Кафедра фармакології, клінічної фармакології, патологічної фізіології

Туманов Віктор Андрійович, д.мед.н., професор.

Автор та співавтор 300 наукових праць, із них — 4 авторських свідоцтва, 3 монографій, 2 довідників, 4 підручників та 8 навчальних посібників. Професор Туманов - співавтор двох монографій: «Who monographs on medicina plants commonly used in the Newly Intdependent States (NIS), World Health Oryganization, Geneva» (2010) та «Отруйні речовини» (2012). Є консультантом ВООЗ з фітопрепаратів. Очолює в Державному експертному центрі МОЗ України консультаційно-експертну комісію з фітозасобів і гомеопатичних препаратів. В 2007 році нагороджений знаком Міністерства освіти та науки «За наукове досягнення».

На кафедрі працюють 2 професори, доктори наук; 4 доцентів, кандидатів наук, 1 асистент, кандидат наук, та 2 асистентів.

 • Туманов В.А. (професор, д.мед.н. завідувач кафедри)
 • Пономаренко М.С. (професор, д.фарм.н.)
 • Козименко Т.М. (доцент, к.мед.н.)
 • Соломка С.Л. (доцент, к.мед.н.)
 • Волошина Н.М. (доцент, к.мед.н.)
 • Тимченко І.М. (доцент, к.мед.н.)
 • С. Парчамі Газае (асистент, к.біо.н.)
 • Марченко-Толста К.С. (асистент)
 • Кіркілевська Л.М. (асистент)

На кафедрі читають лекції і проводять практичні заняття для студентів 3-го курсу медичного і фармацевтичного, 2-го і 3-го курсів стоматологічного та міжнародного факультетів.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

 • Фармакологія
 • Патологічна фізіологія
 • Клінічна фармакологія
 • Патофізіологія хвороб цивілізації
 • Фармакогенетика
 • Основи фармакокінетики
 • Імунофармакологія
 • Аспекти вікової фармакології

Викладання ведеться українською і англійською мовами.

На кафедрі створені та є в наявності методичні матеріали для всіх дисциплін, що викладаються, двома мовами (українською та англійською). Викладачі кафедри працюють над створенням методичних посібників, навчальних посібників, журналів з методичними рекомендаціями для студентів з практичної роботи, самостійної роботи, також для студентів заочної форми навчання. Ведеться постійна робота з оновлення бази тестових завдань для дисциплін, з яких складається ліцензійний іспит Крок-1. На кафедрі постійно удосконалюється навчальний процес, застосовуються новітні методики викладання (тренінги, ігри, відео-кейси). Викладачами кафедри створено і постійно оновлюється мультимедійний супровід лекції з усіх дисциплін, що викладаються.

На допомогу студентам співробітниками кафедри виданий методичний посібник «Робочий зошит з фармакології» та «Робочий зошит з патофізіології» трьома мовами, медичний посібник «КРОК – це легко», англомовний глосарій для підготовки  студентів до КРОК. Створено стенд «Вітчизняні лікарські засоби» та колекцію лікарських препаратів різноманітних фармакологічних груп.

За останні 10 років викладачі кафедри прийняли участь в підготовці і виданні двох підручників «Фармакологія» (2013, 2017), чотирьох навчальних посібників «Основи фармакогнозії і фітотерапії» (2015), «Современная энциклопедия народной и нетрадиционной медицины» (2016), «Лікарські засоби рослинного походження у клінічній практиці і народній медицині» (2017), «Введення у фітотерапію - аспекти фармакогнозії» (2019).

За результатами виконання наукової теми кафедри: «Експериментальне обґрунтування механізмів дії та фармакологічних ефектів, біологічно активних речовин» співробітниками кафедри за останні 5 років опубліковано 100 статей, матеріалів і тез доповідей, в тому числі в фахових та наукометричних базах Scopus та WoS.

На кафедрі виконуються 1 дисертаційна робота, спеціальність 14.03.05 – фармакологія «Ефективність та безпечність імуносупресорів та амлодипіну за експериментального ревматоїдного артриту, коморбідного з артеріальною гіпертензією».

Подано до захисту до спецради 14.03.04 – патологічна фізіологія кандидатську дисертацію Худолія С.О. на тему «Вплив центральних холінергічних систем на перебіг гострого періоду черепно-мозкової травми».

За останні 5 років студенти-члени наукового гуртка кафедри отримали Дипломи і Грамоти на Міжнародних та Всеукраїнських конгресах, симпозіумах і конференціях молодих вчених та студентів, приймали участь в студентських олімпіадах.

Кафедра прагне до міждисциплінарної інтеграції – заключений договір про співпрацю з ДУ Інститут фармакології та токсикології НАМН України на базі якого співробітники кафедри та студенти, члени наукового студентського гуртка приймають участь в дослідах.

Кафедра фармакології була створена в 1993 році, її очолив кафедру професор Туманов В.А.

Першими викладачами були:

 • член-кореспондент НАН і НАМН України, лауреат Державної премії України, професор Чекман І.С.
 • лауреат Державної премії України, професор Горчакова Н.О.
 • доктор медичних наук, доцент Козак Л.І.
 • кандидат медичних наук, доцент Голота Л.Г.
 • кандидат медичних наук, доцент Полякова І.Ф.

У 2014 році до складу кафедри фармакології включили кафедру технології ліків, організації та економіки фармації. У результаті була утворена кафедра фармакології, патофізіології, клінічної фармакології і фармації, технології ліків, очолювана доктором медичних наук, професором Тумановим Віктором Андрійовичем.

У березні 2019 року, відповідно до рішення Вченої ради та наказу по Університету, було реорганізовано і утворилося дві кафедри: кафедра фармакології, клінічної фармакології, патологічної фізіології та кафедра фармацевтичного менеджменту, клінічної фармації, технології ліків.

На теперішній час до структури кафедри, крім фармакології входять наступні навчальні дисципліни:

 • “Клінічна фармакологія”, яку очолював з 1995 року – доктор медичних наук, заслужений лікар України, професор Войтенко Г.М., а з 2016 року – доктор медичних наук, професор Назар П.С.
 • “Патологічна фізіологія”, яку з 1992 року по 2016 рік очолював доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України Горбань В.О., а з 2017 року - кандидат медичних наук, доцент Тимченко І.М.

Завідувач кафедри
Туманов Віктор Андрійович
Контактна інформація
Адреса:Київ, Харківське шосе, 121 (4 та 7 поверхи)
E-mail:pharmacology@kmu.edu.ua
Тел.:+38 (044) 564-29-96
ПОДІЇ | Всі Події
27
ВЕР
Курси з фітотерапії
Тривалість: 27.09.2021 - 08.10.2021
07 Вересня 2021
03
ЖОВ
Інтенсив з судинної хірургії
Захід відбудеться 2-3 жовтня 2021 року у Київському медичному університеті за адресою: вул. Бориспільська, 2, аудиторія №226 (Центр симуляційного навчання та оцінювання) (поверх 2).
21 Вересня 2021
20
ЖОВ
Курси з народної та нетрадиційної медицини
Тривалість: 20.10.2021 - 17.11.2021
13 Вересня 2021
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери