Кафедра дитячої терапевтичної стоматології

Якубова Інесса Ігорівна, д.мед.н., професор.

В 1993 році закінчила Львівський державний медичний інститут ордена Дружби народів за спеціальністю «Стоматологія», отримала диплом з відзнакою. Стаж науково-педагогічної роботи – 15 років. Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Дитяча стоматологія». Під її керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій та 2 магістерські роботи.

 • Тетяна Орестівна Бучинська – к.мед.н., доцент, відповідальна за англомовну форму навчання
 • Світлана Володимирівна Волкова – к.мед.н., доцент, відповідальна за наукову роботу кафедри, відповідальна підготовку публікацій в SCOPUS, WOS
 • Олексій Володимирович Кочин – к.мед.н., доцент, відповідальний за дисципліну «Дитяча терапевтична стоматологія» (5 курс)
 • Юрій Валентинович Скрипник – к.мед.н., доцент, відповідальний за дисципліну «Дитяча терапевтична стоматологія» (4 курс), матеріальний відповідальний кафедри, відповідальний за підготовку лікарів-інтернів 2-го року навчання
 • Сергій Бориславович Ципан – к.мед.н., доцент, замісник завідувача кафедри на час відпусток, відряджень, відповідальний за підготовку лікарів-інтернів 1-го року навчання
 • Тетяна Володимирівна Жданова – асистент кафедри, викладач англомовної форми навчання, відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі
 • Лілія Михайлівна Бєлова – асистент кафедри, відповідальна за дисципліну «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології»
 • Катерина Анатоліївна Пустовойт – асистент кафедри, відповідальна за дисципліну «Профілактика стоматологічних захворювань»
 • Олексій Павлович Потапенко – асистент кафедри, відповідальний за наповнення навчально-методичними матеріалами Google class та технічний супровід, відповідальний за підготовку до складання КРОК 3, відповідальний за ведення сторінки кафедри ДТС в соціальній мережі Instagram (@dopd_kmu), відповідальний за завантаження та оновлення лекційних матеріалів на YouTube-каналі кафедри
 • Роман Павлович Воловадовський – старший лаборант, асистент кафедри, відповідальний за проведення виробничої практики студентами 5 курсу української форми навчання, відповідальний за інструктаж з питань охорони праці на робочому місці
 • Вікторія Павлівна Шпак – старший лаборант, асистент кафедри, відповідальна за проведення виробничої практики студентами 3 курсу української форми навчання, відповідальна за інструктаж з питань протипожежної безпеки
 • Неоніла Григорівна Шовкун – лаборант кафедри, відповідальна за технічний супровід Google class, відповідальна за підготовку до складання КРОК 2, відповідальна за наповнення сторінки кафедри ДТС на сайті КМУ, відповідальна за ведення сторінки кафедри ДТС в соціальній мережі Facebook, відповідальна за інформування в Viber-групах студентів та лікарів-інтернів
 • Юлія Петрівна Самко – асистент кафедри, відповідальна за проведення уроків стоматологічного здоров’я в школах, ліцеях
 • Діана Імадіївна Бардавіль – асистент кафедри, відповідальна за проведення виробничої практики студентами 3 курсу англомовної форми навчання
 • Аліна Андріївна Усенко – асистент кафедри, викладач англомовної форми навчання
 • Віталій Григорович Лобаненко – асистент кафедри

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології» студентам 2 курсу, «Профілактика стоматологічних захворювань» студентам 3 курсу, «Дитяча терапевтична стоматологія» студентам 4–5 курсів стоматологічного факультету. Проводиться післядипломне навчання із дисциплін: «Дитячої терапевтичної стоматології» для лікарів-інтернів 1-го року навчання, «Профілактика стоматологічних захворювань» для лікарів-інтернів 2-го року навчання.

Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам та вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III - IV рівня акредитації. Навчально-методичні матеріали представлені на сторінці кафедри на сайті Університету, в Google Class.

Науковим скеруванням кафедри є вивчення ризику виникнення, визначення особливостей патогенезу, клініки, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у дітей із різними класами хвороб.

Викладачі кафедри є авторами та співавторами понад 300 наукових публікацій, п’яти патентів на винахід, трьох інформаційних листів для МОЗ України, двох свідоцтв про реєстрацію авторського права на твори, одного навчально-методичного посібника.

Публікації науково-педагогічного складу є частиною науково-дослідної роботи кафедри дитячої терапевтичної стоматології: «Оцінка ризику виникнення, визначення особливостей патогенезу, клініки, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у дітей із різними класами хвороб» (Державний реєстраційний номер 0112U008260).

В 2016 році кафедра представила результати своїх досліджень в «A compendium of facts on oral health of children around the world: early childhood caries», Nova Science Publishers, New York, USA.

Науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь у більш як  100 науково-практичних конференціях, конгресах, семінарах, вебінарах, тренінгах в Україні та за її межами. Наукові дослідження кафедри оприлюднюються на сторінках кафедри на сайті Університету, а також в соціальних мережах (Facebook, Instagram) та YouTube каналі кафедри.

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології, як самостійний структурній підрозділ була організована у 28.08.2009.  Очолив її кандидат медичних наук, доцент Ігор Олексійович Моложанов. З 12.06.2012 і по теперішній час завідувачем кафедри є доктор медичних наук, професор Інесса Ігорівна Якубова.

Кафедра відома тим, що працює на розробкою Програм гігієнічного навчання та виховання для «особливих дітей», зокрема із розладами аутистичного спектру, затримкою психічного розвитку, важкими вадами мовлення, вивчає пігментований зубний наліт у дітей, досліджує експресію генів, що впливають на одонтогенез під впливом фактору нераціонального харчування, систематизує дані по ранньому дитячому карієсу в Україні.

Зараз на кафедрі працюють 5 доцентів та 10 асистентів.

Кафедра приділяє увагу підготовці кадрового резерву. Виконали та захистили під керівництвом доктора медичних наук, професора Інесси Ігорівни Якубової - 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – Надія Семенівна Ісаєва, Володимир Іванович Острянко, Сергій Бориславович Ципан, Юрій Валентинович Скрипник, Вікторія Анатоліівна Кузьміна.

Наразі на кафедрі виконується 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук та 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Завідувач кафедри
Якубова Інесса Ігорівна
Контактна інформація
Адреса:Київ, вул. Тростянецька, 8Д
E-mail:p.terdent@kmu.edu.ua
ПОДІЇ | Всі Події
20
ВЕР
Курси гірудотерапії
Тривалість: 20.09.2021 - 01.10.2021
07 Вересня 2021
27
ВЕР
Курси з фітотерапії
Тривалість: 27.09.2021 - 08.10.2021
07 Вересня 2021
20
ЖОВ
Курси з народної та нетрадиційної медицини
Тривалість: 20.10.2021 - 17.11.2021
13 Вересня 2021
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери