Кафедра фітотерапії, гомеопатії, біоенергоінформаційної медицини

Адреса: Харківське шосе, 121 (7 поверх)

Клінічні бази кафедри: Київська міська лікарня №1.

E-mail: phytotherapy@kmu.edu.ua
Тел.: +38 (044) 560-88-27

Завідувач кафедри

Гарник Тетяна Петрівна, доктор медичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи і вищої освіти України.
У 1973 році закінчила Запорізький медичний інститут за фахом “Лікувальна справа”, працювала дільничним лікарем-терапевтом. Після закінчення клінічної ординатури на кафедрі гастроентерології і дієтології Київського інституту удосконалення лікарів (1981-1983 рр.), працювала старшим лаборантом цієї кафедри з погодинною роботою асистента, згодом – асистентом кафедри клінічної фармакології та фітотерапії згаданого інституту. З 1992-1998 р. займала посаду декана медичного факультету Медичного інституту УАНМ, з 24 березня 1993 року очолює кафедру фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини. З 1996 року по теперішній час експерт з питань фітотерапевтичних лікарських засобів ДП «Державний експертний центр» МОЗ України. З 2003-2013 р. приймала участь у засіданнях ВООЗ як експерт з питань народної і нетрадиційної медицини. У 1995 році присвоєно наукове звання доцента, а у 2005 р. – звання професора. З 1999-2013 р. очолювала ДП «Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини» МОЗ України.
Одна із останніх нагород 12 листопада 2018 року, міжнародне визнання – «Людина року», яку вручили Гарник Т.П. на міжнародній конференції “Курортне місто: виклики і можливості”, м. Айя-Напа, Республіка Кіпр.

Штат кафедри

– Петріщева Валентина Олександрівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент, викладач з дисциплін основи ботаніки з елементами фармакогнозії, основи фармакогнозії, основи фітотерапії.
– Гарник Кирило Володимирович – кандидат медичних наук, доцент, викладач з дисциплін основи основи ботаніки з елементами фармакогнозії, основи фармакогнозії,  основи фітотерапії.
– Сепіде Парчамі Газае – кандидат біологічних наук, асистент, викладач з дисциплін основи ботаніки з елементами фармакогнозії, основи фармакогнозії, основи фітотерапії.
– Козименко Тамара Миколаївна – кандидат медичних наук, доцент, відповідальна за дисципліну з основ гомеопатії, завуч.
– Кіркілевська Людмила Миколаївна – асистент, викладач з основ гомеопатії.
– Головаха Марина Олександрівна – асистент, викладач з дисциплін основи біоенергоінформаційної медицини та основи фітотерапії.

Навчальна робота

На кафедрі викладаються наступні дисципліни:
– основи ботаніки з елементами фармакогнозії – студентам 2 курсу (3-4 семестрів) медичного, стоматологічного факультетів;
– основи фітотерапії – студентам медичного (5-10 семестрів), стоматологічного (5-8 семестрів) та фармацевтичного (3-8 семестрів) факультетів;
– основи гомеопатії – студентам 4 курсу медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів.

Проводиться післядипломне навчання – спеціалізація, передатестаційний цикл та тематичного удосконалення для лікарів за спеціальністю “Лікар народної та нетрадиційної медицини”; навчання в аспірантурі.

Методична робота

Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III-IV рівнів акредитації.
Видано більше ніж 800 наукових публікацій, 25 методичних посібників, 10 навчальних посібників, 2 національних підручника, 4 монографії, у тому числі «WHO monographs on medicinal plants commoly used in the Newly Independent States (NIS) World Health Organization», Jenewa (2010).

Гарник Т.П., Андріюк Л.В., Магулка І.В. та інші. Фітотерапія. Навчальний посібник для практичних і семінарських занять курсу за вибором для студентів 4 курсу медичного факультету, І частина – Львів-2013, ТзОВ “Дизайн-Студія “Папуга” – 166 с.

Гарник Т.П., Андріюк Л.В., Магулка І.В. та інші. Фітотерапія (методичні рекомендації для практичних і семінарських занять курсу за вибором для студентів 4 курсу стоматологічного факультету), ІІ частина – Львів-2013, ТзОВ “Дизайн-Студія “Папуга” – 98 с.

Гарник Т. П., Князевич В. М., Туманов В. А. та інші. “Основи фармакогнозії і фітотерапії”, Навчальний посібник, м. Житомир, ПП “Рута”, Затверджено Міністерством освіти та науки України, рекомендовано Вченою радою ПВНЗ КМУ УАНМ.

Гарник Т.П., Андріюк Л.В., Князевич В.М. та інші. “Лікарські засоби рослинного походження у клінічній практиці і народній медицині”, Навчальний посібник за загальною редакцією д. мед. н., проф. Гарник Т.П. – Житомир: Видавець Євенок О.О., 2017 р. – 500 с.: іл. Міністерство освіти і науки – 500 с.

Андріюк Л.В., Гарник Т.П., Коваленко О.Є. та інші. “Холістичні немедикаментозні методи лікування в практиці лікаря” (навчально-методичний посібник для самостійної роботи слухачів циклу спеціалізації та передатестаційного циклу з народної і нетрадиційної медицини (за редакцією проф. Андріюка Л.В.) – Міністерство охорони здоров’я України, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Кафедра реабілітації та нетрадиційної медицини – Львів-Трускавець: Посвіт, 2018 – 240.

Наукова робота

За час існування кафедри надруковано більше 800 праць та підготовано велику кількість доповідей на конференціях, симпозіумах та форумах різного рівня, зокрема міжнародних (Китай, Казахстан, Південа Корея, Вірменія, Туреччина, Німеччина, Швейцарія, Італія, Боснія – Герцоговина, Румунія, Греція, Республіка Кіпр); одержано 10 авторських свідоцтв і 16 патентів, 7 інформаційних листів; захищена 1 докторська дисертація та 3 кандидатські дисертації, виконується 2 кандидатські дисертації щодо наукового обґрунтування застосування лікарських засобів рослинного походження (ЛЗРП) на принципах доказової медицини у клінічній практиці.

Двічі на рік професорсько-викладацький колектив на чолі із завідуючою кафедри Гарник Т.П. за сприяння та підтримки керівництва ПВНЗ «Київський медичний університет» та при співпраці з вищими навчальними медичними закладами України організує та проводить науково-практичні конференції з міжнародною участю з актуальних питань народної та нетрадиційної медицини.

Лікувальна робота

Лікувальну роботу кафедра проводить на базі імуно-терапевтичного відділення Київської клінічної лікарні №1 та приватних центрах, де щорічно надається лікувально-консультативна допомога професорсько-викладацьким колективом.

Історія кафедри

Кафедра фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини заснована 24 березня 1993 року.

Її засновником та організатором стала к.мед.н., доц. Гарник Тетяна Петрівна, яка очолює кафедру по теперішній час.

Кафедра відома тим, що уперше в Україні у 1993 році підготувала навчально-методичну базу з викладання «Основ ботаніки з елементами фармакогнозії» (навчально-польова практика), «Основ фармакогнозії» і «Основ фітотерапії», «Основ гомеопатії» та «Основ біоенергоінформаційної медицини» для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів, а також лікарів і викладачів (навчальні програми з фітотерапії та фармакогнозії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини навчально-методичні рекомендації для студентів, лекції, банк тестів, контрольних питань, ситуаційних завдань, наочні матеріали: таблиці, слайди, презентації, гербарії та фотоальбоми лікарських рослин, зразки сировини, навчальні посібники тощо).

Знаковою подією в історії кафедри став вступ України до Міжнародної гомеопатичної ліги у 1997 році та заснування і реєстрація у 2004 році Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України».

Працівники кафедри при підтримці Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України» беруть участь в організації та проведенні міжнародних науково-практичних конференцій, форумів, симпозіумів.

У межах угоди про співпрацю з Міжнародною академією класичної гомеопатії Джорджа Вітулкаса (далі – МАКГ, Академія, Греція), ПВНЗ «Київський медичний університет» для післядипломної освіти лікарів впровадив з 2016 р. навчання на дворічних курсах з класичної гомеопатії та при успішному навчанні при завершені – складання іспиту на отримання диплому Академії. Авторська програма Джорджа Вітулкаса «E-learning курс Міжнародної академії класичної гомеопатії» це сучасний 24-місячний курс on-line навчання з класичної гомеопатії і складається із 400 академічних годин аудіо- та відеолекцій, 172 години самостійної роботи та клінічної практики. Згідно угоди, Козименко Т.М. – координатором E-learning курсу МАКГ в Україні.

У 1996 році було засновано науково-практичне видання «Фітотерапія в Україні», а у 1999 році було зареєстровано науково-практичне видання «Фітотерапія. Часопис», яке у 2002 р. було атестовано ВАК МОН України як фахове для публікацій основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних, фармацевтичних, біологічних наук. Головний редактор – доктор медичних наук, професор Гарник Т.П.

Сьогодення колективу кафедри представлено наступним науково-педагогічним персоналом: 1 професор, 3 доцента та 2 асистента.

Кафедра приділяє основну увагу – вивченню, науковому обґрунтуванню та впровадженню на принципах доказової медицини методів народної (комплементарної/альтернативної) медицини у первинну ланку охорони здоров’я через навчально-методичне забезпечення, інформаційні листи  та підготовці і формуванню особистості майбутніх фахівців як додипломної, так і післядипломної освіти, які вивчають класичну медицину на фундаменті народної (комплементарної/альтернативної) медицини України та світу.

28.05.2019
ПОДІЇ | Всі Події
25
ЛИС
Курс мануального масажу
Тривалість: 25.11.19 - 13.12.19
02 Жовтня 2019
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери