної стоматології – відзнака проф. М.Ф. Данилевського.
На сьогодні кафедру терапевтичної стоматології ПВНЗ «Київський медичний університет» очолює д.мед.н., доцент Копчак Оксана Вікторівна.
На кафедрі сьогодні працює: 1 доктор медичних наук, 4 кандидата медичних наук, 5 магістрів, 6 асистентів кафедри.
Кафедра приділяє увагу профілактиці та лікуванню основних стоматологічних захворювань серед населення.

28.05.2019
ПОДІЇ | Всі Події
25
ЛИС
Курс мануального масажу
Тривалість: 25.11.19 - 13.12.19
02 Жовтня 2019
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери