Кафедра неврології, психіатрії, фізичної реабілітації

Адреса: Харківське шосе, 121, КМКЛ №1

Клінічні бази кафедри:

• Дисципліна неврологія – КМКЛ №11, вул. Рогозівська, 6; ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», вул. Вишгородська, 67; КМКЛ №1, Харківське шосе, 121.; КМКЛ №4 вул. Солом’янська, 17
• Дисципліна психіатрія – КМПЛ № 1, вул. Фрунзе, 103; ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», пр. Перемоги 119/121
• Дисципліна медична психологія – КМПЛ № 1, вул. Фрунзе, 103; ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», пр. Перемоги 119/121
• Дисципліна рефлексотерапія – вул. Вишгородська, 67
• Дисципліна мануальна терапія – Харківське шосе, 121, КМКЛ №1
• Дисципліна ФР та спортивна медицина – Український медичний центр спортивної медицини, вул. Тарасівська, 6.; Метрополита Шептицького, 5, діагностичний центр

E-mail: neurology@kmu.edu.ua
Тел.: +38 (044) 568-81-50

Завідувач кафедри

Копчак Оксана Олегівна, д. мед. н., с.н.с. Закінчила з відзнакою Національниймедичний університет імені О. О. Богомольця – її ім’я занесене до «Золотої книги пошани» цього вищого навчального закладу. У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: «Когнітивні, психоемоційні та клінічні особливості при судинній патології головного мозку і метаболічному синдромі у осіб різного віку». Коло наукових інтересів складають проблеми діагностики та лікування розсіяного склерозу, судинних уражень нервової системи, когнітивних розладів судинного та нейродегенативного ґенезу. О.О. Копчак має вищу кваліфікаційну категорію з неврології. Лікувально-консультативну роботу проводить у профільних відділеннях КМКЛ №1 та в ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» (відділ вікової фізіології та патології нервової системи). Керівник аспірантури та клінічної ординатури Університету з дисципліни «Неврологія». Відповідає за підготовку методичних матеріалів і проведення навчання з групами англомовних студентів. Авторка понад 100 наукових праць, методичних рекомендацій із неврології для викладачів і студентів англійською мовою. Має авторські свідоцтва на винаходи, деклараційні патенти. Член Української спілки неврологів та психіатрів України та дійсний член Європейської академії неврології.

Штат кафедри

Дисципліна неврологія:
– Теленгатор Олександр Якович – к.мед.н., доцент (відповідальний за викладання дисципліни)
– Копчак Оксана Олегівна – д.мед.н., професор
– Бачинська Наталія Юріївна – д.мед.н., професор
– Кобись Тетяна Олександрівна – д.мед.н., доцент
– Кризина Наталія Павлівна – к.мед.н., доцент
– Худенко Людмила Іванівна – асистент

Дисципліна психіатрія:

– Михайлов Борис Володимирович- д.мед.н., професор (відповідальний за викладання дисциплін: психіатрія, медична психологія, деонтологія)
– Івнєв Борис Борисович – д.мед.н., професор
– Пострелко Валентин Михайлович – д.мед.н., професор
– Зданевич Наталія Анатоліївна – к.мед.н., доцент
– Здорик Ірина Федорівна – к.мед.н., доцент

Дисципліна медична психологія:
– Табачніков Олесандр Єфимович – д.мед.н., професор
– Доан Світлана Іванівна – д.мед.н., професор

Дисципліна деонтологія:
– Древицька Оксана Остапівна – д.мед.н., доцент

Дисципліна фізична реабілітація і спортивна медицина:
– Клименко Світлана Костянтинівна – к.мед.н., доцент (відповідальна за викладання дисципліни)
– Мельніченко Людмила Владимировна – к.мед.н., асистент

Дисципліна рефлексотерапія:
– Коркушко Олександр Олегович – к.мед.н., доцент (відповідальний за викладання дисципліни)

Дисципліна мануальна терапія:
– Судаков Віктор Володимирович – к.мед.н., асистент (відповідальний за викладання дисципліни)
– Хонда Олександр Валерійович – асистент

Навчальна робота

На кафедрі здійснюється викладання таких дисциплін:
• неврологія
• психіатрія
• медична психологія
• рефлексотерапія
• мануальна терапія
• фізична реабілітація

– Викладання дисциплін здійснюється студентам 2-6 курсів медичного та стоматологічного факультетів
– Післядипломне навчання в інтернатурі, клінічній ординатурі з дисциплін «Неврологія» та «Психіатрія»
– Аспірантура з дисципліни «Неврологія»

Методична робота

Викладачі кафедри є авторами робочих програм викладання профільних дисциплін. Їхньому авторству належать матеріали за такими тематичними напрямами: «Діагностика в неврології», «Клініко-топічна діагностика в неврології», «Медико-психологічні аспекти реабілітації учасників АТО». Оновлено методичні розробки до практичних занять, лекцій українською та англійською мовами.

На кафедрі працює студентський науковий гурток із дисциплін «Психіатрія» та «Медична психологія», учасники якого беруть активну участь у всеукраїнських студентських наукових конференціях.

Наукова робота

Напрями наукової роботи співробітників кафедри: розсіяний склероз, судинні захворювання, когнітивні порушення при захворюваннях нервової системи, соматоневрологія.

Отримано більш ніж 30 авторських свідоцтв і патентів; захищено три докторські та п’ять кандидатських дисертацій.

Співробітники кафедри за час її існування надрукували понад 1000 наукових праць та взяли участь у ряді науково-практичних конференцій, у тому числі міжнародних та симпозіумів.
Кафедра організувала низку науково-практичних конференцій, зокрема «Когнітивні порушення в неврології» (2017), «Актуальні питання психіатричної і наркологічної допомоги в Україні та світі. Особистісно-орієнтована терапія» (2017), «Людина та ліки» (2018, 2019 рр).

Кафедра співпрацює шляхом виконання спільних наукових тем з відділом вікової фізіології та патології нервової системи ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» та Київським міським центром розсіяного склерозу.

Кафедра активно бере участь у міжнародному співробітництві в спільних проектах щодо проблем психічного здоров’я з Норвезьким університетом науки і технології (м. Тронгейм).

Співробітники кафедри неодноразово брали участь у нарадах КМДА щодо шляхів оптимізації надання медичної допомоги учасникам АТО і членам їх родин.

Лікувальна робота

Основними клінічними базами кафедри є КМКЛ №1, КМКЛ №11, КМПЛ №1 ім. І. П. Павлова, ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», Український медичний центр спортивної медицини, Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району.

Колектив кафедри постійно надає лікувально-діагностичну та консультативну допомогу пацієнтам неврологічного та психіатричного профілю: здійснює обходи пацієнтів у відділеннях, веде консультативний прийом.

В Українському медичному центрі спортивної медицини надається медична допомога спортсменам в умовах поліклініки.

Історія кафедри

Кафедру неврології в 1995 р. заснував к.мед.н., доцент Олександр Якович Теленгатор – автор та співавтор 245 опублікованих науково-методичних праць. У свою чергу кафедра психіатрії відкрила двері в 1996 р. З того часу і дотепер дисципліни «Психіатрія», «Наркологія», «Медична психологія» викладаються на базі КМКЛ №1.

Співробітники кафедра є послідовниками так званої наукової школи психіатрії, що формувалася починаючи з 1863 року й очолювалася в Москві – професорами С. С. Корсаковим, П. Б. Ганнушкіним, в Києві – Я. П. Фрумкіним, Г. Л. Воронковим. Вихованці цієї школи стали першими співробітниками кафедри – доктори медичних наук Г. К. Дзюб, І. В. Крук, Т. О. Пушкарьова, кандидати медичних наук С. О. Маляров, В. О. Процик. Курс медичної психології, а згодом і курс медичної деонтології розпочала викладати асистент О. В. Шкляревська.

Першим завідувачем кафедри став учень Я. П. Фрумкіна та Г. Л. Воронкова д.мед.н., професор Григорій Костянтинович Дзюб.

У 2000 р. кафедра неврології увійшла до складу об’єднаної кафедри неврології, психіатрії, рефлексо- та мануальної терапії, яку очолила член-кореспондент АМН України, д.мед.н., професор Євгенія Леонідівна Мачерет.

З 2013 по 2017 рр. кафедру очолював д.мед.н., професор Михайло Миколайович Матяш – Заслужений лікар України, автор понад 100 наукових праць.

З 2017 р. роботою кафедри керує д.мед.н., с.н.с. Копчак Оксана Олегівна.

Зараз на кафедрі працюють 10 докторів медичних наук, 8 кандидатів медичних наук.

12.04.2019
ПОДІЇ | Всі Події
21
ВЕР
Курси "Народна та нетрадиційна медицина"
Тривалість: 21.09.2020 - 26.02.2021
28 Лютого 2020
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери