Кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

Керечанин Ірина Валеріївна, к.мед.н., доцент.

У 2002 році закінчила медичний факультет Ужгородського національного університету за спеціальністю лікувальна справа і отримала кваліфікацію лікаря.

Дисертацію на тему «Структурні зміни судинної стінки ланок гемомікроциркуляторного русла і клітин тимуса за умов дії метилтретбутилового ефіра в експерименті у щурів» захистила 8 вересня 2011 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за спеціальністю 14.03.01 – "нормальна анатомія". 20 червня 2019 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти III – IV рівня акредитації - 17 років.

 • Керечанин Ірина Валеріївна, к.мед.н., доцент (відповідальна за дисципліну «Анатомія людини» для студентів міжнародного факультету)
 • Ковальчук Наталія Василівна, к.мед.н., доцент (зав.учбової частини кафедри, відповідальна за дисципліну «Анатомія людини» для студентів медичного та стоматологічного факультетів)
 • Радомська Наталія Юріївна, к.мед.н., доцент (відповідальна за дисципліну «Клінічна анатомія», дисципліну за вибором «Анатомія людини з клінічним аспектом» для студентів медичного та стоматологічного факультетів. Очолює анатомічний студентський гурток (укр.мова викладання))
 • Санькова Лариса Юріївна к.мед.н., доцент (відповідальна за дисципліну «Клінічна анатомія» для студентів міжнародного факультету)
 • Леоненко Ігор Миколайович, к.мед.н., доцент. (відповідальний за дисципліну «Анатомія та фізіологія» для студентів фармацевтичного факультету)
 • Шмаргальов Андрій Олександрович, к.мед.н., доцент (очолює анатомічний студентський гурток (АФН))
 • Леоненко Святослав Ігоревич, асистент кафедри (відповідальний за НДР кафедри)

На кафедрі викладаються дисципліни: «Анатомія людини», «Клінічна анатомія» студентам 1-3 курсів медичного, стоматологічного факультетів та студентам міжнародного факультету, дисципліни за вибором «Анатомія людини з клінічним аспектом» та «Сучасні методи дослідження в анатомії».

Проводиться навчання в аспірантурі за темою НДР кафедри  «Порівняльна анатомія».

Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III—IV рівнів акредитації. Зокрема, будова тіла людини вивчається за допомогою 3D Organon – першою у світі повністю адаптованої медичної програми віртуальної реальності. Для вивчення дисципліни «Клінічна анатомія» та набуття хірургічних навиків кафедра оснащена повним комплектом хірургічного інструментарію.

На кафедрі видано низку посібників з дисциплін:  «Анатомія людини» та «Клінічна анатомія», у тому числі за 2019-2020 рр. «Human anatomy. Part 1. Locomotor apparatus», «Human anatomy. Part 2. Splanchnology. Nervous system. Cardiovascular system», «Основи хірургічної техніки», практикуми для самостійної роботи для студентів українською та англійською мовами «Практикум з дисципліни «Анатомія людини». Опорно-руховий апарат», «Практикум з дисципліни «Анатомія людини». Спланхнологія», «Практикум з дисципліни «Анатомія людини». Нервова система», «Практикум з дисципліни «Анатомія людини». Серцево-судинна система», «Workbook. Human anatomy. Locomotor apparatus», «Workbook. Human anatomy. Splanchnology», «Workbook. Human anatomy. Nervous system», «Workbook. Human anatomy. Cardiovascular system».

У рамках наукової роботи кафедри «Порівняльна анатомія» виконується аспірантами дві науково-дослідні роботи  для здобувачів ступеня філософії за спеціальністю 14.03.01 – «Нормальна анатомія», розробленою доц. Керечанин І.В. у 2020р.

Усі співробітники кафедри є членами НО АГЕТ України (наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України).

За час існування кафедри надруковано більше 400 наукових праць та підготовано велику кількість доповідей на форумах різного рівня, зокрема міжнародних.

Співробітники кафедри беруть участь у науково-практичних конференціях та роблять доповіді, зокрема у 2020 році:

 • Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини» з дистанційним під’єднанням навчальних закладів вищої освіти України за допомогою відеоконференц-зв’язку), Тернопіль, 9–11 квітня 2020 року.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми морфології людини. До 80-річчя професора С.Ю.Масловського. 23-25 вересня 2020 року, м. Харків.
 • Науково-практична конференція «Фундаментальні науки – практичній медицині: морфо-функціональні методи дослідження онтогенетичних перетвор, фізіологічних та метаболітичних перетворень, змодельованих патологічних станів, при захворюваннях внутрішніх органів (присвяченої 80-річчю з Дня народження професора Шутки Б.В.), м.Івано-Франківськ, 30 вересня-2 жовтня 2020.
 • Науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної морфології» 3-4 жовтня 2020 року, м. Запоріжжя.
 • Международная научная конференция «Актуальные вопросы морфологии», посв. 75-летию Государственного медицинского и фармацевтического университета им. Николае Тестемицану Республики Молдова, 30-31 октября 2020 г.
 • ХХ Міжнародна конференція імені засновника Київського медичного університета Валерія Володимировича Поканевича «Розвиток особистості студента – майбутнього фахівця», 25 листопада 2020.

9 вересня 1992 року доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії Талько Володимир Іполітович читає першу лекцію з дисципліни «Анатомія людини», з якої й починається перший день навчання – день офіційного відкриття Київського медичного університету.

Під керівництвом проф. Талька В.І. формується навчально-методична база та викладацький склад кафедри. В 1993 року завдяки ініціативі В.І.Талька частина занять починає проводитися на базі кафедри нормальної анатомії Київського  медичного інституту ім. О.О.Богомольця, а у наступні два роки кафедра переходить працювати на базу кафедри клінічної анатомії Київського інституту удосконалення лікарів. З 1996 року кафедра працює на базі патологоанатомічного відділення міської клінічної лікарні №1 м. Києва.

У перші роки професорсько-викладацький склад кафедри більшістю був з числа сумісників, які за основним штатним розкладом працювали в інших навчальних ВНЗ м.Києва. Зокрема, на кафедрі анатомії людини викладали співробітники Київського медичного університету ім. О.О.Богомольця – професори І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов, С.М.Стеценко, доктори медичних наук С.Т.Чернокульський, О.О.Шевченко, доценти О.З.Семіног, А.М.Синицька, Л.М.Соловйова, кандидат медичних наук М.Г.Федосенко та ст. викладач Р.Д.Шадлун. Із Київського інституту удосконалення лікарів – професори М.І.Симорот, доктор медичних наук Д.Л.Горбатюк, доценти В.А.Гудзенко, М.О.Марей, П.С.Кризина, кандидати медичних наук І.М.Первак та І.М.Леоненко; з Київського інституту фізичної культури і спорту – доцент О.І.Новохатський; з Київської обласної судової медицини – доцент А.Т.Юрченко.

 Таке широке коло професорсько-викладацького складу надало кафедрі можливість у короткий час впровадити в навчальний процес кращий досвід багатьох вищих навчальних закладів столиці України.

У рамках міжвузівського консорціуму на кафедру запрошено як сумісників викладачів Харківського національного університету:  к.мед.н., доцента Дегтярівську О.В. та к.мед.н., доцента Авілову О.В. для викладання студентам міжнародного факультету. Відповідальна за анатомічний музей Н.М.Ярова,  старший лаборант з вищою освітою. Музей налічує понад 200 експонатів.

Колектив кафедри з перших років утворення університету приймає активну участь в роботі Вченої ради, Ради міжнародного факультету, методичної комісії, комісій випускних іспитів. Кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії однією з перших в Університеті опанувала інформаційні  технології дистанційного навчання, а саме додаток Google classroom та на наступний день після об’яви карантину (12 березня 2020р.) почала використовувати онлайн-класи з метою збереження принципів «взаємозв’язок студент-викладач» та «безперервне навчання».  Співробітники кафедри активно беруть участь у позааудиторному житті студентів. Так влітку 2019 року доц.Керечанин І.В. представляла Університет в Індії у рамках освітньо-просвітницьких заходів; доц. Ковальчук Н.В., доц. Санькова, ас.Леоненко С.І. організували відвідування виставки видатного сучасного анатома Ґунтера фон Гаґенса «Всесвіт тіла» – Body Worlds (січень 2020), доц. Санькова Л.Ю. прочитала лекцію «Міфи та легенди анатомії» студентам англомовної форми навчання (липень 2020).

Завідувач кафедри
Керечанин Ірина Валеріївна
Контактна інформація
Адреса:Київ, Харківське шосе, 121
E-mail:anatomy@kmu.edu.ua
Тел.:+38 (066) 179-01-56
ПОДІЇ | Всі Події
20
ВЕР
Курси гірудотерапії
Тривалість: 20.09.2021 - 01.10.2021
07 Вересня 2021
27
ВЕР
Курси з фітотерапії
Тривалість: 27.09.2021 - 08.10.2021
07 Вересня 2021
20
ЖОВ
Курси з народної та нетрадиційної медицини
Тривалість: 20.10.2021 - 17.11.2021
13 Вересня 2021
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери