Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

XIV міжнародна наукова конференція

XIV міжнародна наукова конференція

« Формування національних і загальнолюдських цінностей у студентів медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів»

 26 березня 2014 року в Київському медичному університеті Української асоціації народної медицини відбулася XIV міжнародна наукова конференція «Формування національних і загальнолюдських цінностей у студентів медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів». 

 У конференції брали участь науковці та педагоги з України, Росії, Білорусії та Казахстану.

 XIV міжнародна наукова конференція висвітлила актуальні питання методології, теорії та практики формування національних і загальнолюдських цінностей у студентів медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів за сучасних умов. Професорсько-викладацький склад акцентував увагу на пошук оновлених та інноваційних теоретичних, психолого-педагогічних та дидактичних засобів, спроможних наблизити навчальний процес до реалій Європейського освітньо-наукового простору. 

Учасники конференції обговорили стан гуманітарної складової навчального процесу та системи виховання, що зорієнтовує особистість на модель поведінки, що ґрунтується на принципах захисту честі та гідності особи та моральних цінностях, що сформовані в суспільстві. Особливу увагу приділили співпраці вищих навчальних закладів у сфері проблем формування особистості студента – майбутнього лікаря.

 Під час конференції Студенти університету вшанували пам’ять фундатора української національно-культурної ідеології Т.Г. Шевченка. Вірші видатного поета прочитали різними мовами світу.

 У рекомендаціях конференції враховано досвід та досягнення викладачів медичного університету, українських та зарубіжних науковців щодо використання джерел нетрадиційної медицини з новітніми здобутками у підготовці фахівців. За результатами конференції було прийняте рішення поглибити співпрацю гуманітарних, фундаментальних та клінічних кафедр у міждисциплінарних інтегративних підходах у навчально-виховному процесі: проводити спільні засідання, методологічні семінари з проблем формування особистості студента.