Кафедра громадського здоров’я та мікробіології

Баєва Олена Вікторівна, д.біол.н., професор.

Баєва О.В. закінчила Чернівецький державний університет (1997), Черкаську академію менеджменту (2002). В 1991 році захистила докторську дисертацію в Інституті експериментальної медицини (м. Ленінград) на тему «Функции иммунной системы при стрессировании в раннем постнатальном онтогенезе». В 1996 р. отримала вчене звання «професор». Автор понад 350 наукових праць, в т.ч. монографій, винаходів, навчальних посібників. Під її безпосереднім керівництвом в Україні було впроваджено підготовку фахівців з медичного та фармацевтичного менеджменту. Очолює кафедру з 2017 року.

Штатні викладачі

 • Баєва Олена Вікторівна – завідувач кафедри, д.біол.н., професор, викладає навчальні дисципліни: «Мікробіологія з основами імунології», «Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я», «Основи біоетики та біобезпеки»
 • Текдемір Ілона Олександрівна – завуч кафедри, старший викладач, викладає навчальні дисципліни: «Мікробіологія, вірусологія, імунологія», «Епідеміологія та принципи доказової медицини» для англомовних студентів
 • Лебедєва Наталія Юріївна – канд.мед.наук, доцент, викладає навчальну дисципліну «Мікробіологія, вірусологія, імунологія» для англомовних студентів
 • Зеленцова Світлана Миколаївна – канд.іст.наук, доцент, викладає навчальні дисципліни БЖД та охорону праці для англомовних студентів
 • Церковняк Лариса Сергіївна – канд.біол. наук, доцент кафедри, керівник проекту по роботі з КМАН, секретар комісії з біоетики; викладає навчальну дисципліну «Мікробіологія, вірусологія, імунологія» для україномовних та англомовних студентів
 • Безкровна Олена Вікторівна - канд.біол.наук, доцент, викладає навчальні дисципліну «Гігієна та екологія» для англомовних студентів
 • Коваленко Ольга Олександрівна – старший викладач кафедри викладає навчальні дисципліни: «Соціальна медицина та громадське здоров’я», «Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я». Відповідальна по кафедрі за викладання дисципліни «Соціальна медицина»
 • Тарасова Наталія Михайлівна - старший викладач кафедри, викладає навчальні дисципліни «Гігієна та екологія», «Гігієна та екологія у фармації», «Підготовка офіцерів запасу. Військова гігієна»
 • Мариненко Микола Іванович - старший викладач кафедри, викладає навчальну дисципліну «Мікробіологія, вірусологія, імунологія», «Епідеміологія та принципи доказової медицини», підготовку офіцерів запасу у галузі знань «Охорона здоровʼя. Військова епідеміологія»
 • Кириленко Ольга Леонідівна – старший викладач кафедри, викладає навчальну дисципліну «Гігієна та екологія для англомовних студентів»
 • Слободян Ангеліна Іванівна – асистент кафедри, викладає навчальні дисципліну «Гігієна та екологія та охорона праці»
Штатні сумісники

 • Доан Світлана Іванівна - д.м.н., професор , професор кафедри; викладає навчальну дисципліну «Мікробіологія, вірусологія, імунологія»
 • Мегедь Володимир Петрович - д.м.н., професор, професор кафедри, викладає навчальну дисципліну «Соціальна медицина, організація охорони здоровʼя»
Сумісники

 • Ященко Юрій Борисович – д.м.н., професор, професор кафедри, викладає навчальні дисципліни: «Соціальна медицина, організація охорони здоровʼя», «Соціальна медицина,  громадське здоровʼя»
 • Махнюк Валентина Михайлівна – д.м.н., доцент кафедри, викладає дисципліну «Гігієна та екологія для англомовних студентів»
 • Якименко Ігор Леонідович – д.біол.н., професор, професор кафедри, викладає навчальну дисципліну «Екологія та гігієна для англомовних студентів»
 • Цибулін Олександр Сергійович – д.біол.н., доцент кафедри, викладає навчальну дисципліну «Соціальна медицина», Модуль біостатистика для англомовних студентів
 • Дивак Володимир Валерійович – канд.пед.наук, доцент, доцент кафедри викладає навчальні дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Цивільний захист»
 • Кондратюк Наталія Юріївна – канд.мед.наук, доцент кафедри, відповідальна за викладання дисциплін напрямку «Соціальна медицина», викладає навчальні дисципліни «Соціальна медицина, організація охорони здоровʼя», «Соціальна медицина, громадське здоровʼя» для англомовних студентів
 • Кривенко Євгеній Миколайович – канд. мед. наук, доцент кафедри, відповідальний за викладання дисциплін напрямку «Медична інформатика», викладає навчальну дисципліну «Медична інформатика»
 • Юмина Юлія Михайлівна – к.біол.н., доцент кафедри, викладає навчальну дисципліну «Мікробіологія, вірусологія, імунологія»
 • Бардик Віталій Юрійович – к. фіз-мат.н., старший викладач кафедри, викладає навчальну дисципліну «Медична інформатика» для англомовних студентів
 • Вишнякова Ганна Володимирівна - старший викладач кафедри, викладає навчальну дисципліну «Мікробіологія, вірусологія, імунологія»
 • Заболотна Ірина Едуардівна – асистент кафедри, викладає навчальні дисципліни «Соціальна медицина, організація охорони здоровʼя», «Соціальна медицина, громадське здоровʼя» для англомовних студентів
 • Бакуменко Марина Юріївна – асистент кафедри, викладає навчальну дисципліну «Медична інформатика» для англомовних студентів

Навчальний процес на кафедрі проводиться українською та англійською мовами для студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів та факультету роботи з іноземними студентами.

Перелік навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі:

 • Безпека життєдіяльності
 • Основи біоетики та біобезпеки
 • Мікробіологія з основами імунології
 • Мікробіологія, вірусологія, імунологія
 • Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я
 • Соціальна медицина, організація охорони здоровʼя
 • Соціальна медицина, громадське здоровʼя
 • Епідеміологія
 • Епідеміологія та принципи доказової медицини
 • Гігієна та екологія
 • Гігієна у фармації та екологія
 • Основи охорони праці
 • Охорона праці в галузі
 • Медична інформатика
 • Підготовка офіцерів запасу у галузі знань «Охорона здоровʼя»
 • Підготовка офіцерів запасу у галузі знань «Охорона здоровʼя. Військова гігієна»
 • Підготовка офіцерів запасу у галузі знань «Охорона здоровʼя. Військова епідеміологія»

Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III—IV рівнів акредитації.

В останні роки викладачами кафедри видано навчальні посібники, які рекомендовані МОН України або ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівня акредитації та курсантів післядипломної освіти. Зокрема:

 • Баєва О.В., Чебан В.І. «Основи страхової медицини» навч. посібник. Чернівці: Видавництво БДМУ. – 2019. – 274 с.
 • Баєва О.В., Церковняк Л.С Практикум з мікробіології, вірусології, імунології. Розділ 1 Морфологія і фізіологія мікроорганізмів, Інфекція.Імунітет.- К.: Видавництво «Книга-плюс», 2019.-208 с.
 • Баєва О.В., Чебан В.І. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів. навч. посібник. Частина 1 Чернівці:Видавництво БДМУ– 2013. – 372 с.
 • Баєва О.В., Чебан В.І. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів. навч. посібник. Чернівці: Видавництво БДМУ. Частина 2 – 2013. – 308 с.
 • Баєва О.В., Чебан В.І. Економіка та підприємництво в охороні здоров’я. навч. посібник. –Чернівці: Видавництво БДМУ, 2013. – 360 с.
 • Баєва О. В. Менеджмент організацій: медичний та фармацевтичний менеджмент: навч. посіб./ [Баєва О. В.]. – К.: ВД “Персонал”, 2009. – 336 с.
 • Баєва О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я: навч. посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2008.- 640 с.
 • Слободкін В.І з співавторами Невідкладна допомога при харчових отруєннях. К.-2012.-727 с.
 • Слободкін В.І Епідеміологія.- К.: ТОВ «ЗАДРУГА».- 2015.- 250 с.

Співробітниками кафедри розроблено низку методичних рекомендацій для студентів за такими навчальними дисциплінами:

 • "Безпека життєдіяльності"
 • "Основи біоетики та біобезпеки"
 • "Мікробіологія з основами імунології"
 • "Мікробіологія, вірусологія, імунологія"
 • "Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я"
 • "Соціальна медицина", "Організація охорони здоровʼя"
 • "Епідеміологія"
 • "Епідеміологія та принципи доказової медицини"
 • "Гігієна та екологія"
 • "Гігієна у фармації"
 • "Основи охорони праці"
 • "Охорона праці в галузі"
 • "Медична інформатика"
 • "Цивільний захист"

Напрямами наукової роботи кафедри є: сучасні проблеми громадського здоров’я, гігієни та екології; формування фахових компетенції майбутніх лікарів при вивченні мікробіології, вірусології та імунології.

Серед викладачів кафедри, які в останні роки захистили дисертаційні роботи:

 • Ярош Н.П. Державне регулювання розвитку соціальних стандартів у сфері охорони здоров’я - дис. докт наук держ.упр. К.- НАДУ.- 2009
 • Кривенко Є.М. Медико-соціальне обґрунтування моделі управлінської діяльності охорони здоров’я регіонального рівня на основі її інформатизації. Дис. канд. мед. наук – Харківський національний медичний університет, 2016
 • Кондратюк Н.Ю. Медико-соціальне обґрунтування удосконалення системи профілактичних медичних оглядів дорослого населення. – дис. канд. мед. наук – Нац. мед. університет ім. О.О. Богомольця.- К., 2016

В 2018-2020 роках співробітниками кафедри було опубліковано низку наукових праць, зокрема:

 1. Baieva O., Kovalenko O., Tserkovniak L., Slobodyan A. Epidemiological and preventive aspects of hepatitus c virus infection in ukraine Scientific basis of modern medicine: monography: collective monograph / Rusnak I.,Kotsyubynska Yu., Zhivchenko K., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2020.Р.38-45. Available at : DOI : 10.46299/ isg.2020.MONO.MED.I
 2. Vadym Viktorovych Bayev, Olena Victorivna Bayeva, Ivan Stepanovich Bakhov, Irina Yaroslavivna Antonenko, Irina Leonidivna Melnyk Digital Marketing as an Innovative Communication Tool in the Health Tourism System// International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT) 2020.-Volume-68 Issue-8.-P.-36-40 ISSN: 2231-5381 http://www.ijettjournal.org 10.14445/22315381/IJETT-V68I8P207S Scopus
 3. Baieva O., Atamas N., Tekdemir I., Vishnyakova G., Marinenko N. Infection with hepatitis c virus: natural killer and t- cell responses Scientific basis of modern medicine: monography: collective monograph / Rusnak I.,Kotsyubynska Yu., Zhivchenko K., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020.-Р.92-97. Available at : DOI : 10.46299/ isg.2020.MONO.MED.I
 4. Baieva O., Tserkovniak L., Vishnyakova G. Stakeholder Impact Toolkit on Quality Assurance in the Preparation of Students of Higher Medical Education in Microbiology// International scientific and practical conference ―Eurasian scientific congress‖ Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2020. Р. 39-44 URL: http://sciconf.com.ua. ISBN 978-84-15927-31-
 5. Баєва О.В. Експресія активаційних CD-антигенів лімфоцитами периферичної крові та її клінічне значення// Біологічні дослідження -2020. Збірник наукових праць.- Житомир 2020.- С. 323-325
 6. Baieva O. Basic Surface Markers of Functional Activity T-Lymphocytes in Health and Disease// The 6th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” Perfect Publishing, Vancouver, Canada.2020. Р.45-50 http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/dynamics-of-the-development-of-world-science_19-21.02.2020.pdf
 7. Коваленко О.О. Медичні аспекти здоров’я населення// Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 6thInternational scientific and practical conference. Publishing House“ACCENT”. Sofia, Bulgaria. 2020. Pp. 558-565. URL: http://sci-conf.com.ua.
 8. Makhniuk V.M., Harkavyi S.I., NazarenkoV.I., Chorna V.V. Research of the factors influencing the health of rural and urban schoolchildren studying at secondary educational institutions by sanitary-hygienic indicators [Вивчення факторів впливу на здоров’я сільських та міських учнів у закладах освіти за cанітарно-гігієнічними показниками умов проведення та організації навчання] Довкілля та здоров’я. К., 2020. Вип. 1 (94). С. 56-63.
 9. Makhnyuk V., Chorna V., Khliestrova S. , Gumeniuk N. , Shevchuk T. Prevalence of injuries among the population of the Vinnitsa city [Распространенность травматизма среди населения города Винницы] Georgian Medical News [Медицинские новости Грузии]/ Тбилиси-New York. № 1(298) 2020. P.17-21.
 10. Текдемір І.О., Цвіліховський В.І. Індикатор окисного стресу в тканинах інфікованих Е. Coli щурів за штучного гіпобіозу // І International Scientific and practical conference “SCIENCE and TECHNOLOGIES”, Казахстан, 11-12 лютого, 2020. ст. 4-8 ISBN 978-601-332-668-9
 11. I. Tekdemir, V. Tsvilikhovskyi Amplitude of malondialdehyde level in tissues of rats during Escherichia coli infection in the hypobiosis state. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VIII(27), Issue: 224, 2020 Feb., BUDAPEST, p. 24-28 e-ISSN 2308- 1996 https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174send-nt2020-224viii27-06.pdf
 12. Сергійчук М.Г., Сківка Л.М., Сергійчук Т.М., Юмина Ю.М. та ін. Мікробіологія. Том 1: підручник- К.: ФОП Маслаков, 2020. – 500с.
 13. Dmytro D. Diachuk, Yurii B. Yashchenko, Iryna E. Zabolotna, Liudmyla V. Yashchenko MODEL OF MEDICAL-SOCIAL MONITORING OF OBESITY IN CHILDREN (STRUCTURE AND FUNCTIONS AT THE LEVEL OF HEALTH CARE INSTITUTION Wiadomości Lekarskie. 2020;73(5):873-876. DOI: 10.36740/WLek202005107 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32386361 Scopus
 14. Baieva O.V., Lebedeva N.Yu., Marinenko M.I.Forming key competences for microbiology, virusology and immunology in medical higher education studies. In:Science and education: trends and prospects/ Collection of scientific articles Yunona Publishing, New York, United Stated of America, 2018.- P.292-296.
 15. Baieva O.V., Lebedeva N.Yu., Marinenko M.I.Forming a key competences for studying microbiology, virusology and immunology in medical higher education studies. In: World Scientific Expanse: Collection of scientific articles – Ascona Publishing, United States of America, 2018.- P. 290-294.
 16. Баєва О.В.Формування фахових компетенцій майбутніх лікарів при вивченні мікробіології, вірусології та імунології. Біологічні дослідження-2018. Збірник наукових праць, Житомир,-2018, ПП «Рута», С. 422-424.
 17. Баєва О.В.Використання Європейського досвіду із запровадження обов’язкового медичного страхування// Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 22. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2018.- С.41-42.
 18. Баєв В. В., Баєва О. В.Аналіз методів розрахунку вартості медичних послуг в системі медичного туризму// Наукові праці МАУП. Серія Економічні науки, 2018, вип. 55(1), с. 12–16
 19. BaevV.V., BaіevaO.V., Basyuk D.I., Boretsky N.P., AntonenkoI.Y. Scientific and methodical approaches to the strategic analysis of the development of macrodestaniatson of medical tourism. Strategic management and planning in a changing economy: collective monograph. - Lisbon, Portugal, 2018
 20. Баєва О.В., П’ятниця-Горпинченко Н.К., Слободкiн В.I.,Тарасова Н.М., Клименко Г.В. Визначення якості життя населення в умовах сьогодення. Всеукраїнська науково-практична конференція «Маркери оцінки якості життя через призму громадського здоров’я» 08-09 листопада 2018 року, м.Ужгород Науково-практичний журнал «Економіка і право охорони здоров’я».-2018.-№4.-С.
 21. Баєва О.В., Лебедєва Н.Ю., Вишнякова Г.В., Жирякова І.О. Особливості компетентнісного підходу при підготовці майбутніх лікарів з мікробіології, вірусології та імунології. Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 22. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2018. – С. 7 – 8.
 22. Баєва О.В., Церковняк Л.С., Жирякова І.О. Теоретико-методологічні заходи зниження протимікробної резистентності населення України. II Міжнародна наукова конференція «Сьогодення біологічної науки» – 2018.Суми: – С. 17 – 19.
 23. Баєва О.В., Церковняк Л.С., Жирякова І.О. Актуальні проблеми підвищення якості підготовки іноземних студентів з мікробіології, вірусології та імунології. Теоретичні і прикладні аспекти розвитку науки (частина ІУ): Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ: МЦНД, 2018.- С. 8-10
 24. Баєва О.В., Церковняк Л.С. Інтелектуалізація діяльності майбутніх фахівців, у сфері НІНМ, в контексті швидких змін техніки і технологій. Сучасні теоретико-практичні аспекти у розв’язанні послідовності реалізації впровадження «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» у первинну ланку охорони здоров’я. Матер. наук. форуму з міжнар. участю 26 жовтня 2018 р. Наукове видання.- Київ. -С.89-90.
 25. Баєва О.В., Церковняк Л.С., Мариненко М.І. Використання моделі змішаного типу при підготовці студентів з мікробіології, вірусології та імунології. Теоретичні і прикладні аспекти розвитку науки (частина ІУ): Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ: МЦНД, 2018.- С.18-19.
 26. Баєва О.В. Кластери диференцировки цитотоксичних лімфоцитів та їх роль в спадковому та адаптивному імунітеті. Біологічні дослідження-2019. Збірник наукових праць, Житомир: «Полісся»- 2019.- С.272-274.
 27. Баєв В. В., Баєва О. В. Індекс медичного туризму як критерій конкурентоспроможності// ХІІІ Международной научно-практической конференции «Научный диспут: вопросы экономики и финансов».- Харьков – Вена – Лондон .- 2019.
 28. Баєва О.В., Баєв В.В. Домінанти управління якістю в сфері медичного туризму. Збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції «Індустрія туризму та гостинності: досвід, проблеми, перспективи».- Суми.- Вид-во Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.- 2019 Шлях доступу: https://sumyconf.blogspot.com
 29. BaevV.V,, BaіevaO.V., BasyukD.I., AntonenkoI.Y. Conceptual principles of forming the quality of tourism product in the field of medical tourism. Research and Innovation: Collection of scientific articles. - Yunona Publishing, New York, USA, 2019. – Р. 140-143.
 30. Баєва О.В., Церковняк Л.С., Мариненко М.І., Жирякова І.О., Лебедєва Н.Ю., Вишнякова Г.В. Впровадження інноваційних педагогічних технології при підготовці студентів з мікробіології, вірусології та імунології. ХІХ Міжнародна наукова конференція «Новітні чинники впливу на розвиток особистості майбутніх фахівців системи охорони здоров’я».-Київ.-2019.-С.23-24.
 31. Баєва О.В., Жирякова І.О., Лебедєва Н.Ю., Вишнякова Г.В. Концептуальні засади організації підготовки іноземних студентів з мікробіології, вірусології та імунології. ХІХ Міжнародна наукова конференція «Новітні чинники впливу на розвиток особистості майбутніх фахівців системи охорони здоров’я».-Київ.-2019.-С.25-26.
 32. Баєва О.В. Публічне управління запровадженням загальнообов’язкового медичного страхування в Україні. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Публічне управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності». Львів.- ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2019.-С.9-11.
 33. Баєв В. В., Баєва О.В. Принципи формування кластерних систем в туристично-рекреаційній сфері. Матеріали 85 ювілейної міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді по вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”, 11–12 квітня 2019 р. – К.: НУХТ, 2019 р. – Ч.3. – С.369.
 34. Baіev V. V., Baіeva O. V., Bakhov I. S. Conceptual foundations of the formation of business processes in the system of medical tourism. Business Processes in Tourism. Collective monograph- Mieszko I School of Education and Administration in Poznan, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University.- Poznan.-2019.- P.168-175.
 35. Баєва О.В., Баєв В.В. Тенденції розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні. Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 24–25 травня 2019 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2019. – С.261-264.
 36. Баєва О.В.Цитотоксичні лімфоцити: експресія адгезійних молекул та активаційних маркерів. Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні питання біології і медицини».-Черкаси.-2019.
 37. Баєва О.В., Церковняк Л.С., Мариненко М.І., Жирякова І.О., Лебедєва Н.Ю., Вишнякова Г.В.Впровадження інноваційних педагогічних технології при підготовці студентів з мікробіології, вірусології та імунології. Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні питання біології і медицини».-Черкаси.-2019.
 38. Баєва О.В., Баєв В.В. Аналіз міжнародного досвіду фінансування охорони здоров’я за формою розподілу коштів// УІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний рух науки».-Дніпро.-2019.- С.35-39
 39. Вишнякова Г.В., Фільчаков І.В.,Зарицький А.М. Вивчення резистентності штамів сальмонел з різною адаптацією до виживання у воді.// Профілактична медицина, 2,2018.- С. 34-39.
 40. Вишнякова Г.В. Методичні рекомендації з способу визначення чутливості бактерій до дезінфікуючих засобів / МОЗ України.-Офіц.вид.МР 74.17/283.17-2018.-Київ.-12 с.
 41. N. Atamas. Mechanisms of the Diffusion of Nonpolar Substances in a Hydrophilic Ionic Liquid.Russian Journal of Physical Chemistry A— 2018. —92. — P. 37–41.Scopus
 42. Atamas, V. Bardik, O.Grishina, S. Komisarenko, E. Lugovskoi,N. Malomuzh Y. Makogonenko, D. Nerukh.Water dynamics and stability of major blood proteins at predenaturation stage. New Approaches to studyComplex Systems - NACS 2018-12- p.18-22. Scopus
 43. V.Y. Bardik,O.A. Grishina,D.A. Nerukh.CONFORMATION CHANGES OF HUMAN SERUM ALBUMINE UNDER TEMPERATURE EFFECT IN PHISIOLOGYCALTEMPERATURE RANGE. “8th International Conference PHYSICS OF LIQUID MATTER:MODERN PROBLEMS "). Atamas N., Bardik V. Y. // /8th International Conference PHYSICS OF LIQUID MATTER:MODERN PROBLEMS. —2018 — 2-10.P Режим доступу.:http://www.plmmp.org.ua/component/content/article.html?id=26
 44. Дивак В. В. Розвиток економічної компетентності керівників закладів загальної середньої освіти в умовах дистанційногонавчання відкритої післядимломної освіти. В. В. Дивак, М. Є. Андрос. // Virtus: ScientificJournal. – 2019. – №31. – С. 83–90.
 45. ДивакВ. В. Використання медіа інформаційних технологій у змішаному навчанні в системі відкритої післядипломної освіти. Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти: зб. Матеріалів VІІ Всеукраїнської інтерактивної науково-практичної конференції / упоряд. Н. А. Басараба, А. А.Волосюк;заред.А.Л.Черній,І.В.Вєтрова.–Рівне : РОІППО, 2019. – 126 с. С.39-42
 46. Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: методичний посібник/за заг.ред. С.П. Касьяна, В.В. Олійника, Л.Л. Ляхоцької, В.В. Дивака; ДВНЗ «Ун-т менедж.освіти».- Київ, 2018.-311 с.
 47. Кондратюк Н. Ю. Моніторинг і оцінювання якості та ефективності медичного обслуговування. //Міжнародний медичний форум26.04.18-27.04.18.
 48. Кондратюк Н. Ю.Роль і місце моніторингу та оцінювання при удосконаленні системи профілактичних медичних оглядів дорослого населення. ІХ Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації» в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції «Профілактика неінфекційних захворювань. Медико-соціальні та клінічні аспекти» Київ, 25-27 квітня 2018).
 49. Жирякова І.О., Махендірараса Л.П. Перспективи стану штучного гіпобіозу в медицині. XII конгрес з міжнародною участю «Людина та ліки» - Україна. Київ 2019. – 28-28 березня. – С. 23 – 24.
 50. Zhyriakova I., Tsvilikhovskyi V.Artificial hypobiosis in medical practice -antioxidant body protection against escherichiosis. 5th International Scientific Conference of Medicine Students. Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Poland 2019. – 11-12th of May 2019. – С. 23 – 24
 51. Кривенко Є.М., Даценко С.Б.Характеристика стану інформатизації охорони здоров’я України. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2017 рік / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – Київ : МВЦ «Медінформ», 2018.
 52. Дячук Д. Д. Заболотна І. Е. Аналіз поширеності ожиріння серед дітей шкільного віку та оцінка ризиків розвитку захворювань асоційованих з надлишковою масою тіла.«WiadomościLekarskie». – 2018. – tomLXXІ, nr 3, czI. – P. 546-550.Фахове видання PubMed, Scopus
 53. Заболотна І.Е.Медико-соціологічний моніторинг ожиріння у дітей.Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, присвячена 25-річчю Національної академії медичних наук України, 23 березня 2018 р., Київ..
 54. Дячук Д. Д. Заболотна І. Е. Аналіз поширеності ожиріння серед дітей шкільного віку та оцінка ризиків розвитку захворювань асоційованих з надлишковою масою тіла.«WiadomościLekarskie». – 2018. – tomLXXІ, nr 3, czI. – P. 546-550. Фахове видання PubMed, Scopus
 55. Ященко Ю.Б., Заболотна І.Е.Моніторинг ожиріння у дітей. мета та напрямки проведення. Науково-практична конференція «Профілактика неінфекційних захворювань. Медико-соціальні та клінічні аспекти» в рамках IX Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації» в рамках VII Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я», 27квітня, 2018 р., м. Київ.
 56. Очеретяна Г.В., Махнюк В.М. До питання забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці медперсоналу та пацієнтів в умовах сучасних стаціонарів.// Український журнал з проблем медицини праці (науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів. № 1 (54), 2018. К.: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена». С.15-23.
 57. Makhniuk V.M., Ocheretiana G.V., Myshkovska A.A., Yanko N.V..HYGIENICISSUESOFTHEUSEOFHIGH-ECHNOLOGY EQUIPMENTIN MEDICAL STOMATOLOGICIN STITUTIONS, BUILT INTO RESIDENTIAL BUILDINGS. - Гігієнічні питання використання високотехнологічного обладнання в медичних закладах стоматологічного профілю, вбудованих в житлові будинки Довкілля та здоров’я.– К., 2018.– Вип. 4 (89). – С. 25-31.
 58. Baieva O. V., Sokolenko V. L., Sokolenko S. V. Expression of CD25 antigen on helper T lymphocytes in residents of radiation-contaminated territories The 2 nd International scientific and practical conference “Topical issues in pharmacy and medical sciences” (November 18-19, 2019) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2019.- Р.12-15
 59. Baieva O. V., Zelentsova S. M., Slobodian A. I. Use of interactive teaching methods in teaching hygiene and occupational safety by students of Medical Universities The 2 nd International scientific and practical conference “Topical issues in pharmacy and medical sciences” (November 18-19, 2019) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2019.- Р.29-32
 60. Dyachuk D. D., Yaschenko Y. B., Zabolotna I. E., Yaschenko L. Prevalence of excessive body weight and obesity among children. organization of prevention of obesity among children in Ukraine Georgian Medical News. 2019. № 4 (289). Р. 62-67 Фахове видання PubMed, Scopus
 61. Литвин О.В. Кондратюк Н.Ю. Особливості преребігу гіпертонічної дисциркуляторної енцефалопатії у осіб працездатного віку: медико-соціальний та клінічний аспект//Світ біології і медицини. – 2019. – № 3 (69). –С. 100-105 Фахове видання Web of Science
 62. Цвіліховський В.І., Текдемір І.О., Махендірараса Л.П. Стан антиоксидантних систем організму в умовах штучного гіпобіозу Медична та клінічна хімія. – 3(80) том 21, 2019
 63. Цвіліховський В.І., Текдемір І.О., Махендірараса Л.П. Стан гіпобіозу при ешерихіозі: часові рамки виживаності тварин і успішності застосування методу за ранньої та пізньої діагностики хвороби. Вісник проблем біології і медиции. – Випуск 4, том 2 грудень 2019 Фахове видання
 64. Doan S., Kozishkurt О., Savchuk A., Lavriukova S Modern Etiological Structure of Acute Intestinal Diseases in the South of Ukraine/ Сучасна етіологічна структура гострих кишкових захворювань на півдні України The 4rd Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium Announcement! Visit the web-site for more details!/

При організації навчального процесу при Українській асоціації народної медицини Наказом №46 від 10.04.1992 р. було створено дві кафедри:

 • загальної гігієни, екології з курсом професійних хвороб
 • мікробіології, вірусології та імунології

У 2007 році кафедри було об’єднано.

З вересня 2019 відповідним Наказом по університету кафедру перейменовано в кафедру «Громадського здоров’я та мікробіології».

Історія кафедри загальної гігієни, екології, з курсом професійних хвороб

Кафедра була створена в жовтні 1992 року, першим завідувачем кафедри був професор Яворовський Олександр Петрович.

 • з 01.12.1993 року кафедру очолював Шевченко Андрій Мусійович
 • з 28.08.1995 року – Козярін Іван Петрович
 • з 29.08.2000 року – Масленко Олександра Олексіївна
 • з 18.10.2000 року – Яцула Григорій Степанович
 • з 16.02.2002 року – Циганенко Олег Іванович

Першими викладачами кафедри гігієни були: доцент Велика Н.В.; доцент Бур’ян П.М.; ст. викладач Тарасова Н.М; доцент Івахно О.П.; ст. викладач Аністратенко Т.І.; ст. викладач Оскоренко В.І.; ст. викладач Дробишевська Г.В.; ст. викладач Васильєва Т.Г.; з 01.09.1995 року на кафедрі працює доцент Слободкін Валерій Іванович.

Історія кафедри мікробіології, вірусології та імунології

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології була створена в 1992 році. Очолив кафедру Якименко Анатолій Іванович

 • з 01.08.1994 року завідуючим кафедрою був Ларіонов Георгій Михайлович
 • з 01.09.1998 року - Благодатний Володимир Миколайович
 • з 01.09.1999 року - Блохіна Олена Василівна
 • з 01.09.2007 року завідуючим кафедри був професор Куріло Сергій Миколайович

Першими викладачами кафедри мікробіології, вірусології та імунології були : доцент Шелкова Н.І.; професор Знаменський В.О.; професор– Євтушенко О.І.; ст. викладач Пульнешенко М.Ф.; доцент Журба Т.Б.

У 2007 році кафедри загальної гігієни, екології з курсом професійних хвороб та мікробіології, вірусології та імунології було об’єднано та перейменовано на кафедру загальної гігієни, соціальної медицини, мікробіології та імунології, яку очолив Курило Сергій Миколайович.

З 24.01.2014 по вересень 2015 року завідуючим кафедри був докт.мед.наук, професор Мегедь Володимир Петрович

З 01.09.2015 і по 29.08.2017 р. виконував обов`язки завідуючого кафедри к.м.н, доцент Слободкін Валерій Іванович

З 30.08.2017 р. по цей час завідувач кафедри д.біол.н., професор Баєва Олена Вікторівна

Завідувач кафедри
Баєва Олена Вікторівна
Контактна інформація
Адреса:Київ, Харківське шосе, 121
E-mail:hygiene@kmu.edu.ua
Тел.:+38 (044) 560-88-26
ПОДІЇ | Всі Події
20
ВЕР
Курси гірудотерапії
Тривалість: 20.09.2021 - 01.10.2021
07 Вересня 2021
27
ВЕР
Курси з фітотерапії
Тривалість: 27.09.2021 - 08.10.2021
07 Вересня 2021
20
ЖОВ
Курси з народної та нетрадиційної медицини
Тривалість: 20.10.2021 - 17.11.2021
13 Вересня 2021
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери