Кафедра фармацевтичної і біологічної хімії, фармакогнозії

Коновалова Олена Юріївна, д.фарм.н., професор, лауреат премії НАН України.

Олена Юріївна працює в галузі науки й освіти понад 30 років.

У 1988 р. закінчила з відзнакою біологічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Працювала у відділі біохімії Інституту ботаніки ім.

М.Г. Холодного Академії наук України, у відділі медичної ботаніки Центрального ботанічного саду Академії наук України (нині – Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України). З 1 вересня 2003 р., від дня створення кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії Університету, є беззмінним її завідувачем.

У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію «Біологічні особливості та порівняльна оцінка біологічно активних речовин представників роду Hypericum L. України», у 2002 р. – докторську дисертацію «Біологічно активні речовини Hypericum L. як джерело створення лікарських засобів із заданими властивостями».

Лауреат премії Національної академії наук України для молодих вчених (2000) за комплекс інтродукційних та фітохімічних досліджень рослин роду звіробій Hypericum L.

Автор понад 300 наукових і методичних праць, в тому числі 16 навчальних посібників, трьох монографій, 12 патентів України на винаходи та корисні моделі. Є автором нової класифікації природних сполук; засновник хемосистематичного та еволюційного підходу в фармакогнозії; вперше в світі обґрунтувала, провела комп’ютерне моделювання і синтез нового класу сполук – глікозидів діантронів; розробник технології та аналітичної нормативної документації на антидепресивний препарат зі звіробою; єдиний автор шестимовного ботаніко-фармакогностичного навчального посібника-словника, відзначеного нагородами на Міжнародних освітянських виставках.

Дійсний член Європейської академії природничих наук (Велика Британія – Чорногорія).

Член редакційної ради журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія», редакційної колегії журналу «Фітотерапія. Часопис» (науковий редактор).

Нагороджена почесною грамотою Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації (2013); орденом «За розбудову освіти» (2016), має подяку від міністра охорони здоров’я України (2007).

Сьогодні на об’єднаній кафедрі працюють 2 професори, доктори наук; 12 доцентів, кандидатів наук, старший викладач і 5 асистентів.

 • Коновалова Олена Юріївна, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри
 • Геращенко Ігор Іванович, д.фарм.н., професор, професор кафедри
 • Гудзенко Наталія Василівна, к.хім.н., доцент, доцент кафедри, завуч кафедри (відповідальна за викладання дисципліни «Фармацевтична хімія»)
 • Шураєва Тамара Костянтинівна, к.фарм.н., доцент, доцент кафедри
 • Щербакова Ольга Федорівна, к.біол.н., доцент кафедри (відповідальна за викладання дисципліни «Фармакогнозія»)
 • Каліста Марія Сергіївна, к.біол.н., доцент кафедри (відповідальна за викладання дисципліни «Фармацевтична ботаніка»)
 • Слісенко Ольга Василівна, к.хім.н., доцент, доцент кафедри
 • Мага Іван Михайлович, к.хім.н., доцент кафедри
 • Гуртовенко Ірина Олександрівна, старший викладач (відповідальна за викладання дисципліни «Токсикологічна хімія»)
 • Гудзенко Олег Іванович, асистент
 • Омельковець Тетяна Сергіївна, асистент
 • Ящук Богдана Олександрівна, асистент
 • Фоменко Віра Степанівна, старший лаборант
 • Мишолов Анастасія Анатоліївна, лаборант
 • Бабак Анастасія Русланівна, лаборант
 • Лозова Олена Василівна., к.фарм.н., доцент (відповідальна за викладання дисципліни «Біологічна хімія»)
 • Пономаренко Ольга Вікторівна., к.біол.н., доцент кафедри
 • Артамонова Ганна Борисівна., к.біол.н., доцент кафедри
 • Андреєва Тетяна .Юріївна, асистент
 • Лозовий Володимир .Петрович, асистент
 • Пенчукова Леся Олексіївна, асистент
 • Деркач Євген Анатолійович, к.біол.н., доцент кафедри
 • Пурікова Ольга Геннадіївна, к.хім.н., доцент кафедри
 • Ткаченко Ігор Михайлович, к.хім.н., доцент кафедри
 • Ташлай Денис Володимирович, ст.лаборант

На кафедрі здійснюється викладання таких дисциплін:

 • Фармацевтична хімія
 • Фармацевтична ботаніка
 • Фармакогнозія
 • Ресурсознавство лікарських рослин
 • Токсикологічна хімія
 • Стандартизація лікарських засобів
 • Технологія косметичних лікарських засобів
 • Інформаційні технології у фармації
 • Комп’ютерне моделювання у фармації
 • Лікарські рослини та фітотерапія
 • Контроль якості лікарських засобів
 • Хіміко-токсикологічний аналіз
 • Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків
 • Біологічна хімія
 • Біофармація
 • Лабораторна діагностика
 • Лікарська токсикологія
 • Нутріціологія та броматологія

З 2016 р. проводиться післядипломна підготовка провізорів в інтернатурі з курсу фармацевтичної хімії та фармакогнозії, навчання в аспірантурі за спеціальністю «Фармацевтична хімія та фармакогнозія». Кафедра проводить літні навчальні практики з фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії для студентів 2 і 3 курсу фармацевтичного факультету в м. Яремче. Кафедра також проводить виробничу практику з фармацевтичної хімії та зі спеціалізації.

Всього за період існування кафедри підготовлено 26 та опубліковано 23 навчальних посібники, 30 методичних рекомендацій і розробок, за які співробітники отримали низку нагород та почесних відзнак на міжнародних виставках навчально-методичних видань та наукових розробок. Серед них:

 • «Біологічно активні речовини лікарських рослин» (Коновалова О.Ю., Мітченко Ф.А., Шураєва Т.К., 2008 р.);
 • «Фармацевтична хімія. Тексти лекцій для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету» (Коновалова О.Ю., 2008 р.);
 • «Системная фитотерапия» (Кисличенко В.С., Журавель И.А., Зайченко А.В., Упыр Л.В., Коновалова Е.Ю., Павлий А.И., Гарник Т.П., Король В.В., Степанова С.И., Нещерет Е.И., Омельченко З.И., Новосел Е.Н., Кузнецова В.Ю., Бухарина Е.В., Комиссаренко А.Н., Кошевой О.Н., Вельма В.В., 2008 р.);
 • «Внутрішньоаптечний контроль якості лікарських засобів» (Коновалова О.Ю., Мітченко Ф.А., Джан Т.В., Дульцева О.В., 2009 р.);
 • «Ефіроолійні та жироолійні рослини» (Дудченко Л.Г., Коновалова О.Ю., Гарник Т.П., Грабова Т.Ю., Пилипчук А.Б., Джан Т.В. / Під редакцією Л.Г. Дудченко та О.Ю. Коновалової, 2010 р.);
 • «Ботанико-фармакогностический словарь. Русско-украинско-английско-французско-немецко-латинский» (Коновалова О.Ю., 2010 р.);
 • «Посібник типових технологічних інструкцій виготовлення в умовах аптек стерильних лікарських засобів» (Давтян Л.Л., Власенко І.О., Коритнюк Р.С., Коновалова О.Ю., Руденко В.В., Дроздова А.О., 2011 р.);
 • «Фармакогностичне ресурсознавство з основами інтродукції рослин» (Мазулін О.В., Коновалова О.Ю., Шураєва Т.К., Щербакова О.Ф., Доля В.С., Гречана О.В., Джан Т.В., Смойловська Г.П. / Під ред. О.Ю. Коновалової та О.В. Мазуліна, 2011; 2013; 2017 рр.);
 • «Отруйні рослини» (Коновалова О.Ю., Туманов В.А., Мітченко Ф.А., Шураєва Т.К., Джан Т.В., Дудченко Л.Г., Лебеда А.П., Гергель Є.М., Рибак Л.М. / Під ред. О.Ю. Коновалової та В.А. Туманова, 2011 р.);
 • «Мінеральні елементи лікарських рослин та їх роль у життєдіяльності людини» (Коновалова О.Ю., Мітченко Ф.А., Шураєва Т.К., Джан Т.В. , 2012 р.);
 • «Лікарські рослини в онкології» (Коновалова О.Ю., Мітченко Ф.А., Шураєва Т.К., Рибак Л.М., Джан Т.В.,  2013 р.) та ін.

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

 • фітохімія
 • комп’ютерна хімія біологічно активних речовин (БАР)
 • еволюційна біохімія рослин
 • пошук видів рослин, перспективних за вмістом БАР, для створення лікарських засобів із заданими властивостями; дослідження тонкої молекулярної структури БАР
 • комп'ютерне моделювання і синтез нових сполук на основі відомих БАР
 • вивчення морфобіологічного різноманіття лікарських рослин
 • розробка технології отримання і показників якості нових лікарських фітозасобів

Загалом за роки існування кафедри побачили світ шість монографій, опубліковано більше 600 наукових праць, отримано 26 патентів України на винаходи та корисні моделі, 2 європейських та один американський патент на винаходи.

7 співробітників захистили дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук, двоє отримали вчене звання професора, один – вчене звання доцента; виконується одна докторська й одна кандидатська дисертаційні роботи.

Кафедра оснащена трьома спектрофотометрами для аналітичних досліджень в УФ-, ІЧ- та видимій області, високошвидкісною центрифугою з охолодженням, аналітичними, торсійними й технічними вагами, рефрактометрами, іономірами, апаратами Сокслета, хроматографічними камерами, сушильною шафою, дистилятором та іншим обладнанням для наукової роботи та проведення лабораторно-практичних занять.

Значна увага приділяється становленню та розвитку наукових шкіл у галузях фармацевтичної хімії та фармакогнозії, які добре відомі в Україні та за її межами. На кафедрі працює студентський науковий гурток. За період існування кафедри студенти-члени її наукового гуртка отримали 5 перших, 4 других, 3 третіх місця на Міжнародних та Всеукраїнських конгресах, симпозіумах і конференціях молодих вчених та студентів. Так, у 2019 р. член студентського наукового гуртка кафедри студентка IІІ курсу фармацевтичного факультету Алонге Халімат Шадіат Alonge Halimat Shadiat (Нігерія) отримала диплом ІІ ступеню на 2 етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт англійською мовою, що проходив на базі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (4 квітня 2019 року, м. Київ) з доповіддю на тему:"Phytochemical study on  Dioscorea rotundata Poir. and Colocasia esculenta (L.) Schott". Наукова робота Ящук Б.О. «Порівняльне фармакогностичне дослідження поліфенольного складу деяких видів роду Агастахе (Agastache J.Clayton ex Gronov.)», подана на конкурс на здобуття премії НАМН України та  Асоціації працівників медичних вузів України для студентів за 2019 навчальний рік, відзначена Премією НАМН України та Асоціації працівників медичних вузів України для студентів за 2019 навчальний рік. У 2018 р. член студентського наукового гуртка кафедри студентка IV курсу фармацевтичного факультету Ящук Богдана отримала диплом І ступеню на XХIІ Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених на базі Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського (23-25 квітня 2018 року, м. Тернопіль) з доповіддю на тему:"Дослідження вмісту фенольних сполук в траві Агастахе фенхельного".

Кафедру фармацевтичної хімії та фармакогнозії створено згідно з наказом ректора Університету з 1 вересня 2003 р. Її засновником стала д.фарм.н., проф. Олена Юріївна Коновалова – до сьогодні беззмінний завідувач кафедри.

З перших днів на кафедрі здійснювалося викладання семи дисциплін із практиками для студентів фармацевтичного факультету очної форми навчання і працювали п’ять співробітників. З них завідувач кафедри та доцент кафедри Тамара Костянтинівна Шураєва працюють по сьогодні.

Упродовж 2003–2015 рр. на кафедрі викладали д.фарм.н., проф. Олександр Олександрович Цуркан і к.фарм.н., доцент Фаїна Андріївна Мітченко, які зробили значний внесок у розбудову кафедри. Так, Олександр Олександрович працював у виші з 1999 р., брав активну участь у створенні фармацевтичного факультету (з 1999 по 2003 рр. був його деканом), зараз є професором Київського міжнародного університету. Фаїна Андріївна працювала в Університеті з 1994 р.; упродовж 1994–2003 рр. обіймала посаду доцента кафедри фітотерапії з курсом фармакогнозії, з 2003 по 2015 рр. – доцента кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії, з 2003 по 2013 р. – була завучем кафедри.

Зі свого боку кафедру біологічної хімії було засновано у 1993 р. Її організатором став д.біол.н., проф., лауреат Державної премії України у галузі науки й техніки Олександр Миколайович Васильєв. Упродовж 2006–2007 рр. керував роботою кафедри чл.-кор. НАМН України, Заслужений діяч науки та техніки України, д.мед.н., проф. Юрій Іванович Губський.

У 2007 р. дисципліна «Біологічна хімія» увійшла до складу дисциплін кафедри хімії, у 2008 р. – кафедри фізіології, медичної біології, біологічної фізики та біологічної хімії, а у 2018 р. – кафедри фармацевтичної і біологічної хімії, фармакогнозії.

Завідувач кафедри
Коновалова Олена Юріївна
Контактна інформація
Адреса:Київ, Харківське шосе, 121
E-mail:chemistry@kmu.edu.ua
Тел.:+38 (044) 560-88-26 (фармацевтична хімія, фармакогнозія); +38 (044) 560-88-27 (біологічна хімія)
ПОДІЇ | Всі Події
20
ВЕР
Курси гірудотерапії
Тривалість: 20.09.2021 - 01.10.2021
07 Вересня 2021
27
ВЕР
Курси з фітотерапії
Тривалість: 27.09.2021 - 08.10.2021
07 Вересня 2021
20
ЖОВ
Курси з народної та нетрадиційної медицини
Тривалість: 20.10.2021 - 17.11.2021
13 Вересня 2021
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери