Кафедра акушерства і гінекології

Адреса: Харківське шосе, 121

Клінічні бази кафедри: КНП “Київський міський медичний центр “Академія здоров’я людини””, Харківське шосе, 121.

E-mail: obstetrics@kmu.edu.ua
Тел.: +38 (044) 560-32-84

Завідувач кафедри

Сенчук Анатолій Якович, доктор медичних наук, професор. Очолює кафедру з 1998 р.
У 1984 році з відзнакою закінчив Київський медичний інститут ім. О.О.Богомольця за спеціальністю “лікувальна справа”.
У 1988 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Клинико-лабораторная характеристика предопухолевых заболеваний шейки матки и их криохирургическое лечение».
З 1989 по 1998 роки – асистент кафедри акушерства і гінекології № 1 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, з 1990 по 1991 роки – заступник декана І–го лікувального факультету, з 1991 по 1995 роки – член приймальної комісії НМУ ім.О.О.Богомольця.
У 1996 році захистив докторську дисертацію на тему “Прогнозування, діагностика і лікування залізодефіцитних анемій вагітних”.
З 1997 по 1999 роки обіймав посаду головного акушера-гінеколога м. Києва.
Декан медичного факультету МІ УАНМ з 1999 по 2000 роки.
Проректор з наукової роботи МІ УАНМ з 2001 по 2003 роки.
У 2001 році присвоєно вчене звання професора кафедри акушерства та гінекології.

Штат кафедри

На кафедрі працюють викладачі, серед яких:
Завідувач кафедри, професор Сенчук А.Я. (завідувач кафедри, відповідальний за підготовку інтернів), доцент Тітов О. В. – працює з 1997 р., кандитат наук Калюжна В.М. – працює з 1996 р. (завуч кафедри), асистент кафедри Мартинова Д.А. – працює з 2015 р. (відповідальна за англомовну форму викладання), асистент кафедри Бойко В.М. – працює з 2016 р, асистент кафедри Гаврушов Д.М. – працює з 2018 року.

Працюють за сумісництвом доктор медичних наук, професор — Чермак І. І. – працює з 2004 р., к.мед.н., Гончарук С.М., к.мед.н., Іваненко С.В., заслужений лікар України доцент Дмитриченко Л. М., – працює з 2004 р., доцент кафедри Заболотна А.В. – працює з 2004 р. (відповідальна за підготовку інтернів),  в.о. доцента Коломейчук В.М., доцент Данилків О.О., лаборант Дранка І.А.

Навчальна робота

На кафедрі викладається дисципліна “Акушерство та гінекологія” студентам медичного факультету (в тому числі англомовним) та “Гінекологія” студентам стоматологічного факультету. Проводиться післядипломне навчання з курсу “Акушерство та гінекологія”, навчання в клінічній ординатурі й аспірантурі.
Інтернатура зі спеціальності «Акушерство та гінекологія» на кафедрі проводиться з 1998 року, аспірантура – з 2015 року, які очолює д.м.н., проф. Сенчук А.Я.

Методична робота

Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III—IV рівнів акредитації. Видано низку підручників, методичних рекомендацій, а також матеріали за такими тематичними напрямками: рання діагностика, профілактика та лікування ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду на фоні анемії, пізніх гестозів, туберкульозу легень, екстрагенітальної патології, сучасні методи профілактики тромбоемболічних ускладнень в акушерстві та гінекології, проблеми передпухлинних станів жіночих статевих органів, планування сім’ї та питання контрацепції. Розроблені методичні рекомендації для викладачів, студентів та самостійної роботи українською та англійською мовами.

Наукова робота

Головне направлення наукової діяльності кафедри – клінічне та експериментальне обґрунтування ефективності деяких біологічно-активних речовин в акушерстві та гінекології, розв’язанням проблем ранньої діагностики, профілактики та лікування ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду.

За останні 10 років співробітники кафедри опублікували 7 монографій.

У фахових журналах опубліковано 93 статті та 18 тез.

Під науковим керівництвом кафедри захищені 15 кандидатських дисертацій.

Завдяки практичному значенню наукових досліджень значно покращено результати лікування пацієнток з ускладненнями вагітності, пологів та післяпологового періоду, а також підвищений рівень допомоги у галузі планування сім’ї та контрацепції.

Співробітники кафедри беруть участь у конференціях і з’їздах різного рівня, зокрема регулярно у з’їздах «АСОЦІАЦІЇ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ», тематичних конференціях, телемостах, підвищують кваліфікацію на тематичних курсах удосконалення.

Лікувальна робота

Лікувальну роботу кафедра проводить у лікувальних закладах міста. Основною базою кафедри є КНП “Київський міський медичний центр “Академія здоров’я людини””, де щорічно надається лікувально-консультативна, невідкладна та профілактична допомога з акушерства та гінекології.

Історія кафедри

Кафедра акушерства та гінекології була заснована у 1996 р., засновником кафедри акушерства та гінекології з 1996р., був Максимов Геннадій Петрович, який завідував кафедрою до 1998 р. З 1998 р. на посаду завідувача кафедри акушерства та гінекології затверджений професор Сенчук Анатолій Якович, який завідує кафедрою по сьогоднішній день.
Кафедра відома тим, що під науковим керівництвом кафедри захищені 15 кандидатських дисертацій, у фахових журналах опубліковано 93 статті та 18 тезів.
Зараз на кафедрі працює 2 професора, 3 доцента, 1 в.о. доцента, 6 асистентів кафедри та 2 лаборанти.
Кафедра приділяє увагу високому та якісному рівню навчання, взаємодії зі студентами та майбутніми фахівцями, проведенню досліджень з метою удосконалення лікувально-профілактичної допомоги гінекологічним пацієнтам, вагітним жінкам, роділлям та породіллям.

12.04.2019
ПОДІЇ | Всі Події
23
ЧЕР
XXV урочистий випуск лікарів та провізорів
Початок заходу 23 червня о 11:00
18 Червня 2021
25
ЧЕР
Битва найкмітливіших “Що? Де? Коли? КМУ!” 25 червня!
КОЛИ? - 25 червня о 18:00
ДЕ? - ACTIVE LEARNING HALL (лекційна зала № 224)
Головний корпус Київського медичного університету, вул. Бориспільська, 2.
08 Червня 2021
25
ЧЕР
Запрошуємо на День відкритих дверей
День відкритих дверей відбудеться у OFFLINE-форматі 25 червня 2021 року о 16:00 за адресою: вул. Бориспільська, 2.
11 Червня 2021
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери