Кафедра громадського здоров’я та мікробіології

Адреса: м.Київ, Харківське шосе, 121

Клінічні бази кафедри:
– ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»;
– ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України»;
– ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України».

У рамках співпраці з Київською малою академією наук на кафедрі працює секція з медицини КМАН.

E-mail: hygiene@kmu.edu.ua
Сайт кафедри: https://sites.google.com/a/kmu.edu.ua/hgkmu-u/
Тел.: +38 (044) 560-88-26

Завідувач кафедри

Баєва Олена Вікторівна, доктор біологічних наук, професор.
Баєва О.В. закінчила Чернівецький державний університет (1997 р.), Черкаську академію менеджменту (2002 р.). В 1991 році захистила докторську дисертацію в Інституті експериментальної медицини (м.Ленінград) на тему «Функции иммунной системы при стрессировании в раннем постнатальном онтогенезе». В 1996 р. отримала вчене звання «професор». Автор понад 350 наукових праць, в т.ч. монографій, винаходів, навчальних посібників. Під її безпосереднім керівництвом в Україні було впроваджено підготовку фахівців з медичного та фармацевтичного менеджменту. Очолює кафедру з 2017 року.

 

Штат кафедри

Штатні викладачі:

– Баєва Олена Вікторівна, завідувач кафедри, д.біол.н., професор, викладає навчальні дисципліни «Мікробіологія з основами імунології»; «Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я»; «Основи біоетики та біобезпеки»;
– Текдемір Ілона Олександрівна – завуч кафедри, асистент, викладає навчальні дисципліни «Мікробіологія, вірусологія, імунологія», «Основи біоетики та біобезпеки» для англомовних студентів;
– Слободкін Валерій Іванович – к.мед.н., доцент, викладає навчальні дисципліни «Епідеміологія», «Гігієна та екологія», «Основи біоетики та біобезпеки»:
– Лебедєва Наталія Юріївна – к.мед.н., доцент, викладає навчальну дисципліну «Мікробіологія, вірусологія, імунологія» для для англомовних студентів;
– Зеленцова Світлана Миколаївна – к.іст.н., доцент, викладає навчальні дисципліни БЖД та охорону праці для англомовних студентів;
– Церковняк Лариса Сергіївна – к.біол.н., старший викладач кафедри, керівник проекту по роботі з КМАН; секретар комісії з біоетики; викладає навчальну дисципліну «Мікробіологія, вірусологія, імунологія» для україномовних та англомовних студентів;
– Коваленко Ольга Олександрівна – старший викладач кафедри, викладає навчальні дисципліни «Соціальна медицина та громадське здоров’я», «Соціальна медицина», «Організація та економіка охорони здоров’я». Відповідальна по кафедрі за викладання дисципліни «Соціальна медицина»;
– Тарасова Наталія Михайлівна – старший викладач кафедри, відповідальна по кафедрі за викладання дисциплін напрямку «Гігієна та екологія», викладає навчальні дисципліни «Гігієна та екологія», «Гігієна та екологія у фармації»;
– Клименко Ганна Володимирівна – старший викладач кафедри, викладає навчальні дисципліни «Гігієна та екологія», «Гігієна у фармації» для англомовних студентів;
– Мариненко Микола Іванович – старший викладач кафедри, викладає навчальну дисципліну «Мікробіологія, вірусологія, імунологія»;
– Кириленко Ольга Леонідівна – старший викладач кафедри, викладає навчальну дисципліну гігієна та екологія для англомовних студентів;
– Слободян Ангеліна Іванівна – асистент кафедри, викладає навчальні дисципліни «Гігієна та екологія» та «Охорона праці»;
– Кравець Оксана Андріївна – асистент кафедри, викладає навчальні дисципліни «Мікробіологія, вірусологія, імунологія», «Мікробіологія з основами імунології»;
– Бакуменко Марина Юріївна – асистент кафедри, викладає навчальну дисципліну «Медична інформатика» для англомовних студентів

Штатні сумісники:

– Доан Світлана Іванівна – д.м.н., професор , професор кафедри; викладає навчальну дисципліну «Мікробіологія, вірусологія, імунологія»;
– Мегедь Володимир Петрович – д.м.н., професор, професор кафедри, викладає навчальну дисципліну «Соціальна медицина, організація охорони здоровʼя»;
– Шевчук Ірина Костянтинівна – к.пед.н., старший викладач кафедри, викладає навчальні дисципліни «Безпека життєдіяльності»; «Основи охорони праці» для англомовних студентів.
– Михайлюк Валентина Михайлівна – к.пед.н., старший викладач кафедри, викладає навчальні дисципліни «Безпека життєдіяльності»; «Основи охорони праці» для англомовних студентів

Сумісники:

– Ященко Юрій Борисович – д.мед.н., проф., професор кафедри, викладає навчальні дисципліни «Соціальна медицина, організація охорони здоровʼя»; «Соціальна медицина,  громадське здоровʼя»;
– Махнюк Валентина Михайлівна – д.мед.н., доцент кафедри, викладає гігієну та екологію для англомовних студентів
– Якименко Ігор Леонідович – д.біол.н., професор, професор кафедри, викладає навчальну дисциплін екологія та гігієна для англомовних студентів
– Атамась Наталія Олексіївна – д.фіз-мат.н., старший викладач кафедри, викладає навчальну дисципліну «Медична інформатика» для англомовних студентів;
– Дивак Володимир Валерійович – к.пед.н., доцент, доцент кафедри викладає навчальні дисципліни «Безпека життєдіяльності»; «Основи охорони праці», «Цивільний захист»;
– Кондратюк Наталія Юріївна – к.мед.н., доцент кафедри, відповідальна за викладання дисциплін напрямку «Соціальна медицина», викладає навчальні дисципліни «Соціальна медицина, організація охорони здоровʼя»; «Соціальна медицина, громадське здоровʼя»;
– Кривенко Євгеній Миколайович – к.мед.н., доцент кафедри, відповідальний за викладання дисциплін напрямку «Медична інформатика», викладає навчальну дисципліну «Медична інформатика»;
– Бардик Віталій Юрійович – к.фіз-мат.н., старший викладач кафедри, викладає навчальну дисципліну «Медична інформатика» для англомовних студентів;
– Іванова Олена Миколаївна – к.екон.н., доцент кафедри викладає модуль «Біостатистика» для англомовних студентів;
– Вишнякова Ганна Володимирівна – старший викладач кафедри, викладає навчальну дисципліну «Мікробіологія, вірусологія, імунологія»;
– Заболотна Ірина Едуардівна – асистент кафедри, викладає навчальні дисципліни «Соціальна медицина, організація охорони здоровʼя»; «Соціальна медицина, громадське здоровʼя» для англомовних студентів;
– Цибулін Олександр Сергійович – доктор біологічних наук, доцент. На кафедрі викладає дисципліну “Соціальна медицина” для англомовних студентів;
– Юмина Юлія Михайлівна – кандидат біологічних наук, доцент на кафедрі викладає дисципліну “Мікробіологія” для україномовних студентів.

Навчальна робота

Навчальний процес на кафедрі проводиться українською та англійською мовами для студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів та факультету роботи з іноземними студентами.

Перелік навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі:
– Безпека життєдіяльності;
– Основи біоетики та біобезпеки;
– Мікробіологія з основами імунології;
– Мікробіологія, вірусологія, імунологія;
– Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я;
– Соціальна медицина, організація охорони здоров’я;
– Соціальна медицина, громадське здоров’я;
– Епідеміологія;
– Епідеміологія та принципи доказової медицини;
– Гігієна та екологія;
– Гігієна у фармації;
– Основи екології;
– Основи охорони праці;
– Охорона праці в галузі;
– Медична інформатика;
– Цивільний захист;
– Підготовка офіцерів запасу у галузі знань «Охорона здоров’я».

Методична робота

Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III—IV рівнів акредитації.

В останні роки викладачами кафедри видано начальні посібники, які рекомендовані  МОН України або ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІУ рівня акредитації та курсантів післядипломної освіти. Зокрема:

– Баєва О.В., Чебан В.І. «Основи страхової медицини» Навч. посібник. Чернівці: Видавництво БДМУ. – 2019. – 274 с.
– Баєва О.В., Церковняк Л.С. Практикум з мікробіології, вірусології, імунології. Розділ 1 Морфологія і фізіологія мікроорганізмів, Інфекція. Імунітет.- К.: Видавництво «Книга-плюс», 2019. – 208 с.
– Баєва О.В., Чебан В.І. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів. Навч. посібник. Частина 1 Чернівці: Видавництво БДМУ– 2013. – 372 с.
– Баєва О.В., Чебан В.І. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів. Навч. посібник. Чернівці: Видавництво БДМУ. Частина 2 – 2013. – 308 с.
– Баєва О.В., Чебан В.І. Економіка та підприємництво в охороні здоров’я. Навч. посібник. –Чернівці: Видавництво БДМУ, 2013. – 360 с.
– Баєва О. В. Менеджмент організацій: медичний та фармацевтичний менеджмент: навч. посіб./ [Баєва О. В.]. – К.: ВД “Персонал”, 2009. – 336 с.
– Баєва О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я: Навч. посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2008.- 640 с.
– Слободкін В.І з співавторами Невідкладна допомога при харчових отруєннях. К.-2012.-727 с.
– Слободкін В.І Епідеміологія.- К.: ТОВ «ЗАДРУГА».- 2015.- 250 с.

Співробітниками кафедри розроблено низку методичних рекомендацій для студентів за такими навчальними дисциплінами:

– Безпека життєдіяльності;
– Основи біоетики та біобезпеки;
– Мікробіологія з основами імунології;
– Мікробіологія, вірусологія, імунологія;
– Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я;
– Соціальна медицина, організація охорони здоровʼя;
– Епідеміологія;
– Епідеміологія та принципи доказової медицини;
– Гігієна та екологія;
– Гігієна у фармації;
– Основи екології;
– Основи охорони праці;
– Охорона праці в галузі;
– Медична інформатика;
– Цивільний захист.

Наукова робота

Напрямками наукової роботи кафедри є: сучасні проблеми громадського здоров’я, гігієни та екології; формування фахових компетенції майбутніх лікарів при вивченні мікробіології, вірусології та імунології.

Серед викладачів кафедри, які в останні роки захистили дисертаційні роботи:

– Ярош Н.П. Державне регулювання розвитку соціальних стандартів у сфері охорони здоров’я,- Дис. Докт наук держ.упр. К.- НАДУ.- 2009;
– Кривенко Є.М. Медико-соціальне обґрунтування моделі управлінської діяльності охорони здоров’я регіонального рівня на основі її інформатизації. Дис. канд. мед. наук – Харківський національний медичний університет, 2016;
– Кондратюк Н.Ю. Медико-соціальне обґрунтування удосконалення системи профілактичних медичних оглядів дорослого населення. – Дис. канд. мед. наук – Нац. мед. університет ім. О.О. Богомольця.- К., 2016;

В 2017-2018 роках співробітниками кафедри було опубліковано низку наукових праць, зокрема:

1. Baieva O.V., Lebedeva N.Yu., Marinenko M.I.Forming key competences for microbiology, virusology and immunology in medical higher education studies. In:Science and education: trends and prospects/ Collection of scientific articles Yunona Publishing, New York, United Stated of America, 2018.- P.292-296.

2. Baieva O.V., Lebedeva N.Yu., Marinenko M.I.Forming  a key competences for studying microbiology, virusology and immunology in medical higher education studies. In: World Scientific Expanse: Collection of scientific articles – Ascona Publishing, United States  of America, 2018.- P. 290-294.

3. Баєва О.В.Формування фахових компетенцій майбутніх лікарів при вивченні мікробіології, вірусології та імунології. Біологічні дослідження-2018. Збірник наукових праць, Житомир,-2018, ПП «Рута», С. 422-424.

4. Баєва О.В.Використання Європейського досвіду із запровадження обов’язкового медичного страхування// Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 22. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2018.- С.41-42.

5. О.В. Баєва, М.І. Мариненко, Н.Ю. Лебедєва.Формування фахових компетенцій майбутніх лікарів при вивченні мікробіології, вірусології та імунології. Біологічні дослідження-2018. Збірник наукових праць, Житомир,- 2018, ПП «Рута», С. 422-424.

6. Баєва О.В.Екологічний аудит в системі забезпечення еколого-гігієнічної безпеки населення. В кн.: Актуальні питання громадського здоровʼя та екологічної безпеки України. Збірка тез доповідей науково-практичної конференції (14 Марзєєвські читання).-К.-2018.-В.18.- С. 63-65

7. Баєв В. В., Баєва О. В.Аналіз методів розрахунку вартості медичних послуг в системі медичного туризму// Наукові праці МАУП. Серія Економічні науки, 2018, вип. 55(1), с. 12–16

8. Baev V.V., BaіevaO.V., BasyukD.I., BoretskyN.P., AntonenkoI.Y. Scientific and methodical approaches to the strategic analysis of the development of macrodestaniatson of medical tourism. Strategic management and planning in a changing economy: collective monograph. – Lisbon, Portugal, 2018

9. Баєва О.В., П’ятниця-Горпинченко Н.К., Слободкін В.І., Тарасова Н.М., Клименко Г.В. Стан здоров’я  студентів вищих медичних навчальних закладів: медико-соціальні та гігієнічні аспекти проблеми. Науково-практична конференція «Актуальнi питання громадського здоров’я та екологiчноi безпеки України».- Київ, 2018.Випуск 18.с.344.

10. Баєва О.В., П’ятниця-Горпинченко Н.К., Слободкін В.І., Тарасова Н.М., Клименко Г.В. Інформаційні технології в галузі гігієни навколишнього середовища.Сучасні теоретико-практичні аспекти у розв’язанні послідовності реалізації впровадження «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» у первинну ланку охорони здоров’я. Матер. наук. форуму з міжнар. участю 26 жовтня 2018 р, .- Київ.-122 с.

11. Баєва О.В., Слободкін В.І., П’ятниця-Горпинченко Н.К., Тарасова Н.М., Клименко Г.В. Інформаційна гігієна як компонент сучасного медіапростору. Сучасні теоретико-практичні аспекти у розв’язанні послідовності реалізації впровадження «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» у первинну ланку охорони здоров’я. Матер. наук. форуму з міжнар. участю 26 жовтня 2018 р, .- Київ.-142 с.

12. Баєва О.В., П’ятниця-Горпинченко Н.К., Слободкiн В.I.,Тарасова Н.М., Клименко Г.В. Визначення якості життя населення в умовах сьогодення. Всеукраїнська науково-практична конференція «Маркери оцінки якості життя через призму громадського здоров’я» 08-09 листопада 2018 року, м.Ужгород Науково-практичний журнал «Економіка і право охорони здоров’я».-2018.-№4.-С.

13. Баєва О.В.,  Лебедєва Н.Ю., Вишнякова Г.В., Жирякова І.О. Особливості компетентнісного підходу при підготовці майбутніх лікарів з мікробіології, вірусології та імунології. Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 22. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2018. – С. 7 – 8.

14. Баєва О.В., Церковняк Л.С., Жирякова І.О. Теоретико-методологічні заходи зниження протимікробної резистентності населення України. II Міжнародна наукова конференція «Сьогодення біологічної науки»   – 2018.Суми:   – С. 17 – 19.

15. Баєва О.В., Церковняк Л.С., Жирякова І.О. Актуальні проблеми підвищення якості  підготовки іноземних студентів з мікробіології, вірусології та імунології. Теоретичні і прикладні аспекти розвитку науки (частина ІУ): Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ: МЦНД, 2018.- С. 8-10

16. Баєва О.В., Церковняк Л.С. Інтелектуалізація діяльності майбутніх фахівців, у сфері НІНМ, в контексті швидких змін техніки і технологій. Сучасні теоретико-практичні аспекти у розв’язанні послідовності реалізації впровадження «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» у первинну ланку охорони здоров’я. Матер. наук. форуму з міжнар. участю 26 жовтня 2018 р. Наукове видання.- Київ. -С.89-90.

17. Баєва О.В., Церковняк Л.С., Мариненко М.І. Використання моделі змішаного типу при підготовці студентів з мікробіології, вірусології та імунології. Теоретичні і прикладні аспекти розвитку науки (частина ІУ): Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ: МЦНД, 2018.- С.18-19.

18. Баєва О.В. Кластери диференцировки цитотоксичних лімфоцитів та їх роль в спадковому та адаптивному імунітеті. Біологічні дослідження-2019. Збірник наукових праць, Житомир: «Полісся»- 2019.-  С.272-274.

19. Баєв В. В., Баєва О. В. Індекс медичного туризму як критерій конкурентоспроможності// ХІІІ Международной научно-практической конференции «Научный диспут: вопросы экономики и финансов».- Харьков – Вена – Лондон .- 2019.

20. Баєва О.В., Баєв В.В. Домінанти управління якістю в сфері медичного туризму. Збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції «Індустрія туризму та гостинності: досвід, проблеми, перспективи».- Суми.- Вид-во Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.- 2019

21. Baev V.V,, BaіevaO.V., BasyukD.I., AntonenkoI.Y. Conceptual principles of forming the quality of tourism product in the field of  medical tourism. Research and Innovation: Collection of scientific articles. – Yunona Publishing, New York, USA, 2019. – Р. 140-143.

22. Баєва О.В., Церковняк Л.С., Мариненко М.І., Жирякова І.О., Лебедєва Н.Ю., Вишнякова Г.В. Впровадження інноваційних  педагогічних технології  при підготовці студентів з мікробіології, вірусології та імунології. ХІХ Міжнародна наукова конференція «Новітні чинники впливу на розвиток особистості майбутніх фахівців системи охорони здоров’я».-Київ.-2019.-С.23-24.

23. Баєва О.В., Жирякова І.О., Лебедєва Н.Ю., Вишнякова Г.В. Концептуальні засади організації  підготовки іноземних студентів з мікробіології, вірусології та імунології. ХІХ Міжнародна наукова конференція «Новітні чинники впливу на розвиток особистості майбутніх фахівців системи охорони здоров’я».-Київ.-2019.-С.25-26.

24. Баєва О.В. Публічне управління запровадженням загальнообов’язкового медичного страхування в Україні. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Публічне управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності». Львів.- ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2019.-С.9-11.

25. Баєв В. В., Баєва О.В. Принципи формування кластерних систем в туристично-рекреаційній сфері. Матеріали 85 ювілейної міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді по вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”, 11–12 квітня 2019 р. – К.: НУХТ, 2019 р. – Ч.3. –  С.369.

26. Baіev V. V., Baіeva O. V., Bakhov I. S. Conceptual foundations of the formation of business processes in the system of medical tourism. Business Processes in Tourism. Collective monograph- Mieszko I School of Education and Administration in Poznan, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University.- Poznan.-2019.- P.168-175.

27. Баєва О.В., Баєв В.В. Тенденції розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні. Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 24–25 травня 2019 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2019. – С.261-264.

28. Баєва О.В.Цитотоксичні лімфоцити: експресія адгезійних молекул та активаційних маркерів. Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні питання біології і медицини».-Черкаси.-2019.

29. Баєва О.В., Церковняк Л.С., Мариненко М.І., Жирякова І.О., Лебедєва Н.Ю., Вишнякова Г.В.Впровадження інноваційних  педагогічних технології  при підготовці студентів з мікробіології, вірусології та імунології. Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні питання біології і медицини».-Черкаси.-2019.

30. Баєва О.В., Баєв В.В. Аналіз міжнародного досвіду фінансування охорони здоров’я за формою розподілу коштів// УІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний рух науки».-Дніпро.-2019.- С.35-39

31. Вишнякова Г.В., Фільчаков І.В.,Зарицький А.М. Вивчення резистентності штамів сальмонел з різною адаптацією до виживання у воді.// Профілактична медицина, 2,2018.- С. 34-39.

32. Вишнякова Г.В. Методичні рекомендації з способу визначення чутливості бактерій до дезінфікуючих засобів / МОЗ України.-Офіц.вид.МР 74.17/283.17-2018.-Київ.-12 с.

33. Atamas. Mechanisms of the Diffusion of Nonpolar Substances in a Hydrophilic Ionic Liquid.Russian Journal of Physical Chemistry A— 2018. —92. — P. 37–41.Scopus

34. Atamas, V. Bardik, O.Grishina, S. Komisarenko, E. Lugovskoi,N. Malomuzh Y. Makogonenko, D. Nerukh.Water dynamics and stability of major blood proteins at predenaturation stage. New Approaches to studyComplex Systems – NACS 2018-12- p.18-22. Scopus

35. V.Y. Bardik,O.A. Grishina,D.A. Nerukh.CONFORMATION CHANGES OF HUMAN SERUM ALBUMINE UNDER TEMPERATURE EFFECT IN PHISIOLOGYCALTEMPERATURE RANGE. “8th International Conference PHYSICS OF LIQUID MATTER:MODERN PROBLEMS “). Atamas N.,  Bardik V. Y. // /8th International Conference PHYSICS OF LIQUID MATTER:MODERN PROBLEMS. —2018 — 2-10.P Режим доступу.:http://www.plmmp.org.ua/component/content/article.html?id=26

36. Atamas N., Bardik V. Y.Diffusion in Ionic Liquids – Alcohol Soulutions. //54th Symposium on Theoretical Chemistry [Електроннийресурс] : (“Non‐Covalent Interactions“Conference Program”)/ Atamas N.,  Bardik V. Y. // „Non‐Covalent Interactions“Conference Program,17.– 20. September 2018, Halle (Saale),P. P153

37. Слободкiн В.I., Тарасова Н.М., Клименко Г.В.Впровадження стимуляційного навчання студентів у галузi профiлактичноi медицини. XVIII Мiжнародна конференція «Новiтнi чинники формування особистості фахівців системи охорони здоров’я”. Новiтнi чинники формування особистості фахівців системи  охорони здоров’я.-2018.-21 березня.-С.152-154

38. Дивак В. В. Профілактика наркоманії серед студентської молоді. Науковий вісник Академії безпеки та основ здоров’я. Збірник наукових праць. Спеціальний випуск: «Нові тенденції в безпеці. Безпека спорту». – Київ: ЦП «Компринт», 2018. – 255 с.

39. Дивак В. В. Роль інформаційно- комунікаційних технологій в розвитку національноїмедициниУкраїни. Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет- конференції 9-10 листопада 2018 р.–Суми/Вінниця: Ніко, 2019.–77 с.

40. Дивак В. В. Розвиток економічної компетентності керівників      закладів загальної середньої освіти в умовах дистанційногонавчання відкритої післядимломної освіти. В. В. Дивак, М. Є. Андрос. // Virtus: ScientificJournal. – 2019. – №31. – С. 83–90.

41. ДивакВ. В. Використання медіа інформаційних технологій у змішаному навчанні в системі відкритої післядипломної освіти. Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти: зб. Матеріалів VІІ Всеукраїнської інтерактивної науково-практичної конференції / упоряд. Н. А. Басараба, А. А.Волосюк;заред.А.Л.Черній,І.В.Вєтрова.–Рівне : РОІППО, 2019. – 126 с. С.39-42

42. Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: методичний посібник/за заг.ред. С.П. Касьяна, В.В. Олійника, Л.Л. Ляхоцької, В.В. Дивака; ДВНЗ «Ун-т менедж.освіти».- Київ, 2018.-311 с.

43. Кондратюк Н. Ю. Моніторинг і оцінювання якості та ефективності медичного обслуговування. //Міжнародний медичний форум26.04.18-27.04.18.

44. Кондратюк Н. Ю.Роль і місце моніторингу та оцінювання при удосконаленні системи профілактичних медичних оглядів дорослого населення. ІХ Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації» в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції «Профілактика неінфекційних захворювань. Медико-соціальні та клінічні аспекти» Київ, 25-27 квітня 2018).

45. Жирякова І.О., Махендірараса Л.П. Перспективи стану штучного гіпобіозу в медицині.  XII конгрес з міжнародною участю «Людина та ліки» – Україна. Київ 2019. – 28-28 березня. – С. 23 – 24.

46. Zhyriakova I., Tsvilikhovskyi V.Artificial hypobiosis in medical practice -antioxidant body protection against escherichiosis. 5th International Scientific Conference of Medicine Students. Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Poland 2019. – 11-12th of May 2019. – С. 23 – 24

47. Кривенко Є.М., Даценко С.Б.Характеристика стану інформатизації охорони здоров’я України. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2017 рік / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – Київ : МВЦ «Медінформ», 2018.

48. Дячук Д. Д. Заболотна І. Е. Аналіз поширеності ожиріння серед дітей шкільного віку та оцінка ризиків розвитку захворювань асоційованих з надлишковою масою тіла.«WiadomościLekarskie». – 2018. – tomLXXІ, nr 3, czI. – P. 546-550.Фахове видання PubMed, Scopus

49. Заболотна І.Е.Медико-соціологічний моніторинг ожиріння у дітей.Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, присвячена 25-річчю Національної академії медичних наук України, 23 березня 2018 р., Київ..

50. Дячук Д. Д. Заболотна І. Е. Аналіз поширеності ожиріння серед дітей шкільного віку та оцінка ризиків розвитку захворювань асоційованих з надлишковою масою тіла.«WiadomościLekarskie». – 2018. – tomLXXІ, nr 3, czI. – P. 546-550. Фахове видання PubMed, Scopus

51. Ященко Ю.Б., Заболотна І.Е.Моніторинг ожиріння у дітей. мета та напрямки проведення. Науково-практична конференція «Профілактика неінфекційних захворювань. Медико-соціальні та клінічні аспекти» в рамках IX Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації» в рамках VII Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я», 27квітня, 2018 р., м. Київ.

52. Мариненко М.І.Цитологічна об’єктивізована диференційна діагностика мезотелiоми та реактивного серозиту (співавт.).Клiнiчна онкологiя т. 8 №2, 2018.

53. Очеретяна Г.В., Махнюк В.М. До питання забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці медперсоналу та пацієнтів в умовах сучасних стаціонарів.// Український журнал з проблем медицини праці (науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів. № 1 (54), 2018. К.: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена». С.15-23.

54. Makhniuk V.M., Ocheretiana G.V., Myshkovska A.A., Yanko N.V..HYGIENICISSUESOFTHEUSEOFHIGH-ECHNOLOGY EQUIPMENTIN MEDICAL STOMATOLOGICIN STITUTIONS, BUILT INTO RESIDENTIAL BUILDINGS. – Гігієнічні питання використання високотехнологічного обладнання в медичних закладах стоматологічного профілю, вбудованих в житлові будинки Довкілля та здоров’я.– К., 2018.– Вип. 4 (89). – С. 25-31.

55. Махнюк В.М., Могильний С.М., Мишковська А.А. Гігієнічна оцінка впливу діяльності об’єктів виробничої потужності підприємства з видобутку та переробки вогнетривких та тугоплавких глин андріївського родовища.Гігієна населених місць: зб. наук. пр. Вип. 68. К., 2018. С. 20-28.

56. Махнюк В.М., Мельниченко С.О., Запорожська О.А., Воскобійник Д.І, Костильова В.А. Гігієнічна оцінка проектування сучасних житлових будинків із однокімнатними квартирами для проживання однієї особи (типу «смарт-квартир») з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.Гігієна населених місць: зб. наук. пр. Вип. 68. К., 2018. С. 11-20.

57. Сердюк А.М., Махнюк В.М., Гаркавий С.І., Стирта З.В. . Еколого-гігієнічна оцінка впливу діяльності підприємств з виготовлення асфальтобетону на стан довкілля з урахуванням вимог вітчизняного законодавства та директив ЄС.Гігієна населених місць: зб. наук. пр. Вип. 68. К., 2018. С. 4-11

58. Махнюк В.М., Очеретяна Г.В., Гаркавий С.С.,Арзу Акберов Елгарогли, Сташко І.С. Санітарно-епідеміологічна складова проектування сучасних стоматологічних медичних закладів, вбудованих в житлові будинків// Гігієна населених місць: зб. наук. пр. Вип. 68. К., 2018. С. 28-37.

59. Махнюк В.М., Пелех Л.В., Мельниченко С.О., Петров Ю.А. Гігієнічна оцінка впливу наслідків діяльності підприємств на довкілля при запровадженні нових сучасних технологій на цукрових заводах.Гігієна населених місць: зб. наук. пр. Вип. 68. К., 2018. С. 37-45

Історія кафедри

При організації навчального процесу при Українській асоціації народної медицини Наказом № 46 від 10.04.1992 р. було створено дві кафедри:

• загальної гігієни, екології з курсом професійних хвороб;
• мікробіології, вірусології та імунології.

У 2007 році кафедри було об’єднано.

З вересня 2019 відповідним Наказом по університету кафедру  перейменовано в кафедру «Громадського здоров’я та мікробіології»

Історія кафедри Загальної гігієни, екології, з курсом професійних хвороб

Кафедра була створена в жовтні 1992 року, першим завідувачем кафедри був  професор Яворовський Олександр Петрович.

• з 01.12.1993 року кафедру очолював Шевченко Андрій Мусійович;
• з 28.08.1995 року – Козярін Іван Петрович;
• з 29.08.2000 року – Масленко Олександра Олексіївна,
• з 18.10.2000 року – Яцула Григорій Степанович,
• з 16.02.2002 року – Циганенко Олег Іванович.

Першими викладачами кафедри гігієни були: Доцент Велика Н.В.; Доцент Бур’ян П.М.; Ст. викладач Тарасова Н.М; Доцент Івахно О.П.; Ст. викладач Аністратенко Т.І.; Ст. викладач Оскоренко В.І.; Ст. викладач Дробишевська Г.В.; Ст. викладач Васильєва Т.Г.; з 01.09.1995 року на кафедрі працює доцент Слободкін Валерій Іванович.

Історія кафедри мікробіології, вірусології та імунології

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології була створена в 1992 році. Очолив кафедру Якименко Анатолій Іванович

• з 01.08.1994 року завідуючем кафедрою був  Ларіонов Георгій Михайлович,
• з 01.09.1998 року Благодатний Володимир Миколайович,
• з 01.09.1999 року Блохіна Олена Василівна,
• з 01.09.2007 року завідуючим кафедри був професор Куріло Сергій Миколайович.

Першими викладачами кафедри мікробіології, вірусології та імунології були: Доцент Шелкова Н.І.; Професор Знаменський В.О.; Професор– Євтушенко О.І.; Ст. викладач Пульнешенко М.Ф.; Доцент Журба Т.Б.

У 2007 році кафедри загальної гігієни, екології з курсом професійних хвороб  та мікробіології, вірусології та імунології було об’єднано та перейменовано на кафедру загальної гігієни, соціальної медицини, мікробіології та імунології, яку очолив Курило Сергій Миколайович.
З 24.01.2014  по вересень 2015 року завідуючим кафедри був докт.мед.наук, професор Мегедь Володимир Петрович.

З 01.09.2015 і по 29.08.2017 р. виконував обов’язки завідуючого кафедри канд.мед.наук, доцент Слободкін Валерій Іванович.

З 30.08.2017 р. по цей час завідувач кафедри доктор біологічних наук, професор Баєва Олена Вікторівна

27.05.2019
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери