Кафедра інфекційних хвороб, фтизіатрії та пульмонології

Адреса: вул. Амосова, 5 (Інститут епідеміології), вул. Харківське шосе, 121/3, вул. Ризька, 1 (КМКЛ №9)

Email: infdes@kmu.edu.ua
Тел.: +38 (044) 562-87-14, +38 (044) 562-17-70, +38 (044) 562-87-14

Завідувач кафедри

Мельник Василь Павлович, професор, доктор медичних наук, Заслужений лікар України, академік АНВШ України.

 

 

 

Штат кафедри

1. Панасюк О.В., Доктор медичних наук, проф., академік Академії наук Вищої школи України.
2. Топольницький В.С., Доктор медичних наук, проф.
3. Шупенько М.М., Кандидат медичних наук, доц.
4. Галузинський В.П., Кандидат медичних наук, доц.
5. Хурса Т.Г., В.о. доцента кафедри, кандидат медичних наук.
6. Петренко О.О., асистент, кандидат медичних наук.

Навчальна робота

На кафедрі викладають наступні дисципліни:
– Фтизіатрія;
– Пульмонологія;
– Інфекційні та шкірні хвороби;
– Шкірні хвороби.

Фтизіатрія – (від грец. Фθίσις – сухоти, виснаження і грец. Ιατρεία – лікування) – розділ клінічної медицини, що вивчає причини виникнення, закономірності поширення і механізми розвитку туберкульозу, викликані ним патологічні процеси в організмі людини і методи його профілактики, діагностики та лікування.

Пульмонологія (від лат. pulmo (pulmonis) – легеня і грецького logos – вчення) – розділ клінічної медицини, що вивчає хвороби органів дихання: трахеї, бронхів, легень і плеври. В самостійний розділ медицини від фтизіатрії і онкології пульмонологія відокремилася у 2-й половині ХХ століття, цьому сприяло зростання захворюваності на бронхіт і інші хронічні неспецифічні захворювання легень (НЗЛ).

Методична робота

Викладачі кафедри – автори і співавтори 3 підручників та 2 навчальних посібників, серед яких:
1. Підручник «Фтизіатрія» під редакцією проф. Мельника В.П. – Київ: 2008 – 296 с.
2. Пульмонологія та фтизіатрія [Текст]: Підручник: у 2-х т. / За ред. Ю.І. Фещенка, В.П. Мельника, І.Г. Ільницького. – Київ, Львів: Атлас, 2009. – 1336 с. – 261 рис. – 147 табл.
3. Національний підручник «Пульмонологія та фтизіатрія» у 2-х т. / За ред. Ю.І. Фещенка, В.П. Мельника, І.Г. Ільницького. – Київ, Львів: Атлас, 2011. – 1362 с.

Історія кафедри

Кафедра інфекційних хвороб, фтизіатрії, пульмонології та дерматовенерології була створена у вересні 1996 року.

05.08.2019
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери