Кафедра дитячої терапевтичної стоматології

Якубова Інесса Ігорівна, д.мед.н., професор.

Якубова Інесса Ігорівна, нар. 23 квітня 1969, м. Івано-Франківськ (кол. Станіслав), Україна – український науковець в галузі дитяча стоматологія, доктор медичних наук (2013), професор (2015).

Життєпис

1993 року закінчила Львівський державний медичний інститут ордена Дружби народів за спеціальністю «Стоматологія», отримала диплом з відзнакою.

Захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Ефективність профілактики карієсу зубів у дітей шкільного віку» у Спеціалізованій вченій раді Львіського державного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (2002).

Захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.22 Стоматологія на тему «Вплив аліментарного чинника в антенатальний і постнатальний періоди на виникнення карієсу тимчасових зубів у дітей та його профілактика (клініко-експериментальне дослідження)» у Спеціалізованій вченій раді при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (2013).

2002 – 2004 – асистент кафедри дитячої терапевтичної стоматології і профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені академіка О.О. Богомольця.

2004 – 2005 – старший науковий співробітник з дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань ТОВ «Інститут прогресивних стоматологічних технологій».

2005 – 2009 – доцент кафедри терапевтичної стоматології з курсом дитячої терапевтичної стоматології Медичного інституту УАНМ.

2009 – 2012 – доцент кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань ПВНЗ «Київський медичний університет».

2012 по т.ч. завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології ПВНЗ «Київський медичний університет».

2011 – 2013 – учений секретар Вченої ради ПВНЗ «Київський медичний університет».

2007 – присвоєно вчене звання доцента кафедри терапевтичної стоматології Медичного інституту УАНМ.

2008 – Doctor of Philosophy, Ph.D (Supreme Certifying Commission).

2015 – присвоєно вчене звання професора кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань ПВНЗ «Київський медичний університет».

2013 по т.ч. – членкиня Міжнародної редакційної колегії науково-інформаційного журнала «CONCEPT Стоматология» (Республіка Казахстан).

2013 по т.ч. засновниця Академії безперервної освіти студентів (Academy of Continuing Education students), 2021 – ребрендинг – Академії безперервної освіти професора Інесси Якубової (Academy of Continuing Education of professor Inessa Yakubova).

Наукова діяльність

Автор понад 200 публікацій.

Наукові дослідження присвячені оцінці ризику виникнення, визначення особливостей патогенезу, клініки, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у дітей з різними класами хвороб (розладами аутистичного спектру, затримкою психічного розвитку, вадами мовлення, аскаридозом), у вагітних жінок та антенатальній профілактиці.

Була науковою керівницею дисертаційної роботи Ісаєва Н. С. на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Особливості клінічного перебігу та профілактики карієсу постійних зубів у дітей, хворих на аскаридоз» (2012); Острянко В.І. за темою «Ефективність професійної гігієни порожнини рота в профілактиці карієсу зубів у дітей» (2013); Ципана С.Б. за темою «Особливості профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей із аутизмом» (2015); Скрипника Ю.В. за темою «Особливості профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей з легким ступенем розумової відсталості» (2016); Кузьміної В.А. за темою «Особливості профілактики захворювань твердих тканин зубів у дітей в антенатальний період їх розвитку (клініко-експериментальне дослідження) (2018).

2012 – розроблена класифікація пігментованого зубного нальоту.

Праці в наукометричних базах:

Systematization of stained dental plaque in children // Georgian medical news (із співавт., 2020).

The effect of diet enriched with pyrophosphate (e450) on expression of genes encoding bone morphogenetic protein and osteocalcin in mouse embryonic mandible tissues // Wiadomości Lekarskie (із співавт., 2021).

The effect of diet enriched with pyrophosphate (Е450) on morphological changes of the tooth germs of mouse embryos // Wiadomości Lekarskie (із співавт., 2022).

 • Тетяна Орестівна Бучинська – к.мед.н., доцент, відповідальна за контроль англомовної форми навчання
 • Світлана Володимирівна Волкова – к.мед.н., доцент, відповідальна підготовку публікацій в SCOPUS, WOS
 • Олексій Володимирович Кочин – к.мед.н., доцент, відповідальний за дисципліну «Дитяча терапевтична стоматологія» (5 курс)
 • Юрій Валентинович Скрипник – к.мед.н., доцент, відповідальний за дисципліну «Дитяча терапевтична стоматологія» (4 курс), матеріальний відповідальний кафедри, відповідальний за підготовку лікарів-інтернів 2-го року навчання
 • Сергій Бориславович Ципан – к.мед.н., доцент, замісник завідувача кафедри на час відпусток, відряджень, відповідальний за підготовку лікарів-інтернів 1-го року навчання
 • Тетяна Володимирівна Жданова – асистент кафедри, викладач англомовної форми навчання, відповідальна за  англомовну форму навчання на кафедрі
 • Лілія Михайлівна Бєлова – асистент кафедри, відповідальна за дисципліну «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології», відповідальна за наукову роботу кафедри
 • Катерина Анатоліївна Пустовойт – асистент кафедри, відповідальна за дисципліну «Профілактика стоматологічних захворювань»
 • Олексій Павлович Потапенко – завуч кафедри, асистент кафедри, відповідальний за наповнення навчально-методичними матеріалами Google class та технічний супровід Google meet,    відповідальний за підготовку до складання КРОК 3,  відповідальний за наповнення сторінки кафедри ДТС на сайті КМУ, відповідальний за ведення сторінки кафедри ДТС  в соціальній мережі Facebook  і в соціальній мережі Instagram (@dopd_kmu), відповідальний за завантаження та оновлення лекційних матеріалів на YouTube-каналі кафедри, відповідальний за інформування в Viber-групах студентів та лікарів-інтернів.
 • Роман Павлович Воловадовський – асистент кафедри, відповідальний за проведення виробничої практики студентами 5 курсу української форми навчання, відповідальний за інструктаж з питань охорони праці на робочому місці
 • Вікторія Павлівна Шпак – асистент кафедри, відповідальна за проведення виробничої практики студентами 3 курсу української форми навчання, відповідальна за інструктаж з питань протипожежної безпеки
 • Юлія Петрівна Самко – асистент кафедри, відповідальна за проведення уроків стоматологічного здоров’я в школах, ліцеях (на т.ч. – декретна відпустка)

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології» студентам 2 курсу, «Профілактика стоматологічних захворювань» студентам 3 курсу, «Дитяча терапевтична стоматологія» студентам 4–5 курсів стоматологічного факультету. Проводиться післядипломне навчання із дисциплін: «Дитячої терапевтичної стоматології» для лікарів-інтернів 1-го року навчання, «Профілактика стоматологічних захворювань» для лікарів-інтернів 2-го року навчання.

Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам та вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III – IV рівня акредитації. Навчально-методичні матеріали представлені на сторінці кафедри на сайті Університету, в Google Class.

Науковим скеруванням кафедри є вивчення ризику виникнення, визначення особливостей патогенезу, клініки, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у дітей із різними класами хвороб.

Викладачі кафедри є авторами та співавторами понад 300 наукових публікацій, п’яти патентів на винахід, трьох інформаційних листів для МОЗ України, двох свідоцтв про реєстрацію авторського права на твори, одного навчально-методичного посібника.

Публікації науково-педагогічного складу є частиною науково-дослідної роботи кафедри дитячої терапевтичної стоматології: «Оцінка ризику виникнення, визначення особливостей патогенезу, клініки, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у дітей із різними класами хвороб» (Державний реєстраційний номер 0112U008260).

В 2016 році кафедра представила результати своїх досліджень в «A compendium of facts on oral health of children around the world: early childhood caries», Nova Science Publishers, New York, USA.

Науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь у більш як  100 науково-практичних конференціях, конгресах, семінарах, вебінарах, тренінгах в Україні та за її межами. Наукові дослідження кафедри оприлюднюються на сторінках кафедри на сайті Університету, а також в соціальних мережах (Facebook, Instagram) та YouTube каналі кафедри.

Захищені дисертаційні роботи:

– Якубова І.І. на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою «Вплив аліментарного чинника в антенатальний і постнатальний періоди на виникнення карієсу тимчасових зубів у дітей та його профілактика (клініко-експериментальне дослідження)»

– Ісаєва Н. С. на здобуття  наукового ступеня кандидата медичних наук за темою  «Особливості клінічного перебігу та профілактики карієсу постійних зубів у дітей, хворих на аскаридоз» (2012); 

– Острянко В.І. на здобуття  наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Ефективність професійної гігієни порожнини рота в профілактиці карієсу зубів у дітей» (2013); 

– Ципан С.Б. на здобуття  наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Особливості профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей із аутизмом» (2015); 

– Скрипник Ю.В. на здобуття  наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Особливості профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей з легким ступенем розумової відсталості» (2016); 

– Кузьміна В.А. за темою «Особливості профілактики захворювань твердих тканин зубів у дітей в антенатальний період їх розвитку (клініко-експериментальне дослідження) (2018).

Праці в наукометричних базах:

Systematization of stained dental plaque in children // Georgian medical news (із співавт., 2020).

The effect of diet enriched with pyrophosphate (e450) on expression of genes encoding bone morphogenetic protein and osteocalcin in mouse embryonic mandible tissues // Wiadomości Lekarskie (із співавт., 2021).

The effect of diet enriched with pyrophosphate (Е450) on morphological changes of the tooth germs of mouse embryos // Wiadomości Lekarskie (із співавт., 2022).

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології, як самостійний структурний підрозділ була організована у 28.08.2009.  Очолив її кандидат медичних наук, доцент Ігор Олексійович Моложанов. 

З 12.06.2012 і по теперішній час завідувачем кафедри є доктор медичних наук, професор Інесса Ігорівна Якубова.

Кафедра відома тим, що працює на розробкою Програм гігієнічного навчання та виховання для «особливих дітей», зокрема із розладами аутистичного спектру, затримкою психічного розвитку, важкими вадами мовлення, вивчає пігментований зубний наліт у дітей, досліджує експресію генів, що впливають на одонтогенез під впливом фактору нераціонального харчування, систематизує дані по ранньому дитячому карієсу в Україні.

Зараз на кафедрі працюють 5 доцентів та 5 асистентів.

Кафедра приділяє увагу підготовці кадрового резерву. Виконали та захистили під керівництвом доктора медичних наук, професора Інесси Ігорівни Якубової – 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – Надія Семенівна Ісаєва, Володимир Іванович Острянко, Сергій Бориславович Ципан, Юрій Валентинович Скрипник, Вікторія Анатоліівна Кузьміна.

Наразі на кафедрі виконується 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук та 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Завідувач кафедри
Якубова Інесса Ігорівна
Контактна інформація
Адреса:Київ, вул. Тростянецька, 8Д
E-mail:p.terdent@kmu.edu.ua
ПОДІЇ | Всі Події
08
ГРУ
Запрошуємо студентів та інтернів КМУ на ексклюзивні лекції від українського та міжнародного спікерів
Лекція відбудеться 8 грудня 2023 року об 11:00 за адресою: вул. Бориспільська, 2, «Discovery Hall» (лекторій №302)
05 Грудня 2023
08
ГРУ
Презентація наукової спілки Київського Медичного Університету
Презентація відбудеться 8 грудня 2023 року о 15:00 адресою: вул. Бориспільська, 2, «Discovery Hall» (лекторій №302).
17 Листопада 2023
12
ГРУ
Вебінар з курсу “Лідерологія” на тему: “Етичне лідерство працівників медичної сфери”
Запрошуємо абітурієнтів, студентів та інтернів на вебінар з курсу "Лідерологія" на тему: "Етичне лідерство працівників медичної сфери", який відбудеться 12 грудня 2023 року о 17:00
06 Грудня 2023
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери