Кафедра неврології, психіатрії та фізичної реабілітації

Копчак Оксана Олегівна, д.мед.н., професор.

Оксана Олегівна закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О. О. Богомольця – її ім’я занесене до «Золотої книги пошани» цього закладу вищої освіти.

У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: «Когнітивні, психоемоційні та клінічні особливості при судинній патології головного мозку і метаболічному синдромі у осіб різного віку».

Коло наукових інтересів складають проблеми діагностики та лікування розсіяного склерозу, судинних уражень нервової системи, когнітивних розладів судинного та нейродегенативного генезу.

О.О. Копчак  має вищу квалiфiкацiйну категорію з неврології. Лікувально-консультативну роботу провадить у профільних відділеннях КМКЛ №1 та в ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» (відділ вікової фізіології та патології нервової системи).

Керівник аспірантури та клінічної ординатури Університету з дисципліни «Неврологія». Відповідає за підготовку методичних матеріалів і проведення навчання з групами англомовних студентів.

Авторка понад 100 наукових праць, методичних рекомендацій із неврології для викладачів і студентів англійською мовою.

Має авторські свідоцтва на винаходи, деклараційні патенти.

Член Української Спілки Неврологів та Психіатрів України та дійсний член Європейської Академії Неврології.

Сьогодні на кафедрі працюють 9 докторів і 6 кандидатів медичних наук.

Неврологія

 • Теленгатор Олександр Якович, к.мед.н., доцент (відповідальний за викладання дисципліни)
 • Бачинська Наталія Юріївна, д.мед.н., професор
 • Кризина Наталія Павлівна, к.мед.н., доцент
 • Кобись Тетяна Олександрівна, д.мед.н., доцент
 • Худенко Людмила Іванівна, асистент, завуч кафедри
Психіатрія

 • Осокіна Ольга Ігорівна, д.мед.н., професор (відповідальна за викладання дисциплін психіатрія, медична психологія, деонотологія)
 • Міхайлов Борис Володимирович, д.мед.н., професор
 • Івнєв Борис Борисович, д.мед.н., професор
 • Древицька Оксана Остапівна, д.мед.н., доцент
 • Зданевич Наталія Анатоліївна, к.мед.н., доцент
 • Здорик Ірина Федорівна, к.мед.н., доцент
Медична психологія

 • Доан Світлана Іванівна, д.мед.н., професор
 • Табачніков Олександр Єфимович, д.мед.н., професор
 • Зданевич Наталія Анатоліївна, к.мед.н., доцент
 • Здорик Ірина Федорівна, к.мед.н., доцент
Деонтологія

 • Древицька Оксана Остапівна, д.мед.н., доцент
Рефлексотерапія

 • Коркушко Олександр Олегович, к.мед.н., доцент (відповідальний за викладання дисципліни)
ЛФК і спортивна медицина

 • Мельниченко Людмила Володимирівна, к.мед.н., ас. (відповідальна за викладання дисципліни)
 • Клименко Світлана Костянтинівна, к.мед.н., доцент
Мануальна терапія

 • Судаков Віктор Володимирович, асистент
 • Хонда Олександр Валерійович, асистент

На кафедрі здійснюється викладання таких дисциплін:

 • Неврологія
 • Психіатрія
 • Медична психологія
 • Фізична реабілітація
 • Деонтологія
 • Рефлексотерапія
 • Мануальна терапія

Дисципліни викладаються студентам 2-6 курсів медичного та стоматологічного факультетів.

Післядипломне навчання в інтернатурі, клінічній ординатурі з дисциплін «Неврологія» та «Психіатрія».

Аспірантура з дисципліни «Неврологія».

Викладачі кафедри є авторами робочих програм викладання профільних дисциплін. Їхньому авторству належать матеріали за такими тематичними напрямами: «Діагностика в неврології», «Клініко-топічна діагностика в неврології», «Медико-психологічні аспекти реабілітації учасників АТО». Оновлено методичні розробки до практичних занять, лекцій українською, російською, англійською мовами.

На кафедрі працює студентський науковий гурток із дисциплін «Психіатрія» та «Медична психологія», учасники якого беруть активну участь у всеукраїнських студентських наукових конференціях.

Напрями наукової роботи співробітників кафедри: розсіяний склероз, судинні захворювання, когнітивні порушення при захворюваннях нервової системи, соматоневрологія.

Отримано більш ніж 30 авторських свідоцтв і патентів; захищено три докторські та п’ять кандидатських дисертацій.

Спіробітники кафедри за час її існування надрукували понад 1000 наукових праць та виголосили доповіді на конференціях, симпозіумах різних рівнів, зокрема міжнародних.

Кафедра організувала низку науково-практичних конференцій, зокрема «Когнітивні порушення в неврології» (2017), «Актуальні питання психіатричної і наркологічної допомоги в Україні та світі. Особистісно-орієнтована терапія» (2017), «Людина та ліки» (2018-2019рр).

Кафедра співпрацює з відділом вікової фізіології та патології нервової системи ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» та Київським міським центром розсіяного склерозу, виконуючи спільні наукові теми.

Кафедра активно бере участь у міжнародному співробітництві  в спільних проектах щодо проблем психчного здоров’я з Норвезьким університетом науки і технології (м. Тронгейм).

Співробітники кафедри неодноразово брали участь у нарадах КМДА щодо шляхів оптимізації надання медичної допомоги учасникам АТО і членам їх родин.

Основними клінічними базами кафедри є:

 • КМКЛ №11 (вул. Рогозівська 6)
 • ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» (вул. Вишгородська, 67)
 • КМКЛ №1 (Харківське шосе, 121)
 • КМПЛ № 1 (вул. Кирилівська 103)
 • ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» (пр. Перемоги 119/121)
 • Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району (вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5)

Колектив кафедри постійно надає лікувально-діагностичну та консультативну допомогу пацієнтам неврологічного та психіатричного профілю: здійснює обходи пацієнтів у відділеннях, веде консультативний прийом.

В Українському медичному центрі спортивної медицини надається медична допомога спортсменам в умовах поліклініки.

Кафедру неврології в 1995 р. заснував к.мед.н., доцент Олександр Якович Теленгатор – автор та співавтор 245 опублікованих науково-методичних праць. У свою чергу кафедра психіатрії відкрила двері в 1996 р. З того часу і дотепер дисципліни «Психіатрія», «Наркологія», «Медична психологія» викладаютьсяся на базі КМКЛ №1.

Співробітники кафедра є послідовниками так званої наукової школи психіатрії, що формувалася починаючи з 1863 року й очолювалася в Москві – професорами С. С. Корсаковим, П. Б. Ганнушкіним, в Києві – Я. П. Фрумкіним, Г. Л. Воронковим. Вихованці цієї школи стали першими співробітниками кафедри – доктори медичних наук Г. К. Дзюб, І. В. Крук, Т. О. Пушкарьова, кандидати медичних наук С. О. Маляров, В. О. Процик. Курс медичної психології ,а згодом і курс медичної деонтології розпрочала викладати асистент О. В. Шкляревська.

Першим завідувачем кафедри став учень Я. П. Фрумкіна та Г. Л. Воронкова д.мед.н., проф. Григорій Костянтинович Дзюб.

У 2000 р. кафедра неврології увійшла до складу об’єднаної кафедри неврології, психіатрії, рефлексо- та мануальної терапії, яку очолила член-кореспондент АМН України, д.мед.н., проф. Євгенія Леонідівна Мачерет.

З 2013 по 2017 рр. кафедру очолював д.мед.н., проф. Михайло Миколайович Матяш – Заслужений лікар України, автор понад 100 наукових праць.

З 2017 р. роботою кафедри керує д.мед.н., с.н.с. Копчак Оксана Олегівна.

Завідувач кафедри
Копчак Оксана Олегівна
Контактна інформація
Адреса:Київ, Харківське шосе, 121
E-mail:neurology@kmu.edu.ua; dr.kopchak@kmu.edu.ua
ПОДІЇ | Всі Події
19
ЖОВ
Екскурсія до Національного музею історії медицини
Екскурсія відбудеться 19 жовтня 2021 року о 16:00.
07 Жовтня 2021
20
ЖОВ
Курси з народної та нетрадиційної медицини
Тривалість: 20.10.2021 - 17.11.2021
13 Вересня 2021
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери