Академічна доброчесність у Київському медичному університеті

У Київському медичному університеті запроваджена система забезпечення принципів академічної доброчесності як складова внутрішньої системи забезпечення якості.

Відповідно до Закону України «Про освіту» академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Академічна доброчесність базується на згоді усіх учасників академічного процесу дотримуватися правил та виконувати покладені на них обов’язки. Доброчесність є необхідною й важливою складовою будь-якого істинного досвіду освіти – доброчесність з боку як викладача, так і студента (аспіранта).

НОРМАТИВНА БАЗА

Кодекс академічної доброчесності та управління конфліктами
Положення про академічну доброчесність

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про вищу освіту»
Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності
Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)
Лист МОН України від 15.08.2018 № 1/11-8681 «Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах»
Лист МОН України від 20.05.2020 № 1/9-263 «До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності»
Лист МОН України від 11.06.2020 № 1/9-318 «Про планування дисертацій»
Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності

15.02.2021
ПОДІЇ | Всі Події
20
ВЕР
Курси гірудотерапії
Тривалість: 20.09.2021 - 01.10.2021
07 Вересня 2021
27
ВЕР
Курси з фітотерапії
Тривалість: 27.09.2021 - 08.10.2021
07 Вересня 2021
20
ЖОВ
Курси з народної та нетрадиційної медицини
Тривалість: 20.10.2021 - 17.11.2021
13 Вересня 2021
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери